WWW.PROCESY.KZKL.EUKONFERENCJA NAUKOWA
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
W ORGANIZACJI - TRENDY I WYZWANIA
Aktualna edycja | Kontakt | 

Rada programowa
II EDYCJA
Start
Cele
Zakres tematyczny
Kalendarium
Rada programowa
Komitet organizacyjny
Miejsce
Publikacja
ARCHIWUM
I edycja
II edycja
III edycja
Aktualna edycja
KONTAKT
Kontakt
Rada programowa
 • Dr hab. Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Przewodniczący Rady Programowej
 • Prof. Jerzy Bogdanienko, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Małgorzata Gawrycka, Politechnika Gdańska
 • Prof. Piotr Grudowski, Politechnika Gdańska
 • Prof. Wojciech Jarecki, Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. Ryszard Knosala, Politechnika Opolska
 • Prof. Robert Kruszewski, Szkoła Główna Handlowa
 • Prof. Alicja Maleszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. Ludmila Sadovnicova, Politechnika Opolska
 • Prof. Sebastian Saniuk, Uniwersytet Zielonogórski
 • Prof. Katarzyna Szczepańska, Politechnika Warszawska
 • Prof. Waldemar Tarczyński, Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. Kazimierz Waćkowski, Politechnika Warszawska
 • Prof. Piotr Walentynowicz, Uniwersytet Gdański
 • Prof. Katarzyna Włodarczyk, Uniwersytet Szczeciński
 • Dr hab. Patrycja Zwiech, Uniwersytet Szczeciński
Na skróty
Data aktualnej Konferencji: 29.03.2019

Kalendarium:
do 17.01.2019 - zgłoszenie
do 28.02.2019 - opłata
do 28.02.2019 - referat

Rejestracja:

formularz zgłoszeniowy

Kontakt e-mail:

kontakt@procesy.kzkl.eu


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl