WWW.PROCESY.KZKL.EUKONFERENCJA NAUKOWA
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
W ORGANIZACJI - TRENDY I WYZWANIA
Aktualna edycja | Kontakt | 

Zakres tematyczny
I EDYCJA
Start
Cele
Zakres tematyczny
Kalendarium
Rada programowa
Komitet organizacyjny
Miejsce
Publikacja
ARCHIWUM
I edycja
II edycja
III edycja
Aktualna edycja
KONTAKT
Kontakt
Zakres tematyczny
 • orientacja funkcjonalna vs. procesowa w zarządzaniu;
 • podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania (podejście japońskie, podejście zachodnie, BPR, BPM);
 • podejście procesowe a zarządzanie jakością;
 • perspektywa procesu a orientacja na klienta;
 • metodyka wdrażania rozwiązań procesowych;
 • standaryzacja procesów;
 • pomiar efektywności procesów;
 • struktura zarządzania procesem;
 • wdrażanie procesowej struktury organizacyjnej;
 • model zarządzania organizacją w oparciu o procesy według normy ISO 9001;
 • rozwiązania informatyczne wspierające implementację zarządzania procesowego;
 • rozwiązania procesowe a zmiany w systemie rachunkowości organizacji.
 • rozwiązania procesowe w instytucjach publicznych (administracji, systemie edukacji oraz ochronie zdrowia).

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl