WWW.PROCESY.KZKL.EUKONFERENCJA NAUKOWA
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
W ORGANIZACJI - TRENDY I WYZWANIA
Aktualna edycja | Kontakt | 

Zakres tematyczny
IV EDYCJA
Aktualności
Cele
Zakres tematyczny
Kalendarium
Komitet organizacyjny
Publikacja
ARCHIWUM
I edycja
II edycja
III edycja
Aktualna edycja
KONTAKT
Kontakt
Zakres tematyczny
 • koncepcje zarządzania jakością;
 • normalizacja w kształtowaniu jakości;
 • kontrola jakości;
 • koszty zapewnienia jakości;
 • dokumentacja w zarządzaniu jakością;
 • kształtowanie jakości w procesach produkcyjnych;
 • instrumentarium zarządzania jakością;
 • narzędzia badawcze w zarządzaniu jakością;
 • podejście procesowe a zarządzanie jakością;
 • metodyka wdrażania rozwiązań procesowych;
 • standaryzacja i modelowanie procesów;
 • pomiar efektywności procesów;
 • dojrzałość procesowa organizacji;
 • rozwiązania informatyczne wspierające implementację zarządzania procesowego i zarządzania jakością w organizacji;
 • rozwiązania procesowe a zmiany w systemie rachunkowości organizacji;
 • zarządzanie procesami a zarządzanie projektami,
 • zarządzanie procesami i zarządzanie jakością w instytucjach publicznych (administracji, systemie edukacji oraz ochronie zdrowia).

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl