BPM vs. HRM, Zeszyt nr 4, M.Kunasz
 
Aktualna edycja | Seria wydawnicza | Formularz | Szablon edytorski | Facebook | Inne inicjatywy | Kontakt | 

Seria wydawnicza
II EDYCJA
Start
Cele
Zakres tematyczny
Kalendarium
Rada programowa
Komitet organizacyjny
Miejsce
Opłata
Publikacja
Ulotka
SERIA WYDAWNICZA
O serii wydawniczej
Zaproszenia do publikacji
Wymagania edytorskie
Prace najczęściej przeglądane
ARCHIWUM
I edycja
II edycja
Aktualna edycja
Wszystkie fotogalerie
KONTAKT
Facebook
Kontakt
Seria wydawnicza
O serii wydawniczej | Zaproszenia do publikacji | Wymagania edytorskie | Prace majczęściej przeglądane | 

Monografia: BPM vs. HRM, Zeszyt nr 4

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 472
NOTKA O MONOGRAFII

Podejście procesowe staje się filozofią działania coraz większej liczby organizacji. Orientacja na proces powinna ujawniać się we wszystkich sferach działalności organizacji, w tym także w sferze personalnej. Realizacja procesów personalnych powinna zostać ukierunkowana na potrzeby klienta zewnętrznego i wewnętrznego organizacji. W podejście takie wpisana jest także potrzeba pomiaru i oceny rezultatów procesu na wyjściu. Stąd też w pierwszej części rozważań podejmowanych w niniejszej monografii skoncentrowano się na kwestii efektywności procesów personalnych, rozpatrując je w kontekście możliwości pomiaru tej strefy działania organizacji. To nadal jest sfera wymykająca się, ze względu na ulotność niematerialnego przedmiotu badań (efektów działalności kadr organizacji), tradycyjnym systemom pomiaru. Filozofia działania organizacji zgodna z orientacją procesową przekłada się także na sposób jej postępowania w ramach specyficznych obszarów obejmujących miękkie aspekty zarządzania personelem. W tym kontekście w pracy skoncentrowano się na kwestiach budowania ścieżek kariery, zarządzania zespołem pracowników, kreowania efektywnej komunikacji interpersonalnej czy też stymulowania kreatywności pracowniczej.

SPIS TREŚCI

T.Waściński, K.A.Wójcik, Podejście procesowe w zarządzaniu kapitałem ludzkim (s. 9-24).
K.Szczepańska, Efektywność procesów personalnych (s. 25-38).
M.Kunasz, P.Zwiech, Pomiar efektywności procesów personalnych - wyniki badań (s. 39-52).
R.Kramer, Istota audytu funkcji personalnej (s. 53-66).
K.Byrska-Bienias, E.Golińska, Dobre praktyki w budowaniu ścieżki kariery kadry odpowiedzialnej za kształtowanie zintegrowanych systemów zarządzania (s. 67-80).
M.Igielski, Kierunki doskonalenia zarządzania zespołem pracowników podczas realizacji projektów we współczesnych organizacjach (s. 81-94).
J.Sadłowska-Wrzesińska, Znaczenie komunikacji interpersonalnej w procesie kształtowania wysokiej kultury bezpieczeństwa pracy (s. 95-108).
K.Szara, Możliwości wykorzystania kreatywności w organizacji (s. 109-120).
M.Łańcuchowska, Ryzyko w procesie zarządzania zasobami ludzkimi instytucji publicznych - rozważania teoretyczne. (s. 121-134).
Na skróty
Data aktualnej Konferencji: 18.05.2018

Miejsce: Szczecin, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 64

Kalendarium:
28.02.2018 - zgłoszenie
31.03.2018 - referat
31.03.2018 - opłata

Rejestracja:

formularz zgłoszeniowy

Kontakt e-mail:

kontakt@procesy.kzkl.eu

Pliki:

Ulotka
Szablon edytorski


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl