BPM vs. HRM, M.Kunasz
 
WWW.PROCESY.KZKL.EUKONFERENCJA NAUKOWA
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
W ORGANIZACJI - TRENDY I WYZWANIA
Aktualna edycja | Kontakt | 

Praca: BPM vs. HRM ...
II EDYCJA
Start
Cele
Zakres tematyczny
Kalendarium
Rada programowa
Komitet organizacyjny
Miejsce
Publikacja
ARCHIWUM
I edycja
II edycja
III edycja
Aktualna edycja
KONTAKT
Kontakt
Praca: BPM vs. HRM ...
Monografia: BPM vs. HRM

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 170 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Podejście procesowe staje się filozofią działania coraz większej liczby organizacji. Orientacja na proces powinna ujawniać się we wszystkich sferach działalności organizacji, w tym także w sferze personalnej. Realizacja procesów personalnych powinna zostać ukierunkowana na potrzeby klienta zewnętrznego i wewnętrznego organizacji. W podejście takie wpisana jest także potrzeba pomiaru i oceny rezultatów procesu na wyjściu. Stąd też w pierwszej części rozważań podejmowanych w niniejszej monografii skoncentrowano się na kwestii efektywności procesów personalnych, rozpatrując je w kontekście możliwości pomiaru tej strefy działania organizacji. To nadal jest sfera wymykająca się, ze względu na ulotność niematerialnego przedmiotu badań (efektów działalności kadr organizacji), tradycyjnym systemom pomiaru. Filozofia działania organizacji zgodna z orientacją procesową przekłada się także na sposób jej postępowania w ramach specyficznych obszarów obejmujących miękkie aspekty zarządzania personelem. W tym kontekście w pracy skoncentrowano się na kwestiach budowania ścieżek kariery, zarządzania zespołem pracowników, kreowania efektywnej komunikacji interpersonalnej czy też stymulowania kreatywności pracowniczej.

SPIS TREŚCI:
  • Podejście procesowe w zarządzaniu kapitałem ludzkim (T.Waściński, K.A.Wójcik), s. 9-24.
  • Efektywność procesów personalnych (K.Szczepańska), s. 25-38.
  • Pomiar efektywności procesów personalnych - wyniki badań (M.Kunasz, P.Zwiech), s. 39-52.
  • Istota audytu funkcji personalnej (R.Kramer), s. 53-66.
  • Dobre praktyki w budowaniu ścieżki kariery kadry odpowiedzialnej za kształtowanie zintegrowanych systemów zarządzania (K.Byrska-Bienias, E.Golińska), s. 67-80.
  • Kierunki doskonalenia zarządzania zespołem pracowników podczas realizacji projektów we współczesnych organizacjach (M.Igielski), s. 81-94.
  • Znaczenie komunikacji interpersonalnej w procesie kształtowania wysokiej kultury bezpieczeństwa pracy (J.Sadłowska-Wrzesińska), s. 95-108.
  • Możliwości wykorzystania kreatywności w organizacji (K.Szara), s. 109-120.
  • Ryzyko w procesie zarządzania zasobami ludzkimi instytucji publicznych - rozważania teoretyczne. (M.Łańcuchowska), s. 121-134.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl