WWW.PROCESY.KZKL.EUKONFERENCJA NAUKOWA
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
W ORGANIZACJI - TRENDY I WYZWANIA
Aktualna edycja | Seria wydawnicza | Formularz | Kontakt | 

Seria wydawnicza
II EDYCJA
Start
Cele
Zakres tematyczny
Kalendarium
Rada programowa
Komitet organizacyjny
Miejsce
Publikacja
SERIA WYDAWNICZA
O serii wydawniczej
Zaproszenia do publikacji
Wymagania edytorskie
Wgraj plik
INNE CYKLE KONFERENCYJNE
Wyzwania
CSR
Czas na rozwój
Kapitał ludzki
ARCHIWUM
I edycja
II edycja
III edycja
Aktualna edycja
KONTAKT
Facebook
Kontakt
Seria wydawnicza
Sortuj: rosnąco | malejąco  według: tytułu | autora | roku | nr zeszytu | popularności | 

Wyszukaj:
10 - Bratnicki M., (2000), Pomiar kapitału intelektualnego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 11.
100 - Gardocka A., (2002), Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym kraju, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 1.
1002 - Ross G., Pike S., Fernstrom L., (2005), Valuation and reporting of intangibles - state of the art. in 2004, International Journal of Learning and Intellectual Capital, Vol. 2, No. 1.
1005 - , (2005), , Southern African Business Review, Vol. 9, No. 1.
1007 - Kasiewicz S., Rogowski W., (2006), Stan obecny i kierunki badań w zakresie kapitału intelektualnego - studia literaturowe, e-mentor, nr 3.
1008 - Murtisen J., Larsen H.T., Bukh P.N., (2001), Valuating the Future: Intellectual Capital Supplements at Skandia, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 14, No. 14.
101 - Domański S.R., (2000), Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność, Gospodarka Narodowa, nr 7-8.
1013 - Larsen H.T., Bukh P.N.D., Mouritsen J., (1999), Intellectual Capital Statements and Knowledge Management: 'Measuring', 'Reporting', 'Acting', Australian Accounting Review, Vol. 9, No. 3.
1017 - Petty R., (2000), Intellectual capital literature review Measurement, reporting and management, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 2.
101a - Szymura-Tyc M., (2002), Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 3.
101b - Dytwald J.A., (1996), Zasoby przedsiębiorstwa, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 3.
102 - Sitek E., (1997), Strategia rozwoju w ujęciu zasobowej teorii firmy, Ekonomista, nr 5,6.
1027 - Regulski K., (2005), Kapitał intelektualny, zarządzanie wiedzą a może zarządzanie personelem?, Gazeta IT, nr 9.
1028 - Regulski K., (2005), Metody klasyfikacji i pomiaru kapitału intelektualnego, Gazeta IT, nr 10.
103 - Głuszek E., (2001), Zasoby niematerialne w świetle kryteriów rynkowych warunkujących generowanie przewagi konkurencyjnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 886.
1030 - Kowalkiewicz M., (2005), Zarządzanie wiedzą krok po kroku (3). Kapitał intelektualny, kapitał społeczny, społeczności w działaniu, Gazeta IT, nr 9.
1037 - Długosz D., (2005), Ocena zapotrzebowania na szkolenia w województwach lubelskim i podkarpackim, Barometr Regionalny, nr 1.
104 - Sulimowska-Formowicz M., (2002), Nurt zasobowy w teorii firmy, Gospodarka Narodowa, nr 5-6.
1046 - Sokołowska A., (2006), Efektywność intelektualna produktem świadomego kreowania przestrzeni intelektualnej w przedsiębiorstwie, e-mentor, nr 2.
105 - Głuszek E., (2000), Zasoby przedsiębiorstwa jako baza formułowania strategii, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 879.
106 - Kornacka D., (1997), Nowa rola zasobów w przedsiębiorstwie przyszłości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 295.
1065 - Ratajczak M., Wołoszyn J., (2006), Rola sektora MSP w handlu zagranicznym Polski, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Vol. 8, No. 1.
108 - Marek S., Kornacka D., (1998), Zasoby i ich rola w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 223.
11 - Strojny M., (2000), Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Ogólny zarys koncepcji, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 7-8.
111 - Wawrzyniak B., (2001), Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 3-4.
112 - Sułkowski Ł., (2001), Kapitał społeczny a sukces w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie Polski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 900.
113 - Pieńkowski D., (2002), Kapitał naturalny w teoretycznych analizach czynników produkcji, Ekonomia i Środowisko, nr 1.
114 - Pocztowski A., (2000), Wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału intelektualnego organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 871.
116 - Czerniachowicz B., (2002), Kapitał ludzki jako źródło wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 329.
119 - Gableta M., (2001), Gospodarowanie potencjałem ludzkim w przedsiębiorstwie, Organizacja i Kierowanie, nr 4.
120 - Komosa M., (2001), Personel - strategiczny kapitał intelektualny, Home&Market, nr 10.
1200 - Merrihue W.V., Katzell R.A., (1955), ERI- Yardstick of Employee Relations, Harvard Business Review, Vol. 33, No. 6.
1201 - Phillips J.J., (2003), Human Capital Measurement: A Challenge for the CLO, Chief Learning Officer, Vol. 2, No. 8.
1202 - Phillips P., Phillips J., (2002), How to measure the return on your HR investment, Strategic HR Review, Vol. 1, No. 4.
1203 - Phillips J., (2001), How to...measure returns on HR investment, People Management, Vol. 7, No. 23.
1204 - Phillips J.J., (1996), How much is the, Training&Development, nr Apr.
1205 - Phillips J.J., (1996), ROI: The Search, Training&Development, nr Feb.
1206 - Bates S., (2002), ACCOUNTING FOR PEOPLE. (cover story), HR Magazine, Vol. 47, No. 10.
1207 - Bates S., (2002), REPORTING INTANGIBLE ASSETS, HR Magazine, Vol. 47, No. 10.
1208 - Schultz T.W., (1961), INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL, American Economic Review, Vol. 51, No. 1.
1209 - Schultz T.W., (1961), Investment in Human Capital: Reply, American Economic Review, Vol. 51, No. 5.
1210 - Rees A., (1965), Human Capital (Book Review), American Economic Review, Vol. 55, No. 4.
1211 - Weisbrod B.A., (1966), INVESTING IN HUMAN CAPITAL, Journal of Human Resources, Vol. 1, No. 1.
1212 - Kiker B.F., (1966), THE HISTORICAL ROOTS OF THE CONCEPT OF HUMAN CAPITAL, Journal of Political Economy, Vol. 74, No. 5.
1213 - Reder M.W., (1967), GARY BECKER'S HUMAN CAPITAL: A REVIEW ARTICLE, Journal of Human Resources, Vol. 2, No. 1.
1214 - Burk M.C., (1967), On the Need for Investment in Human Capital for Consumption, Journal of Consumer Affairs, Vol. 1, No. 2.
1215 - Bowman M.J., (1968), PRINCIPLES IN THE VALUATION OF HUMAN CAPITAL, Review of Income & Wealth, Vol. 14, No. 3.
1216 - Johnson T., (1970), Returns from Investment in Human Capital, American Economic Review, Vol. 60, No. 4.
1217 - Niland J.R., (1971), A HUMAN CAPITAL MODEL FOR BRAIN DRAIN OF FOREIGN MANPOWER TRAINED IN THE U.S., Journal of Economic Issue, Vol. 5, No. 3.
1218 - Flamholtz E., Sterling R.R., (1971), Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research (Book Review), Accounting Review, Vol. 46, No. 4.
1219 - Lindsay C.M., (1971), Measuring Human Capital Returns, Journal of Political Economy, Vol. 79, No. 6.
122 - Bernais J., (2001), Imponderabilia sukcesu, Personel, nr 2.
1220 - Lev B., Schwartz A., (1972), On the Use of the Economic Concept of Human Capital in Financial Statements: A Reply, Accounting Review, Vol. 47, No. 1.
1221 - Flamholtz E.G., (1972), On the Use of the Economic Concept of Human Capital in Financial Statements: A Comment, Accounting Review, Vol. 47, No. 1.
1222 - Lev B., Schwartz A., (1971), On the Use of the Economic Concept of Human Capital in Financial Statements, Accounting Review, Vol. 46, No. 1.
1223 - Razin A., (1972), Optimum Investment in Human Capital, Review of Economic Studies, Vol. 39, No. 120.
1224 - Morse W.J., (1973), A Note on the Relationship Between Human Assets and Human Capital, Accounting Review, Vol. 48, No. 3.
1225 - Pettman B., (1974), Education and the Economics of Human Capital (Book Review), International Journal of Social Economics, Vol. 1, No. 1.
1226 - Johnson T., Hebein F.J., (1974), Investments in Human Capital and Growth in Personal Income 1956-1966, American Economic Review, Vol. 64, No. 4.
1227 - Fisher M.R., (1974), THE HUMAN CAPITAL APPROACH TO OCCUPATIONAL DIFFERENTIALS, International Journal of Social Economics, Vol. 1, No. 1.
1228 - Welch F., (1975), Human Capital Theory: Education, Discrimination and Life Cycles, American Economic Review, Vol. 65, No. 2.
1229 - Bowles S., Gintis H., (1975), The Problem with Human Capital Theory-A Marxian Critique, American Economic Review, Vol. 65, No. 2.
123 - Bernais J., (2001), Niematerialne aktywa firmy - charakterystyka wybranych elementów, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 900.
1230 - Rosenzweig M.R., Morgan J., (1976), AN EXCHANGE: ON THE APPROPRIATE SPECIFICATION OF HUMAN CAPITAL MODELS, Journal of Human Resources, Vol. 11, No. 1.
1231 - Klevmarken A., Quigley J.M., (1976), Age, Experience, Earnings and Investments in Human Capital, Journal of Political Economy, Vol. 84, No. 1.
1232 - Brown C., (1976), A Model of Optimal Human-Capital Accumulation and the Wages of Young High School Graduates., Journal of Political Economy, Vol. 84, No. 2.
1233 - Blaug M., (1976), The Empirical Status of Human Capital Theory: A Slightly Janundiced Survey, Journal of Economic Literature, Vol. 14, No. 3.
1234 - Huffman W.E., (1977), ALLOCATIVE EFFICIENCY: THE ROLE OF HUMAN CAPITAL, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 91, No. 1.
1235 - Spengler J.J., (1977), Adam Smith on Human Capital, American Economic Review, Vol. 67, No. 1.
1236 - , (1979), A NOTE ON LUCAS'S CRITIQUE OF THE HUMAN CAPITAL MODEL, Journal of Human Resources, Vol. 14, No. 1.
1243 - Bowles S., Gintis H., (1975), The Problem with Human Capital Theory - A Marxian Critique, American Economic Association, Vol. 65, No. 2.
1244 - Hall R., (1993), A FRAMEWORK LINKING INTANGIBLE RESOURCES AND CAPABILIITES TO SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE, Strategic Management Journal, Vol. 14, No. 8.
1245 - Hall R., (1992), THE STRATEGIC ANALYSIS OF INTANGIBLE RESOURCES, Strategic Management Journal, Vol. 13, No. 2.
1246 - Amit R., Schoemaker P.J.H., (1993), STRATEGIC ASSETS AND ORGANIZATIONAL RENT, Strategic Management Journal, Vol. 14, No. 1.
1247 - Helfat C.E., Peteraf M.A., (2003), THE DYNAMIC RESOURCE-BASED VIEW: CAPABILITY LIFECYCLES, Strategic Management Journal, Vol. 24, No. 10.
1248 - Peteraf M.A., Bergen M.A., (2003), SCANNING DYNAMIC COMPETITIVE LANDSCAPES: A MARKET-BASED AND RESOURCE-BASED FRAMEWORK, Strategic Management Journal, Vol. 24, No. 10.
1249 - Peteraf M.A., (1993), THE CORNERSTONES OF COMPETITIVE ADVANTAGE: A RESOURCE-BASED VIEW, Strategic Management Journal, Vol. 14, No. 3.
125 - Marcinkowska M., (2002), Kapitał ludzki - pomiar i ujawnianie informacji o zasobach ludzkich, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 11.
1250 - Leonard-Barton D., (1992), CORE CAPABILITIES AND CORE RIGIDITIES: A PARADOX IN MANAGING NEW PRODUCT DEVELOPMENT, Strategic Management Journal, Vol. 13, No. 5.
1251 - Hamel G., Prahalad C.K., (1989), STRATEGIC INTENT. (cover story), Harvard Business Review, Vol. 67, No. 3.
1252 - Prahalad C.K., Hamel G., (1990), The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, Vol. 68, No. 3.
1253 - Hamel G., Prahalad C.K., (1993), Strategy as stretch and leverage, Harvard Business Review, Vol. 71, No. 2.
1254 - Hamel G., Prahalad C.K., (1994), Competing for the Future, Harvard Business Review, Vol. 72, No. 4.
1255 - Hamel G., Prahalad C.K., (2005), Strategic Intent. (cover story), Harvard Business Review, Vol. 83, No. 7-8.
1256 - Stalk G., Evans P., Shulman L.E., (1992), Competing on capabilities: The new rules of corporate strategy, Harvard Business Review, Vol. 70, No. 2.
1257 - Collis D., Montgomery C.A., Cynthia A., (1995), Competing on Resources: Strategy in the 1990s., Harvard Business Review, Vol. 73, No. 4.
1258 - Barney J., Wright M., Ketchen Jr. D.J., (2001), The resource-based view of the firm: Ten years after 1991, Journal of Management, Vol. 27, No. 6.
1259 - Barney J.B., (2001), Resource-based theories of competitive advantage: A ten-year retrospective on the resource-based view, Journal of Management, Vol. 27, No. 6.
126 - Dobija D., (2002), Pomiar kapitału ludzkiego i możliwości raportowania wyników, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 5.
1260 - Barney J., (1991), Special Theory Forum: The Resource-Based Model of the Firm: Origins, Implications and Prospects, Journal of Management, Vol. 17, No. 1.
1261 - Barney J., (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, Vol. 17, No. 1.
1262 - Dierickx I., Cool K., (1989), ASSET STOCK ACCUMULATION AND SUSTAINABILITY OF COMPETITIVE ADVANTAGE, Management Science, Vol. 35, No. 12.
1263 - Grant R.M., (1991), The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, California Management Review, Vol. 33, No. 3.
1264 - Reed R., DeFillippi R.J., (1990), Causal Ambiguity, Barriers to Imitation and Sustainable Competitive Advantage, Academy of Management Review, Vol. 15, No. 1.
1265 - Caves R.E., (1984), Economic Analysis and the Quest for Competitive Advantage., American Economic Review, Vol. 74, No. 2.
1266 - Wernerfelt B., (1995), The resource-based view of the firm: Ten years after, Strategic Management Journal, Vol. 16, No. 3.
1267 - Wernerfelt B., (1984), A Resource-Based View of the Firm, Strategic Management Journal, Vol. 5, No. 2.
1268 - Ulrich D., (1998), Intellectual Capital = Competence x Commitment, Sloan Management Review, Vol. 39, No. 2.
1269 - Nahapiet J., Ghoshal S., (1998), Social capital, intellectual capital and the organizational advantage, Academy of Management Review, Vol. 23, No. 2.
127 - Dobija D., (2000), Możliwości pomiaru kapitału intelektualnego organizacji i jego prezentacji w sprawozdaniach finansowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 553.
1270 - Booth R., (1998), The measurement of intellectual capital, Management Accounting, Vol. 76, No. 10.
1271 - Bontis N., (1998), Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models, Management Decision, Vol. 36, No. 2.
1272 - Klaila D., (2000), Using intellectual assets as a success strategy, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 1.
1273 - Brennan N., Connell B., (2000), Intellectual capital: current issues and policy implications, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 3.
1274 - Brennan N., (2001), Reporting intellectual capital in annual reports: Evidence from Ireland, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 14, No. 4.
1275 - Edvinsson L., Dvir R., Roth N., Pasher E., (2004), Innovations: the new unit of analysis in the knowledge era: The quest and context for innovation efficiency and management of IC, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 1.
1276 - Bontis N., Nikitopoulos D., (2001), Thought leadership on intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 3.
1277 - Edvinsson L., (2000), Some perspectives on intangibles and intellectual capital 2000, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 1.
1278 - Leliaert P.J.C, Candries W., Tilmans R., (2003), Identifying and managing IC: A new classification, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 2.
1279 - Edvinsson L., Kitts B., (2000), The next generation of IC measurement - the digital IC-landscape, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 3.
128 - Dobija D., (2002), Zasoby niewymierne w firmie i możliwości ich raportowania dla interesariuszy firmy, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 64.
1280 - A Hermans J., (1999), Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower, Journal of Intellectual Capital, Vol. 124, No. 14.
1281 - C Awe S., (1997), Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower, Journal of Intellectual Capital, Vol. 122, No. 6.
1282 - Klaila D., Hall L., (2000), Using intellectual assets as a success strategy, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 1.
1283 - Huselid M.A., Jackson S.E., Schuler R.S., (1997), Technical and strategic human resources management effectiveness as determinants of firm performance, Journal of Intellectual Capital, Vol. 40, No. 1.
1284 - Delantey J.T., Huselid M.A., (1996), The impact of human resource management practices on perceptions of organizational performance, Journal of Intellectual Capital, Vol. 39, No. 4.
1285 - Huselid M.A., (1995), The impact of human resource management practices on turnover, productivity and corporate, Academy of Management Journal, Vol. 38, No. 3.
1286 - Ulrich D., (1998), A New Mandate for Human Resources, Journal of Intellectual Capital, Vol. 76, No. 1.
1287 - Kaplan R.S., Norton D.P., (1993), Putting the balanced scorecard to work, Journal of Intellectual Capital, Vol. 71, No. 5.
1288 - Kaplan R.S., Norton D.P., (1992), The Balanced Scorecard--Measures That Drive Performance, Journal of Intellectual Capital, Vol. 70, No. 1.
1289 - Chatzkel J., (2000), A conversation with Hubert Saint-Onge, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 1.
129 - Dobija M., (2001), Problematyka wartości kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 557.
1290 - Liebowitz J., Suen C.Y., (2000), Developing knowledge management metrics for measuring intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 1.
1291 - Bontis N., Chua Chong Keow W., Richardson S., (2000), Intellectual capital and business performance in Malaysian industries, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 1.
1292 - Joia L.A., (2000), Measuring intangible corporate assets Linking business strategy with intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 1.
1293 - Harrison S., Sullivan Sr P.H., (2000), Profiting from intellectual capital Learning from leading companies, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 1.
1294 - Edvinsson L., (2000), Some perspectives on intangibles and intellectual capital 2000, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 1.
1295 - Allee V., (2000), The value evolution Addressing larger implications of an intellectual capital and intangibles perspective, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 1.
1296 - Klaila D., Hall L., (2000), Using intellectual assets as a success strategy, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 1.
1297 - Petty R., Guthrie J., (2000), Intellectual capital literature review Measurement, reporting and management, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 2.
1298 - O'Donnell D., O'Regan P., Coates B., (2000), Intellectual capital: a Habermasian introduction, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 2.
1299 - Caddy I., (2000), Intellectual capital: recognizing both assets and liabilities, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 2.
13 - Sokołowski J., (2002), Rola pakietowych systemów wynagrodzeń w kształtowaniu kapitału intelektualnego organizacji, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 1.
130 - Dobija M., (1999), Koncepcja pomiaru kapitału intelektualnego w aspekcie rachunkowości społeczno-ekonomicznej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 51.
1300 - Lovingsson F., Dell'Orto S., Baladi P., (2000), Navigating with new managerial tools, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 2.
1301 - Mrinalini N., Nath P., (2000), Organizational practices for generating human resources in non-corporate research and technology organizations, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 2.
1302 - Chatzkel J., (2000), A conversation with Jim Botkin President of InterClass, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 3.
1303 - Guthrie J., Petty R., (2000), Intellectual capital: Australian annual reporting practices, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 3.
1304 - Brennan N., Connell B., (2000), Intellectual capital: current issues and policy implications, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 3.
1305 - Edvinsson L., Kitts B., Beding T., (2000), The next generation of IC measurement - the digital IC-landscape, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 3.
1306 - Low J., (2000), The value creation index, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 3.
1307 - Haldin-Herrgard T., (2000), Difficulties in diffusion of tacit knowledge in organizations, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 4.
1308 - Carroll R.F., Tansey R.R., (2000), Intellectual capital in the new Internet economy - Its meaning, measurement and management for enhancing quality, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 4.
1309 - Sanchez P., Chaminade C., Olea M., (2000), Management of intangibles - An attempt to build a theory, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 4.
131 - Dobija M., (1997), Bilans i sprawozdanie o wartości dodanej w rachunkowości społeczno-ekonomicznej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 40.
1310 - Joia L.A., (2000), Using intellectual capital to evaluate educational technology projects, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 4.
1311 - Sullivan Jr P.H., Sullivan Sr P.H., (2000), Valuing intangibles companies - An intellectual capital approach, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 4.
1312 - Wen Chong C., Holden T., Wilhelmij P., Schmidt R.A., (2000), Where does knowledge management add value?, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 4.
1313 - Chatzkel J., (2001), A conversation with Sharon L. Oriel of The Dow Chemical Company, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 1.
1314 - Jacob M., Ebrahimpur G., (2001), Experience vs expertise The role of implicit understandings of knowledge in determining the nature of knowledge transfer in two companies, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 1.
1315 - Chinying Lang J., (2001), Management of intellectual property rights Strategic patenting, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 1.
1316 - H.Heng M.S.H., (2001), Mapping intellectual capital in a small manufacturing enterprise, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 1.
1317 - Guthrie J., (2001), measurement and the reporting of intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 1.
1318 - Jankowicz D., (2001), Why does subjectivity make us nervous? Making the tacit explicit, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 1.
1319 - Chatzkel J., (2001), A conversation with Jonathan Low, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 2.
132 - Dobija M., (2002), Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 1.
1320 - Mellander K., (2001), Engaging the human spirit: A knowledge evolution demands the right conditions for learning, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 2.
1321 - Marti J.M.V., (2001), ICBS--intellectual capital benchmarking system, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 2.
1322 - Nerdrum L., Erikson T., (2001), Intellectual capital: A human capital perspective, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 2.
1323 - Gibbert M., Leibold M., Voelpel S., (2001), Rejuvenating corporate intellectual capital by co-opting customer competence, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 2.
1324 - Williams R.L., Bukowitz W.R., (2001), The yin and yang of intellectual capital management: The impact of ownership on realizing value from intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 2.
1325 - M'Pherson P.K., Pike S., (2001), empirical measurement and intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 3.
1326 - Haines V.Y., Bedard J., (2001), Early retirements and the dynamics of social knowledge creation, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 3.
1327 - Borins S., (2001), Encouraging innovation in the public sector, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 3.
1328 - Williams S.M., (2001), Is intellectual capital performance and disclosure practices related?, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 3.
1329 - Peppard J., Rylander A., (2001), Leveraging intellectual capital at APiON, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 3.
133 - Zielińska A., (2000), Pojęcie, pomiar i sposoby prezentacji kapitału intelektualnego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 56.
1330 - Bart C.K., (2001), Measuring the mission effect in human intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 3.
1331 - Gupta O., Roos G., (2001), Mergers and acquisitions through an intellectual capital perspective, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 3.
1332 - Cumby J., Conrod J., (2001), Non-financial performance measures in the Canadian biotechnology industry, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 3.
1333 - Caddy I., (2001), Orphan knowledge: The new challenge for knowledge management, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 3.
1334 - SubbaNarasimha P.N., (2001), Salience of knowledge in a strategic theory of the firm, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 3.
1335 - Bontis N., Nikitopoulos D., (2001), Thought leadership on intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 3.
1336 - Kleysen R.F., Street C.T., (2001), Toward a multi-dimensional measure of individual innovative behavior, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 3.
1337 - Andriessen D., (2001), Weightless wealth: Four modifications to standard IC theory, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 3.
1338 - Sveiby K., (2001), A knowledge-based theory of the firm to guide in strategy formulation, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 4.
1339 - Chapman J.A., Ferfolja T., (2001), Fatal flaws: The acquisition of imperfect mental models and their use in hazardous situations, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 4.
134 - Mikuła B., (2002), Kapitał intelektualny jako przedmiot zarządzania, Problemy Jakości, nr 4.
1340 - Lennon A., Wollin A., (2001), Learning organisations: Empirically investigating metaphors, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 4.
1341 - Caddy I., Guthrie J., Petty R., (2001), Managing orphan knowledge: Current Australasian best practice, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 4.
1342 - Dunford R., Steane P., Guthrie J., (2001), Overviewing intellectual capital, the management of knowledge and organizational learning, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 4.
1343 - Mouritsen J., Larsen H.T., Bukh P.N., Johansen M.R., (2001), Reading an intellectual capital statement: Describing and prescribing knowledge management strategies, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 4.
1344 - Mouritsen J., Bukh P.N., Larsen H.T., Johansen M.R., (2002), Developing and managing knowledge through intellectual capital statements, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 1.
1345 - Kossovsky N., (2002), Fair value of intellectual property: An options-based valuation of nearly 800 intellectual property assets, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 1.
1346 - DeTore A., Clare M., Weide J., (2002), Measuring the value of Lincoln re's R&D, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 1.
1347 - McElroy M.W., (2002), Social innovation capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 1.
1348 - Hurwitz J., Lines S., Montgomery B., Schmidt J., (2002), The linkage between management practices, intangibles performance and stock returns, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 1.
1349 - Wyatt A., (2002), Towards a financial reporting framwork for intangibles: Insights from the Australian experience, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 1.
135 - Stosik A., (2001), Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej klubu sportowego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 916.
1350 - Chatzkel J., (2002), A conversation with Goran Roos, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 2.
1351 - Kannan G., Akhilesh K.B., (2002), Human capital knowledge value added: A case study in infotech, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 2.
1352 - Seetharaman A., Bin Zaini Sooria H.H., Saravanan A.S., (2002), Intellectual capital accounting and reporting in the knowledge economy, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 2.
1353 - Pena I., (2002), Intellectual capital and business start-up success, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 2.
1354 - Leon M.V.S., (2002), Intellectual capital: Managerial perceptions of organisational knowledge resources, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 2.
1355 - Volpel S.C., (2002), Strategic intellectual capital creation: Decontextualizing strategy process research, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 2.
1356 - Ordonez de Pablos P., (2002), Evidence of intellectual capital measurement from Asia, Europe, and the Middle East, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 3.
1357 - Darroch J., McNaughton R., (2002), Examining the link between knowledge management practices and types of innovation, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 3.
1358 - Rodov I., Leliaert P., (2002), FiMIAM: Financial method of intangible assets measurement, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 3.
1359 - Bontis N., Fitz-enz J., (2002), Intellectual capital ROI: A causal map of human capital antecedents and consequents, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 3.
136 - Osbert-Pociecha G., (2000), Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa a dywestycje, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 864.
1360 - Hussi T., Ahonen G., (2002), Managing intangible assets--a question of integration and delicate balance, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 3.
1361 - Andreou A.N., Boone L.W., (2002), The impact of information technology and cultural differences on organizational behavior in the financial services industry, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 3.
1362 - Lim L.L.K., Dallimore P., (2002), To the public-listed companies from the investment community, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 3.
1363 - Stovel M., Bontis N., (2002), Voluntary turnover: Knowledge management--friend or foe?, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 3.
1364 - Karhu K., (2002), Expertise cycle - an advanced method for sharing expertise, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 4.
1365 - Johnson W.H.A., (2002), Leveraging intellectual capital through product and process management of human capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 4.
1366 - Smith M., Hansen F., (2002), Managing intellectual property: A strategic point of view, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 4.
1367 - Wexler M.N., (2002), Organizational memory and intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 4.
1368 - Chua A., (2002), The influence of social interaction on knowledge creation, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 4.
1369 - Novicevic M.M., Harvey M., Pati N., Kuffell T., Hench T., (2002), The intangible/intellectual resource "curse" symptoms and cures, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 4.
137 - Jabłoński M., (2002), Postawić na intelekt, Personel, nr 15.
1370 - O'Donnell D., O' Regan P., Coates B., Kennedy T., (2003), Human interaction: The critical source of intangible value, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 1.
1371 - de Pablos P.O., (2003), Intellectual capital reporting in Spain: A comparative view, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 1.
1372 - Fine C.R., Castagnera J.O., (2003), Should there be corporate concern? Examining American university intellectual property policies, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 1.
1373 - Das S., Sen P.K., Sengupta S., (2003), Strategic alliances: A valuable way to manage intellectual capital?, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 1.
1374 - SubbaNarasimha P.N., Ahmad S., Mallya S.N., (2003), Technological knowledge and firm performance of pharmaceutical firms, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 1.
1375 - Hunt D.P., (2003), The concept of knowledge and how to measure it, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 1.
1376 - Zhou A.Z., Fink D., (2003), The intellectual capital web: A systematic linking of intellectual capital and knowledge management, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 1.
1377 - Wood J., (2003), Australia: An under performing knowledge nation?, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 2.
1378 - April K.A., Bosma P., Deglon D.A., (2003), IC measurement and reporting: Establishing a practice in SA mining, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 2.
1379 - Leliaert P.J.C, Candries W., Tilmans R., (2003), Identifying and managing IC: A new classification, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 2.
138 - Głuszek E., (2001), Problemy oceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 916.
1380 - Riahi-Belkaoui A., (2003), Intellectual capital and firm performance of US multinational firms, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 2.
1381 - Rodgers W., (2003), Measurement and reporting of knowledge-based assets, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 2.
1382 - Chatzkel J., (2003), The collapse of Enron and the role of intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 2.
1383 - Cinca C.S., Molinero C.M., Queiroz A.B., (2003), The measurement of intangible assets in public sector using scaling techniques, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 2.
1384 - Rastogi P.N., (2003), The nature and role of IC: Rethinking the process of value creation and sustained enterprise growth, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 2.
1385 - Chen S., (2003), Valuing intellectual capital using game theory, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 2.
1386 - Bose S., Oh K., (2003), An empirical evaluation of option pricing in intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 3.
1387 - Bart C., Bontis N., (2003), Distinguishing between the board and management in company mission: Implications for corporate governance, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 3.
1388 - Engstrom T.E.J., Westnes P., Westnes S.F., (2003), Evaluating intellectual capital in the hotel industry, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 3.
1389 - Rylander A., Peppard J., (2003), From implementing strategy to embodying strategy: Linking strategy, identity and intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 3.
139 - Sokołowska A., (2002), Zarządzanie kapitałem intelektualnym a zarządzanie wiedzą - integracja i dezintegracja, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 928.
1390 - Firer S., Williams S.M., (2003), Intellectual capital and traditional measures of corporate performance, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 3.
1391 - Bounfour A., (2003), The IC-dVAL approach, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 3.
1392 - Hamori M., (2003), The impact of reputation capital on the career paths of departing employees, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 3.
1393 - Palacios-Marques D., Garrigos-Simon F.J., (2003), Validating and measuring IC in the biotechnology and telecommunication industries, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 3.
1394 - Eustace C., (2003), A new perspective on the knowledge value chain, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 4.
1395 - Thorbjornsen S., Mouritsen J., (2003), Accounting for the employee in the intellectual capital statement, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 4.
1396 - Chaminade C., Johanson U., (2003), Can guidelines for intellectual capital management and reporting be considered without addressing cultural differences?, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 4.
1397 - Guthrie J., Johanson U., Bukh P.N., Sanchez P., (2003), Intangibles and the transparent enterprise: new strands of knowledge, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 4.
1398 - Garcia-Ayuso M., (2003), Intangibles Lessons from the past and a look into the future, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 4.
1399 - Bozzolan S., Favotto F., Ricceri F., (2003), Italian annual intellectual capital disclosure: An empirical analysis, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 4.
14 - Zbiegień-Maciąg L., (2002), Pracownicy jako kapitał, Personel, nr 1.
140 - Fazlagić A., (2002), Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 5.
1400 - Fletcher A., Guthrie J., Steane P., (2003), Mapping stakeholder perceptions for a third sector organization, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 4.
1401 - Bukh P.N., Johanson U., (2003), Research and knowledge interaction: Guidelines for intellectual capital reporting, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 4.
1402 - Holland J., Johanson U., (2003), Value-relevant information on corporate intangibles - creation, use and barriers in capital markets - "between a rock and a hard place", Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 4.
1403 - Skoog M., (2003), Visualizing value creation through the management control of intangibles, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 4.
1404 - Marr B., Gray D., Neely A., (2003), Why do firms measure their intellectual capital?, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 4.
1405 - Seetharaman A., Balachandran M., Saravanan A.S., (2004), Accounting treatment of goodwill: yesterday, today and tomorrow: Problems and prospects in the international perspective, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 1.
1406 - Martin W.J., (2004), Demonstrating knowledge value: a broader perspective on metrics, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 1.
1407 - McGregor J., Tweed D., Pech R., (2004), Human capital in the new economy: devil's bargain?, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 1.
1408 - Edvinsson L., Dvir R., Roth N., Pasher E., (2004), Innovations: the new unit of analysis in the knowledge era: The quest and context for innovation efficiency and management of IC, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 1.
1409 - Lim L.L.K., Dallimore P., (2004), Intellectual capital: management attitudes in service industries, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 1.
141 - Ćwiklicki M., (1999), Wiedza zarządzana kluczem sukcesu, Manager, nr 4.
1410 - Sanyal P., (2004), Intellectual property rights protection and location of R&D by multinational enterprises, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 1.
1411 - Hellstrom T., Husted K., (2004), Mapping knowledge and intellectual capital in academic environments: A focus group study, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 1.
1412 - Chen J., Zhu Z., Xie H.Y., (2004), Measuring intellectual capital: a new model and empirical study, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 1.
1413 - Bontis N., (2004), National Intellectual Capital Index: A United Nations initiative for the Arab region, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 1.
1414 - Mavridis D.G., (2004), The intellectual capital performance of the Japanese banking sector, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 1.
1415 - Hai Ming Chen, Ku Jun Min, (2004), The role of human capital cost in accounting, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 1.
1416 - Andriessen D., (2004), IC valuation and measurement: classifying the state of the art., Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 2.
1417 - Marr B., Chatzkel J., (2004), Intellectual capital at the crossroads: managing, measuring and reporting of IC, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 2.
1418 - Bakhru A., (2004), Managerial knowledge to organisational capability: new e-commerce businesses, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 2.
1419 - Pike S., Roos G., (2004), Mathematics and modern business management, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 2.
142 - Jabłoński M., (2002), Rola, struktura i pomiar kapitał intelektualnego organizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 11.
1420 - Mouritsen J., (2004), Measuring and intervening: how do we theorise intellectual capital management?, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 2.
1421 - Chatzkel J., (2004), Moving through the crossroads, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 2.
1422 - Grasenick K., Low J., (2004), not stirred: Defining and connecting indicators for the measurement and valuation of intangibles, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 2.
1423 - Marr B., Schiuma G., Neely A., (2004), The dynamics of value creation: mapping your intellectual performance drivers, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 2.
1424 - O'Donnell D., (2004), Theory and method on intellectual capital creation: Addressing communicative action through relative methodics, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 2.
1425 - Guthrie J., Petty R., Yongvanich K., Ricceri F., (2004), Using content analysis as a research method to inquire into intellectual capital reporting, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 2.
1426 - Pöyhönen A., Smedlund A., (2004), Assessing intellectual capital creation in regional clusters, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 3.
1427 - Byus K., Lomerson W.L., (2004), Consumer originated value: A framework for performance analysis, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 3.
1428 - Pek Chen Goh, Kwee Pheng Lim, (2004), Disclosing intellectual capital in company annual reports: Evidence from Malaysia, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 3.
1429 - Kaufmann L., Schneider Y., (2004), Intangibles: A synthesis of current research, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 3.
143 - Strużyna J., Dyduch W., (2002), Zarys metody budowania kapitału całkowitego firmy, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 5.
1430 - Carson E., Ranzijn R., Winefiel A., Marsden H., (2004), Intellectual capital: Mapping employee and work group attributes, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 3.
1431 - Kannan G., Aulbur W.G., (2004), Intellectual capital: Measurement effectiveness, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 3.
1432 - Nilsson C., Ford D., (2004), Introducing intellectual potential - the case of Alfa Laval, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 3.
1433 - Marti J.M.V., (2004), Social capital benchmarking system: Profiting from social capital when building network organizations, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 3.
1434 - Castellanos A.R., Rodríguez J.L., Ranguelov S.Y., (2004), University R&D&T capital: What types of knowledge drive it?, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 3.
1435 - Joia L.A., (2004), Are frequent customers always a company's intangible asset?: Some findings drawn from an exploratory case study, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 4.
1436 - Seetharaman A., Lock K., Low T., Saravanan A.S., (2004), Comparative justification on intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 4.
1437 - Bygdas A.L., Royrvik E., Gjerde B., (2004), Integrative visualisation and knowledge-enabled value creation: An activity-based approach to intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 4.
1438 - Tomé E., (2004), Intellectual capital, social policy, economic development and the world evolution, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 4.
1439 - Ordónez de Pablos P., (2004), Measuring and reporting structural capital: Lessons from European learning firms, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 4.
144 - Strużyna J., (2002), Kapitał intelektualny firmy, Manager, nr 3.
1440 - Ramírez Y.W., Nembhard D.A., (2004), Measuring knowledge worker productivity: A taxonomy, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 4.
1441 - Martín de Castro G., López Sáez P., Navas López J.E., (2004), The role of corporate reputation in developing relational capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 4.
1442 - Bueno E., Paz Salmador M., Rodríguez Ó., (2004), The role of social capital in today's economy: Empirical evidence and proposal of a new model of intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 4.
1443 - Green A., Ryan J.J.C.H., (2005), A framework of intangible valuation areas (FIVA): Aligning business strategy and intangible assets, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 1.
1444 - Vergauwen P.G.M.C., van Alem F.J.C., (2005), Annual report IC disclosures in The Netherlands, France and Germany, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 1.
1445 - Mouritsen J., Thorsgaard Larsen H., Bukh P.N., (2005), Dealing with the knowledge economy: intellectual capital versus balanced scorecard, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 1.
1446 - MacDougall S.L., Hurst D., (2005), Identifying tangible costs, benefits and risks of an investment in intellectual capital: Contracting contingent knowledge workers, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 1.
1447 - Warn J., (2005), Intangibles in commercialisation: the case of air navigation services in the South Pacific, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 1.
1448 - Mavridis D.G., (2005), Intellectual capital performance determinants and globalization status of Greek listed firms, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 1.
1449 - Guimón J., (2005), Intellectual capital reporting and credit risk analysis, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 1.
145 - Pawlak W.R., (2000), Potęga zasobów ludzkich, Problemy Jakości, nr 10.
1450 - Ordonez de Pablos P., (2005), Intellectual capital reports in India: lessons from a case study, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 1.
1451 - Gallego I., Rodríguez L., (2005), Situation of intangible assets in Spanish firms: an empirical analysis, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 1.
1452 - Ming-Chin Chen, Shu-Ju Cheng, (2005), An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms' market value and financial performance, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 2.
1453 - Wanncherng Wang, (2005), An evaluation of the Balanced Scorecard(r) in equity valuation: The case of exchange ratio in the M&As of Taiwan's financial industry, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 2.
1454 - Aihwa Chang, Chiung-Ni Tseng, (2005), Building customer capital through relationship marketing activities: The case of Taiwanese multilevel marketing companies, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 2.
1455 - Cheng Jen Huang, Chun Ju Liu, (2005), Exploration for the relationship between innovation IT and performance, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 2.
1456 - Wen-Ying Wang, Chingfu Chang, (2005), Intellectual capital and performance in causal models: Evidence from the information technology industry in Taiwan, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 2.
1457 - Wen-Nan Tsan, Chao-Ching Chang, (2005), Intellectual capital system interaction in Taiwan, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 2.
1458 - Bontis N., Sehwa Wu, (2005), Special issue overview, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 2.
1459 - Wu A., (2005), The integration between Balanced Scorecard and intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 2.
146 - Pocztowski A., (2001), ródło przewagi, Personel, nr 21.
1460 - Shu-Chi Lin, Yin-Mei Huang, (2005), The role of social capital in the relationship between human capital and career mobility: Moderator or mediator?, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 2.
1461 - Chaur-Shiuh Young, (2005), Top management teams' social capital in Taiwan: The impact on firm value in an emerging economy, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 1.
1462 - Tayles M., Webster M., Sugden D., Bramley A., (2005), Accounting "gets real" in dealing with virtual manufacturing, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 3.
1463 - García-Meca E., (2005), Bridging the gap between disclosure and use of intellectual capital information, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 3.
1464 - Sáenz J., , (2005), Human capital indicators, business performance and market-to-book ratio, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 3.
1465 - Cordazzo M., (2005), IC statement vs environmental and social reports: An empirical analysis of their convergences in the Italian context, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 3.
1466 - Abdolmohammadi M.J., (2005), Intellectual capital disclosure and market capitalization, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 3.
1467 - Vandemaele S.N., Vergauwen P.G.M.C., Smits A.J., (2005), Intellectual capital disclosure in The Netherlands, Sweden and the UK: A longitudinal and comparative study, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 3.
1468 - Pek Chen Goh, (2005), Intellectual capital performance of commercial banks in Malaysia, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 3.
1469 - Cuganesan S., (2005), Intellectual capital-in-action and value creation: A case study of knowledge transformations in an innovation project, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 3.
147 - Knap E., (1999), Najcenniejszy kapitał, Personel, nr 2.
1470 - Mouritsen J., Koleva G., (2005), Packing and unpacking knowledge: Patents and intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 3.
1471 - Jow-Ran Chang, Mao-Wei Hung, (2005), Valuation of intellectual property: A real option approach, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 3.
1472 - Boedker C., Guthrie J., Cuganesan S., (2005), An integrated framework for visualising intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 4.
1473 - Leitner K., Schaffhauser-Linzatti M., Stowasser R., Wagner K., (2005), Data envelopment analysis as method for evaluating intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 4.
1474 - Andriesson D., (2005), Implementing the KPMG Value Explorer: Critical success factors for applying IC measurement tools, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 4.
1475 - Pike S., Fernström L., Roos G., (2005), Intellectual capital: Management approach in ICS Ltd, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 4.
1476 - Housel T.J., Nelson S.K., (2005), Knowledge valuation analysis: Applications for organizational intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 4.
1477 - Marr B., (2005), Management consulting practice on intellectual capital: Editorial and introduction to special issue, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 4.
1478 - Burgman R.J., Ross G., Ballow J.J., Thomas R.J., (2005), No longer "out of sight, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 4.
1479 - Claessen E., (2005), Strategic use of IC reporting in small and medium-sized IT companies: A progress report from a Nordic project, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 4.
148 - Kosiński J., (2000), Analiza czynników produkcyjnych w procesach wspomagania decyzji inwestycyjnych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 7.
1480 - Jacobsen K., Hofman-Bang P., Nordby Jr R., (2005), The IC Rating(TM) model by Intellectual Capital Sweden, Journal of Intellectual Capital, Vol. 6, No. 4.
1481 - Jorgensen K.M., Boje D.M., (2006), Conceptualising intellectual capital as language game and power/Commentary: Time, place and mind of intellectual capital: on Jorgensen's "Conceptualising intellectual capital as language game and power", Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 1.
1482 - O'Donnell D., Henriksen L.B., Voelpel S.C., (2006), Guest editorial: Becoming critical on intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 1.
1483 - Chaharbaghi K., Cripps S., Newman V., (2006), Intellectual capital: direction, not blind faith/Commentary: on Chaharbaghi and Cripps' "Intellectual capital: direction, not blind faith", Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 1.
1484 - Spender J.C., Tsoukas H., (2006), Method, philosophy and empirics in KM and IC/Commentary: on Spender's "Method, philosophy and empirics in KM and IC", Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 1.
1485 - O'Donnell D., Tracey M., Henriksen L.B., Bontis N., (2006), On the "essential condition" of intellectual capital: labour!/Commentary: on O'Donnell and colleagues' "On the essential condition of intellectual capital: labour!", Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 1.
1486 - Andriessen D., Prusak L., (2006), On the metaphorical nature of intellectual capital: a textual analysis/Commentary: on Andriessen's "Metaphorical nature of intellectual capital: a textual analysis", Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 1.
1487 - Abeysekera I., Bounfour A., (2006), The project of intellectual capital disclosure: researching the research/Commentary: on Abeysekera's "The project of intellectual capital disclosure: researching the research", Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 1.
1488 - Voelpel S.C., Leibold M., Eckhoff R.A., Davenport T.H., (2006), he tyranny of the Balanced Scorecard in the innovation economy/Commentary: on Voelpel, Leibold, Eckhoff and Davenport's "The tyranny of the Balanced Scorecard in the innovation economy", Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 1.
1489 - Narvekar R.S., Jain K., (2006), A new framework to understand the technological innovation process, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 2.
149 - Wilks C., (2002), Efektywność kapitału - zaniedbany imperatyw, Bank, nr 9.
1490 - Catasús B., Gröjer J., (2006), Indicators: on visualizing, classifying and dramatizing, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 2.
1491 - Nielsen C., Bukh P.N., Mouritsen J., Johansen M.R., Gormsen P., (2006), Intellectual capital statements on their way to the stock exchange: Analyzing new reporting systems, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 2.
1492 - Swart J., (2006), Intellectual capital: disentangling an enigmatic concept, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 2.
1493 - Litschka M., Markom A., Schunder S., (2006), Measuring and analysing intellectual assets: an integrative approach, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 2.
1494 - Chatzkel J., (2006), The 1st World Conference on Intellectual Capital for Communities in the Knowledge Economy: Nations, Regions and Cities, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 2.
1495 - Chatzkel J., (2006), The 1st World Conference on Intellectual Capital for Communities in the Knowledge Economy: Nations, Regions and Cities, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 2.
1496 - Boekestein B., (2006), The relation between intellectual capital and intangible assets of pharmaceutical companies, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 2.
1497 - Smedlund A., (2006), The roles of intermediaries in a regional knowledge system, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 2.
1498 - Guthrie J., Petty R., Ricceri F., (2006), The voluntary reporting of intellectual capital: Comparing evidence from Hong Kong and Australia, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 2.
1499 - Hervas Oliver J.L., Dalmau Porta J.I., (2006), How to measure IC in clusters: empirical evidence, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 3.
15 - Leszczyńska A., (2001), Wycena kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 11.
150 - Bugdol M., (2002), Propozycja zarządzania zasobami ludzkimi z wykorzystaniem normy ISO 9001:2000, Problemy Jakości, nr 6.
1500 - Namasivayam K., Denizci B., (2006), Human capital in service organizations: identifying value drivers, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 3.
1501 - Diefenbach T., (2006), Intangible resources: a categorial system of knowledge and other intangible assets, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 3.
1502 - Bueno E., Salmador M.P., Rodríguez Ó., De Castro G.M., (2006), Internal logic of intellectual capital: a biological approach, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 3.
1503 - Silvi R., Cuganesan S., (2006), Investigating the management of knowledge for competitive advantage
1504 - Seetharaman A., Sreenivasan J., Sudha R., Tey Ya Yee, (2006), Managing impairment of goodwill, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 3.
1505 - Martín-de-Castro G., Navas-López J.E., López-Sáez P., Alama-Salazar E., (2006), Organizational capital as competitive advantage of the firm, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 3.
1506 - Sudarsanam S., Sorwar G., Marr B., (2006), Real options and the impact of intellectual capital on corporate value, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 3.
1507 - Kaplan R.S., Norton D.P., (2006), esponse to S. Voelpel et al., "The tyranny of the Balanced Scorecard in the innovation economy, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 1.
151 - Juchnowicz M., (2001), Wycena wartości rynkowej zasobu ludzkiego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr .
152 - Florczak W., Sabanty L., Welfe W., (2001), Szacunek kapitału ludzkiego, Wiadomości Statystyczne, nr 5.
153 - Bedi A.S., Cieślik A., (1999), Formy działalności inwestorów zagranicznych a dyfuzja kapitału intelektualnego w polskim przemyśle, Ekonomista, nr 4.
154 - Kubacka-Góral K., (2001), Kapitał intelektualny firm a sukces w czasach burzliwych zmian, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 916.
156 - Zieliński A., (2002), Zarządzanie wskaźnikami efektywności związanymi z zasobami ludzkimi w Polskiej Telefonii Cyfrowej, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 5.
158 - Matwiejczuk R., (2000), Efektywność - próba interpretacji, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 11.
159 - Krokosz-Krynke Z., Martan L., (2001), O przedmiotowej i podmiotowej ocenie efektywności inwestycji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2.
16 - Jurek M., (2001), Koncepcja kapitału intelektualnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 304.
160 - Dresler Z., (2001), O niektórych problemach metodologicznych rachunku efektywności inwestycji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 894.
161 - Pogonowska B., (2002), Kategoria globalnej racjonalności gospodarowania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 19.
162 - Dżurak P., Stanoch E.R., (2001), Zrównoważona karta dokonań - dodatek specjalny, Personel, nr 3.
163 - Cholewicka-Goździk K., (2002), Strategiczna Karta Wyników - instrument oceny efektywności organizacji, Problemy Jakości, nr 2.
165 - Fazlagic A., (2003), Kapiał ludzki w Balanced Scorecard, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 2.
166 - Pietrzak M., (2003), Najlepiej wyceniać z kartą, Personel i Zarządzanie, nr 10.
169 - Kurek R., (2003), Kapitał intelektualny jako zasób niematerialny w tworzeniu przewagi konkurencyjnej Zakładu Ubezpieczeń, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 991.
17 - Jurek M., (2002), Pojęcie i pomiar kapitału intelektualnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 329.
170 - Fryczyńska M., (2003), Działalność personalna w perspektywie zysków, Personel i Zarządzanie, nr 20.
171 - , (2003), ak mierzyć efektywność działań z zakresu HRM?, Personel i Zarządzanie, nr 19.
172 - Jaruga A., Fijałkowska J., (2003), Kapitał intelektualny - wyzwanie dla rachunkowości, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 11.
176 - Domański S.R., (2002), Polityka stopy procentowej a kapitał ludzki i rynek pracy, Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo, nr 5.
177 - Liberda B., Tokarski T., (2004), Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, Gospodarka Narodowa, nr 3.
178 - Mamica Ł., (2001), Kapitał ludzki jako podstawowy element konkurencyjności regionów, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 580.
18 - Zbiegień-Maciąg L., Lipowiecka A., (2000), Monitorowanie aktywów niematerialnych, czyli rachunkowość zasobów ludzkich, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 2.
180 - Leszczyński M., (2003), Kapitał ludzki w budownictwie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 10.
181 - Padzik K., (2003), Alchemia zarządzania ludźmi, Manager, nr 6.
19 - Strużyna J., (2000), W kierunku rachunkowości zasobów ludzkich, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 6.
192 - Kowalski M., (2001), Wartościowy czynnik ludzki - badania Human Capital Index (HCI), Płaca.pl, nr 11.
193 - Ombach K., Sedlak K., (2002), Wynagrodzenia w branży IT. Raport firmy Sedlak&Sedlak, Płaca.pl, nr 1.
195 - Strojny M., (2000), Kapitał intelektualny w cenie, PC Kurier, nr 13.
196a - Sierociński P., Zimowski P., (2001), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw - cz.I, Płaca.pl, nr 10.
196b - Sierociński P., Zimowski P., (2002), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw - cz.II, Płaca.pl, nr 1.
197 - Strojny M., (2000), Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Rzeczpospolita, nr 29.11.2000.
198 - , (2003), Pomiar wskaźnika ROI w kontekście kapitału ludzkiego, Płaca.pl, nr 4.
2 - , (2002), Majątek intelektualny przedsiębiorstwa ważniejszy niż materialny, Zarządzanie na świecie, nr 3.
2000 - Evans D.S., Leighton L.S., (1989), Some Empirical Aspects of Entrepreneurship, American Economic Review, Vol. 79, No. 3.
2001 - Leibenstein H., (1968), Entrepreneurship and Development, American Economic Review, Vol. 58, No. 2.
2002 - Carroll G.R., Mosakowski E., (1987), The Career Dynamics of Self-Employment, Adminstrative Science Quarterly, Vol. 32, No. 4.
2003 - Gartner W.B., (1985), A Conceptual Framework for Describing the Phenomenon of New Venture Creation, Academy of Management Review, Vol. 10, No. 4.
2004 - Hamilton B.H., (2000), Does Entrepreneurship Pay? An Empirical Analysis of the Returns to Self-Employment, Journal of Political Economy, Vol. 108, No. 3.
2005 - Howard R., (1990), Can Small Business Help Countries Compete?, Harvard Business Review, nr 11-12.
2006 - Hull D.L., Bosley J.J., Udell G.G., (1980), Renewing the Hunt for The Heffalump: Identyfing Potential Entrepreneurs by Personality Characteristics, Journal of Small Business Management, Vol. 18, No. 1.
2007 - Powel J.D., Bimmerle Ch.F., (1980), A Model of Entrepreneurship: Moving Toward Precision and Complexity, Journal of Small Business Management, Vol. 18, No. .
2008 - Jones G.R., Butler J.E., (1992), Managing Internal Corporate Entrepreneurship: An Agency Theory Perspective, Journal of Management, Vol. 18, No. 4.
2009 - Morris M.H., Lewis P.S., Sexton D.L, (1994), Reconceptualizing Entrepreneurship: An Input - Output Perspective, SAM Advanced Management Journal, Vol. 59, No. 1.
2010 - Stevenson H.H., Jarrillo J.C., (1990), A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management, Strategic Management Journal, Vol. 11, No. 5.
2011 - Thompson J., Alvy G., Less A., (2000), Social entrepreneurship - a new look at the people and the potential, Management Decision, nr 5.
2012 - Kirzner I.M., (1997), Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach, Journal of Economic Literature, Vol. 35, No. 1.
2013 - Bygrave W.D., Hofer C.W., (1991), Theorizing about Entrepreneurship, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 16, No. 2.
2014 - Hornsby J.S., Naffziger D.W., Kuratko D.F., Montagno R.V., (1993), An Interactive Model of the Corporate Entrepreneurship Process, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 17, No. 2.
2015 - Gnyawali D.R., Fogel D.S., (1994), Enviroments for Entrepreneurship Development: Key Dimesnsions and Research Implications, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 18, No. summer.
2016 - Guth W.D., (1995), Theory from Field Research on Firm-Level Entrepreneurship: A Normal Science Overwiew, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 19, No. spring.
2017 - Brazeal D.V., Herbert T.T., (1999), The Genesis of Entrepreneurship, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 23, No. 3.
2018 - Sharma P., Chrisman J.J., (1999), Toward a Reconciliation of the Definitional Issues in the Field of Corporate Entrepreneurship, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 23, No. 3.
2019 - Kuratko D.F., (2005), The Emergence of Entrepreneurshi Education: Development, Trends and Challenges, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 29, No. 9.
2020 - Caree M., van Steel A., Thurik R., Wennekers S., (2002), Economic Development and Business Ownership: An Analysis Using Data of 23 OECD Countries in the Period 1976-1996, Small Business Economics, Vol. 19, No. 3.
2021 - Baumol W.J., (1968), Entrepreneurship in Economic Theory, American Economic Review, Vol. 58, No. 2.
2022 - Soltow J.H., (1968), The Entrepreneur in Economic History, American Economic Review, Vol. 58, No. .
2023 - , (1968), Discussion, American Economic Review, Vol. 58, No. .
2024 - Herron L., Sapienza H., Smith-Cook D., (1991), Entrepreneurship Theory form Interdisciplinary Perspective Volume 1, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 15, No. winter.
2025 - Shaver K.G., Scott L.R., (1991), Person, Process, Choice: The Psychology of New Venture Creation, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 16, No. 2.
2026 - Reynolds P.D., (1991), Sociology and Entrepreneurship: Concept and Contribution, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 15, No. winter.
2027 - Gentry W.M., Hubbard R.G., (2000), Tax Policy and Entrepreneurial Entry, American Economic Review, Vol. 90, No. .
2028 - Mc Dougal P.P., Oviatt B.M., (2000), International Entrepreneurship. The Intersection of Two Research Path, Academy of Management Journal, nr .
2029 - Lumpkin G.T., Dess G.G., (1996), Claryfying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance, Academy of Management Review, Vol. 21, No. 1.
2030 - Shane S., Venkataraman S., (2000), The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, Academy of Management Review, Vol. 25, No. 1.
2031 - Lindh T., Ohlsson H., (1996), Self-Employment and Windfall Gains: Evidence from the Swedish Lottery, Economic Journal, Vol. 106, No. 439.
2032 - Davidsson P., Wiklund J., (2001), Levels of Analysis in Entrepreneurship Research: Current Research Practice and Suggestions for the Future, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 25, No. 4.
2033 - Wiklund J., (1999), The Sustainability of Entrepreneurial Orientation - Performance Relationship, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 24, No. 1.
2034 - Adichvili A., Cardozo R., (2000), A Model of Entrepreneurial Opportunity Process, Journal of Enterprising Culture, Vol. 8, No. 2.
2035 - Baumol W.J., (1990), Entrepreneurship: Productive, Unproductive and Destructive, Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5.
2036 - Blau D.M., (1987), A Time-Series Analysis of Self-Employment in the United States, Journal of Political Economy, Vol. 95, No. 3.
2037 - Holmes T.J., Schmitz J.A., (1990), A theory of Entrepreneurship and Its Application to the Study of Business Transfers, Journal of Political Economy, nr .
2038 - Kihlstrom R.E., Laffont J.J., (1979), A General Equilibrium Entrepreneurial Theory of Firm Formation Based on Risk Aversion, Journal of Political Economy, Vol. 87, No. 4.
2039 - Miller D., (1983), The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms, Management Science, Vol. 29, No. 7.
2040 - Brown T.E., Davidsson P., Wiklund J., (2001), An Operationalization of Stevenson's Conceptualization of Entrepreneurship as Opportunity-Based Firm Behavior, Strategic Management Journal, Vol. 22, No. 10.
2041 - Bruton G.D., Ahlstrom D., Han-Lin Li, (2010), Institutional Theory and Entrepreneurship: Where Are We Now and Where Do We Need to Move in the Future?, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 34, No. 3.
2042 - Levie J., Lichtenstein B.B., (2010), A Terminal Assessment of Stages Theory: Introducing a Dynamic States Approach to Entrepreneurship., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 34, No. 2.
2043 - Slotte-Kock S., Coviello N., (2010), Entrepreneurship Research on Network Processes: A Review and Ways Forward., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 34, No. 1.
2044 - Connelly B.L., Ireland R.D., Reutzel C.R., Coombs J.E., (2010), The Power and Effects of Entrepreneurship Research, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 34, No. 1.
2045 - Sequeira J.M., Carr J.C., Rasheed A.A., (2009), Transnational Entrepreneurship: Determinants of Firm Type and Owner Attributions of Success, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 33, No. 5.
2046 - Athayde R., (2009), Measuring Enterprise Potential in Young People., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 33, No. 2.
2047 - Minniti M., (2008), The Role of Government Policy on Entrepreneurial Activity: Productive, Unproductive, or Destructive?, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 32, No. 5.
2048 - Moreno A.M., Casillas J.C., (2008), Entrepreneurial Orientation and Growth of SMEs: A Causal Model., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 32, No. 3.
2049 - Gamboa E.C., Brouthers L.E., (2008), How International is Entrepreneurship?, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 32, No. 3.
2050 - Welter F., Lasch F., (2008), Entrepreneurship Research in Europe: Taking Stock and Looking Forward, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 32, No. 2.
2051 - Bruton G.D., Ahlstrom D., Obłój K., (2008), Entrepreneurship in Emerging Economies: Where Are We Today and Where Should the Research Go in the Future., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 32, No. 1.
2052 - Manolova T.S., Eunni R.V., Gyoshev B.S., (2008), Institutional Environments for Entrepreneurship: Evidence from Emerging Economies in Eastern Europe, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 32, No. 1.
2053 - Dean M.A., Shook C.L., Payne G.T., (2007), The Past, Present, and Future of Entrepreneurship Research: Data Analytic Trends and Training, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 31, No. 4.
2054 - Wilson F., Kickul J., Marlino D., (2007), Gender, Entrepreneurial Self-Efficacy, and Entrepreneurial Career Intentions: Implications for Entrepreneurship Education., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 31, No. 3.
2055 - Mitchell R.K., Busenitz L.W., Bird B., Marie Gaglio C., McMullen J.S., Morse E.A., Smith J.B., (2007), The Central Question in Entrepreneurial Cognition Research 2007., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 31, No. 1.
2056 - Gartner W.B., Davidsson P., Zahra S.A., (2006), Are You Talking to Me? The Nature of Community in Entrepreneurship Scholarship., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 30, No. 3.
2057 - Austin J., Stevenson H., Wei-Skillern J., (2006), Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both?, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 30, No. 1.
2058 - Harrison R.T., Leitch C.M., (2005), Entrepreneurial Learning: Researching the Interface Between Learning and the Entrepreneurial Context., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 29, No. 4.
2059 - Goss D., (2005), Schumpeter's Legacy? Interaction and Emotions in the Sociology of Entrepreneurship., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 29, No. 2.
2060 - Begley T.M., Wee-Liang T., Schoch H., (2005), Politico-Economic Factors Associated with Interest in Starting a Business: A Multi-Country Study., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 29, No. 1.
2061 - Noorderhaven N., Thurik R., Wennekers S., Van Stel A., (2004), The Role of Dissatisfaction and per Capita Income in Explaining Self-Employment across 15 European Countries., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 28, No. 5.
2062 - Williams D.R., (2004), Effects of Childcare Activities on the Duration of Self-Employment in Europe, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 28, No. 5.
2063 - Peterman N.E., Kennedy J., (2003), Enterprise Education: Influencing Students' Perceptions of Entrepreneurship, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 28, No. 2.
2064 - Newby R., Watson J., Woodliff D., (2003), SME Survey Methodology: Response Rates, Data Quality, and Cost Effectiveness, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 28, No. 2.
2065 - George G., Zahra S.A., (2002), Culture and Its Consequences for Entrepreneurship., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 26, No. 4.
2066 - Hayton J.C., George G., Zahra S.A., (2002), National Culture and Entrepreneurship: A Review of Behavioral Research., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 26, No. 4.
2067 - Douglas E.J., Shepherd D.A., (2002), Self-Employment as a Career Choice: Attitudes, Entrepreneurial Intentions, and Utility Maximization., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 26, No. 3.
2068 - Shaver K.G., Gartner W.B., Crosby E., Bakalarova K., Gatewood E.J., (2001), Attributions About Entrepreneurship: A Framework and Process for Analyzing Reasons for Starting a Business., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 26, No. 2.
2069 - Birley S., (2001), Owner-Manager Attitudes to Family and Business Issues: A 16 Country Study., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 26, No. 2.
2070 - Low M.B., (2001), The Adolescence of Entrepreneurship Research: Specification of Purpose., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 25, No. 4.
2071 - Gartner W.B., (2001), Is There an Elephant in Entrepreneurship? Blind Assumptions in Theory Development, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 25, No. 4.
2072 - Aldrich H.E., Martinez M.A., (2001), Many are Called, but Few are Chosen: An Evolutionary Perspective for the Study of Entrepreneurship., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 25, No. 4.
2073 - Ucbasaran D., Westhead P., Wright M., (2001), The Focus of Entrepreneurial Research: Contextual and Process Issues., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 25, No. 4.
2074 - Davidsson P., Wiklund J., (2001), Levels of Analysis in Entrepreneurship Research: Current Research Practice and Suggestions for the Future., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 25, No. 4.
2075 - Chandler G.N., Lyon D.W., (2001), Issues of Research Design and Construct Measurement in Entrepreneurship Research: The Past Decade., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 25, No. 4.
2076 - Minniti M., Bygrave W., (2001), A Dynamic Model of Entrepreneurial Learning., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 25, No. 3.
2077 - Solymossy E., Hisrich R.D., (2000), Entrepreneurial Dimensions: The Relationship of Individual, Venture, and Environmental Factors to Success., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 24, No. 4.
2078 - Schwartz R.G., Teach R.D., (2000), Entrepreneurship Research: An Empirical Perspective., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 24, No. 3.
2079 - LeRoy S.F., Singell L.D., (1987), Knight on Risk and Uncertainty, Journal of Political Economy, Vol. 95, No. 2.
2080 - Vinnell R., Hamilton R.T., (1999), A Historical Perspective on Small Firm Development., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 23, No. 4.
2081 - Dess G.G., Lumpkin G.T., McGee J.E., (1999), Linking Corporate Entrepreneurship to Strategy, Structure, and Process: Suggested Research Directions, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 23, No. 3.
2082 - Romano C., Ratnatunga J., (1996), A Citation Analysis of the Impact of Journals on Contemporary Small Enterprise Research., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 20, No. 3.
2083 - Kolvereid L., (1996), Organizational Employment Versus Self-Employment: Reasons for Career Choice Intentions, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 20, No. 3.
2084 - Eisenhauer J.G., (1995), The Entrepreneurial Decision: Economic Theory and Empirical Evidence., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 19, No. 4.
2085 - Stewart A., Savage G.T., (1995), Guest Editorial: Field Research on Firm-Level Entrepreneurship., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 19, No. 3.
2086 - Savage G.T., Black J.A., (1995), Firm-Level Entrepreneurship and Field Research: The Studies in Their Methodological Context., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 19, No. 3.
2087 - Guth W.D., (1995), Theory from Field Research on Firm-Level Entrepreneur ship: A Normal Science Overview., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 19, No. 3.
2088 - Gnyawali D.R., Fogel D.S., (1994), Environments for Entrepreneurship Development: Key Dimensions and Research Implications., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 18, No. 4.
2089 - Gartner W.B., Shaver K.G., Gatewood E., Katz J.A., (1994), Finding the Entrepreneur in Entrepreneurship., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 18, No. 3.
209 - Garbicz M., (1996), O niektórych założeniach modelu klasycznego i ich konsekwencjach, Ekonomista, nr 4.
2090 - Krueger N.F., Brazeal D.V., (1994), Entrepreneurial Potential and Potential Entrepreneurs., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 18, No. 3.
2091 - Dolinsky A.L., Caputo R.K., Pasumarty K., Quazi H., (1993), The Effects of Education on Business Ownership: A Longitudinal study of Women, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 18, No. 1.
2092 - Zahra S.A., (1993), A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior: A Critique and Extension, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 17, No. 4.
2093 - Terpstra D.E., Olson P.D., (1993), Entrepreneurial Start-up and Growth: A Classification of Problems., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 17, No. 3.
2094 - Campbell C.A., (1992), A Decision Theory Model for Entrepreneurial Acts, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 17, No. 1.
2095 - Katz J.A., (1992), A Psychosocial Cognitive Model of Employment Status Choice., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 17, No. 1.
2096 - Herron L., Sapienza H.J., Smith-Cook D., (1992), Entrepreneurship Theory from an Interdisciplinary Perspective: Volume II., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 16, No. 3.
2097 - Hofer C.W., Bygrave W.D., (1992), Researching Entrepreneurship., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 16, No. 3.
2098 - Herron L., Sapienza H.J., Smith-Cook D., (1991), Entrepreneurship Theory from an Interdisciplinary Perspective: Volume I., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 16, No. 2.
2099 - Shaver K.G., Scott L.R., (1991), Person, Process, Choice: The Psychology of New Venture Creation Kelly G. Shaver., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 16, No. 2.
2100 - Reynolds P.D., (1991), Sociology and Entrepreneurship: Concepts and Contributions., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 16, No. 2.
2101 - Stewart A., (1991), A Prospectus on the Anthropology of Entrepreneurship., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 16, No. 2.
2102 - Kirchoff B.A., (1991), Entrepreneurship's Contribution to Economics, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 16, No. 2.
2103 - Sandberg W.R., Gatewood E.J., (1991), A Profile of Entrepreneurship Research Centers: Orientations, Interests, Activities, and Resources, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 15, No. 3.
2104 - Solomon G.T., Fernald L.W., (1991), Trends in Small Business Management and Entrepreneurship Education in the United States., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 15, No. 3.
2105 - Katz J.A., (1991), The Institution and Infrastructure of Entrepreneurship., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 15, No. 3.
2106 - Plaschka G.R., Welsch H.P., (1990), Emerging Structures in Entrepreneurship Education: Curricular Designs and Strategies., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 14, No. 3.
2107 - Bygrave W.D., (1989), The Entrepreneurship Paradigm (II): Chaos and Catastrophes among Quantum Jumps?, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 14, No. 2.
2108 - Gartner W.B., (1989), Who Is an Entrepreneur? Is the Wrong Question., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 13, No. 4.
2109 - Gartner W.B., (1988), Who is an Entrepreneur? Is the Wrong Question, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 12, No. 4.
2110 - Carland J.W., Hoy F., Carland J.A.C., (1988), Who is an Entrepreneur? Is a Question Worth Asking., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 12, No. 4.
2111 - Brockhaus R.H., (1988), Entrepreneurial Research: Are We Playing the Correct Game?, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 12, No. 3.
2112 - Duane R., Van Auken P.M., (1987), Entrepreneurship and Small Business Research: An Historical Typology and Directions for Future Research., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 11, No. 4.
2113 - Cooper A.C., Dunkelberg W.C., (1987), Entrepreneurial Research: Old Questions, New Answers and Methodological Issues, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 11, No. 3.
2114 - Brockhaus R.H., (1987), Entrepreneural Research: Are We Playing the Correct Game?, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 11, No. 3.
2115 - Olson P.D., (1985), Entrepreneurship: Process and Abilities., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 10, No. 1.
2116 - DeCenzo D.A., (1983), The Role of Colleges and the Small Business: An Introduction to the Feature Article., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 8, No. 2.
2117 - Schmidt K., (1983), Labor Market Segmentation in Small Business?, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 8, No. 2.
2118 - Long W., (1983), The Meaning of Entrepreneurship, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 8, No. 2.
2119 - Snyder C.A., Manz C.C., Laforge R.W., (1983), Self-Management: A Key to Entrepreneurial Survival?, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 8, No. 1.
2121 - Peng M.W., (2001), How Entrepreneurs Create Wealth in Transition Economy, Academy of Management Executive, Vol. 15, No. 1.
2122 - Busenitz L.W., Gomez C., Spencer J.W., (2000), Country Institutional Profiles: Unlocking Entrepreneurial Phenomena, Academy of Management Journal, Vol. 43, No. 5.
2123 - Baum J.R., Locke E.A., Smith K.G., (2001), A Multidimensional Model of Venture Growth, Academy of Management Journal, Vol. 44, No. 2.
2124 - Webster F.A., (1977), Entrepreneurs and Ventures: An Attempt at Classification and Clarification, Academy of Management Review, Vol. 2, No. 1.
2125 - Carper W., Snizek W., (1980), The Nature and Types of Organizational Taxonomies: An Overview, Academy of Management Review, Vol. 6, No. .
2126 - Cartland J.W., Hoy F., Boulton W.R., Cartland J.A.C., (1984), Defferentiating Entrepreneuers from Small Business Owners: A Conceptualization, Academy of Management Review, Vol. 9, No. 2.
2127 - Bird B., (1988), Implementing Entrepreneurial Ideas: The Case for Intention, Academy of Management Review, Vol. 13, No. 3.
2128 - Shane S., Venkatamaran S., (2001), Entrepreneurship as a Field of Research: A Response to Zahra and Dess, Singh and Erikson, Academy of Management Review, nr 1.
2129 - Zahra Sh.A., Dess G.G., (2001), Entrepreneurship as a Field of Research: Encouraging Dialogue and Debate, Academy of Management Review, nr 1.
2130 - Ahuja G., (2000), Collboration Networks, Structural Holes and Innovation: A Longitudial Study, Adminstrative Science Quarterly, nr 3.
2131 - Timmons J.A., (1978), Characteristic and Role Demands of Entrepreneurship, American Journal of Small Business, Vol. 3, No. 1.
2132 - DiPrete T. A., Forristal, J.D., (1994), Multilevel models: Methods and substance, Annual Review of Sociology, Vol. 20, No. 1.
2133 - Thornton P.H., (1999), The Sociology of Entrepreneurship, Annual Review of Sociology, Vol. 25, No. 1.
2134 - Alba-Ramirez A., (1994), Self-Employment in the Midst of Unemployment: The Case of Spain and the United States, Applied Economics, Vol. 26, No. 3.
2135 - Bernhardt I., (1994), Comparative Advantage in Self-Employment and Paid Work, Canadian Journal of Economics, Vol. 27, No. 2.
2136 - Schultz T.P., (1990), Women's Changing Participation in the Labor Force: A World Perspective, Economic Development & Cultural Change, Vol. 38, No. 3.
2137 - Parker S.C., (1996), A Time Series Model of Self-Employment under Uncertainty, Economica, Vol. 63, No. 251.
2138 - Delmar F., Davidson P., (2000), Where do they come from? Prevalence and characteristics of nascent entrepreneurs, Entrepreneurship and Regional Development, Vol. 12, No. 1.
2139 - Littunen H., Storhammar E., Neonen T., (1998), The Survival of Firms over the Critical First 3 Years and the Local Environment, Entrepreneurship and Regional Development, Vol. 10, No. 3.
2140 - Hinz T., Jungbauer-Gans M., (1999), Starting a Business after Unemployment: Characteristics and Chances of Success (Empirical Evience from a Regional German Labour Market), Entrepreneurship and Regional Development, Vol. 11, No. 4.
2141 - Gartner W. B., (1989), Some suggestions for research on entrepreneurial traits and characteristics, Entrepreneurship: Theory & Practice, nr fall.
2142 - Kamm J. B., Shuman J. C., Seeger J. A., Nurick A. J., (1990), Entrepreneurial teams in new venture creation: A research agenda, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 14, No. 4.
2143 - Bygrave W.D., (1989), The Etrepreneurship Paradigm (I): A Philosophical Look at Its Research Methodologies, Entrepreneurship: Theory & Practice, nr autumn.
2144 - Smith K.G., Gannon M.J., Sapienza H.J., (1989), Selecting Methodologies for Entreprneurial Research: Trade-offs and Guidelines, Entrepreneurship: Theory & Practice, nr autumn.
2145 - Covin J.G., Slevin D.P., (1991), A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 16, No. 1.
2146 - Bygrave W.D., Hofer C.W., (1992), Researching Entrepreneurship., Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 16, No. 3.
2147 - Dean T.J., Meyer G.D., DeCastro J., (1993), Determinants of New-Firm Formations in Manufacturing Industries: Industry, Dynamics, Entry Barriers and Organizational Inertia, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 17, No. 2.
2148 - Katz J.A., (1993), How Satisfied are the Self-Emloyed: A Secondary Analysis Approach, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 17, No. 3.
2149 - Zahra Sh.A., Nielsen A.P., Bagner W.C., (1999), Corporate Entrepreneurship, Knowledge, and Comeptence Development, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 23, No. 3.
2150 - Bygrave W., Minniti M., (2000), The Social Dynamics of Entrepreneurship, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 24, No. 3.
2151 - Jennings P.L., Perren L., Carter S., (2005), Alternative Perspectives on Entrepreneurship Research, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 29, No. 2.
2152 - Ireland R., Tihanyi L, Webb J., (2008), A Tale of Two Politico-Economic Systems: Implications for Entrepreneurship in Central and Eastern Europe, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 32, No. 1.
2153 - Churchill N.C., Lewis V.L., (1983), The Five Stages of Small Business Growth, Harvard Business Review, nr 3.
2154 - Bhide A.V., (1994), How Entrepreneurs Craft Strategies that Work, Harvard Business Review, Vol. 72, No. 2.
2155 - Carter N. M., Gartner W. B., Reynolds P. D., (1996), Exploring start-up event sequences, Journal of Business Venturing, Vol. 11, No. 3.
2156 - Bruyat C., Julien P.A., (2001), Defining the Field of Research in Entrepreneurship, Journal of Business Venturing, Vol. 16, No. 2.
2157 - Mueller S.L., Goic S., (2002), Entrepreneurial Potential in Transition Economies: A View from Tomorrow's Leader, Journal of Development Entrepreneurship, Vol. 7, No. 4.
2158 - Singh G., DeNoble A., (2003), Views on Self-Employment and Personality: An Exploratory Study, Journal of Development Entrepreneurship, Vol. 8, No. 3.
2159 - Tang L., Koveos P.E., (2004), Venture Entrepreneurship, Innovation Entrepreneurship and Economic Growth, Journal of Development Entrepreneurship, Vol. 9, No. 2.
2160 - Leff N.H., (1979), Entrepreneursgip and Economic Development: The Problem Revisited, Journal of Economic Literature, nr .
2161 - Audretsch D.B., Thurik A.R., (2000), Capitalism and Democracy in the 21st Century: From the Managed to the Entrepreneurial Economy, Journal of Evolutionary Economics, Vol. 10, No. 1/2.
2162 - Brouwer M.T., (2002), Weber, Schumpeter and Knight on Entrepreneurship and Economic Development, Journal of Evolutionary Economics, Vol. 12, No. .
2163 - Morris M.H. Davis D.L., Allen J.W. , (1994), Fostering Corporate Entrepreneurship: Cross-Cultural Comparisons of the Importance of Individualism and Collectivism, Journal of International Business Studies, Vol. 25, No. 1.
2164 - Thomas A.S., Mueller S.L., (2000), A Case for Comparative Entrepreneurship: Assessing the Relevance of Culture, Journal of International Business Studies, Vol. 31, No. 2.
2165 - Begley T., Tan W.L., (2001), The Socio-Cultural Environment for Entrepreneurship: A Comparison Between East Asian and Anglo-Saxon Countries, Journal of International Business Studies, Vol. 32, No. 3.
2166 - Blanchflower D.G., Oswald A.J., (1998), What Makes an Entrepreneur?, Journal of Labour Economics, Vol. 16, No. 1.
2167 - Dunn T., Holtz-Eakin D., (2000), Financial Capital, Human Capital and the Transition to Self-Employment: Evidence from Intergenerational Links, Journal of Labour Economics, Vol. 18, No. 2.
2168 - Wortman M.S., (1987), Entrepreneurship: An Integrating Typology and Evaluation of the Empirical Research in the Field, Journal of Management, Vol. 13, No. 2.
2169 - Low M. B., MacMillan I. C., (1988), Entrepreneurship: Past Research and Future Challenges. , Journal of Management, Vol. 14, No. 2.
2170 - Pandey J., Tewary N.B., (1979), Locus of control and Achievement Values of Entreprenuers, Journal of Occupational Psychology, Vol. 52, No. .
2171 - Evans D.S., Jovanovic B., (1989), An Estimated Model of Entrepreneurial Choice under Liquidity Constraints, Journal of Political Economy, Vol. 97, No. 4.
2172 - Parker S., (2005), Explaining Regional Variations in Entrepreneurshi[ as MultipleOccupational Equilibria, Journal of Regional Science, Vol. 45, No. .
2173 - Brockhaus R.H., (1980), The Effectof Job Dissatisfaction on the Decision to Start a Business, Journal of Small Business Management, nr 1.
2174 - Shapero A., (1985), Why Entrepreneurship? A Worldwide Perspective, Journal of Small Business Management, nr 4.
2175 - Gilad B., Levine P., (1986), A Behavioral Model of Entrepreneurial Supply, Journal of Small Business Management, Vol. 24, No. 4.
2176 - Cunningham B., Lischeron J., (1991), Defining Entrepreneurship, Journal of Small Business Management, Vol. 29, No. 1.
2177 - Vanden Heuvel A., Wooden M., (1997), Self-Employed Contractors and Job Satisfaction, Journal of Small Business Management, Vol. 35, No. 3.
2178 - Utsch A., Rauch A., Rothfus R., Frese M., (1999), Who Becomes a Small Scale Entrepreneur in a Post-Socialist Environment: On the Difference between Entrepreneurs and Managers in East Germany, Journal of Small Business Management, Vol. 37, No. 3.
2179 - Bradley D.E., Roberts J.A., (2004), Self-Employment and Job Satusfaction: Investigating the Role of Self-Efficacy, Depression and Seniority, Journal of Small Business Management, Vol. 42, No. 1.
2180 - Bregger J.E., (1996), Measuring self-employment in the United States, Monthly Labor Review, Vol. 119, No. 1-2.
2181 - Hofstede G., (1980), Motivation, Leadership and Organization: Do American Theories Apply Abroad?, Organizational Dynamics, Vol. 9, No. 1.
2182 - Evans D.S., Leighton L.S., (1989), The Determinants of Changes in US Self-Employment, 1968-1987, Small Business Economics, Vol. 1, No. 2.
2183 - Evans D.S., Leighton L.S., (1990), Small Business Formation by Unemployed and Employed Workers, Small Business Economics, Vol. 2, No. 4.
2184 - Foti A., Vivarelli M., (1994), An Econometric Test of the Self-Employment Model: The Case of Italy, Small Business Economics, Vol. 6, No. 2.
2185 - Santarelli E., Sterlacchini A., (1994), New firm formation in Italian industry, Small Business Economics, Vol. 6, No. .
2186 - Holtz-Eakin D., (2000), Public Policy Toward Entrepreneurship, Small Business Economics, Vol. 15, No. 4.
2187 - Davidsson P., Henreksson M., (2000), Institutional determinants of the prevalence of start-up and high-growth firms: Evidence from Sweden, Small Business Economics, Vol. 19, No. 1.
2188 - Carree M.A., van Stel A.J., Thurik A.R., Wennekers A.R.M., (2002), Economic development and busiiess ownership: An analysis using data of 23 OECD countries in the period 1976-1996, Small Business Economics, Vol. 19, No. .
2189 - Lafuente A., Sales V., (1989), Rtypes of Entrepreneurs and Firms: The Case of New Spanish Firms, Strategic Management Journal, Vol. 10, No. 1.
2190 - Parker S.C., (1997), The Distribution of Self-Employment Income in the UK 1976-1991, Economic Journal, Vol. 107, No. .
2191 - Taylor M.P., (1999), Survival of the Fittest? An Analysis of Self-Employment Duration in Britain, Economic Journal, Vol. 109, No. 3.
2192 - Murphy K.M., Shleifer A., Vishny R.W., (1991), The allocation of talent: Implications for growth, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 106, No. 2.
2193 - Phillips McDougall P., Oviatt B.M., (2000), International Entrepreneurship: The Intersection of Two Research Patch, Academy of Management Journal, Vol. 43, No. 5.
2194 - Mitchel R.K., Smith B., Seawright K.W., Morse E.A., (2000), Cross-Cultural Cognitions and the Venture Creation Decision, Academy of Management Journal, Vol. 43, No. 5.
2195 - Douhan R., Eliasson G., Henrekson M., (2007), Israel M. Kirzner: An Outstanding Austrian Contributor to the Economics of Entrepreneurship, Small Business Economics, Vol. 29, No. 1/2.
2196 - Eliasson G., Henrekson M., (2004), Wiliam J.Baumol: An Entrepreneurial Economist on the Economics of Entrepreneurship, Small Business Economics, Vol. 23, No. .
2197 - Bianchi M., Henrekson M., (2005), Is Neoclassical Econics still Entrepreneurless?, Kyklos, Vol. 58, No. 3.
2198 - Davis S.J., Henrekson M., (1999), Explaining National Differences in the Size and Industry Distribution of Employment, Small Business Economics, Vol. 12, No. .
2199 - Lazerson M.H., (1988), Organizational Growth of Small Firms: An Outcome of Markets and Hierarchies, American Sociological Review, Vol. 53, No. 3.
2200 - Coase R., (1937), The Nature of Firm, Economica, Vol. 4, No. .
2201 - Alsos G.A., Kolvereid L., (1998), The gestation process of novice, serial and parallel business founders, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 22, No. 4.
2202 - van Stel A, (2005), COMPENDIA: Harmonizing Business Ownership Data Across Countries and Over Time, International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 1/1, No. .
2203 - Morrison A., (2006), a Contextualization of Entrepreneurship, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 12, No. 4.
2204 - Wennekers A.R.M, Uhlaner L., Thurik A.R., (2002), Entrepreneurship and its conditions: A macro perspective, International Journal of Entrepreneurship Education, Vol. 1, No. 1.
2205 - Morris M.H., Sexton D.L., (1996), The Concept of Entrepreneurial Intensity: Implications for Company Performance, Journal of Business Research, Vol. 36, No. 1.
2206 - Adichvili A., Cardozo R., Ray S., (2003), A Theory of Entrepreneurial Opportunity Identification and Development, Journal of Business Venturing, Vol. 18, No. 1.
2207 - Katz J.A., (2002), The Chronology and Intellectual Trajectoy of American Entrepreneurship Education 1876-1999, Journal of Business Venturing, Vol. 18, No. 2.
2208 - Evans G.H. Jr, (1942), A Theory of Entrepreneurship, Journal of Economic History, Vol. 2, No. .
2209 - Cole A. H., (1942), Entrepreneurship as an area of research. The Tasks of Economic History, Journal of Economic History, Vol. December, No. .
2210 - Eckardt J.T., Shane S., (2003), Opportunities and Entrepreneurship, Journal of Management, Vol. 29, No. 3.
2211 - Ireland R.D., Hitt M.A., Sirmon D.G., (2003), A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and Its Dimensions, Journal of Management, Vol. 29, No. .
2212 - Low M.B., MacMillan I.C., (1988), Entrepreneurship: Past Research and Future Challenges, Journal of Management, nr 14.
2213 - Murphy P.J., Liao J., Welsch H.P., (2006), A Conceptual History of Entrepreneurial Thought, Journal of Management History, Vol. 12, No. 1.
2214 - Dess G.G., Ireland R.D., Zahra S.A.,Floyd S.W., Janney J.J., Lane P.J., (2003), Emerging issues in corporate entrepreneurship, Journal of Management, Vol. 29, No. 3.
2215 - Lee S.M., Lim S., Pathak R.D., Chang D., Li W., (2006), Influences on students attitudes toward entrepreneurship: A multi-country study, International Entrepreneurship and Management Journal, nr 2.
2216 - Clark J.M., (1942), Relations of History and Theory, Journal of Economic History, Vol. 2, No. dec.
2217 - Knight F.H., (1942), Profit and Entrepreneurial Functions, Journal of Economic History, Vol. 2, No. dec.
2218 - Busenitz L.W., Page West L., Shepherd D., Nelson T., Chandler G.N., Zacharakis A., (2003), Entrepreneurship research in Emergence: Past Trends and Future Directions, Journal of Management, Vol. 29, No. 3.
2219 - Klyver K., Hindle K., Meyer D., (2008), Influence of Social Network Structure on Entrepreneurship Participation - A Study of 20 National Cultures, International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 4, No. 3.
2220 - Fritsch M., (1992), Regional Differences in New Firm Formation: Evidence from West Germany, Regional Studies, Vol. 26, No. 3.
2221 - Brockhaus R.H., (1980), Risk Taking Propensity of Entrepreneurs, Academy of Management Journal, Vol. 23, No. 3.
2222 - Ireland R.D., Reutzel C.R., Webb J.W., (2005), Entrepreneurship Research in AMJ: What has been Published, and what Might the Future Hold?, Academy of Management Journal, Vol. 48, No. 4.
2223 - Van de Ven, A., Poole, M.S., (1995), Explaining development and change in organizations, Academy of Management Review, Vol. 20, No. 3.
2224 - Jovanovic B., (1982), Selection and Evolution of Industry, Econometrica, Vol. 50, No. .
2225 - Iyigun M.F., Owen A.L., (1998), Risk, Entrepreneurship and Human Capital Accumulation, American Economic Review, Vol. 88, No. .
2226 - van Praag C.M., (1999), Some Classic Views on Entrepreneurship, De Economist, Vol. 147, No. 3.
2227 - van Praag C.M., Cramer J., (2001), The Roots of Entrepreneurship and Labour Demand: Individual Ability and Low Risk Aversion, Economica, Vol. 68, No. 269.
2228 - Gartner W.B., Bird B., Starr J.A., (1992), Acting As If: Differentiating Entrepreneurial From Organizational Behavior, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 16, No. 3.
2229 - Sandberg W.R., (1992), Strategic Management's Potential Contributions to a Theory of Entrepreneurship, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 16, No. 3.
2230 - Boyd N.G., Vozikis G.S., (1994), The Influence of Self-Efficacy on the Development of Entrepreneurial Intentions and Actions, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 18, No. 4.
2231 - Katz, J.A., (1994), Modeling entrepreneurial career progressions: Concepts and considerations, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 19, No. 2.
2232 - Blanchflower D.G., Oswald A., Stutzer A., (2001), Latent Entrepreneurship across Nations, European Economic Review, Vol. 45, No. 4-6.
2233 - Emmett R.B., (1999), The Economist and the Entrepreneur: Modernist Impulses in Risk, Uncertainty and Profit, History of Political Economy, Vol. 31, No. 1.
2234 - Grebel T., Pyka A., Hanusch H., (2003), An Evolutionary Approach to the Theory of Entrepreneurship, Industry and Innovation, Vol. 10, No. 4.
2235 - Storey D.J., (1991), The Birth of New Firms - Does Unemployment Matter? A Review of Evidence, Small Business Economics, Vol. 3, No. 3.
2236 - Loveman G., Sengenberger W., (1991), The Re-emergence of Small-Scale Production: an International Comparison, Small Business Economics, nr 3.
2237 - Ripsas S., (1998), Towards and Interdisciplinary Theory of Entrepreneurship, Small Business Economics, Vol. 10, No. 3.
2238 - Kirchhoff B.A., Greene P.G., (1998), Understanding the Theoretical and Empirical Content of Critiques of US Job Creation Research, Small Business Economics, Vol. 10, No. .
2239 - Wennekers S., Thurik R., (1999), Linking Entrepreneurship and Economic Growth, Small Business Economics, Vol. 13, No. 1.
2240 - Caree M.A., (2002), Industrial Restructuring and Economic Growth, Small Business Economics, Vol. 18, No. .
2241 - Ritsila J., Tervo H., (2002), Effects of Unemployment on New Firm Formation: Micro-Level Panel Data Evidence from Finland, Small Business Economics, Vol. 19, No. 1.
2242 - Bruner H., (1993), Entrepreneurship in Eastern Europ, Neither magic nor mirage. A preliminary investigation, Journal of Economic Issue, Vol. 2, No. .
2243 - Fairlie R.W., Meyer B.D., (2000), Trends in Self-Employment among White and Black Men during the Twentieth Century, Journal of Human Resources, Vol. 35, No. 4.
2244 - Jennings D.F., Lumpkin J.R., (1989), Functioning Modeling Corporate Entrepreneurship: An Empirical Integrative Analysis, Journal of Management, Vol. 15, No. .
2245 - Amit, R., Glosten, L., Muller E., (1993), Challenges to theory development in entrepreneurship research, Journal of Management Studies, Vol. 30, No. .
2246 - Hurst E., Lusardi A., (2004), Liquidity Constraints, Hausholds Wealth and Entrepreneurship, Journal of Political Economy, Vol. 112, No. 2.
2247 - Long J.E., (1982), The Income Tax and Self-Employment, National Tax Journal, Vol. 35, No. 1.
2248 - Taylor M.P., (1996), Earnings, Independence or Unemployment. Why Become Self-Employed?, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 58, No. 2.
2249 - Miller, D., Friesen, P. H., (1982), Innovation in conservative and entrepreneurial firms: Two models of strategic momentum, Strategic Management Journal, Vol. 3, No. .
2250 - Van de Ven, A., (1992), Suggestions for studying strategy process: A research note, Strategic Management Journal, Vol. 13, No. .
2251 - Audretsch D.B., (1991), New -Firm Survival and the Technological Regime, The Review of Economics and Statistics, Vol. 73, No. .
2252 - Parker S.C., Robson M.T., (2004), Explaining International Variations in Self-Employment: Evidence from a Panel of OECD Countries, Southern Economic Journal, Vol. 71, No. 2.
2253 - Paker S.C., Belghitar Y., Barmby T., (2005), Wage Uncertainty and the Labour Supply of Self-Employed Workers, Economic Journal, Vol. 115, No. 502.
2254 - Blanchflower D.G., (2000), Self-Employment in OECD Countries, Labour Economics, Vol. 7, No. 5.
2255 - Earle J.S., Sakova Z., (2000), Business Start-Ups or Disguised Unemployment? Evidence on the Character of Self-Empployment From Transition Economies, Labour Economics, Vol. 7, No. 5.
2256 - Davidsson P., Honig B., (2003), The role of social and human capital among nascent entreprenurs, Journal of Business Venturing, Vol. 18, No. 3.
2257 - Bates T., (1995), Self-Employment Entry accross Industry Groups, Journal of Business Venturing, Vol. 10, No. 2.
2258 - Jensen M.C., (1993), The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems, Journal of Finance, Vol. 48, No. 3.
2259 - Audretsch D.B., Thurik A.R., (2001), What's the New about the New Economy? Sources of Growth in the Managed and Entrepreneurial Economies, Industrial and Corporate Change, Vol. 10, No. 1.
226 - Kowalewski G., (2002), Nominanty niesymetryczne w wielowymiarowej analizie sytuacji finansowej jednostek gospodarczych, PRZEGLĄD STATYSTYCZNY, nr 2.
2260 - Lucas R.E., (1978), On the Size Distribution of Business Firms, BELL Journal of Economics, Vol. 9, No. 2.
2261 - Iyigun M.F., Owen A.L., (1998), Risk, Entrepreneurship, and Human Capital Accumulation, American Economic Review, Vol. 88, No. 2.
2262 - Ritsila J., Tervo H., (2002), Effects of Unemployment on New Firm Formation: Micro-Level Panel Data Evidence from Finland, Small Business Economics, Vol. 19, No. 1.
2263 - Acs Z.J., Audretsch D.B., (1987), Innovation, Market Structure, and Firm Size, Review of Economics and Statistics, Vol. 69, No. 4.
2264 - Carlsson B., (1989), The Evolution of Manufacturing Technology and Its Impact on Industrial Structure: An International Study, Small Business Economics, Vol. 1, No. 1.
2265 - Chay Y.W., (1993), Social Support, Individual Differences and Well Being: A Study of Small Business Entrepreneurs and Employees, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol. 66, No. 4.
2266 - Credy J., Johnson P.S., (1983), Firm Formation in Manufacturing Industry, Applied Economics, Vol. 15, No. 2.
2267 - Rees H., Shah A., (1986), An Empirical Analysis of Self-Employment in the UK, Journal of Applied Econometrics, Vol. 1, No. 1.
2268 - Kanbur S.M., (1979), Of Risk Taking and the Personal Distribution of Income, Journal of Political Economy, Vol. 87, No. 4.
2269 - Holtz-Eakin D., Joulfaian D., Rosen H.S., (1994), Sticking It Out: Entrepreneurial Survival and Liquidty Constarints, Journal of Political Economy, Vol. 102, No. 1.
227 - Lewandowski A., Michalski T., (2003), Metody taksonomiczne jako narzędzie rozszerzające możliwości wykorzystania klasycznej analizy fundamentalnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 991.
2270 - Holtz-Eakin D., Joulfaian D., Rosen H.S., (1994), Entrepreneurial Decision and Liquidity Constraints, Rand Journal of Economics, Vol. 25, No. 2.
2271 - Black J., de Meza D., Jeffreys D., (1996), House Prices, the Supply of Collateral and the Enterprise Economy, Economic Journal, Vol. 106, No. 434.
2272 - Dunn T., Holtz-Eakin D., (2000), Financial Capital, Human Capital and the Transition to Self-Employment: Evidence from Integrational Links, Journal of Labour Economics, Vol. 18, No. 2.
2273 - Staber U., Bogenhold D., (1993), Self-Employment: A Study of Seventeen OECD Countries, Industrial Relations Journal, Vol. 24, No. 2.
2274 - Banerjee A., Newman A.F., (1993), Occupational Choice and the Process of Development, Journal of Political Economy, Vol. 101, No. 2.
2275 - Fuchs V.R., (1992), Self-Employment and Labor Force Participation of Older Males, Journal of Human Resources, Vol. 17, No. 3.
2276 - Eswaran M., Kotwal A., (1989), Why are Capitalists the Bosses?, Economic Journal, Vol. 99, No. 394.
2277 - Lentz B.F., Laband D.N., (1990), Entrepreneurial Success and Occupational Inheritance among Proprietors, Canadian Journal of Economics, Vol. 23, No. 3.
2278 - Davidsson P., Honig B., (2003), The Role of Social and Human Capital among Nascent Entrepreneurs, Journal of Business Venturing, Vol. 18, No. 3.
2279 - Morales-Gualdron S.T., Roig S., (2005), The New Venture Decision: An Analysis Based on the GEM Project Database, International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 1, No. 4.
228 - Piontek K., (2000), Taksonomiczna metoda badania danych finansowych spółek a stopy zwrotu z akcji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 874.
2280 - Sharpe S.A., (1990), Asymetric Information, Bank Lending, and Implicit Contracts: A Stylized Model of Customer Relationship, Journal of Finance, Vol. 45, No. 4.
2281 - Berger A.N., Udell G.F., (1995), Relationship Lending and Lines of Credit in Small Firm Finance, Journal of Business, Vol. 68, No. 3.
2282 - Covin J.G., Slevin D.P., (1989), Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environments, Strategic Management Journal, Vol. 10, No. 1.
2283 - Schafer D.S., (1990), Level of Entrepreneurship and Scanning Source Usage in Very Small Businesses, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 15, No. 2.
2284 - Naman J.L., Slevin D.P., (1993), Entrepreneurship and the Concept of Fit: A Model and Empirical Tests, Strategic Management Journal, Vol. 14, No. 2.
2285 - Miller D., Friesen P.H., (1978), Archetypes of Strategy Formulation, Management Science, Vol. 24, No. 9.
2286 - Covin J.G., Slevin D.P., (1988), The Influence of Organization Structure on the Utility of an Entrepreneurial Top Management Style, Journal of Management Studies, Vol. 25, No. 3.
2287 - Kogut B., Singh H., (1988), The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode, Journal of International Business Studies, Vol. 19, No. 3.
2288 - Acs Z.J., (1992), Small Business Economics: A Global Perspective, Challenge, Vol. 35, No. 6.
2289 - Stewart W.H., Watson W.E., Carland J.C., Carland J.W., (1998), A Proclivity for Entrepreneurship: A Comparison of Entrepreneurs, Small Business Owners and Corporate Managers, Journal of Business Venturing, Vol. 14, No. 2.
229 - Bijak W., Smętek M., (2002), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w systemie wczesnego ostrzegania PUNU, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 952.
2290 - Davidsson P., Wiklund J., (1997), Values, Beliefs and Regional Variations in New Firm Formation Rates, Journal of Economic Psychology, Vol. 18, No. 2-3.
2291 - Koolman G., (1971), Say's Conception of the Role of the Entrereneur, Economica, Vol. 38, No. 151.
2292 - Katz J.A., (2003), The Chronology and Intellectual Trajectory of American Entrepreneurship Education 1876-1999, Journal of Business Venturing, Vol. 18, No. 2.
2293 - Kuratko D.F., (2005), The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends and Challenges, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 29, No. 9.
230 - Gierałtowska U., Putek E., (2003), Wykorzystanie metod porządkowania liniowego dla klasyfikacji gmin województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 365.
231 - Bąk A., (1999), Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w analizie finansowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 811.
234 - Doszyń M., Szamrej I., (2003), Klasyfikacja województw ze względu na stopień zagrożeń o charakterze środowiskowym i zdrowotnym w Polsce w 2000 r., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 365.
235 - Batóg J., (2003), Klasyfikacja obiektów w przypadku agregacji danych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 365.
236 - Foryś I., Putek E., (2003), Analiza dynamiki transakcji w obrocie wtórnym na koszalińskim rynku nieruchomości w latach 1998-2001, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 365.
295 - Sumek-Brandys B., (2000), Mierniki kreowania dodatkowej wartości (EVA, MVA), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 553.
297 - Kąkol W., (2003), Wykorzystanie modelu EVA do szacowania wartości przedsiębiorstwa, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 1.
400 - Łukasiewicz G., (2003), Koszty pracy i ich znaczenie w praktyce gospodarczej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 597.
401 - Kulisa B., (2003), Zewnętrzne czynniki kształtujące koszty pracy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 631.
402 - Kolegowicz K., (2003), Koszty pracy jako podstawowy składnik kosztów polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 631.
403 - Markiewicz P., (2003), Zasoby niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 597.
404 - Brzezińska M., (2005), Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu przedsiębiorczości, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 1.
410 - Cyfert S., (2002), Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie zrównoważonego rozwoju zasobów ludzkich, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 963.
411 - Krzemiński D., (2003), BSC - analiza z różnej perspektywy, Personel, nr 21.
412 - Lisiecka K., (2002), Zrównoważona karta wyników, Problemy Jakości, nr 6.
413 - Bonsiep W., Fischer T., Klich J., (2000), Zrównoważona karta wyników jako narzędzie kontroli, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 2.
414 - Bonsiep W., Fischer T., Klich J., (2000), Implementacja zrównoważonej karty wyników w praktyce, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 3.
415 - Ożga J., Jaśkowski P., (2005), Strategiczna karta wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4.
416 - Ćwiklicki M., (2005), Ewolucja zrównoważonej karty wyników, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 6.
417 - Marcinkowska M., (2002), Jak mierzyć dokonania przedsiębiorstwa czyli zrównoważona karta wyników, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 9.
418 - Taraszewska E., (2004), Balancedscorecard jako narzędzie pomiaru działalności przedsiębiorstwa - wprowadzenie do strategicznej karty wyników, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 45.
419 - Russel P., (2005), Strategiczna karta wyników jako narzędzie wspomagające realizację strategii przedsiębiorstwa, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 58.
420 - Banaszyk P., Lewandowska A., (2003), Strategiczna karta wyników jako instrument organizacji uczącej się, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 36.
421 - Pawłowski J., (2004), Efektywność przedsięwzięć gospodarczych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6.
422 - Stańczyk M., (2004), Ekonomiczna Wartość Dodana a ocena wyników w przedsiębiorstwie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 12.
423 - Swierzy G., (2002), Wykorzystanie ekonomicznej wartości dodanej (EVA) w zarządzaniu finansami, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 8.
424 - Zarzecki D., (2001), Rola EVA w wycenie przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 8.
425 - Cwynar A., Cwynar W., (2005), Kreacja wartości na GPW w Warszawie, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 12.
426 - Cwynar A., Cwynar W., (2004), EVA a kreacja wartości dla akcjonariuszy, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 1.
427 - Cwynar A., Cwynar W., (2000), Nowe mierniki przyrostu (ubytku) wartości firmy, Ekonomista, nr 2.
428 - Baruk A., (2005), Rola pracowników jako nośnika kapitału intelektualnego w kreowaniu innowacyjności we współczesnym przedsiębiorstwie, Problemy Jakości, nr 12.
429 - Baruk J., (2005), Istota i struktura kapitału intelektualnego, Gospodarka Narodowa, nr 1-2.
430 - Biernacki M., (2003), Kapitał intelektualny a normy rachunkowości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 968.
431 - Boniecki M., (2005), Kapitał intelektualny w rachunkowości, Problemy Rachunkowości, nr 3.
432 - Buszko A., (2005), Wpływ kapitału intelektualnego regionu na jakość życia jego mieszkańców, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 4.
433 - Chlipała P., (2005), Strategie i planowanie zasobów intelektualnych przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 11.
434 - Czekaj J., Jabłoński M., (2004), Metodyczne aspekty analizy kapitału intelektualnego organizacji, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 10.
435 - Dobija D., (2003), Pomiar zasobów intelektualnych firmy, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 36.
436 - Dobija D., (2004), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w organizacjach działających w "nowej gospodarce", Organizacja i Kierowanie, nr 1.
437 - Fazlagic A., (2004), Po co mierzyć kapitał intelektualny, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 7.
438 - Fazlagic A., (2005), Jakościowe i ilościowe metody pomiaru kapitału intelektualnego, Problemy Jakości, nr 9.
439 - Fazlagic A., (2004), Studium porównawcze wybranych metod pomiaru kapitału intelektualnego, Organizacja i Kierowanie, nr 4.
440 - Furman Ł., (2005), Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 1.
441 - Głuszek E., (2004), Kryzys a kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1054.
442 - Głuszek E., (2000), Zarządzanie zasobami niematerialnymi w procesie restrukturyzacji zakresu działania przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 842.
443 - Grzywacz J., Lorek E., (2004), Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 41.
444 - Grzywacz J., Lorek E., (2004), Kapitał intelektualny we współczesnej sprawozdawczości finansowej z punktu widzenia potrzeb analityków kredytowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 45.
445 - Grzywacz J., Lorek E., (2005), Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa w ocenie zdolności kredytowej, Bank i Kredyt, nr 7.
446 - Harasimowicz A., (2005), Kapitał intelektualny jako czynnik wyrównania dysproporcji w poziomie rozwoju gospodarczego regionów UE (na przykłądzie Polski), Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 1.
447 - Hendler A., (2002), Mierz, poprawiaj i raportuj, Businessmen Magazine, nr 3.
448 - Hławacz-Pajdowska E., (2005), Kapitał intelektualny i jego wykorzystanie w województwie lubelskim, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 1.
449 - Kotula M., (2004), Kapitał przyszłości, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2.
450 - Kozyra B., (2005), Zarządzanie niewidocznym. Nowa dziedzina zarządzania, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 3.
451 - Król A., (2005), Kapitał intelektualny - rola i odpowiedzialność dyspozytorów wiedzy, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 6.
452 - Lorek E., (2005), Kapitał intelektualny, Bank, nr 5.
453 - Lorek E., (2005), Kapitał intelektualny w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, Problemy Rachunkowości, nr 3.
454 - Łukasiewicz G., (2003), Kapitał intelektualny organizacji - przegląd koncepcji i metod zarządzania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 36.
455 - Mazur A., (2002), Inwestowanie w zasoby niematerialne - szanse i zagrożenia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 961.
456 - Michna A., (2004), Kapitał intelektualny - studium przypadku, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 9.
457 - Morawski M., (2003), Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 1.
458 - Paliszkiewicz J.A., (2004), Ocena kapitału intelektualnego w małych i średnich przedsiębiorstwach, Problemy Jakości, nr 6.
459 - Pietruszka-Ortyl A., (2004), Proces zarządzania kapitałem intelektualnym, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 6.
460 - Pietruszka-Ortyl A., (2003), Wybrane aspekty zarządzania kapitałem intelektualnym, Problemy Jakości, nr 7.
461 - Pocztowski A., (2003), Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 629.
462 - Pocztowski A., (2004), Działa zasobów ludzkich jako kreator kapitału intelektualnego w organizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 646.
463 - Purgał J., (2003), Niefinansowe metody pomiaru kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 629.
464 - Roszyk-Kowalska G., (2004), Wybrane problemy zarządzania kapitałem inteelektualnym przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1045.
465 - Rutkowski I., (2003), Zasoby intelektualne firmy i inteligentny system informacyjny strategii marketingowej, MARKETING I RYNEK, nr 1.
466 - Samelak J., (2005), Rachunkowość kapitału intelektualnego, Problemy Rachunkowości, nr 1.
467 - Siciński M., (2003), Czynnik ludzki a przedsiębiorstwo jako organizacja samoucząca się, Problemy Jakości, nr 10.
468 - Sierociński P., (2002), Mierniki efektywności ZZL, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 6.
469 - Sokołowska A., (2003), Kapitał intelektualny w małym przedsiębiorstwie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 36.
470 - Stańczyk-Hugied E., (2003), Zarządzanie wiedzą a kreowanie wartości, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 7-8.
471 - Stańczyk-Hugiet E., (2003), Wiedza a wartość, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 969.
472 - Stec M., Janas A., (2005), Ranking krajów Unii Europejskiej ze względu na zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego, Wiadomości Statystyczne, nr 9.
473 - Strojny M., (2004), Pracownicy wiedzy - przegląd badań, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 6.
474 - Strużyna J., (2002), Obrazy kapitału całkowitego firmy, Organizacja i Kierowanie, nr 1.
475 - Świderska G., Dżurak P., Kozioł J., Pielarek M., Podłowski P., Rybarczyk K., Warowny P., (2003), Identyfikacja i wycena zasobów ludzkich, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, nr 85.
476 - Urbanek G., (2004), Kapitał intelektualny w procesie tworzenia wartości, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 12.
477 - Urbankowska-Sojkin E., (2004), Niematerialne czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 43.
478 - Wach-Grzybowska K., (2000), Wiedza najcenniejszym zasobem przedsiębiorstwa w warunkach nowego ładu gospodarczego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 870.
479 - Wachowiak P., Sopińska A., (2003), Pomiar kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 36.
480 - Winczo-Gosik M., Gugała K., (2002), Jak mierzyć efektywność inwestycji w kapitał ludzki - wyniki badań HCI, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 5.
481 - , (2002), Pomiar zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach metody - narzędzia literatura 97-2002, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 5.
482 - Zielińska A., (2003), Struktura kapitału intelektualnego, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, nr 367.
483 - Zielińska A., (2003), Rachunkowość zasobów ludzkich a rachunkowość kapitału intelektualnego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 13.
484 - Żołnierski A., (2004), Badanie kapitału intelektualnego polskich MSP, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, nr 89.
485 - Jatczak K., (2004), Gospodarka opart ana wiedzy a rozwój kapitału ludzkiego w niemieckich przedsiębiorstwach, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 6.
486 - Francik A., Kosała A., (2003), Inwestowanie w zasoby ludzkie jako podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 622.
487 - Dźwigoł H., (2005), Zarządzanie kapitałem ludzkim w procesie zmian, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 7.
488 - Zajączkowska-Jakimiak S., (2004), Rola kapitału ludzkiego w transferze wiedzy technicznej poprzez inwestycje zagraniczne (średnie), Gospodarka Narodowa, nr 4.
489 - Liberda B., (2005), Inwestycje w kapitał ludzki a stopa oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce, Ekonomista, nr 4.
490 - Gabrielska A., Gadomski P., (2004), Miary i konwergencja kapitału ludzkiego w krajach OECD, Ekonomista, nr 5.
491 - Markowska-Przybyła U., (2004), Kapitał ludzki i kapitał społeczny jako determinanty zdolności konkurencyjnej regionu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1031.
492 - Michalski T., (1996), Metody taksonomiczne w badaniu konkurencyjności gospodarek, Gospodarka Narodowa, nr 3.
493 - Sosnowska A., (2002), Pojęcie konkurencyjności przedsiębiorstwa, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, nr 82.
494 - Poznańska K., (2002), Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębirostw, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, nr 82.
495 - Juchnowicz M., (2004), Jakość zasobu ludzkiego - szansą i wyzwaniem integracyjnym, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, nr 88.
496 - IBnGR, (1996), Koszty pracy w transformacji, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 11.
497 - Nohotko S., (2003), Koszty decyzji personalnych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2.
498 - Bartosik K., (1999), Koszty pracy a atrakcyjność Polski dla inwestorów zagranicznych, Gospodarka Narodowa, nr 5-6.
499 - Kałaska M., (1998), Badanie kosztów pracy w Polsce, Gospodarka Narodowa, nr 1.
500 - Grotkowska G., (2001), Wpływ kosztów pracy na zagraniczne inwestycje bezpośrednie, Ekonomista, nr 6.
501 - Lichniak I., (2002), Płace i koszty pracy a zatrudnienie i bezrobocie, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, nr 81.
502 - Latusek M., (2004), Koszty pracy - ich klasyfikacja, struktura i pomiar, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 642.
503 - Pocztowski A., (1995), Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 447.
504 - Pocztowski A., (1999), Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 1-2.
505 - Stobińska K., (2004), Zarządzanie wiedzą. Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi, Organizacja i Kierowanie, nr 1.
5057 - Głębocka M., Doroszenko B., (2004), Siła zaangażowania. Zastosowanie metody konsultacji podczas wdrażania systemu zarządzania kompetencjami w Sonion Polska Sp.z o.o. - studium przypadku, Personel i Zarządzanie, nr 7.
506 - Szałkowski A., Latusek M., (2003), Problematyka zasobów pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 597.
5061 - Skowron-Mielnik B., (2009), Efektywność pracy - próba uporządkowania pojęcia, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 1.
507 - Fazlagic A., (2004), Gospodarka oparta na wiedzy nowy konktekst dla zzl, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 6.
508 - Ludwiczyński A., Trochimiuk R., (2005), Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, Organizacja i Kierowanie, nr 1.
509 - Hryniewicz J., (2005), Paradoksy zarządzania zasobami ludzkimi a efektywność przedsiębiorstw, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 11.
51 - Musiał-Paczkowska A., (2000), Inwestowanie w człowieka jako jedno ze źródeł sukcesu przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 870.
510 - Baruk A., (2004), Kwestie personalne we współczesnej firmie, Problemy Jakości, nr 11.
511 - Grudzewski W., Michałowska A., Rozenbejger A., (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi w XXI wieku, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 5.
512 - Bodak A., Gableta M., (1998), Realizacja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 3.
513 - Król H., (1997), Struktura i zasady polityki kadrowej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 11.
514 - Paliwoda-Matiolańska A., Wołowiec T., (2005), Model społeczny przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 10.
515 - Lipka A., (2005), Od zarządzania zasobami ludzkimi do gospodarowania kapitałem ludzkim, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 4.
516 - Janowska Z., (2001), Strategia organizacji a strategia zarządzania zasobami ludzkimi, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 1.
517 - Król H., (1999), Strategie personalne organizacji, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 1-2.
518 - Listwan T., (2000), Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 851.
519 - Maniak G., (2004), Zasoby ludzkie jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1025.
52 - Król H., (2000), Uwarunkowania efektywnego systemu szkolenia pracowników, Humanizacja Pracy, nr 3.
520 - Pocztowski A., (2005), Mierzenie efektów finansowych procesów i programów w obszarze zzl, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 6.
521 - Boni M., (1999), Polityka dotycząca zasobów ludzkich i rynku pracy jako element polityki strukturalno-rozwojowej kraju w latach 2000-2006, Rynek Pracy, nr 3.
522 - Hozer J., (2000), Zasoby pracy w Polsce do 2020 roku, Nowe Życie Gospodarcze, nr 9.
523 - Wolińska I., (2000), Problemy zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich 2000-2006, Służba Pracownicza, nr 5.
524 - Węgrzyn G., (2004), Zasoby siły roboczej w rozszerzonej Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1031.
525 - Szymańska A., (2004), Efektywność wykorzystania zasobów ludzkich jako priorytet Strategii Lizbońskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1031.
526 - Bombińska A., (2004), Zasoby siły roboczej a międzynarodowa zdolność konkurencyjna Polski w okresie zmian systemowych na tle Czech i Węgier, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 662.
527 - Piechnik-Kurdziel A., (2003), Tendencje zmian struktur zatrdunienia w Polsce w latach 90., Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 597.
528 - Bukowska U., (2004), Rola członków kwintetu szkoleniowego w polityce personalnej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 642.
529 - Stalewski T., Kabath M., (2004), Szkolenie menedżerów organizacji, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 7-8.
53 - Knap-Stefaniuk A., (2002), Szkolenia pracowników a konkurencyjność organizacji, Zarządzanie Zmianami. Zeszyty Naukowe, nr 1.
530 - Baruk A., (2003), Tendencje w kształtowaniu się polskiego rynku szkoleniowego, Gospodarka Narodowa, nr 11-12.
531 - Goroszkiewicz M., (2003), Czy fundusz szkoleniowy może się opłacać? (szkolenie ustawiczne), ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 3-4.
532 - Bohdziewicz P., Feliniak U., Urbanek B., (2001), Realia szkoleń zawodowych w przedsiębiorstwach (dobre), ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 5.
533 - Lewin M., (2001), Próba segmentacji polskiego rynku szkoleń (dobre), ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 5.
534 - Lewin M., Staśkiewicz T., (2000), Oferta rynku szkoleniowego, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 3.
535 - Ludwiczyński A., (2000), Wnioski z konferencji "Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 3.
536 - Danilewicz D., (2004), Działalność szkoleniowa a sukces w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1032.
537 - Wojtaszyk K., (2003), System szkoleń pracowniczych w świetle badań w przedsiębiorstwach województwa łódzkiego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 969.
538 - Leśniak-Łebkowska G., (2001), Zasobowa koncepcja budowy strategii a tworzenie i migracja wartości, Organizacja i Kierowanie, nr 2.
539 - Wysocki J., (2002), Konfiguracja zasobów i kompetencji a przewaga konkurencyjna, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, nr 82.
540 - Rybarczyk K., (2002), Podejście zasobowe w rachunku kosztów, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, nr 83.
541 - Ławrynowicz M., (2004), Ujęcie zasobowe zzl a przewaga konkurencyjna i wyniki działalności firmy, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 1.
542 - Stopczyński B., (2004), Koncepcja zasobowa strategii konkurencji, Manager, nr 7.
543 - Gulski B., (2003), Praktyczne aspekty podejścia zasobowego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 36.
544 - Borowik M., Studniczek A., (2003), Modele analizy zasobów przedsiębiorstwa, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 36.
545 - Moszkowicz K., (2004), Zasobowy model formułowania strategii przedsiębiorstwa a procesy innowacyjne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1025.
546 - Malewska K., (2004), Strategia zasobowa jako czynnik innowacyjności przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1045.
547 - Chwistecka-Dudek H., Sroka W., (2000), Core competences - koncepcja strategiczna, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 3.
548 - Adamczyk J., (1998), Kapitał naturalny w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 6.
549 - Fazlagic A., (2001), Przedsiębiorstwo wiedzy, Problemy Jakości, nr 3.
55 - Bohdziewicz P., (1999), Proces szkolenia kadr w przedsiębiorstwie i jego efektywność, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, nr 148.
550 - Szymura-Tyc M., (2003), Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 1.
551 - Gulski B., (2003), Ocena zasobów przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4.
552 - Fryzeł B., (2002), Metody osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6.
553 - Adamik A., (1999), Tymczasowość przewagi konkurencyjnej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 9.
554 - Szymura-Tyc M., (2003), Wartość dla klienta jako źródło przewagi konkurencyjnej, Organizacja i Kierowanie, nr 4.
555 - Marszałek A., (2005), Proces tworzenia kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa, Organizacja i Kierowanie, nr 3.
556 - Czakon W., (2005), Ku systemowej teorii przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 5.
557 - Osbert-Pociecha G., (2004), Twórcza destrukcja jako uwarunkowanie konkurencyjności przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa, nr 7-8.
558 - Baruk J., (2001), Wiedza i innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej, Gospodarka Narodowa, nr 4.
559 - Pierścionek Z., (2002), Klasyfikacja źródeł przewagi konkurencyjnej, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, nr 82.
56 - Andrzejczak A., (2001), Rola pracodawców w szkoleniu i rozwoju pracowników, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 6.
560 - Wysocki J., (2002), Przewaga konkurencyjna a sukces rynkowy przedsiębiorstw, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, nr 83.
561 - Poznańska K., (2003), Przewaga konkurencyjna współczesnych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 36.
562 - Małkowska M., (2004), Metody kwantyfikacji przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 43.
563 - Jurek M., Kornacka D., (2000), Wybrane zasoby niematerialne i ich rola w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 851.
564 - Pomykalska B., (2000), Tworzenie wartości przedsiębiorstwa w procesie łączenia zasobów komplementarnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 870.
565 - Bratnicki M., (2001), O właściwą formę przedsiębiorczości, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6.
566 - Karkowski T., (1999), Innowacje i przedsiębiorczość w firmie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 9.
567 - Gabryszak R., (2005), Kontrowersje wokół przedsiębiorczości, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6.
568 - Laszuk M., (2005), Przedsiębiorczość wewnętrzna, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 4.
569 - Gaweł A., (2005), Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 5.
57 - Sidor-Rządkowska M., (2001), Żeby wszyscy chcieli na raz, Personel, nr 4.
570 - Bratnicki M., (2005), Próba dialektycznego spojrzenia na pomiar przedsiębiorczości w organizacjach, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 10.
571 - Bratnicki M., (2003), Mitologia przedsiębiorczości organizacyjnej, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 5.
572 - Kraśnicka T., (2002), Wokół pojęcia przedsiębiorczości, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 6.
573 - Bratnicki M., (2001), Refleksje teoretyka nad przedsiębiorczością i przedsiębiorcami współczesnego biznesu, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 5.
574 - Gaweł A., (2004), Sytuacja na rynku pracy a przedsiębiorczość w Polsce, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 5.
575 - Bratnicki M., Dyduch W., (2002), Przedsiębiorczość - element kultury organizacyjnej, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 3-4.
576 - Bratnicki M., (2001), Przedsiębiorczość i dynamika organizacji, Organizacja i Kierowanie, nr 2.
577 - Bratnicki M., (2005), W poszukiwaniu teoretycznych podstaw pomiaru przedsiębiorczości organizacyjnej, Organizacja i Kierowanie, nr 4.
578 - Wołowiec T., (2005), Jak promować przedsiębiorczość w gminach, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2.
579 - Wilk A., (2006), Przedsiębiorczość i przywództwo, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 8.
58 - Celińska-Nieckarz S., (1999), Zysk czy strata?, Personel, nr 10.
580 - Bojewska B., (2002), Ograniczenia i działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości MSP, Handel Wewnętrzny, nr 4-5.
581 - Strużycki M., Bojewska B., (2002), Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą, Handel Wewnętrzny, nr 1.
582 - Bojewska B., (2001), Uwarunkowania przedsiębiorczości MSP, Handel Wewnętrzny, nr 3.
583 - Sielski D., (2003), Przedsiębiorczość w Europie, Wspólnoty Europejskie, nr 5.
584 - Kłosowski D., Bagiński J., (2003), Przedsiębiorczość i sposoby jej pomiaru, Problemy Jakości, nr 10.
585 - Okraszewski K., Rakowiecka B., (2001), Kształtowanie postawy przedsiębiorczości, Problemy Jakości, nr 10.
586 - Dobrodziej J., (2003), Instytucje wspierania przedsiębiorczości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 979.
587 - Jaremczuk K., Piecuch T., (2000), Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w województwie podkarpackim, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 870.
588 - Bratnicki M., Kulikowska M., (2000), Sukcesy i porażki w królestwie przedsiębiorczości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 870.
589 - Moszkowicz K., (2000), Innowacyjność i przedsiębiorczość polskich przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 870.
59 - Karpińska-Bryke E., (2001), Szkolenia w strategii firmy, Manager, nr 5.
590 - Dyduch W., (2004), Zarządzanie przedsiębiorcze w polskich organizacjach, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1014.
591 - Marciszewska A., (2004), Instytucjonalne wsparcie przedsiębiorczości w sferze małych i średnich przedsiębiorstw krajowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1014.
592 - Karaś M., (2004), Czynniki wpływające na dostrzeganie i wdrażanie przedsiębiorczych szans, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1045.
593 - Moszkowicz K., (2004), Rola państwa we wspieraniu innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1030.
594 - Piecuch T., (2004), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1030.
595 - Strojny J., (2004), Przejawy identyfikacji przedsiębiorczości na terenie gmin w woj. podkarpackim, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1030.
596 - Zeman-Miszewska E., (2004), Samorząd terytorialny a rozwój przedsiębiorczości lokalnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1030.
597 - Czaja I., (2003), Przedsiębiorczość w województwie małopolskim, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 622.
598 - Targalski J., (1997), Szanse rozwoju przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 473.
599 - Francik A., (1997), Szanse i bariery przedsiębiorczości tkwiące w zasobach pracy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 473.
5a - Stępień J., (2001), Mierniki funkcji kadrowej - cz. 1, Personel, nr 11.
5b - Stępień J., (2001), Mierniki funkcji kadrowej - cz. 2, Personel, nr 12.
5c - Stępień J., (2001), Mierniki funkcji kadrowej - cz. 3, Personel, nr 13.
6 - Kopijer P., (2001), Miernikiem w pracownika, Personel, nr 10.
60 - Janiak I., Chomątowska B., (2000), Ocena pracownicza jako źródło identyfikacji potrzeb szkoleniowych pracowników, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 864.
600 - Mendel T., (2002), Uwarunkowania małej przedsiębiorczości i podejmowania działalności gospodarczej w Polsce w początkach XXI wieku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 20.
6001 - Mendryk I., (2013), Przesłanki wprowadzania polityki zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol. 47, No. 2.
6002 - Stachowska S., (2012), Zarządzanie wiekiem w organizacji, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 3-4.
6003 - Radzka B., Trochimiuk R., (2014), Wyzwania w zarządzaniu wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 6.
6004 - Gromulska L., Wysocki M.J., Goryński P., (2008), Lata przeżyte w zdrowiu - zalecany przez Unię Europejską syntetyczny wskaźnik sytuacji zdrowotnej ludności, Przegląd Epidemiologiczny, nr 4.
6005 - Ostrzyżek A., Marcinkowski J.T., (2012), Jakość życia jako pozytywny wskaźnik zdrowia, Hygeia Public Health, Vol. 47, No. 4.
6006 - EHLEIS, (2014), Oczekiwana długość życia w zdrowiu w Polsce, EHLEIS Raporty Krajowe, nr 7.
6007 - Ucieklak-Jeż P., (2011), Analiza stanu oczekiwanej długości życia bez niepełnosprawności w Polsce, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias, nr 5.
6008 - Ryć K., Skrzypczak Z., (2011), Przewidywana długość życia jako podstawowy miernik efektywności systemu ochrony zdrowia, Problemy Zarządzania, Vol. 9, No. 3.
6009 - Burzyńska M., Marcinkowski J.T., Bryła M., Maniecka-Bryła I., (2010), Life Expectancy i Healthy Life Years jako podstawowe miary oceny sytuacji zdrowotnej ludności, Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 4.
601 - Rębacz H., (1999), Przedsiębiorczość we współczesnej gospodarce i społeczeństwie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 12.
6012 - Fazlagic J., (2014), Zarządzanie różnorodnością a zarządzanie wiedzą, e-mentor, nr 1.
602 - Zaleska M., Owczarz K., (2005), Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 61.
6022 - Cyrek M., Cyrek P., (2008), Wykształcenie jako czynnik różnicujący aktywność zawodową ludności w gospodarce opartej na wiedzy, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 13.
603 - Czaja I., Żur A., (2002), Sektor prywatny w Polsce (ogólna charakterystyka za lata 1990-1998), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 577.
6039 - Strawiński P., (2013), Uzupełniające miary statusu osób na rynku pracy, Wiadomości Statystyczne, nr 3.
604 - Adamczyk W., (1996), Przedsiębiorczość: próba systematyki, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 2.
6043 - Gołębiowski G., (2014), Przedsiębiorczość w Polsce w świetle badań Global Entrepreneurship Monitor, STUDIA BAS, nr 1.
605 - Otoliński E., (1996), Istota i kreowanie przedsiębiorczości, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 9.
6052 - Gołaszewska-Kaczan U., (2012), Inwestycje w zdrowie jako element inwestycji w kapitał ludzki, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 13, No. 4.
6053 - Bakier B., (2012), Konceptualizacja kategorii konkurencyjności w naukach ekonomicznych, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 6.
6059 - Kleszczewska E., Kleszczewski T., (2012), Znaczenie programów prozdrowotnych w koncepcji przedsiębiorstw przyszłości, Problemy Higieny i Epidemiologii, Vol. 93, No. 4.
606 - Odrobina A., (2000), Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 860.
6060 - Kryńska E., (2013), Inwestycje w kapitał ludzki - pożytki, potrzeby i dylematy, Polityka Społeczna, nr 1.
6062 - Szczepańska K., (2008), Praktyka zarządzania procesowego, Problemy Jakości, nr 7.
6065 - Gołaszewska-Kaczan U., (2014), Wiedza jako element budujący kapitał ludzki, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 4.
607 - Hejduk I., Podawczyk A., (2002), Formy i instrumenty wspierania przedsiębiorczości w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 940.
608 - Hryń B., Kmiotek K., Piecuch T., (2002), Przedsiębiorczość szansą rozwoju przedsiębiorstw przyszłości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 940.
6084 - Szreder M., (2013), Wykształcenie a długość i jakość życia, Polityka Społeczna, nr 7.
609 - Markowska-Przybyła U., (2003), Rola przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym Polski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 964.
6094 - Jabłoński Ł., (2011), Kapitał ludzki w wybranych modelach wzrostu gospodarczego, Gospodarka Narodowa, nr 1-2.
61 - Walkowiak R., (2001), Potrzeby szkoleniowe w aspekcie ocen okresowych, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 2.
610 - Błaszczyk W., (2004), Kreatywność i przedsiębiorczość jako cechy współczesnego menedżera, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1032.
6102 - Szymańska A., Dziedzic D., (2005), Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 680.
6106 - Baron-Puda M., (2012), Projektowanie strategii rozwoju kompetencji pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 4.
6107 - Kobylińska U., Glińska E., (2012), Wykorzystanie benchmarkingu w doskonaleniu zarządzania jakością w urzedach miejskich w Polsce w świetle badań empirycznych, Współczesne Zarządzanie Kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu, nr 3.
6108 - Zimon D., (2012), System zarządzania jakością według normy ISO 9001 jako szansa przejścia organizacji na wyższy poziom zarządzania jakością, Organizacja i Kierowanie, nr 2.
6109 - Pisańska K., (2013), Optymalizacja inwestycji w kapitał ludzki, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 2.
611 - Sowińska A., (2001), Przedsiębiorczość Polaków w okresie przemian społeczno-gospodarczych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 900.
6110 - Trochimiuk R., (2013), Rozwój zawodowy pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 3-4.
6116 - Mikuła-Bączek E., (2006), Kapitał a kapitał ludzki w procesie kształtowania wymiaru globalizacji, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 8.
6117 - Zajda K., (2011), Czym jest kapitał społeczny mieszkańców polskiej wsi, jak go mierzyć i czy warto inwestować w jego wzmocnienie?, Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, nr 37.
6118 - Sierocińska K., (2011), Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, Studia Ekonomiczne, nr 1.
612 - Korenik S., (2000), Rola małej i średniej przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym (rozwiązania funkcjonujące w Polsce), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 860.
6120 - Lisiecka K., Papaj T., (2010), Modele kompetencyjne instrumentem zarządzania personelem w urzędach administracji publicznej, Współczesne Zarządzanie Kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu, nr 2.
6121 - Mikuła B., (2006), Dostosowanie systemu zarządzania zasobami ludzki do wymagań zarządzania wiedzą, e-mentor, nr 4.
6122 - Walczak W., (2010), Zarządzanie wiedzą i kreowanie kapitału intelektualnego współczesnego przedsiębiorstwa, e-mentor, nr 2.
6123 - Kafel T., (2006), Podstawy metodyczne zarządzania procesami biznesowymi, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 713.
6126 - Biesok G., (2010), Metody identyfikacji oprocesów w organizacji, Problemy Jakości, nr 5.
6127 - Urbaniak M., (2012), Uwarunkowania związane z wdrażaniem systemów jakości przez przedsiębiorstwa działające w Polsce, Problemy Zarządzania, Vol. 10, No. 2.
6128 - Zimon D., (2011), Badanie przyczyn braku wdrożenia w przedsiębiorstwach systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 2.
6129 - Neczaj-Świderska R., (2005), Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych organizacji, e-mentor, nr 1.
613 - Jankiewicz S., (2003), Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce - postulat rozwiązań systemowych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4.
6130 - Ossowski M., (2012), Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie, Zarządzanie i Finanse, Vol. 4, No. 3.
6131 - Trybuch D., (2012), Szkolenia jako działania zapobiegawcze w systemie zarządzania jakością, Problemy Zarządzania, Vol. 10, No. 2.
6132 - Zimon D., (2012), Ocena efektów wdrożenia wymagań normy ISO 9001 w małych i średnich organizacjach handlowych, Problemy Zarządzania, Vol. 10, No. 2.
6134 - Kuchta D., Ryńca R., (2007), Podejście procesowe w świetle badań polskich przedsiębiorstw, Badania Operacyjne i Decyzje, nr 2.
6136 - Kalinowski T.B., (2012), Ocena stopnia wdrożenia zarządzania procesowego w badanych przedsiębiorstwach, Problemy Zarządzania, Vol. 10, No. 2.
6137 - Eurostat, (2010), Higly educated men and women likely to live longer, Statistics in focus, Vol. 24, No. .
6138 - Fiech M., Mudyń K., (2011), Pomijanie działań kształtujących poziom zadowolenia zawodowego pracowników jako przejaw dysfunkcji w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, Problemy Zarządzania, Vol. 9, No. 4.
6139 - Pacuska M., (2014), Zatrudnialność absolwentów szkół wyższych - przegląd wyników badań losów absolwentów pod kątem zastosowanych wskaźników, e-mentor, nr 1.
614 - Kaczmarczuk K., (1998), Struktura własności a przedsiębiorczość, Ekonomista, nr 2-3.
6140 - Serafin K., (2011), Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem, Problemy Zarządzania, Vol. 9, No. 4.
6141 - Richert-Kaźmierska A., Stankiewicz K., (2013), Kompetencje pracowników 55+ w opinii pracowników z młodszych grup wiekowych, e-mentor, nr 1.
6142 - Raczyńska M., Stachowska S., (2014), Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy - losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, e-mentor, nr 1.
6143 - Kaszubowski M., Wolszczak-Derlacz J., (2014), Zróżnicowanie płac kobiet i mężczyzn zatrudnionych jako pracownicy naukowo-dydaktyczni w publicznych szkołach wyższych, e-mentor, nr 2.
6144 - Bałandynowicz-Panfil K., (2004), Wpływ starzenia się społeczeństw na zmiany w gospodarowaniu kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach międzynarodowych, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, nr 1032.
6147 - Gajdzik B., (2012), Poziom zaangażowania pracowniczego w przezdsiebiorstwach w Polsce i za granicą, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 3.
6148 - Kliber P., Stefański A., (2003), Modele ekonometryczne w opisie wartości rezydualnej inwe, Oeconomia Copernicana, nr .
615 - Siuta B., (2003), Przedsiębiorczość w Polsce w świetle uwarunkowań działalności gospodarczej w latach 90, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 631.
6150 - Batóg B., Wawrzyniak K., (2011), Wykorzystanie porządkowych modeli logitowych w diagnozie i prognozie sytuacji gospodarczej województw, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Vol. 4, No. 8.
6151 - Śliwicki D., Ręklewski M., (2012), Wykorzystanie modeli logitowych w analizie czynników aktywności zawodowej ludności, Wiadomości Statystyczne, nr 2.
6152 - Jackowska B., (2011), Efekty interakcji między zmiennymi objaśniającymi w modelu logitowym w analizie zróżnicowania ryzyka zgonu, PRZEGLĄD STATYSTYCZNY, Vol. 58, No. 1-2.
6154 - Butryn B., Fura M., (2005), Wyznaczanie prawdopodobieństwa podjęcia decyzji z użyciem modelu probitowego i logitowego, Badania Operacyjne i Decyzje, nr 2.
6156 - Dudek H., Dybciak M., (2006), Zastosowanie modelu logitowego do analizy wyników egzaminu, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60.
616 - Maćko A., (2006), Jacy są i jak są postrzegani przedsiębiorcy, Management and Business Administration. Central Europe, nr 1.
6165 - Wawrzyniak K., Batóg B., (2013), Funkcja diagnostyczno-prognostyczna porządkowych modeli logitowych kwartalnej stopy zwrotu dla spółek z sektora budownictwo, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 63.
6167 - Daras T., Jerzak M., (2005), Wpływ cech społeczno-demograficznych osób bezrobotnych na możliwość znalezienia pracy, Materiały i Studia NBP, nr 189.
6168 - Kasprzyk B., Fura B., (2011), Wykorzystanie modeli logitowych do identyfikacji gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem, Wiadomości Statystyczne, nr 6.
6169 - Purczyński M., (2013), Zastosowanie mieszanego modelu logitowego do badania preferencji konsumentów piwa, STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, nr 31.
617 - Maćko A., Tyszka T., (2001-2002), Uwarunkowania przedsiębiorczości, Transformacje Pismo interdyscyplinarne, nr 1-4.
6171 - Hofman M., (2009), Organizacja zorientowana procesowo, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol. XLIII, No. 21.
6172 - Brajer-Marczak R., (2012), Wymagania kompetencyjne wobec pracowników w organizacji zorientowanej na procesy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 30.
6173 - Wojtysiak-Kotlarski M., (2011), Audyt wewnętrzny a proces zarządzania ryzykiem, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, nr 3.
6174 - Czerw A., Religioni U., (2012), Systemy oceny jakości w ochronie zdrowia, Problemy Zarządzania, Vol. 10, No. 2.
6175 - Gerejczyk K., (2014), Przedsiębiorczość kobiet - aspekt regionalny, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, nr 4.
6176 - Moskwa-Bęczkowska D., (2014), Zarządzanie procesowe i jego przydatność do zarządzania kosztami uczelni publicznej, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, nr 343.
6177 - Jasiulewicz-Kaczmarek M., Misztal A., Butlewski M., (2014), Koncepcja holonowego modelu doskonalenia jakości w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 4.
6178 - Gołembski M., Wojtkowiak G., (2012), Znaczenie pomiaru kapitału ludzkiego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 737.
6179 - Nadolna M., (2009), Istota zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 96.
618 - Kraśnicka T., (2002), Przedsiębiorczość jako przedmiot badań ekonomistów, Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo, nr 4.
6181 - Kostka M.S., (2015), Przedsiębiorczość jako kategoria ekonomii, Przedsiębiorstwo & Finanse, nr 4.
6182 - , (2015), Zarządzanie, STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, nr 39 t.2.
6183 - , (2015), Zarządzanie, STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, nr 39 t.4.
6184 - Kaplan G.A., Pamuk E.R., Lynch J.W., Cohen R.D., Balfour J.R., (1996), Inequality in income and mortality in the United States: analysis of mortality and potential pathways, BMJ, nr 312.
6186 - Marmot M., (2006), Health in an unequal world, Lancet, Vol. 368, No. 12.
6187 - Mackenbach J.P., Stirbu I., Roskam A.R., Schaap M.M., Menvielle G., Leinsalu M., Kunst A.E., (2008), Socioeconomic Inequalities in Health in 22 European Countries, The New England Journal of Medicine, nr 358.
6188 - Braveman P.A., Gruskin S., (2003), Defining equity in health, Journal of Epidemiological Health, Vol. 57, No. 4.
6189 - Marmot M., (2005), Social determinants of health inequalities, Lancet, Vol. 365, No. 3.
619 - Sadowska T., (2003), Rola samorządów w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, nr 232.
6190 - Grajewski P., (2004), Organizacja procesowa - współczesne wyzwanie, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 12.
6191 - Kalinowski T.B., (2014), Walidacja modelu dojrzałości procesowej - raport z badań, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Vol. 4, No. 304.
6192 - Chodyński A., Jabłoński A.S., Jabłoński Marek Marian, (2005), Kategoryzacja wiedzy w organizacji zarządzanej procesowo, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 7.
6193 - Cyfert S., (2004), Model procesowej restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 50.
6194 - Czakon W., (2005), Procesowe podejście do badania efektywności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1060.
6195 - Kraśniak J., (2004), Podejście procesowe w zarządzaniu antykryzysowym, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 50.
6196 - Kraśniak J., (2006), Przywództwo organizacyjne w podejściu procesowym do zarządzania przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 81.
6197 - Kraśniak J., (2002), Kompetencyjne uwarunkowania wdrażania organizacji procesowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 963.
6198 - Leszczyński Z., (2007), Model procesowy - analiza wartości, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 1.
6199 - Leszczyński Z., (2007), Etapy prowadzenia analizy procesowej w przedsiębiorstwie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 2.
62 - Janiak I., (2000), Od posiadanego do pożądanego, Personel, nr 10.
6200 - Lisiecka K., (2000), Zarządzanie procesami w strategii TQM, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 851.
6201 - Maleszka A., (2002), Auditowanie w zakresie stosowania metod i narzędzi statystycznych w podejściu procesowym, Problemy Jakości, nr 11.
6202 - Rogala P., (2009), Zarządzanie procesami, Problemy Jakości, nr 1.
6203 - Sopińska A., (2004), Procesowe ujęcie konkurencyjności rynkowej przedsiębiortstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1014.
6204 - Szczepańska K., (2008), Praktyka podejścia procesowego, Problemy Jakości, nr 7.
6205 - Zioło M., (2006), Zarządzanie procesowe w organizacjach publicznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1148.
6207 - Szczepańska K., (2008), Praktyka podejścia procesowego, Problemy Jakości, nr 7.
6208 - Zawistowski T., (2001), Procesowe zarządzanie organizacją, Problemy Jakości, nr 9.
6211 - Grajewski P., (2009), Współczesne paradygmaty w naukach o zarządzaniu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Vol. 2, No. 2.
6212 - Skrzypek E., (2010), Doskonalenie jakości jako szansa na sukces organizacji, Współczesne Zarządzanie Kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu, nr 3.
6213 - Szydełko M., Szydełko Ł., (2013), Benchmarking w podejściu procesowym w przedsiębiorstwie, Modern Management Review, Vol. XVIII, No. 20.
6214 - Krukowski K., (2011), Zarządzanie procesowe w administracji publicznej, Współczesne Zarządzanie Kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu, nr 1.
6215 - Potoczek N., (2010), Empowering employees in process-oriented organizations, Management Business Innovation, nr 6.
6216 - Adamczyk M., Trzecieliński S., (2003), Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa a orientacja procesowa, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 37.
6217 - Bitkowska A., (2010), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie przyszłości, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 12.
6218 - Grycuk A., (2010), Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na lean, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 2.
6219 - Houy C., Fettke P., Loos P., (2010), Empirical research in business process management - analysis of an emerging field of research, Business Process Management Journal, Vol. 16, No. 4.
6220 - Kohlbacher M., Gruenwald S., (2010), Process orientation: conceptualization and measurement, Business Process Management Journal, Vol. 16, No. 1.
6221 - Rutkowska J., (2005), Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS, Problemy Zarządzania, nr 1.
6222 - Szelągowski M., (2004), Szczegółowość identyfikacji procesów i działań w zarządzaniu dynamicznymi procesami biznesowymi, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr .
6223 - Wierzbiński J., (2000), Zarządzanie procesami, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 11.
6224 - Waściński T., Busz A., (2013), Zarządzanie strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa w ujęciu procesowym, Systemy Logistyczne Wojsk, nr 39.
6225 - Weiss E., (2012), Instrumenty podejścia procesowego , Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 56.
6226 - Skowroński A., (2002), Meandry procesowego zarządzania, Problemy Jakości, nr 3.
624 - Kowalczyk-Kassyk A., (2003), Wiedza i kapitał intelektualny, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, nr 232.
6243 - Kosiorowski Z., (2014), Zarządzanie tożsamością jednoosobowej spółki skarbu państwa w sektorze mediów elektronicznych, Firma i rynek, nr 1.
6244 - Drosik A., (2014), Analiza sytuacji finansowej Radia Opole (2010-2013), Zarządzanie mediami, Vol. 2, No. 3.
6245 - Różycka M., (2013), Media publiczne - państwo, społeczeństwo, rynek, Zarządzanie mediami, Vol. 1, No. 1.
6246 - Konstanty E., Modzelewska A., (2014), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie mediami, Vol. 2, No. 1.
6247 - Różycka M., (2013), Publiczne media regionalne - między misją a rynkiem, Zarządzanie mediami, Vol. 1, No. 4.
63 - Janiak I., Chmątowska B., (2000), Według potrzeb czyli oceny pracownicze jako podstawa racjonalnej polityki szkoleniowej, Personel, nr 14 oraz 15/16.
64 - Dubel-Borycka M., (2001), Zanim rozpoczną się szkolenia, Personel, nr 3,4.
645 - Zielińska A., (2005), Ocena przydatności pomiaru kapitału intelektualnego w świetle baań ankietowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1079.
646 - Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2005), Wpływ kapitału ludzkiego na realizację celów organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1092.
647 - Góralski B., (2006), Wskaźniki niefinansowe w perspektywie kompetencji indywidualnych monitora wartości niematerialnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1136.
648 - Roszyk-Kowalska G., (2006), Sposoby pomiaru kapitału intelektualnego , Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 81.
649 - Pietruszka-Ortyl A., (2006), Kapitał intelektualny a zasoby niematerialne - tautologia czy rozbieżność, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 81.
65 - Kuryłowicz-Rodzoch A., (1999), Inwestowanie w pracownika. Przegląd metod szkolenia - część I, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 7-8.
650 - Borkowski S., Siekański K., (2004), Zarządzanie funkcjonalne a procesowe w przedsiębiorstwach, Organizacja i Kierowanie, nr 2.
651 - Zawistowski T., (2001), Procesowe zarządzanie organizacją, Problemy Jakości, nr 9.
652 - Grudowski P., (2007), Bariery process management - integracja reinżynierii procesów gospodarczych z kompleksowym zarządzaniem jakością, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 12.
653 - Twaróg J., (2002), Tworzenie struktury procesowej, Problemy Jakości, nr 11.
654 - Skowroński A., (2002), Meandry procesowego zarządzania, Problemy Jakości, nr 3.
655 - Skowroński A., (2002), System miar w zarządzaniu procesami, Problemy Jakości, nr 8.
656 - Grudowski P., (2004), Zalecenia dotyczące zarządzania procesowego w systemach jakości małych firm - etap planowania, Problemy Jakości, nr 3.
657 - Szafrański M., (2004), Wykorzystanie podejścia procesowego w systemie zarządzania jakością, Problemy Jakości, nr 4.
658 - Czuba A., (2004), Podejście procesowe w zarządzaniu jakością w Metalplast-Bielsko S.A., Problemy Jakości, nr 6.
659 - Kleniewski A., (2004), Podejście procesowe, Problemy Jakości, nr 6.
66 - Kuryłowicz-Rodzoch A., (1999), Inwestowanie w pracownika. Przegląd metod szkolenia - część II, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 9.
660 - Michalak A., (2007), Podejściowe procesowe w zarządzaniu jakością : na przykładzie Konimpex Sp. z o.o., Problemy Jakości, nr 3.
661 - Michalak A., (2008), Zarządzanie procesami - studium przypadku, Problemy Jakości, nr 1.
662 - Grajewski P., (2000), Procesowe transformacje w organizacji, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 4.
663 - Grajewski P., (2000), Procesowe projekcje organizacyjne, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 5.
664 - Piotrowicz A., (2001), Procesowa struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 6.
665 - Grajewski P., (2003), Procesowa restrukturyzacja organizacji, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 1.
666 - Grajewski P., (2004), Organizacja procesowa - współczesne wyzwanie, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 12.
667 - Łuczak J., (2005), Moniotorowanie skuteczności systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 w świetle wymagań dotyczących zarządzania procesowego, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 5.
668 - Bugdol M., (2007), Stosowanie podejścia procesowego w urzędach administracji publicznej, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 12.
669 - Kuchta D., (2007), Podejście procesowe w świetle badań polskich przedsiębiorstw, Badania Operacyjne i Decyzje, nr 2.
67 - Feliniak U., (2002), Blaski i cienie zarządzania szkoleniami cz. I, II, Personel, nr 8,9.
670 - Kalinowski P., (2001), Podejście procesowe w banku komercyjnym, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 11.
671 - Chalastra M., Gorczyński K., (2002), Zasady tworzenia struktury budżetów komórek organizacyjnych przystosowanych do zarządzania procesowego, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 10.
672 - Horowski W., Konowicz Ł., (2002), Strategia podnoszenia wartości przedsiębiorstwa w zarządzaniu procesami, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 4.
673 - Horowski W., Konowicz Ł., (2002), Strategia podnoszenia wartości przedsiębiorstwa w zarządzaniu procesami, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 5.
674 - Chalastra M., Gorczyński K., (2002), Zasady tworzenia struktury budżetów komórek organizacyjnych przystosowanych do zarządzania procesowego, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 9.
675 - Polak A., (2003), Zarządzanie finansami w ujęciu procesowym, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 1.
676 - Blikle A., (2004), Procesowy model przedsiębiorstwa, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 1.
677 - Jamorozy K., (2004), Pomiar wartości w zarządzaniu procesami przedsiębiorstwa, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 10.
678 - Blikle A., (2004), Procesowy model przedsiębiorstwa, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 2.
679 - Blikle A., (2004), Procesowy model przedsiębiorstwa, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 3.
68 - Wdowicz R., (1999), Nie tylko wykład. Przegląd metod i technik szkoleniowych, Personel, nr 12.
680 - Blikle A., (2004), Procesowy model przedsiębiorstwa, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 4.
6800 - Radosevic M., Baosic M., Caric M., Jovanovic V., Beric D., Bojic Z., Avramovic N., (2014), Implementation of Business Process Reengineering in Human Resource Management, Engineering Economics, Vol. 25, No. 2.
6802 - Cakar F., Bititci U.S., MacBryde J.C., (2003), A business process approach to human resource management, Business Process Management Journal, Vol. 9, No. 2.
6803 - de Melo Santos N., Bronzo M., Valadares de Oliveira M.P., Vilela de Resende P.T., (2014), Organizational Culture, Organizational Structure and Human Resource Management as Bases for Business Process Orientation and their Impacts on Organizational Performance, Brasilian Business Review, Vol. 11, No. 3.
6804 - Dipali B., (2012), Study of employees' mental revolution by implementation of business process reengineering by human resource department, International Journal of Organizational Behaviour & Management Perspectives, Vol. 1, No. 2.
6805 - Willmot H., (1994), Business Process Re-engineering and Human Resources Management, Personnel Review, Vol. 23, No. 3.
6806 - Willmot H., (1995), The Odd Couple : Reengineering Business Processes, Managing Human Resources, New Technology, Work and Employment, Vol. 10, No. 2.
6807 - Zucchi F., Edwards J.S., (1999), Human resource management aspects of business process reengineering: a survey, Business Process Management Journal, Vol. 5, No. 4.
6808 - Abbas A., Madni A., (2013), A Business Process Approach to Human Resource Development, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 3, No. 1.
681 - Blikle A., (2004), Procesowy model przedsiębiorstwa, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 5.
6810 - Greengard S., (1994), New Technology Is HR's Route to Reengineering, Personnel Journal, Vol. 73, No. 7.
6811 - Pickard J., (1994), At the Heart of the Business, Personnel Management, Vol. 26, No. 3.
6812 - Schonberger R.L., (1994), Human Research Management Lessons from a Decade of Total Quality Management and Reengineering, California Management Review, Vol. 36, No. 4.
6813 - Wilkinson A., (1992), The Other Side of Quality: Soft Issues and the Human Resource Dimension, Total Quality Management, Vol. 3, No. 3.
6814 - Potoczek N., (2012), Procesowa reorientacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 115.
6815 - Marciszewska A., (2012), Podejście procesowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 30.
6816 - Kulczycki E., Rozkosz E.A., Drabek A., (2016), Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych, Nauka, nr 1.
6817 - Kulczycki E., (2014), Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych, Nauka, nr 3.
6818 - Kulczycki E., Drabek A., Rozkosz E.A., (2015), Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce, Nauka, nr 3.
681a - Blikle A., (2004), Procesowy model przedsiębiorstwa, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 6.
682 - Wierzbiński J., (2000), Zarządzanie procesami, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 11.
6820 - Antonowicz D., Brzeziński J.M., (2013), Doświadczenia parametryzacji jednostek naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 2013 - z myślą o parametryzacji 2017, Nauka, nr 4.
6821 - Wilkin J., (2013), Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce - podstawy metodologiczne, znaczenie praktyczne,trudności realizacji i perspektywy, Nauka, nr 1.
6822 - Sadowski I., Mach B.W., (2014), Parametryzacja i kategoryzacja jednostek naukowych w roku 2013 jako praktyka ewaluacyjna i proces instytucjonalny - przypadek nauk humanistycznych i społecznych, Nauka, nr 1.
6823 - Brzeziński J., (2011), Kontrowersje wokół oceny jednostek naukowych z obszaru nauk społecznych, Kultura i Edukacja, nr 2.
6824 - Lewandowski M., (2006), O powstaniu, upadku i reinkarnacji listy filadelfijskiej uwag kilka, Nauka, nr 3.
6826 - Hajduk R., (2010), Wskaźniki oceny publikacji naukowych, Forum Bibliotek Medycznych, Vol. 3, No. 2.
683 - Chmielewski D., (2002), Dwie szkoły zarządzania procesami, Manager, nr 4.
684 - Massalski M., (2003), Zarządzanie procesami w firmie, Manager, nr 4.
685 - Trawiński S., (2001), Metodologia ABC w zarządzaniu procesowym, Personel, nr 1.
686 - Pudełko-Nowak M., (2003), Procesowe podejście w kształtowaniu jakości usług bankowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 626.
687 - Brajer-Marczak R., (2006), Identyfikacja podejścia procesowego w zarządzaniu w praktyce przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 81.
688 - Jokiel G., (2006), O celach podejściach procesowego w zarządzaniu organizacjami, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 81.
689 - Grajewski P., (2007), Etapy procesowej dojrzałości organizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 86.
69 - Klimczak M., (2000), (Nie) patrzeć na ręce, Personel, nr 4.
690 - Cieśliński W., (2000), Podejście procesowe w restrukturyzacji przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 842.
691 - Libor K., (2000), Zarządzanie procesami jako instrument uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach medycznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 879.
692 - Krzos G., (2001), Zarządzanie procesami zorientowanymi na klienta jako jedna z koncepcji doskonalenia polskich przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 886.
693 - Sarzyńska E., (2002), Podejście procesowe - sposób na rozwój i przetrwanie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 923.
694 - Brajer-Marczak R., (2004), Bariery we wdrażaniu organizacji procesowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1014.
695 - Ciechan-Kujawa M., (2005), Wykorzystanie rachunku kosztów jakości w zarządzaniu procesowym, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1079.
696 - Kamiński A., Polak P., Wieczorkowski J., (2005), Podejście procesowe we wdrażaniu SIZ - narzędzia modelowania procesów biznesowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1081.
697 - Kamiński A., Polak P., Wieczorkowski J., (2005), Podejście procesowe we wdrożeniu SIZ - narzędzie wsparcia metodyk, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1081.
698 - Kafel T., (2005), Metodyka zarządzania procesowego w organizacjach gospodarczych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1092.
699 - Polak P., (2006), Orientacja procesowa w zarządzaniu a narzedzia integracji systemów, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1134.
70 - Urbanik-Papp G., (2001), Żegnaj szkolenie, witaj doświadczenie, Personel, nr 13/14.
700 - Szydełko Ł., (2006), Obszary integracji zrównoważonej karty wyników i rachunku odpowiedzialności w przedsiębiorstwach zorientowanych procesowo, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1136.
7000 - Sudoł S., (2008), Przedsiębiorczość - jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące, Problemy Zarządzania, nr 2.
7001 - Karczmarczuk K., (1998), Struktura własności a przedsiębiorczość, Ekonomista, nr 2-3.
7003 - Zwiech P., (2011), Funkcja personalna przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nr 172.
7005 - Marcinkowska M., (2011), Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 639.
7006 - Maniak G., (1999), Strategiczne znaczenie gospodarowania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 227.
7009 - Chrabąszcz K., (2011), Using e-learning in the process of students' education, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 1.
701 - Bachnik K., (2007), Podejście procesowe - sposób na sukces, czy nowinka teoretyczna?, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, nr 80.
7011 - Gremler D.D., Bitrner M.J., (1994), The internat encounter, International Journal of Industry Management, Vol. 5, No. 2.
702 - Gregorczyk S., Ogonek K., (2007), Uwarunkowania strategiczne zarządzania procesowego, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, nr 82.
7027 - Wiśniewska M., (2005), Jak - czyli KAIZEN odpowiada na potrzeby, Zarządzanie Jakością, nr 1.
703 - Baruk A., (2001), Od funkcjonalnej do procesowej perspektywy czyli ewolucja struktury organizacyjnej marketingu w polskich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 1-2.
7032 - Kamiński A., Polak P., Wieczorkowski J., (2005), Podejście procesowe we wdrożeniu SIZ - narzędzie wsparcia metodyk, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1081.
7033 - Polak P., (2006), Orientacja procesowa w zarządzaniu a narzędzia integracji systemów, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1134.
704 - Kucińska A., (2006), Metoda oceny jakości działania przedsiębiorstwa bazująca na ujęciu procesowym, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 1.
705 - Milecki A., (2006), Od reengineeringu do zarządzania procesami biznesowymi, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 81.
706 - Cyfert S., Krzakiewicz K., (2006), Krytyka metody 6 sigma z perpektywy strategicznego doskonalenia struktury procesów, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 81.
707 - Szumowski W., (2002), Orientacja na procesy. Moda czy konieczność, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 963.
708 - Wierzbic A., (2002), Norma ISO 9001:2000 - wyzwanie przyszłości dla firm, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 923.
71 - Urbanik-Papp G., (2001), Rola action learning w rozwoju i edukacji menedżerów, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 3-4.
72 - Wilemajtys C., (2001), Szkolenie z adrenaliną, Personel, nr 19.
723 - Haus B., (2004), Ryzyko i przedsiębiorczość małego przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1030.
724 - Filip P., (2004), Ocena pozycji ekonomicznej sektora małych przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1030.
725 - Wołczek P., (2004), Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1030.
726 - Wiatrak A.P., (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa - istota i uwarunkowania ich działalności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1030.
727 - Kotuła A., Misiak T., (2004), Dynamika nakładów inwestycyjnych sektora małych i średnich przedsiębiorstw a udział w tworzeniu PKB, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1030.
728 - Jakubów L., (2004), Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1030.
729 - McCleary R., Barro R., (2009), Religia i gospodarka, Gospodarka Narodowa, nr 1-2.
73 - Janiak I., (2002), Analiza kosztów i korzyści szkoleń, Personel, nr 5.
730 - Kostro K., (2009), Zagadnienia kulturowe w ekonomii, Gospodarka Narodowa, nr 3.
731 - Safin K., (2004), Jakościowe kryteria wyróżniania przedsiębiorstw rodzinnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1030.
732 - Adamczyk J., (2004), Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach integracji i globalizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1030.
733 - Adamkiewicz-Drwiłło H.G., (2004), Znaczenie malych i średnich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym w świetle teorii konkurencyjności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1030.
733 - Odorzyńska E., (2000), Rola małych i srednich przedsiębiorstw w gospodarce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6.
734 - Krukowski K., (2004), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw i ich wpływ na lokalny rynek pracy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1030.
735 - Kurczewska A., (2009), Dyskusja nad pojęciem małego i średniego przedsiębiorstwa. Obecność problematyki sektora MSP w nauce ekonomii, Ekonomista, nr 2.
737 - Morawski L., Socha M.W., (2003), Determinanty wybru charakteru zatrudnienia: Polska a Niemcy i Wielka Brytania, Ekonomista, nr 5.
738 - Ważniewski P., (2003), Sektor msp w Polsce i w UE, Gospodarka Narodowa, nr 5-6.
739 - Osbert-Pociecha G., (2004), Twórcza destrukcja jako uwarunkowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa, Gospodarka Narodowa, nr 7-8.
74 - Janiak I., (2001), Badanie efektywności szkoleń pracowniczych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 900.
740 - Mizgajska H., (2004), Szanse i ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości kobiet w Polsce, Gospodarka Narodowa, nr 7-8.
742 - Małysa-Kaleta A., (2000), Małe i średnie przedsiębiorstwa u progu integracji z Unią Europejską, MARKETING I RYNEK, nr 2.
743 - Limański A., (2002), Rola msp w restrukturyzacji i integracji polskiej gospodarki z Unią Europejską, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 5.
744 - Kuc B., (2002), Małe jest piękne, ale słabe umiera, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 2.
746 - Zbroja A., (2003), Sektora małych i średnich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarczej - zmiany strukturalne, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 7-8.
747 - Lipiec J., (2006), Przedsiębiorczość rodzinna - wyniki badań, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 12.
748 - Typa M., Niedziółka D., (2002), Rola małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu miejsc pracy, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, nr 81.
749 - Pieciuch T., (2009), Cechy przedsiębiorcy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2.
75 - Piechnik-Kurdziel A., (2000), Efektywność szkolenia zawodowego w teorii i praktyce zarządzania personelem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 552.
750 - Buś-Bidas A., (2008), Instytucjonalne wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 12.
751 - Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., (2007), Zarządzanie przedsiębiorcze w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 11.
752 - Steinerwoska-Streb I., (2006), Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 8.
753 - Gabryszak R., (2005), Polityka wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 10.
754 - Wach K., (2004), Nowe kryteria klasyfikacji msp w ustawodastwie unijnym, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 5.
755 - Biernacki M., (2008), Małe i średnie przedsięiorstwa na świecie i w Polsce - definicje i klasyfikacja, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 47.
756 - Łakomiak A., (2008), Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla polskiej gospodarki, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 47.
757 - , (2005), Komisja Europejska wobec MSP, Monitor UE, nr 10.
758 - Kamiński D., (2004), Wspieranie mikroprzedsiębiorstw, Monitor UE, nr 5.
759 - Fazlagic A., (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa w UE, Problemy Jakości, nr 5.
76 - Kulig M., (2000), Zdrowa paranoja czyli ewaluacja systemów szkoleniowych, Manager, nr 4.
760 - Władyniak A., (2002), Małe i średnie firmy w Unii Europejskiej, krajach EFTA i państwach kandydujących do UE, Wspólnoty Europejskie, nr 9.
761 - Musiak K., (2004), Kierunki wspólnotowej polityki przedsiębiorczości : Założenia i podstawy unijnej polityki wobec przedsiębiorstw, Monitor UE, nr 5.
762 - Dąbrowska A., (2007), Członkostwo Polski w UE bariery prowadzenia działalności w opinii przedsiębiorców, Handel Wewnętrzny, nr 1.
763 - Jerczyńska M., Sokołowska K., (2005), Sektor MSP w poszerzonej Unii Europejskiej, Handel Wewnętrzny, nr 4-5.
764 - Gableta M., Brzeziński A., (2003), Bariery i możliwościwzrostu zatrudnienia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, nr 5.
765 - Pawłowska Z., (2005), Rola małych i średnich przedsiębiorstw w kreowaniu popytu na pracę, Wiadomości Statystyczne, nr 2.
766 - Pawłowska Z., Pawłowska M., (2000), Małe i średnie przedsiębiorstwa - eksporterzy w latach 1995-1998, Wiadomości Statystyczne, nr 4.
767 - MPiH, (1995), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej, Gospodarka Narodowa, nr 7.
768 - Haber L.H., (1996), Zachowania przedsiębiorcze - próba typologii, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 5.
769 - Jaremczuk K., Jędralska K., (1992), Uwarunkowania zachowań przedsiębiorczych, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 9.
77 - Sidor-Rządkowska M., (2001), Czy ilość przeszła w jakość?, Personel, nr 19.
770 - Bratnicki M., (2001), Przedsiębiorczośc i dynamika organizacji, Organizacja i Kierowanie, nr 2.
771 - Morawski L., (2001), Małe przedsiębiorstwa a zatrudnienie osób o niskim poziomie wykształcenia, Ekonomista, nr 3.
772 - Tyszka T., (2007), Bariery prywatnej przedsiębiorczości przed i po 1990 roku, Management and Business Administration. Central Europe, nr 5.
774 - Odorzyńska E., (2000), Kategoria małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Europy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 3.
775 - Grudzewski W.M., Hejduk I.K., (2001), Konkurencyjność przedsiębiorstw z Europy środkowej na rynku europejskim, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 9.
776 - Tomczyk E., (2004), Polscy przedsiębiorcy na rynku pracy: racjonalność oczekiwań na temat zatrudnienia, Decyzje, nr 2.
777 - Plawgo B., (2001), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw a teorie przedsiębiorstwa, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 4.
778 - Plawgo B., (2000), Internalizacja małych i średnich przedsiębiorstw, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 3.
779 - Zielińska Z., Dąbrowska A., (2001), Bezrobocie a przedsiębiorczość małej i średniej skali, Finanse. Bankowość. Ubezpieczenia. Zeszyt Naukowy WSFiB w Radomiu, nr 4.
78 - Bugalska A., (2002), Niezbędnik menedżera szkoleń, Personel, nr .
780 - Kozłowska A., (2008), Rola przedsiębiorcy w procesie kreatywnej destrukcji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1.
781 - Buś-Bidas A., (2009), Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 11.
782 - Czaja I., (2005), Tendencje samozatrudnienia w sektorze MSP w wybranych krajach na świecie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 684.
783 - Odrobina A., (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa nowych krajów członkowskich oraz kandydackich wobec akcesji do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 695.
784 - Kozioł L., Panek R., (2006), Wspieranie sektora msp w Polsce i w UE, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 700.
785 - Odrobina A., (2006), Kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w rozszerzonej UE, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 721.
786 - Kotulska K., Kulisa B., (2006), Zatrudnienie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2003, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 731.
787 - Żur A., (2008), Przedsiębiorczość organizacyjna jako strategia uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 769.
788 - Najda M., (2008), Współdziałanie małych i średnich przedsiębiorstw w UE, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 769.
789 - Grzegorczyk F., Miś G., (2008), Polski system rejestrowy przedsiębiorców - ewolucja i porówananie z systemami rejestrowymi w innych krajach, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 776.
79 - Majewski M., (2000), Ewaluować - jak to łatwo powiedzieć, Personel, nr 7.
790 - Zrobek J., (2007), Małe i średnie przedsiębiorstwa w warunkach rynku europejskiego, Studia Prawno-Ekonomiczne, nr 76.
791 - Czyszkiewicz R., (2005), Regionalna aktywność zawodowa, przedsiębiorczość i bezrobocie, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2.
792 - Jankiewicz S., (2002), Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju gospodarczego Polski, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 24.
793 - Maciaszek Z., (2005), Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, Zarządzanie Zmianami. Zeszyty Naukowe, nr 2.
794 - Sora M., (2005), Koncepcja przedsiębiorcy w historii myśli ekonomicznej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 58.
795 - Leszczyński Z., (2004), Zależności między rozwojem społeczno-ekonomicznym a zasobami i działalnością MSP w przekroju regionalnym, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 46.
796 - Skowronek-Mielczarek A., (2003), Działania Unii Europejskiej w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 31.
797 - Rębacz H., (1999), Uwarunkowania przedsiębiorczości i podejście historyczno-kulturowe, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 11.
798 - Adamczyk W., (1995), Ewolucja form i typów przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 236.
799 - Morawczyński R., (2005), Eksport małych i średnich przedsiębiorstw a zatrudnienie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 684.
80 - Piwowarski R., (2001), Wybrane Wyznaczniki rozwoju kształcenia zawodowego, Polityka Społeczna, nr 9.
800 - Francik A., (2005), Rynek pracy, bezrobocie i przedsiębiorczość w Małopolsce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 684.
801 - Targalski J., (2003), Kształcenie akademickie dla przedsiębiorczości: założenia i wyniki, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 622.
802 - Krawiec Z., (2002), Znaczenie małych i średnich firm w aktywizacji gospodarki, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 592.
803 - Kosała M., (2002), Zmiana warunków funkcjonowania sektora MSP wobec przystąpienia Polski do UE, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 577.
804 - Machaczka J., (1999), Cykl życia organizacji (model Quinna-Camerona), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 529.
805 - Belniak E., (1999), Rola przedsiębiorcy w zmieniającym się systemie społeczno-gospodarczym, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 529.
806 - Machaczka J., (1994), Zarządzanie przedsiębiorcze, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 444.
807 - Haus B., (2003), Sukces przedsiębiorcy a sukces przedsiębiorstwa - perspektywa krótko- i średniookresowa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 969.
808 - Kwiatkowska-Ciotucha D., (2003), Regionalne zróżnicowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 981.
809 - Kaczmarczyk A., (2003), Małe i średnie przedsiębiorstwa - klasyfikacja według kryteriów jakościowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 987.
81 - Greber T., (1999), Kurs na sukces, Personel, nr 12.
810 - Bucka M., (2004), Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w okresie transformacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1016.
811 - Śliwiński R., (2001), Rola małych i średnich przedsiębiorstw w polityce rozwoju gospodarczego Polski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 893.
812 - Safin K., (2002), Profil polskiego przedsiębiorcy - ujęcie modelowe, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 920.
813 - Kwiatkowska-Ciotucha D., Załuska U., (2002), MSP a przedsiębiorstwa duże. Ocena zróżnicowania sytuacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 935.
814 - Śliwiński R., (2002), Dualizm i geneza wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 930.
815 - Soczewka K., (2002), Tendencje zmian w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście globalizacji gospodarki, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 930 t.II.
816 - Pohulak-Żołędowska E., (2004), Miejsce małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarkach krajów członkowskich Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1033.
817 - Osbert-Pociecha G., (2004), Twórcza destrukcja jako uwarunkowanie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1045.
818 - Pohulak-Żołędowska E., (2005), Uwarunkowania konkurencyjności msp w nowej UE, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1095.
819 - Dyduch W., (2006), W poszukiwaniu zależności między przedsiębiorczością a efektywnością polskich organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1104.
82 - Ponard E., (1999), Analiza potrzeb szkoleniowych, Manager, nr 4.
820 - Bratnicki M., Austen A., (2006), Celowość zastosowania koncepcji opcji realnych w działalności przedsiębiorczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1104.
821 - Bratnicki M., Gabryś B., (2006), Przydatność i kierunki rozwoju dialektycznej koncepcji przedsiębiorczości organizacyjnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1104.
822 - Roszyk-Kowalska G., Stańda A., (2009), Kulturowoorganizacyjny kontekst przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 49.
823 - Duda J., (2006), Bariery finansowania rozwoju polskiego sektora MSP na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1109.
824 - Gołębiowski G., (2007), Twórcza destrukcja jako koncepcja wpływająca na możliwości rozwoju przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1152.
825 - Strahl D., Markowska M., (2004), Unijna polityka wspierania przedsiębiorczości jako podstawa benchmarkingu dla rozwoju sektora MSP w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1031.
826 - Smolbik-Jęczmień A., (2004), Kształtowanie kariery zawodowej jako wyznacznik przedsiębiorczości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1020.
83 - Dubel M., (2000), Zadbaj o wszystko, Personel, nr 10.
84 - Walkowiak R., (1999), Zarządzanie szkoleniami w firmie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 9.
85 - Brocławik K., (1999), Firma jak uniwersytet, Personel, nr 1.
9 - Dobija D., (2000), Miary dla kapitału intelektualnego, Personel, nr 17.
9580 - , (2016), Formy edukacji sprzyjające kształtowaniu postaw przedsiębiorczych - próba oceny, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9581 - , (2016), Elastyczność organizacji a stosowanie dobrych praktyk w obszarze zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9582 - , (2016), Kontrolowanie pracowników zatrudnionych w formach niestandardowych, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9583 - , (2016), Interesy pracownicze a zmiany pokoleniowe, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9584 - , (2016), Elastyczność czy stabilizacja - dylematy polityki zatrudnienia we współczesnych organizacjach, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9585 - , (2016), Kompetencje absolwenta uczelni wyższej jako element kapitału ludzkiego, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9586 - , (2016), Antropologiczne podejście do zarządzania konfliktem organizacyjnym na przykładzie mediacji w sporach zbiorowych - metoda narracyjna, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9587 - , (2016), Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa zorientowanego na odpowiedzialność społeczną. Studium przypadku, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9588 - , (2016), Wpływ formy zatrudnienia na lojalność pracowników, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9589 - , (2016), Motywowanie pokoleń - teoria a praktyka, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9590 - , (2016), Wykorzystanie metody FMEA do analizy i oceny ryzyka personalnego, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9591 - , (2016), Przesłanki i formy publicznego wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego w polskim rolnictwie, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9592 - , (2016), Motywowanie pracowników a proces implementacji strategii w przedsiębiorstwie, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9593 - , (2016), Wybrane instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi stosowane w instytucjach integracji i pomocy społecznej, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9594 - , (2016), Elastyczność płac czynnikiem napływu BIZ do przemysłu w Polsce w latach 1998-2014, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9595 - , (2016), MSP high-tech w koncepcji przedsiębiorczości intelektualnej , MARKETING I RYNEK, nr 3.
9596 - , (2016), Oferta kształcenia a wymogi współczesnego rynku pracy, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9597 - , (2016), Pozaekonomiczne czynniki motywacji w przedsiębiorstwach sektora turystyki, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9598 - , (2016), Ograniczenia w racjonalności gospodarowania podmiotów funkcjonujących na rynku w świetle założeń teoretycznych, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9599 - , (2016), Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a organizacja czasu i miejsca pracy pracowników, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9600 - , (2016), Odpowiedzialność społeczna instytucji finansowych na przykładzie banków , MARKETING I RYNEK, nr 3.
9601 - , (2016), Choroba jako przyczyna utraconej produktywności kapitału ludzkiego - perspektywa regionalnych rynków pracy, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9602 - , (2016), Polityka rynku pracy a rozwój gospodarczy Polski, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9603 - , (2016), Cztery wymiary komunikowania się w organizacji, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9604 - , (2016), Wartości wyznawane przez osoby wchodzące na rynek pracy, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9605 - , (2016), Współczesne systemy emerytalne w Polsce - elementy analizy porównawczej, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9606 - , (2016), Niedopasowania kompetencyjne i kwalifikacyjne absolwentów studiów doktoranckich , MARKETING I RYNEK, nr 3.
9607 - , (2016), Zarządzanie talentami jako koncepcja zarządzania kapitałem ludzkim w MSP, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9608 - , (2016), Zarządzanie zespołem w czasie zmiany własnościowej przedsiębiorstwa. Ujęcie retrospektywne, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9609 - , (2016), Mechanizm generowania nowych miejsc pracy na przykładzie USA, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9610 - , (2016), Wartość kontraktu psychologicznego w zespołach sprzedażowych, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9611 - , (2016), Problemy polskich przedsiębiorców związane z zatrudnianiem migrantów z Ukrainy, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9612 - , (2016), Neuronauka - perspektywa rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi?, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9613 - , (2016), Polskie kobiety jako użytkowniczki mediów społecznościowych, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9614 - , (2016), Szkolenia integracyjne i motywacyjne jako narzędzie kształtowania zaangażowania pracowników, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9615 - , (2016), Wpływ funkcji personalnej na pozytywny wizerunek pracodawcy, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9616 - , (2016), Determinanty satysfakcji i zaangażowania w pracę, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9617 - , (2016), Przywództwo w organizacji a jej innowacyjność , MARKETING I RYNEK, nr 3.
9618 - , (2016), Wpływ poziomu umiędzynarodowienia środowiska pracy na proces adaptacji pracowniczej, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9619 - , (2016), Mocne i słabe strony serwisów społecznościowych jako narzędzi komunikacji interpersonalnej, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9620 - , (2016), Bierność zawodowa kobiet i mężczyzn. Polska na tle Unii Europejskiej, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9621 - , (2016), Czynniki determinujące szanse na szkolenie w organizacji - analiza ekonometryczna, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9622 - , (2016), Postawy pracowników organizacji publicznej wobec konsultatywy , MARKETING I RYNEK, nr 3.
9623 - , (2016), Wiedza i wartości ekologiczne a satysfakcja z pracy, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9624 - , (2016), Controlling dyskredytacji pracowników przez klientów (obszary, mierniki i wskaźniki, miejsce w controllingu), MARKETING I RYNEK, nr 3.
9625 - , (2016), Wirtualne światy miejscem rozwoju zasobów ludzkich, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9626 - , (2016), Skutki starzenia się społeczeństwa dla rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9627 - , (2016), Metaanaliza motywatorów zwiększających produktywność pracownika wiedzy, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9628 - , (2016), Uczelnie wyższe wobec wyzwań uczenia się przez całe życie, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9629 - , (2016), Rozwój kapitału ludzkiego a konkurencyjność firm sektora MSP, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9630 - , (2016), Inteligentne przedsiębiorstwa proaktywne środowiskowo, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9631 - , (2016), Materialne motywatory pozapłacowe w Polsce - wybrane aspekty , MARKETING I RYNEK, nr 3.
9632 - , (2016), Satysfakcja z pracy a preferowany wiek przechodzenia na emeryturę. Wyniki badań, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9633 - , (2016), Rola komunikacji w kształtowaniu postaw wobec systemów oceniania okresowego pracowników, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9634 - , (2016), Polityka wynagradzania zarządu i jej wpływ na wynik finansowy firmy, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9635 - , (2016), Wynagrodzenie jako element motywujący pracowników (na przykładzie wybranej organizacji), MARKETING I RYNEK, nr 3.
9636 - , (2016), Misja, wizja i cele małych przedsiębiorstw w Polsce , MARKETING I RYNEK, nr 3.
9637 - , (2016), Błędy w procesie selekcji pracowników kreatywnych, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9638 - , (2016), Zaufanie jako kompetencja osobista w miejscu pracy , MARKETING I RYNEK, nr 3.
9639 - , (2016), Zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych w zależności od prowadzonej przez nie działalności w latach 2005-2015, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9640 - , (2016), Wybrane problemy zarządzania różnorodnością pokoleniową - identyfikacja instrumentów i determinantów motywowania generacji Z w świetle badań empirycznych, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9641 - , (2016), Pozyskiwanie pracowników w koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9642 - , (2016), Kapitał społeczny i zdolność do współpracy w subregionie szczecińskim, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9643 - , (2016), Środowisko otwartej innowacji a potencjał społeczny przedsiębiorstwa, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9644 - , (2016), Migracja - szansa czy zagrożenie? - analiza ryzyka personalnego spółek notowanych na rynku NewConnect, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9645 - , (2016), Kultura organizacyjna jako determinanta efektywnego zarządzania wiedzą w zespołach projektowych wykorzystujących metody zwinne, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9646 - , (2016), Znaczenie zrównoważonego personelu w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9647 - , (2016), Formy bezpośredniego zatrudniania kierowników projektu - dylematy stosowania w polskiej praktyce gospodarczej, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9648 - , (2016), Wydajność pracy w przemyśle w Polsce w latach 2007-2013, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9649 - , (2016), Kształtowanie tożsamości organizacji poprzez wartości pracowników, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9650 - , (2016), Metody rozwoju pracowników w małych przedsiębiorstwach - wyniki badań przeprowadzonych w Polsce i Finlandii, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9651 - , (2016), Kształtowanie lojalności pracowników jako wyzwanie dla współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9652 - , (2016), Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9653 - , (2016), Znaczenie jakości w obsłudze klienta na przykładzie sektora bankowego, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9654 - , (2016), Poszukiwanie implikacji wyceny kapitału ludzkiego - teoria a praktyka, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9655 - , (2016), Rola komunikacji wewnętrznej w motywowaniu pracowników, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9656 - , (2016), Coworking - analiza zjawiska i oferty rynkowej, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9657 - , (2016), Nowe funkcjonalności w systemach inteligencji biznesowej w kontekście kultury organizacji, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9658 - , (2016), Zarządzanie kadrami w małych i średnich przedsiębiorstwach, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9659 - , (2016), Tworzenie kompetencji współdziałania - podejście sieciowe, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9660 - , (2016), Skuteczna motywacja w opinii przyszłych pracowników, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9661 - , (2016), Współdziałanie międzyorganizacyjne źródłem kreowania wartości, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9662 - , (2016), Kompetencje menadżerów czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9663 - , (2016), Diagnoza CSR w wybranych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9664 - , (2016), Kapitał kreatywny jako determinanta konkurencji na przykładzie przedsiębiorców i klasy kreatywnej, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9665 - , (2016), Szkolenia trenerów sportowych na przykładzie Akademii Piłkarskiej Pogoń Szczecin, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9666 - , (2016), Procesy demograficzne jako determinanta zachowań pracodawców w branży hotelarskiej w Polsce, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9667 - , (2016), Internet i media społecznościowe w procesie rekrutacji - perspektywa rekruterów, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9668 - , (2016), Czynniki określające jakość życia zawodowego kobiet i mężczyzn, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9669 - , (2016), Nierówności dochodowe a kapitał ludzki - perspektywa ekonomii, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9670 - , (2016), Autonomia pracy w świetle zarządzania efektywnością pracownika, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9671 - , (2016), Motywacje czy plany - czynniki wpływające na długookresowy wzrost przedsiębiorstwa, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9672 - , (2016), Dyskredytacja przedstawicieli wybranych zawodów zaufania publicznego przez klientów, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9673 - , (2016), Kapitał ludzki jako potencjał innowacyjny regionu na przykładzie województwa dolnośląskiego , MARKETING I RYNEK, nr 3.
9674 - , (2016), Dyskredytacja pracowników online i offline (podobieństwa i różnice), MARKETING I RYNEK, nr 3.
9675 - , (2016), Młode pokolenia na rynku pracy w Polsce, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9676 - , (2016), Edukacja jako inwestycja w kapitał ludzki - analiza porównawcza, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9677 - , (2016), Edukacja jako czynnik kształtujący kapitał ludzki w kontekście strategii Europa 2020, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9678 - , (2016), Model kompetencyjny menedżerów w spółdzielniach mleczarskich, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9679 - , (2016), Model kultury organizacyjnej a zjawisko stresu w pracy - studium badawcze, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9680 - , (2016), Percepcja zjawiska dyskryminacji przez pracowników polskich przedsiębiorstw w świetle wyników badań własnych, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9681 - , (2016), Efektywność wykorzystania kapitału ludzkiego w największych spółdzielniach mleczarskich w Polsce, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9682 - , (2016), Zróżnicowanie wydatków na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe między grupami społeczno-ekonomicznymi w Polsce, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9683 - , (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce na podstawie aktywności w ramach Global Compact, MARKETING I RYNEK, nr 3.
9684 - , (2016), Innowacje organizacyjne jako determinanty budowania przewagi konkurencyjnej na rynku usług medycznych , MARKETING I RYNEK, nr 3.
1001 - Westnes S.F., Westnes P., (2002), Evaluating Intellectual Capital In the Hotel Industry - A Case Study of Radisson SAS Hotels & Resorts, The Norwegian School of Hotel Management, Stavanger University College, .
1003 - Ross G., Pike S., Fernstrom L., (2004), Valuation and reporting of intangibles - state of the art in 2004, International Forum of Intellectual Capita in Taiwan, .
1006 - , (April 2003), Study on the measurement of intangible assets and associated reporting practices, Raport dla EU, , .
1015 - Gow T., ( June 2002), Intellectual Capital, DDA/Scotland/CR004/1.0, .
1016 - Abeysekera I., (2005), The project of intellectual capital disclosure: researching the Research, paper prepared for 4th International Critical Management Studies Conference 'Critique and Inclusivity: Opening the Agenda', July 4-6, .
1018 - Sokołowska A., (2005), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, PTE, Warszawa.
1019 - Pomianek T., Rozmus A., Witkowski K., Przywara B., Bienia M., (2005), Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
1020 - Kabaj M., (2004), Prognoza podaży absolwentów i popytu na pracę według poziomów kształcenia, , Warszawa.
1021 - , (2004), Rynek usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw w Polsce - ekspertyza, Instytut Zarządzania, .
1024 - , (2003), Sfera społeczna w Polsce na tle Unii Europejskiej i krajów kandydujących (wybrane zagadnienia), Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
1029 - Kluska-Nawarecka S., Macioł A., Regulski K., (2006), Ewidencja kapitału intelektualnego jako podstawa systemu zarządzania wiedzą w zakładzie odlewniczym, Materiały XIII Konferencji KomPlasTech, Szczawnica.
1032 - Johanson U., Martensson M., Skoog M., (1999), Measuring and Managing Intangibles. Eleven Swedish Qualitative Exploratory Case Studies, International Symposium "Measuring and Reporting Intellectual Capital Experience, Issuses and Prospects, Amsterdam.
1033 - , (2006), OECD Employment Outlook, Boosting Jobs and Incomes, , OECD.
1044 - , (2000), Knowledge Management Research Report, , KPMG.
1047 - , (2006), Raport "Pracodawca Roku" 2006 Aiesec Polska, , .
1049 - Bacławski K., (2005), Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004, Raport GEM, Fundacja Edukacyjna Bachalski, Poznań.
1050 - , (2003,2004,2005,2006), Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej, GUS, Warszawa.
1052 - GUS, (2007), Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2001-2005, GUS, Warszawa.
1053 - Starczewska-Krzysztoszek M., (2006), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw - raport z badań, , Warszawa.
1054 - , (2003-2007), Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
1056 - Burdecka W., (2004), Instytucje otoczenia biznesu, PARP, Warszawa.
1057 - Korkozowicz B., (2000), Małe i średnie przedsiębiorstwa na świecie, PARP, Warszawa.
1058 - , (2000), Opinie przedsiębiorców sektora MSP o prowadzeniu działalności gospodarczej, PARP, Warszawa.
1059 - , (1998), Przedsiębiorcy jako grupa społeczna, PARP, Warszawa.
1060 - , (od 1995), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
1061 - , (2002), Informator Fundusze venture capital w Polsce, PARP, Warszawa.
1062 - , (2001), Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, PARP, Warszawa.
1063 - , (2003), Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
1068 - , (2006), Raport "Modernizacja systemów edukacji i szkoleń. Ważny wkład na rzecz dobrobytu i spójności społecznej w Europie", , .
1069 - , (2005), Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce, raport 2004, Refernet, Warszawa.
107 - Marek S. (red.), (1999), Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
1070 - Lisek-Michalska J., Daniłowicz P., (2006), Polityka szkoleniowa i szkolenia w MSP, IPiSS, Łódź.
1071 - , (2003), Raport 2002, Narodowe Obserwatorium Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, Warszawa.
1074 - Schmiemann M., (2009), SMEs were the main drivers of economic growth between 2004 and 2006, Statistics in focus nr 71, , .
1075 - Schmiemann M., (2006), SMEs and entrepreneurship in EU, Statistics in focus nr 24, , .
1076 - Audretsh D., van der Horst R., Kwaak T., Thurik R., (2009), Annual Report on EU Small and Medium-sized Enterprises, , .
1079 - , (2000), Entrepreneurship, Flash Eurobarometr nr 83, , .
1080 - , (2001), Entrepreneurship, Flash Eurobarometr nr 107, , .
1081 - , (2002), Entrepreneurship, Flash Eurobarometr nr 134, , .
1082 - , (2003), Entrepreneurship, Flash Eurobarometr nr 146, , .
1083 - , (2004), Entrepreneurship, Flash Eurobarometr nr 160, , .
1084 - , (2007), Entrepreneurship Survey of the Eum United States, Iceland and Norway, Flash Eurobarometr nr 192, , .
1085 - , (2009), Entrepreneurship in the EU and beyond, Flash Eurobarometr nr 283, , .
109 - Białasiewicz M. (red.), (2002), Rozwój przedsiębiorstw - modele, czynniki, strategie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
110 - Juchnowicz M. (red.), (2000), Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa.
115 - Lichtarski J. (red.), (2001), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
117 - Sajkiewicz A. (red.), (2000), Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa.
118 - Jurkowski R., (2002), Prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania ludźmi w firmie, ABC, Warszawa.
121 - Jaki A., (2000), Wycena przedsiębiorstwa, pomiar i ocena wartości, Zakamycze, Kraków.
124 - Marcinkowska M., (2000), Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa.
179 - Czapla T., Malarski M., (2003), Realizacja funkcji personalnej jako element zarządzania wiedzą organizacji, , Szczecin.
200 - Nasiłowski M., (1996), System rynkowy, KeyText, Warszawa.
201 - Rekowski M., (1994), Wprowadzenie do mikroekonomii, Polsoft-Akademia, Poznań.
202 - Dach Z. (red.), (1999), Wprowadzenie do ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
203 - Milewski R. (red.), (2000), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa.
204 - Kamińska T., Kubska-Maciejewicz B., Laudańska J., (1999), Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
205 - Meredyk K., (1998), Teoria ekonomii. Mikroekonomia, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
206 - Grzelak A., Leźnicka A., (1999), Makroekonomia, PTE, Szczecin.
207 - Czuma Ł., (1997), Wprowadzenie do ekonomii, Politechnika Białostocka, Białystok.
208 - Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., (1999), Ekonomia, FG NSZZ "Solidarność", Warszawa.
210 - Blaug M., (1995), Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.
211 - Domański S.R., (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
217 - GUS, (2001), Koszty pracy w gospodarce narodowej, GUS, Warszawa.
220 - Kędzior Z., Korcz K., (1996), Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa.
221 - McLean M.M., (1994), Statystyka dla każdego, WSiP, Warszawa.
222 - Mazurek-Łopacińska K. (red.), (1999), Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, AE Wrocław, Wrocław.
223 - Kaczmarczyk S., (1999), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.
224 - Roszkiewicz M., (2002), Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa.
225 - Nowak E. (red.), (2001), Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
237 - Dziechciarz J. (red.), (2002), Ekonometria - metody, przykłady, zadania, Akademia Ekonomiczna Wrocław, Wrocław.
238 - Jajuga K. (red.), (1999), Ekonometria - metody i analiza problemów ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
239 - , (1994), Metody analizy zjawisk gospodarczych w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
243 - Nowak E., (1994), Analiza kosztów, Akademia Ekonomiczna Wrocław, Wrocław.
268 - GUS, (1998,2000,2002), (abc) Bilansowe wyniki finansowe banków, GUS, Warszawa.
269 - GUS, (1998-2002), (a-e) Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych, GUS, Warszawa.
270 - , (2001), Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, PAN, Warszawa.
274 - Danilewicz D., (2003), Ocena efektywności programów szkoleniowych w polskich przedsiębiorstwach - raport z badań, , Warszawa.
293 - Marcinkowska M., (2000), Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa.
302 - Pulic A., (2000), MVA and VAIC analysis of randomly selected companies from FTSE 250, , .
308 - Sveiby K., (2004), Methods for measuring Intangible Assets, , .
335 - Ross G., (2003), An Intellectual Capital Primer, , .
361 - Melhotra Y., (2003), Measuring Knowledge Assets of a Nation: knowledge systems for development, , .
4000 - Piore M.J., Sabel C.F., (1995), The Second Industrial Divide Possibilities for Prosperity, Basic Books, New York.
4001 - Kuznets S., (1971), Economic Growth of Nations, Total Output and Production Structure, Cambridge University Press, Cambridge.
4002 - Maslow A.H., (1970), Motivation and Personality, Harper and Row, New York.
4003 - Storey D.J., (1982), Entrepreneurship and the New Firm, Croom Helm, London.
4004 - Johnson P.S., (1986), New Firms: An Economic Perspective, Allen and Unwin, London.
4005 - Cooper A.C., (1971), The Founding of Technologically-Based Firms, CVM, Milwaukee.
4006 - Meyer B., (1990), Why Are There so Few Black Entrepreneurs? Working Paper no. 3537, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
4007 - De Wit G., (1993), Determinants of Self-Employment, Physica-Verlag, Heidelberg.
4008 - Storey D.J., (1994), Understanding the Small Business Sector, Routledge, London and New York.
4009 - Collins O.F., Moore D.G., (1964), The Enterprising Man, Michigaan State University, East Lansing.
4010 - Borjas G., (1986), The Self-Employment Expirience of Immigrants. Working Paper no. 1942, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
4011 - Fazzari S.M., Hubbard R.G., Petersen B.C., (1987), Financing Constraits and Corporate Investment, Working Paper no. 2387, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
4012 - Wiklund J., (1998), Small Firm Growth and Performance:Entrepreneurship and Beyond, Jonkoping International Business School, Jonkoping.
4013 - Birch D., (1979), The Job Generating Process, MIT, Cambridge.
4014 - Gesteland R., (2000), Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa.
4015 - Hofstede G., (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umyslu, PWE, Warszawa.
4016 - Hampden-Turner C., Trompenaars A., (1998), Siedem kultur kapitalizmu, ABC, Warszawa.
4017 - Scott W.R., (1995), Institutions and Organizations, Sage Publications, Thousand Oaks.
4018 - Hofstede G., (1980), Culture's Consequences:International Differences in Work-Related Values, Sage Publications, Beverly Hills.
4019 - McClelland D.C., (1961), The Achieving Society, Van Nostrand, Princeton.
4020 - McClelland D.C., Winter D.G., (1969), Motivating Economic Acheivement, The Free Press, New York.
4021 - Murray H.A., (1938), Explorations in Personality, Oxford, New York.
4022 - Stoner J.A.F., (1961), A Comparison of Individual and Group Decisions Including Risk, MIT, Cambridge.
4023 - Kogan N., Wallach M.A., (1964), Risk Taking: A Study of Cognition and Personality, Holt, Rinehart & Winston, New York.
4024 - Rotter J.B., (1966), Generalized Expectancies for Internal versus External Locus of Control of Reinforcement, Psychological Monographs, 80, Whole No. 609, 1-28, .
4025 - Weber M., (1904), The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Routledge, New York.
4027 - Romanow Z.B., (1999), Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
4028 - Schumpeter J.A., (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
4029 - Stankiewicz W., (1998), Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
4030 - Spychalski G.B., (1999), Zarys historii myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa.
4031 - Schumpeter J.A., (1950), Capitalism, Socialism and Democracy, Harper &Oxford University Press, New York.
4032 - Baumol W.J., (1993), Entrepreneurship, Management and the Structure of Payoffs, MIT, Cambridge.
4033 - Kirzner I., (1973), Competition and Entrepreneurship, University of Chicago Press, Chicago.
4034 - Casson M., (1982), The Entrepreneur - An Economic Theory, Oxford University Press, Oxford.
4035 - Hebert R.F., Link A.N., (1982), The Entrepreneur. Mainstream Views and Radical Critiques, Praeger Special Studies, Praeger Scientific, New York.
4036 - Pinchot G., (1985), Intrapreneuring: Why you don't Have to Leave the Corporation to Become an Entrepreneur, Harper & Row, New York.
4037 - Pinchot G., Pellman R., (1999), Intrapreneuring in Action, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
4038 - Barrow C., (1993), The Essence of Small Business, Prentice-Hall, New York.
4039 - Kirzner I., (1979), Perception, Opportunity and Profit. Studies in Theory of Entrepreneurship, The University of Chicago Press, Chicago.
4040 - Smith A., (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.
4041 - Domański S.R., (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
4042 - Ricardo D., (1957), Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa.
4043 - Cyert R.M., March J.G., (1963), A Behavioral Theory of the Firm, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
4044 - March J.G., Simon H.A., (1964), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
4045 - Buskirk R.H., (1989), The Entrepreneurs Handbook. Premiere Entrepreneurs Programs, Creative Management Unlimited, Denver.
4046 - Knight F.H., (1921), Risk, Uncertainty and Profit, Houghton Mifflin, Boston.
4047 - Katz J.A., (2003), Survey of Endowed Positions in Entrepreneurship and Related Fields in the United States, Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership, Kansas City.
4048 - Lundstrom A., Stevenson L.A., (2005), Entrepreneurship Policy: Theory and Practice, Springer, New York.
4049 - Minkiewicz B. (red.), (2003), Uczelnie i ich otoczenie. Możliwości i formy współdziałania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
4050 - Jaremczuk K. (red.), (2005), Uwarunkowania przedsiębiorczości, PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.
4051 - Bacławski K., (2005), Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004, Raport GEM, Fundacja Edukacyjna Bachalski, Poznań.
4052 - AISEC, (2008), Raport z badania Pracodawca Roku 2008, AISEC, Warszawa.
4053 - Eurobarometr, (2009), Entrepreneurship in EU and Beyond - Analytical Report, Flash Eurobarometr nr 283, The Gallup Organization, .
50 - Szałkowski A. (red.), (2000), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
5000 - Lipka A., (2010), Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa.
5001 - Białasiewicz M., (2012), Zarządzanie kapitałem ludzkim oparte na kompetencjach, Economicus, Szczecin.
5002 - Jamka B., (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa.
5003 - Juchnowicz M. (red.), (2007), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa.
5004 - Juchnowicz M. (red.), (2013), Zarządzanie kapitałem ludzkim, PWE, Warszawa.
5005 - Zbiegień-Maciąg L. (red.), (2006), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
5006 - Borkowska S., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
5007 - Antczak Z., Borkowska S. (red.), (2014), Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa.
5008 - Baron A., Armstrong M., (2012), Zarządzanie kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer, Kraków.
5009 - Białasiewicz M., (2013), Kształtowanie kapitału ludzkiego w organizacji, WNUS, Szczecin.
5010 - Lewicka D., (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa.
5011 - Mazur B., (2009), Zarządzanie w warunkach różnorodności zasobów ludzkich, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
5012 - Dubois D.D., Rothwell W.J., (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Helion, Gliwice.
5013 - Górecki B.R., (2010), Ekonometria. Podstawy teorii i praktyki, Key Text, Warszawa.
5014 - Grodzicki J., (2011), Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
5015 - Jarecki W., (2011), Szacowanie kosztów i efektów kształcenia ekonomicznego na poziomie wyższym, WNUS, Szczecin.
5016 - Jabłoński M., (2009), Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się, C.H. Beck, Warszawa.
5017 - Jabłoński M., (2011), Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu, CeDeWu, Warszawa.
5018 - Juchnowicz M. (red.), (2010), Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
5019 - Król H., Ludwiczyński A. (red.), (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa.
5020 - Kufel T., (2011), Ekonometria - rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa.
5021 - Lewicka D. (red.), (2014), Zapobieganie patologiom w organizacji, PWN, Warszawa.
5022 - Listwan T. (red.), (2010), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
5023 - Oleksyn T., (2010), Zarządzanie kompetencjami, Wolters Kluwer, Warszawa.
5024 - Pocztowski A. (red.), (2008), Zarządzanie talentami w organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa.
5025 - Pocztowski A., (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
5026 - Robertson A., Abbey G., (2010), Zarządzanie talentami, Wolters Kluwer, Warszawa.
5027 - Schultz T.W., (2014), Ekonomia kapitału ludzkiego, Wolters Kluwer, Warszawa.
5028 - Welfe A., (2009), Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa.
5029 - Evans C., (2005), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
5030 - Maniak G., (2001), Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin.
5031 - Libera T., Zduńska E., (2001), Pracownik w zakładzie pracy od przyjęcia do zwolnienia, Difin, Warszawa.
5032 - Manganelli R.L., Klein M.M., (1998), Reengineering, PWE, Warszawa.
5033 - Peppard J., Rowland P., (1997), Re-engineering, Gebethner i Ska, Warszawa.
5034 - Dobek-Ostrowska B. (red.), (2002), Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
5035 - Osińska M. (red.), (2007), Ekonometria współczesna, Dom Organizatora, Toruń.
5036 - Maddala G.S., (2013), Ekonometria, PWN, Warszawa.
5037 - Nowak E. (red.), (2001), Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
5038 - Starzyńska W., (2000), Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa.
5039 - Stanisz A., (2006), Przystępny kurs statystyki, StatSoft, Kraków.
5044 - Golnau W. (red.), (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, Warszawa.
5045 - Janowska Z., (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
5046 - Kostera M., (2010), Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.
5047 - Moczydłowska J., (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Difin, Warszawa.
5048 - Oleksyn T., (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków.
5049 - Pawlak Z., (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa.
5051 - Filipowicz G., (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.
5052 - Filipowicz G., (2014), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Wolters Kluwer, Warszawa.
5053 - Wieczorek J., (2008), Efektywne zarządzanie kompetencjami, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
5054 - Walkowiak R., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność, TNOiK, Toruń.
5055 - Brilman J., (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
5056 - Lipka A., (2000), Strategie personalne firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
5058 - Phillips J.J., Stone R.D., (2013), Mierzenie wyników szkoleń, Wolters Kluwer, Warszawa.
5059 - Phillips P.P., Phillips J.J., Stone R.D., Burkett H., (2015), Zwrot z inwestycji w szkolenia i rozwój pracowników, Wolters Kluwer, Kraków.
5060 - Filipowicz G., (2013), Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników, Wolters Kluwer, Warszawa.
5062 - Strużyna J., (2005), Poza normatywem zarządzania zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza.
5063 - Król M., Warzecha A., Zieliński M. (red.), (2014), Funkcja personalna w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
5064 - Ingram T., (2011), Zarządzanie talentami, PWE, Warszawa.
5065 - Marciniak J., (2006), Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Wolters Kluwer, Kraków.
5066 - Mroziewski M., (2008), Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
5067 - Miller J., Pniewski K., Polakowski M., (2000), Zarządzanie kosztami działań, WIG Press, Warszawa.
5068 - Trompenaars F., Hampden-Turner C., (2005), Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Wolters Kluwer, Kraków.
5069 - Bitkowska A., Kolterman K., Wójcik G., Wójcik K., (2011), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
5070 - Bitkowska A., (2013), Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa.
5071 - Armstrong M., (2010), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa.
5072 - Masłyk-Musiał E., (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawakiej, Warszawa.
5073 - Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł., (2006), Jak oceniać pracę?, Difin, Warszawa.
5074 - Grajewski P., (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
5075 - Lipka A., Król M., Waszczak S., Satoła M., (2008), Wartościowanie kapitału ludzkiego organizacji, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
5076 - Król M., (2009), Uwarunkowania gospodarowania kapitałem ludzkim, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
5077 - Phillips J.J., (2010), ROI czyli zwrot z inwestycji w szkolenia i rozwój kadr, Academia, Warszawa.
5078 - Czajka Z., (2011), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
5079 - Urbaniak B., (2011), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
5080 - Januszkiewicz K., (2009), Rozwój zawodowy pracownika - szanse i zagrożenia, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
5081 - Clutterbuck D., (2005), Równowaga między życiem zawodowym i osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
5082 - Dudycz T., (2013), Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
5083 - Rudawska I., (2014), Zintegrowana opieka zdrowotna, podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta, Wolters Kluwer, Warszawa.
5084 - Zarzecki D., (2013), Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Zarzecki, Lasota i Wspólnicy, Szczecin.
5085 - Weiss E., (2011), Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Podejście procesowe, CH Beck, Warszawa.
5086 - Skoczylas W., (2013), Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstw, WNUS, Szczecin.
5087 - Dobija D., (2014), Audyt finansowy we współczesnych systemach społecznych. Funkcja i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa.
5088 - Moczydłowska J., Kowalewski K., (2014), Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa.
5089 - Weiss E., Bitkowska A. (red.), (2015), Zarządzanie procesowe w organizacjach. Teoria i praktyka, Vizja Press & IT, Warszawa.
5090 - Weiss E., Bitkowska A. (red.), (2015), Metody podejścia procesowego w organizacjach. Teoria i praktyka, Vizja Press & IT, Warszawa.
5091 - Bitkowska A., (2009), Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie , Vizja Press & IT, Warszawa.
5092 - Oczkowska R., Bukowska U., (2014), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Difin, Warszawa.
5093 - Grajewski P., (2016), Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
5094 - Brajer-Marczak R., (2015), Doskonalenie zarządzania jakością procesów i produktów w organizacjach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
5095 - Jeruszka U., (2015), Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa.
5096 - Cascio W.F., (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
5097 - Młokosiewicz M. (red.), (2013), Tworzenie kapitału społecznego: postawy, współdziałanie, potencjał kulturowy, Economicus, Szczecin.
5098 - Młokosiewicz M. (red.), (2013), Rozwój kapitału społecznego: możliwości, bariery, różnice, Economicus, Szczecin.
5099 - Woźniak J., (2009), Model zarządzania efektywnością procesu szkoleniowego, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Olsztyn.
5100 - Jarecki W. (red), (2013), Współczesne problemy kadrowe, Economicus, Szczecin.
5101 - Fitz-enz J., (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
5102 - Bernat T., (2008), Ocena efektywności społecznej wybranych rynków skoncentrowanych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
5103 - Ujwary-Gil A., (2009), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, C.H.Beck, Warszawa.
5104 - Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., (2006), Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
5105 - Dobija D. (red.), (2003), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
5106 - McKenna E., Beech N., (1999), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Felberg SJA, Warszawa.
5107 - Bieszk-Stolorz B., (2013), Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
5108 - Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D., (2002), Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
5109 - Antczak Z., (2004), Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Antykwa, Warszawa-Kluczbork.
5110 - Paliszkiewicz J.O., (2005), Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym, Alphapro, Ostrołęka.
5111 - Bramley P., (2001), Ocena efektywności szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
5112 - Edvinsson L., Malone M.S., (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
5113 - Phillips J.J., Stone R.D., Phillips P.P., (2003), Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Humanfactor, Kraków.
5114 - Pocztowski A. (red.), (2003), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Drugi zestaw studiów przypadków, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
5115 - Pocztowski A. (red.), (2002), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Studia przypadków, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
5116 - Woźniak J., (2012), Ocenianie efektów szkolenia czyli metody i problemy ewaluacji, GWP, Sopot.
5117 - Mayo A., (2002), Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
5118 - Jarugowa A., Fijałkowska J., (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, ODDK, Gdańsk.
5119 - Czerniachowicz B., Marek S., (2004), Wybrane problemy rozwoju kapitału ludzkiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
5120 - Wachowiak P. (red.), (2005), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
5121 - Krupińska G., Stobińska K., (1996), Inwestowanie w pracownika, Poltext, Warszawa.
5122 - Juchnowicz M. (red.), (2004), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa.
5123 - Bochniarz P., Gugała K., (2005), Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa.
5123 - Jaremczuk K. (red.), (2008), Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i zmienność, PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.
5124 - Jaremczuk K. (red.), (2005), Uwarunkowania przedsiębiorczości, PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.
5125 - Czech-Rogosz J. (red.), (2009), Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
5126 - Żelazny R. (red.), (2009), Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
5127 - Pietrucha J. (red.), (2009), Business cycles selected issues, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
5128 - Karaszewska H. (red.), (2013), Zarządzanie ludźmi. Wybrane problemy, UMK, Toruń.
5129 - Łukasiewicz G., (2009), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, PWN, Warszawa.
5130 - Niedzielski E., Walkowiak R., (2000), Zarządzanie potencjałem społecznym w przedsiębiorstwie, UWM, Olsztyn.
5131 - Bernat T., (2003), Rozwój rynku ubezpieczeń, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
5132 - Mazur-Wierzbicka E., (2012), Ochrona środowiska a integracja europejska, Difin, Warszawa.
5133 - Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., (2010), Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości, Poltext, Warszawa.
5134 - Rybak M., (2003), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa.
5135 - Jonczek J., Kornacka A., Kowalik Ł., Łabul A., Maćkowiak A., Roszkowski P., Teichert H., (2014), Diversity. W drodze do mistrzowskiego zarządzania różnorodnością, PARP, Warszawa.
5136 - Misiak-Kwit S., (2015), Entrepreneurship and human capital in theory and practice. Chosen aspects, Volumina.pl, Szczecin.
5137 - Poteraj J., (2010), Katalaktyka instytucji finansowych rynku emerytalnego w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
5138 - Whiddett S., Hollyforde S., (2003), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
5140 - Skrzypek E., Hofman M., (2010), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa.
5141 - Sirko S., Hynowski Z., Sobczak S., (2012), Zarządzanie procesami: praktyczne aspekty, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej,, Warszawa.
5142 - Czekaj J. (red.), (2009), Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych, UE w Krakowie, Kraków.
5143 - Borowiecki R., Kiełtyka L. (red.), (2011), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie procesowe, TNOiK, Toruń.
5144 - Cieśliński W.B., (2011), Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw. Model platformy treningu procesowego, UE we Wrocławiu, Wrocław.
5145 - Armstrong M., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwier, Kraków.
5146 - Szczepańska K., (2014), TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
5147 - Nowosielski S. (red.), (2009), Podejście procesowe w organizacjach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
5148 - Nowosielski S. (red.), (2011), Podejście procesowe w organizacjach, UE we Wrocławiu, Wrocław.
5149 - Romanowska M., Trocki M., (2004), Podejście procesowe w zarządzaniu, t.I, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
5150 - Romanowska M., Trocki M., (2004), Podejście procesowe w zarządzaniu, t.II, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
5151 - Nowosielski S. (red.), (2008), Procesy i projekty logistyczne, UE we Wrocławiu, Wrocław.
5152 - Cyfert S., (2006), Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, AE w Poznaniu, Poznań.
5153 - Czekaj J., (2009), Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny, UE w Krakowie, Kraków.
5154 - Kasprzak T. (red.), (2005), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Difin, Warszawa.
5155 - Gabryelczyk R., (2006), ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Difin, Warszawa.
5156 - Gabryelczyk R., (2000), Reengineering. Restrukturyzacja procesowa przedsiębiorstwa, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
5157 - Grudowski P., (2007), Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w MŚP, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
5158 - Krzos G., (2006), Business Process Reenineering a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw, AE we Wrocławiu, Wrocław.
5159 - Maciejczak M., (2010), Zarządzanie procesami w teorii i praktyce, PJWSTK, Warszawa.
5160 - Nosowski A., (2010), Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych, C.H.Beck, Warszawa.
5161 - Skrzypek E., (2002), Jakość i efektywność, UMCS, Lublin.
5162 - Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., (2013), Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE, Warszawa.
5163 - Urbaniak M., (2004), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
5164 - Grajewski P., (2003), Koncepcja struktury organizacji procesowej, TNOiK, Toruń.
5165 - Hammer M., Champy J., (1996), Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.
5166 - Champy J., (2003), X-engineering przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa.
5167 - Hammer M., (1999), Reinżynieria i jej następstwa, PWN, Warszawa.
5168 - Muller U.R., Rupper P., (2000), Process Reengineering, Astrum, Wrocław.
5169 - Muller U.R., (1997), Szczupłe organizacje, Placet, Warszawa.
5170 - Senkus P., (2013), Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej, Difin, Warszawa.
5171 - Adair C.B., Murray B.A., (2002), Radykalna reorganizacja firmy, PWN, Warszawa.
5172 - Szczepańska K., (2013), Doskonalenie zarządzania jakością, Politechnika Warszawska, Warszawa.
5173 - Potoczek N., (2016), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo, PWN, Warszawa.
5174 - Szczepańska K., (2015), Zarządzanie jakością. koncepcje, metody, techniki, narzędzia, Politechnika Warszawska, Warszawa.
5175 - Hamrol A., Mantura W., (2016), Zarządzanie jakością, PWN, Warszawa.
5176 - Bitkowska A., Weiss E., (2016), Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
5177 - Bitkowska A., Weiss E., (2016), Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
5178 - Flieger M., (2012), Zarządzanie procesowe w urzędach gmin, UAM, Poznań.
5179 - Skrzypek E. (red.), (2008), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa "INNOVATION", t.I, UMCS, Lublin.
5180 - Zimniewicz K. (red.), (2000), Instrument zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, AE w Poznaniu, Poznań.
5181 - Urbański M., (2014), Zarządzanie procesami biznesowymi z użyciem excela. Excel zaawansowany tom II scorecard, Wiedza i praktyka, Warszawa.
5182 - Weiss E., Godlewska M. (red.), (2007), Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, Vizja, Warszawa.
5183 - Weiss E., Godlewska M., Bitkowska A. (red.), (2008), Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu koncepcje zarządzania, Vizja, Warszawa.
5184 - Dobska M., Dobski P. , (2012), Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych, Wolters Kluwer, .
5185 - Auksztol J., Chomuszko M., (2012), Modelowanie organizacji procesowej, PWN, Warszawa.
5186 - Chomuszko M., (2015), Controlling procesów, PWN, Warszawa.
5187 - Nawrat R., (2012), Doskonalenie procesów, Elamed, Katowice.
5188 - Nadolna M., Skowronek-Mielczarek A., (2014), Zarządzanie procesowe a nowoczesne przedsiębiorstwa medialne, CeDeWu, Warszawa.
5189 - Sirko S., (2010), Procesy w organizacji, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
5190 - Sirko S., (2015), Wybrane aspekty realizacji procesów, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
5191 - Izdebski H., Zieliński J.M., (2015), Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
5192 - Rozmus A., Waltoś S., (2012), Kariera naukowa w Polsce: Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, Wolters Kluwer, Warszawa.
5193 - Trela A., (2014), Zarządzanie jakością w placówce medycznej, Wiedza i praktyka, Warszawa.
5194 - Szczepańska K., (2011), Zarządzanie jakością. w dążeniu do doskonałości, C.H.Beck, Warszawa.
5195 - Hopej M., Kral Z., (2011), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
5196 - Drejewicz S., (2012), Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych, Helion, Gliwice.
5197 - Kolman R., Szczepańska K., (2011), Doktoraty i habilitacje, TNOiK, Toruń.
5198 - Carlberg C., (2010), Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2010 PL, Helion, Gliwice.
5199 - Zwiech P., (2016), Nierówności ekonomiczne w Polsce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
5200 - Łunarski J., (2012), Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, WNT, Warszawa.
5201 - Szczepańska K., (2011), Zarządzanie jakością w dążeniu do doskonałości, C.H.Beck, Warszawa.
5202 - Zimniewicz K., (2009), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
5203 - Kowalczewski W. (red.), (2008), Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, Difin, Warszawa.
5204 - Spencer L.M., (1995), Reengineering Human Resources, John Wiley&Sons Inc., .
54 - Janowska Z., (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
6000 - Keil M., Amershi B., Holmes S., Jablonski H., Luthi E., Matoba K., Plett A., von Unruh K., (2007), Poradnik szkoleniowy. Zarządzanie różnorodnością, International Society for Diversity Management, European Commission .
6013a - Skowron-Mielnik B., (2012), Nowe obszary badawcze w zarządzaniu zasobami ludzkimi - nauka i praktyka, , .
6013b - Mazur B., (2012), Zarządzanie różnorodnością kulturową, , .
6015 - GUS, (2013), Mały rocznik statystyczny, GUS, Warszawa.
6016 - AISEC, (2008), Raport z badania Pracodawca Roku 2008, AISEC, Warszawa.
6017 - , (2009), Raport Radio 2009, , .
6018 - GUS, (2010), Mały rocznik statystyczny, GUS, Warszawa.
6019 - GUS, (2012), Kapitał ludzki w Polsce w 2010 r., GUS, Gdańsk.
6020 - Dietl J., Sapijaszka Z., (2008), Studia Ekonomiczne - czy tylko wiedza i umiejętności, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.
6021 - GUS, (2009), Rocznik demograficzny, GUS, Warszawa.
6024 - PARP, (2012), Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce II edycja, PARP, Warszawa.
6025 - PARP, (2011), Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce I edycja, PARP, Warszawa.
6026 - , (2013), Potrzeby szkoleniowe młodych absolwentów, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
6027 - Gallup Organization, (2007), Entrepreneurship Survey of the EU (25 Member States), United States, Iceland and Norway. Analytical Report, Flash Eurobarometer nr 192, Gallup Organization, EU.
6028 - Gallup Organization, (2010), Entrepreneurship in the EU and beyond. A survey in the EU, EFTA countries, Croatia, Turkey, the US, Japan, South Korea and China. Analytical report, Flash Eurobarometer nr 283, Gallup Organization, EU.
6029 - European Commision, (2012), Entrepreneurship in the EU and Beyond. Report, Flash Eurobarometer nr 354, Gallup Organization, EU.
6030 - Bacławski K., (2005), Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004, Raport GEM, Fundacja Edukacyjna Bachalski, Poznań.
6031 - Zbierowski P., Węcławska D., Tarnawa A., Zadura-Lichota P., Bratnicki M., (2012), Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska 2011, GEM, Warszawa.
6032 - Tarnawa A., Węcławska D., Zbierowski P., Bratnicki M., (2013), Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska 2012, GEM, Warszawa.
6033 - Sikorska A. (red.), (2011), Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
6034 - Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M., (2012), Wiedza - Kapitał ludzki - Innowacje, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
6036 - GUS, (2011), Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy (na podstawie BAEL), materiał na konferencję prasową w dniu 22 grudnia 2011 r., GUS, Warszawa.
6037 - GUS, (2011), Notatka informacyjna poprzedzająca publikację wskaźników uzupełniających stopę bezrobocia MOP, materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r., GUS, Warszawa.
6038 - Komisja Europejska, (2012), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu, Komisja Europejska, Bruksela.
6040 - De La Fuente A., (2011), 3 new Eurostat indicators to supplement the unemployment rate, Statistics in Focus nr 56, , .
6041 - De La Fuente A., (2011), New measures of labour market attachment, Statistics in Focus nr 57, , .
6042 - Hausner J. (red.), (2008), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
6044 - Rogala K., (2011), Uwarunkowania przedsiębiorczości w obszarze mikroprzedsiębiorstw na przykładzie miasta Leszno - praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
6045 - Czapiński J., Panek T. (red.), (2012), Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
6046 - Czapiński J., Panek T. (red.), (2013), Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
6048 - GUS, (2013), Kapitał ludzki w Polsce w 2011 r., GUS, Gdańsk.
6049 - GUS, (2011), Jakość życia i spójność społeczna 2011, materiał na konferencję prasową w dniu 23.09.2011 r., GUS, Warszawa.
6050 - GUS, (2012), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., GUS, Warszawa.
6051 - Korzeniowska E., Puchalski K., (2010), Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie - wyzwania dla edukacji zdrowotnej, Instytut Medycyny Pracy, Łódź.
6054 - Arendt Ł., (2012), Badanie wpływu elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy na aktywność zawodową zasobów pracy w wieku 45+, IPiSS, Warszawa.
6066 - , (2008), Raport o kapitale intelektualnym Polski, , .
6067 - Dobija D., (2004), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
6069 - GUS, (2008), Polska wskaźniki makroekonomiczne II kw. 2008, GUS, Warszawa.
6070 - GUS, (2008), Polska w Unii Europejskiej, GUS, Warszawa.
6071 - Kaczmarczyk P., Tyrowicz J., (2007), Współczesne migracje Polaków, FISE, Warszawa.
6072 - Szczepanik E., Arendt Ł., (2006), Inwestycje w kapitał ludzki w strategii rozwoju przedsiębiorstwa, IPiSS, Warszawa.
6073 - , (2007), Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2007, aneks statystyczny, , Warszawa.
6074 - , (2008), Education at a Glance, OECD, .
6075 - GUS, (2005), Szkoły wyższe i ich finanse w 2004 r., GUS, Warszawa.
6076 - GUS, (2007), Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 r., GUS, Warszawa.
6077 - GUS, (2008), Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2007, GUS, Warszawa.
6078 - GUS, (2008), Kwartalna informacja o rynku pracy II kw. 2008, GUS, Warszawa.
6079 - GUS, (2008), Kwartalna informacjao aktywności ekonomicznej ludności I kw. 2008, GUS, Warszawa.
6080 - GUS, (2006), Rocznik Statystyczny Pracy 2006 r., GUS, Warszawa.
6081 - GUS, (2008), Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, GUS, Warszawa.
6085 - Bernat T., (2001), Konkurencja - mity i fakty - materiały konferencyjne, Katedra Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa-Katowice-Szczecin.
6086 - Piech K., Kulikowski M., (2003), Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
6087 - Bernat T., (2004), Makro- i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 2, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
6088 - Kokocińska M., (2005), Contemporary Economy, Printshop, Szczecin.
6089 - Jarecki W., (2012), Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w Polsce, Katedra Mikrokonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
6090 - Kopycińska D., (2010), Mikroekonomia, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
6091 - Wiśniewski Z., (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wolters Kluwier, Warszawa.
6119 - Budnikowski A., Dąbrowski D., Gąsior U., Macioł S., (2012), Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni - wyniki badania, , .
6166 - Giemza J., Zwierzchowska K., (2011), Wprowadzenie do modelu regresji logistycznej wraz z przykładem zastosowania w pakiecie statystycznym R do danych o pacjentach po przeszczepie nerki - praca licencjacka, , .
6180 - Kozłowska D., (2014), Zastosowanie wybranych modeli kompetencyjnych w doskonaleniu działalności turystycznej, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, Białystok.
6185 - Whitehead M., (1995), The concepts and principles of equity and health, WHO, Copenhagen.
620 - Włodarczyk-Śpiewak K., (2003), Czynniki determinujące strukturę konsumpcji gospodarstw domowych, WNUS, Szczecin.
621 - Mazurek-Łopacińska K., (1999), Badania marketingowe, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
622 - Kędzior Z., Karcz K., (1996), Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa.
623 - Kaczmarczyk S., (1999), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.
6231 - Zwiech P., (2016), Nierówności ekonomiczne w Polsce - wersja 1, , .
6232 - Zwiech P., (2016), Nierówności ekonomiczne w Polsce - wersja 2, , .
6239 - Kulczycki E., (2013), Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirsha, , Poznań.
6249 - Sienkiewicz Ł. (red.), (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje, Instytut Badań Eukacyjnych, Warszawa.
6250 - Halicioglu F., Yolac S., (2015), Testing the impact of unemployment on self-employment: empirical evidence from OECD countries - MPRA Paper No. 65030, , .
6251 - Tyrowicz J., Liberda B., Smyk M., (2015), Talent workers as entrepreneurs: a new approach to aspirational self-employment, UW WP nr 166, , .
6825 - Drabek A., (2001), Bibliometryczna analiza czasopism w dziedzinie nauk społecznych - praca doktorska, Uniwersytet Śląski, Katowice.
7002 - Mazur-Wierzbicka E., (2012), CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Kreatywni dla Szczecina, Szczecin.
7004 - Paliwoda-Matiolańska A., (2014), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
7007 - Gruszczyński M. (red.), (2012), Mikroekonometria . Modele i metody analizy danych indywidualnych., Wolters Kluwer, Warszawa.
7008 - Bednarek J., Lubina L., (2008), Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, PWN, Warszawa.
7010 - Hyla M., (2003), E-learning - od pomysłu do rozwiązania, Solidex & Marek Hyla, Kraków.
7012 - Armstrong M., (2009), Armstrong's handbook of management and leadership, Kogan Page, London.
7013 - Harrington H.J., (1997), Business Process Improvement Workbook, McGraw Hill, New York.
7014 - Stocki R., (2005), Patologie organizacyjne - diagnoza i interwencja, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
7017 - Turek D., (2013), Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji, Difin, Warszawa.
7019 - Ratyński W., (2002), Menadżerskie i organizatorskie metody zarządzania, C.F.Muller, Akademia Prawa, Warszawa.
7020 - Rutka R., (1996), Organizacja przedsiębiorstw - przedmiot projektowania, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
7021 - Wachowiak P. (red.), (2006), Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
7022 - Krzyżanowski L., (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN, Warszawa.
7026 - Hammer M., Champy J., (1993), Reengineering in Corporation. A Manifesto for Busienss Revolution, Harper Business, .
7028 - Kindlarski E., Bagiński J., (1994), Podstawy zarządzania przez jakość, Bellona, Warszawa.
7030 - Chabiera J., (2002), Zarządzanie jakością. Poradnik menedżera, CIM, Warszawa.
7034 - Steczkowski J., (1983), Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
7035 - Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., (1998), Statystyka, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
7036 - Sobczyk M., (1999), Statystyka, PWN, Warszawa.
709 - Brilman J., (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
710 - Weiss E., Godlewska M. (red.), (2007), Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, Vizja Press & T, Warszawa.
711 - Lichtarski J.(red.), (2001), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
712 - Hamrol A., Mantura W., (2002), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
713 - Kisielnicki J., (2008), Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa.
714 - Łuczak J., Matuszak-Flejszman A., (2007), Metody i techniki zarządzania jakością, Quality Progress, Poznań.
715 - Rummler G.A., Brache A.P., (2000), Podnoszenie efektywności gospodarki, PWE, Warszawa.
716 - Grajewski P., (2007), Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
718 - Pawlak Z., Smoleń A., (2008), Organizacja firmy, Poltext, Warszawa.
719 - Nalepka A., (2001), Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków.
720 - Dobrodziej B. (red.), (2008), Podstawy organizacji i zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
721 - Schermerhorn J.R., (2008), Zarządzanie - kluczowe koncepcje, PWE, Warszawa.
722 - Romanowska M. (red.), (2001), Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.
7800 - , (1999), Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7801 - , (2001), Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
7802 - , (2002), Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
7803 - , (2003), Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
7804 - , (2003), Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
7805 - , (2003), Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
7806 - , (2003), Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
7807 - , (2003), Przedsiębiorczoć kluczem do sukcesu młodych, Instytut Wiedzy, Szczecin-Warszawa.
7808 - , (2003), Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
7809 - , (2003), Makro i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 1, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
7810 - , (2004), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
7811 - , (2004), Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
7812 - , (2004), Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
7813 - , (2004), Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
7814 - , (2004), Makro i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 2, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
7815 - , (2005), Strategia Lizbońska - fakty-mity-rzeczywistoć, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
7816 - , (2005), Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
7817 - , (2005), Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
7818 - , (2005), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
7819 - , (2005), Mikroekonomia (skrypt), Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
7820 - , (2006), Mikroekonomia stosowana, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
7821 - , (1999), Tajniki gry giełdowej - przewodnik dla uczestników konkursu "Młody Inwestor", Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , Szczecin.
7822 - , (2000), Vademecum inwestora giełdowego, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Szczecin.
7823 - , (2001), Inwestycje w XXI wiek - przewodnik dla uczestników konkursu "Młody Inwestor" , Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Szczecin.
7824 - , (2002), Rynek kapitałowy - co inwestor wiedzieć powinien, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Szczecin.
7825 - , (2003), Młody Inwestor, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
7826 - , (2003), Integracja gospodarcza - kryzysy gospodarcze, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
7827 - , (2002), Dobre i złe strony transformacji w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 24, Poznań.
7828 - , (2001), Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Zeszyt Naukowy PTE, Warszawa.
7829 - , (2001), Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
7830 - , (1999), Polska droga do Unii Europejskiej - doświadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
7831 - , (1998), Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7832 - , (2005), Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists, Printshop, Szczecin.
7833 - , (2004), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji - materiały konferencyjne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
7834 - , (2005), Economics & Competition Policy Vol. 1 No. 1, Market economy, competition and competitiveness, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
7835 - , (2004), Postawy przedsiębiorcze studentów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
7836 - , (2005), Economic Issues in Practice, Printgroup, Szczecin.
7837 - , (2002), European Economy: Opportunities of Change, Instytut Wiedzy, Warszawa.
7838 - , (2006), Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Printgroup, Szczecin.
7839 - , (2006), Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin.
7840 - , (2006), Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, Printgroup, Szczecin.
7841 - , (2006), Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
7842 - , (2006), Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 4, Competition, Competitiveness and sustainable development, Printgroup, Szczecin.
7843 - , (2006), Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 2, Entrepreneurship in economy, Printgroup, Szczecin.
7844 - , (2006), Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 5, Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7845 - , (2006), Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 3, Theoretical and practical aspects of cometitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7846 - , (2006), Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7847 - , (1998), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 194, Prace Katedry Mikroekonomii nr 2, Mikroekonomiczne aspekty gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7848 - , (1998), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 201, Prace Katedry Mikroekonomii nr 3, Mikroekonomiczne problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7849 - , (1998), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 227, Prace Katedry Mikroekonomii nr 4, Współczesne problemy zarządzania biznesem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7850 - , (1999), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, Problemy współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7851 - , (2000), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, Problemy ekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7852 - , (2001), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 309, Prace Katedry Mikroekonomii nr 7, Mikroekonomia menedżerska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7853 - , (2004), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, Problemy mikroekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7854 - , (2005), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7855 - , (2006), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7856 - , (1995), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 136, Prace Katedry Mikroekonomii nr 1, Mikroekonomiczne aspekty zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7857 - , (2006), Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 6, Labour market institutions, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7858 - , (2006), Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7859 - , (2006), Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7860 - , (2006), Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7861 - , (2006), Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7862 - , (2006), Problemy gospodarowania w dobie globalizacji - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7863 - , (2007), Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7864 - , (2007), Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7865 - , (2007), Wybrane zagadnienia funkcjonowania podmiotów gospodarczych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7866 - , (2007), Selected aspects of the competitiveness of economies and enterprises, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7867 - , (2007), Selected Issues in Contemporary Economic , Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7868 - , (2007), Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 8, Competitiveness of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7869 - , (2007), Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 7, Flexibility of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7870 - , (2007), Mikroekonomia praktyczna, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
7871 - , (2007), Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 9, The Policy of the EU Member States in Relation to Labour Market Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7872 - , (2007), Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7873 - , (2007), Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7874 - , (2007), Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7875 - , (2007), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7876 - , (2007), Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7877 - , (2007), Economic choices made in the Polish economy in globalization, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7878 - , (2007), Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 10, The labour demand in the modern economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7879 - , (2007), Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 11, Quality of labour resources, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7880 - , (2008), Students Entrepreneurship in Post-Socialist Countries, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7881 - , (2008), Survey of Students Entrepreneurship - Cross Countries Analysis, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7882 - , (2008), Przedsiębiorczoć studentów w Polsce i w wybranych krajach Europy rodkowo-wschodniej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7883 - , (2008), Survey of Students Entrepreneurship - Methodological Guide, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7884 - , (2007), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 430, Prace Katedry Mikroekonomii nr 11, Problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7885 - , (2008), Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 12, Influence of Education on Human Resources Competitivenes, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7886 - , (2008), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7887 - , (2008), Polityka Unii Europejskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7888 - , (2008), Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7889 - , (2008), Konkurencyjność podmiotów rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7890 - , (2008), Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7891 - , (2008), Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 13, Microeconomics Conditions of Economy Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7892 - , (2009), Economics & Competition Policy Vol. 5 No. 14, Labour Market in EU and in the World, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7893 - , (2009), Economics & Competition Policy Vol. 5 No. 15, Stimulating of Competitiveness of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7894 - , (2008), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 470, Prace Katedry Mikroekonomii nr 12, Wybory podmiotów decyzyjnych na rynku polskim i zagranicznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7895 - , (2009), Competition of entities with reference to competition of the economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7896 - , (2009), Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego wiata, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7897 - , (2009), Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7898 - , (2009), Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7899 - , (2009), Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7900 - , (2009), Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7901 - , (2009), Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7902 - Kopycińska D. (red.), (2010), Problemy gospodarowania w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7903 - Kopycińska D. (red.), (2010), Economic problems of polish transformation, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7904 - Kopycińska D. (red.), (2010), Economic challenges of contemporary world, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7905 - Bernat T. (red.), (2011), Teoria i praktyka gospodarowania, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7906 - Bernat T. (red.), (2011), Selected issues of decision-maiking by economic entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7907 - Kopycińska D. (red.), (2011), Problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7908 - Kopycińska D. (red.), (2011), Selected problems of market economy in the crisis era, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7909 - Manikowski A., Psyk A. (red.), (2007), Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Przemiany i perspektywy, Wydział Zarządzania Uniwersztetu Warsyawskiego, Warszawa.
7910 - Kopycińska D. (red.), (2012), Wyzwania ekonomiczne XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7911 - Bernat T., Czerniachowicz B. (red.), (2008), Social and economic condition of regional development, Printgroup, Szczecin.
7912 - Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., (2016), Społeczne aspekty zarządzania procesami, Zeszyt nr 1, Volumina, Szczecin.
7913 - Kunasz M., Zwiech P., (2016), Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Zeszyt nr 2, Volumina, Szczecin.
7914 - Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., (2016), Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Zeszyt nr 3, Volumina, Szczecin.
7915 - Kunasz M., (2012), Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie, Volumina, Szczecin.
7916 - Jarecki W., (2012), Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy, Volumina, Szczecin.
7917 - Kunasz M., (2013), Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, Volumina, Szczecin.
7918 - Mazur-Wierzbicka E., (2013), Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, Volumina, Szczecin.
7919 - Kunasz M., (2014), Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny, Volumina, Szczecin.
7920 - Mazur-Wierzbicka E., (2014), CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej, Volumina, Szczecin.
7921 - Misiak-Kwit S., (2015), , Volumina, Szczecin.
7922 - Włodarczyk K., (2015), Kapitał ludzki w gospodarce i organizacji. Wybrane problemy, Volumina, Szczecin.
7923 - Kunasz M., (2016), BPM vs. HRM, Zeszyt nr 4, Volumina, Szczecin.
7924 - Zwiech P., (2016), Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, Zeszyt nr 5, Zapol, Szczecin.
7925 - Mazur-Wierzbicka E., (2016), Procesy w organizacji - wybrane aspekty, Zeszyt nr 6, Zapol, Szczecin.
827 - Schumpeter J.A., (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa.
828 - Blaug M., (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.
829 - Targalski J., Francik A. (red.), (2009), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka., C.H.Beck, Warszawa.
830 - Gajęcki P. (red.), (1997), Rozwój firmy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
831 - Grudzewski W.M., Hejduk I.K., (1998), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej w Polsce , WSHiP, Warszawa.
832 - Grzybowski W., (1995), Przedsiębiorczość, niepewność, zysk, UMCS, Lublin.
836 - Sudoł S., (1999), Przedsiębiorstwo Podstawy Nauki o przedsiębiorstwie, Teorie i praktyka zarządzania, TNOiK, Toruń.
837 - Skowronek-Mielczarek A., (2003), Małe i średnie przedsiębiorstwa. ródła finansowania., C.H.Beck, Warszawa.
838 - Tkaczyk T. (red.), (2000), Przedsiębiorczość a strategie konkurencji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
839 - Piasecki B. (red.), (1999), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa-Łódź.
851 - Chojka J. (red.), (2002), Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym, WSE, Warszawa.
86 - Sajkiewicz A. (red.), (2000), Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa.
862 - Strużycki M. (red.), (2006), Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, SGH, Warszawa.
864 - Glapiński A., (2003), Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół teorii J.A.Schumpetera, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
865 - Bratnicki M., Strużyna J. (red.), (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
866 - Grzybowski W., (1994), Przedsiębiorczość i ryzyko w gospodarce rynkowej, UMCS, Lublin.
867 - Romanow Z., (1999), Historia myśli ekonomicznej w zarysie, AE w Poznaniu, Poznań.
868 - Piocha S., Gabryszak R. (red.), (2008), Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce, Difin, Warszawa.
869 - Mikołajczyk B., (2007), Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
87 - Jasiński Z. (red.), (1999), Zarządzanie pracą, Placet, Warszawa.
870 - Strużycki M. (red.), (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa.
871 - Klasik A. (red.), (2006), Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny , AE w Katowicach, Katowice.
872 - Łuczak M., (2003), Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą, DrukTur, Warszawa.
873 - Piecuch T., (2010), Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H.Beck, Warszawa.
874 - Bławat F., (2003), Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm , Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.
875 - Strużycki M., (2002), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa.
876 - Jankiewicz S., (2004), Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako priorytet polityki gospodarczej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
878 - Bojewska B., (2009), Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce , Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
879 - Noga A., (2009), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
88 - Sekuła Z., (1999), Controlling personalny - cz. I, OPO, Bydgoszcz.
880 - Berger B., (1994), Kultura przedsiębiorczości, Rój, Warszawa.
881 - Mikosik S., (1993), Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A.Schumpetera, PWN, Warszawa.
883 - Gruszecki T., (1994), Przedsiębiorca w teorii ekonomii , Cedor, Warszawa.
884 - Kraśnicka T., (2002), Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
885 - Gruszecki T., (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
886 - Glinka B., (2008), Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, PWE, Warszawa.
887 - Gaweł A., (2007), Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
888 - Rogut A., (2002), Małe i średnie przedsiębiorstwa w integracji ekonomicznej. Doświadczenie UE, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
889 - Drucker F., (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
890 - Dominiak P., (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa.
891 - Karlof B., (1992), Strategie biznesu. Koncepcje i modele - przewodnik, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
891 - Safin K. (red.), (2008), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
892 - Wiszniewski Z., (1994), Mikroekonomia współczesna. Syntetyczne ujęcie, CEiRB, Warszawa.
893 - Heilbroner R.L., (1993), Wielcy ekonomiści. Czasy - życie - idee, PWE, Warszawa.
946 - Czarny E., (2006), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
947 - Samuelson P.A., Nordhaus W.D., (1999), Ekonomia, PWN, Warszawa.
948 - Moroz E., (2005), Podstawy mikroekonomii, PWE, Warszawa.
949 - Rekowski M., (2009), Mikroekonomia, Wrokopa, Poznań.
950 - Begg D., Fischer S., Dornbusch R., (2003), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
952 - GUS, (2009), Bezrobocie rejestrowane, GUS, Warszawa.
953 - GUS, (2008), Pracujący w gospodarce narodowej, GUS, Warszawa.
954 - GUS, (2008), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2007 r., GUS, Warszawa.
965 - Dobija D., (2004), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, WSPiZ, Warszawa.
966 - , (2008), Raport o kapitale intelektualnym Polski, , Warszawa.
967 - , (2008), Polska w Unii Europejskiej 2008, GUS, Warszawa.
971 - , (2008), Studenci szkół wyższych w Polsce w roku akademickim 2007/2008, GUS, Warszawa.
972 - , (2008), Szkoły wyższe w roku 2007/2008 - notatka informacyjna, GUS, Warszawa.
973 - , (2005,2007), Szkoły wyższe i ich finanse w roku 2004 i 2006, GUS, Warszawa.
974 - , (2008), Education at glance, , OECD.
975 - , (2008), Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, GUS, Warszawa.
976 - , (2006), Rocznik statystyczny pracy 2006, GUS, Warszawa.
977 - Kaczmarczyk P., Tyrowicz J., (2007), Współczesne migracje Polaków, FISE, Warszawa.
978 - Szczepanik E., Arendt Ł., (2006), Inwestycje w kapitał ludzki w strategii rozwoju przedsiębiorstwa, IPiSS, Łódź.
979 - , (2007), Raport o rozwoju społecznym Polski, Edukacja dla pracy - aneks statystyczny, , Warszawa.
992 - , (2009), Kształcenie dorosłych, GUS, Warszawa.
993 - , (2008), Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2007, GUS, Warszawa.
167 - Czerniachowicz B., (2001), Rozwój kapitału intelektualnego i zarządzanie wiedzą jako czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa, w: red. E.Urbańczyk, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - teoria i praktyka, Kreos, Szczecin.
168 - Dobija D., (2002), Jak mierzyć i sprawozdawać kapitał ludzki i intelektualny firmy? Czas na pieniądz, w: red. D.Zarzecki, Zarządzanie finansami, tom I, , Szczecin.
173 - Jurek M., (2001), Kapitał intelektualny jako czynnik wpływający na wartość przedsiębiorstwa, w: red. E.Urbańczyk, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, WNUS, Szczecin.
174 - Serafin K., (2004), Rola kapitału intelektualnego w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy, w: red. , materiały z konferencji Efektywność źródłem bogactwa narodów (19-21.01.04), , Wrocław-Karpacz.
216 - Górka K., (1991), Koszty pracy, w: red. F.Michoń, Ekonomika pracy, PWN, Warszawa-Kraków.
232 - Jankiewicz-Siwek A., (1996), Syntetyczne miary oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw (propozycja dla banków), w: red. E.Nowak, M.Urbanek, Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, UMCS, Lublin.
233 - Malina A., Zieliaś A., (1996), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r., w: red. E.Nowak, M.Urbanek, Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, UMCS, Lublin.
241 - Jankiewicz-Siwek A., (1997), Wielowymiarowa analiza porównawcza w ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstw, w: red. E.Nowak, Metody ilościowe w analizie finansowej, UMCS, Lublin.
242 - , (1995), Taksonomiczna analiza struktury kosztów, w: red. E.Nowak, Metody badania kosztów, FRR w Polsce, Warszawa.
296 - Skoczylas W., Niemiec A., (2002), Nowe mierniki w ocenie bieżącej rentowności przedsiębiorstw, w: red. D.Zarzecki, Czas na pieniądz, Zarządzanie finansami tom I, , Szczecin.
298 - Cwynar W., Cwynar A., (2000), Słabości polskiego rynku kapitałowego w kontekście możliwości wdrażania przez spółki parametrów EVA(tm) i MVA(tm), w: red. W.Tarczyński, Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, WNUS, Szczecin.
299 - Cwynar A., Cwynar W., (2002), Kreacja wartości dla akcjonariuszy na GPW w Warszawie - wstępne wyniki badań, w: red. D.Zarzecki, Czas na pieniądz, Zarządzanie finansami tom I, , Szczecin.
370 - Bratnicki M., Strużyna J., Dyduch W., (2001), Kapitał intelektualny - odwieczne problemy a nowe propozycje metodologiczne, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
371 - Makowski K., (2001), Kapitał ludzki w dynamice, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
372 - Piekarz H., Mesjasz C., (2001), Koncepcja analizy związków pomiędzy zarządzaniem wiedzą a synergią organizacyjną, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
373 - Remi M., Chlipała P., (2001), Kapitał intelektualny przedsiębiorstw - próba identyfikacji obszarów badań, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
374 - Draus M., Bąk J., (2001), Wpływ kapitału intelektualnego na kształtowanie kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa i uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
375 - Gancarczyk M., (2001), Środowisko dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacji jako kapitał intelektualny terytorium, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
376 - Sułkowski Ł., (2001), Kapitał kulturowy polskich organizacji - wyniki badań porównawczych, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
377 - Nogalski B., Rybicki J., (2001), Zarządzanie portfelem kapitału intelektualnego, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
378 - Mikuła B., (2001), Modele i metody zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym firmy, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
379 - Stachowicz-Stanusch A., (2001), Dostosowanie działań i głównych wartości organizacji a kapitał intelektualny, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
380 - Pawnik W., (2001), Strategie kształtowania kapitału intelektualnego w kontekście zmiany kultury organizacyjnej, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
381 - Rowińska-Fronczek M., (2001), Wybór rodzaju prawnej ochrony własności intelektualnej jako jeden ze sposobów zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
382 - Mikuła B., Pietruszka A., (2001), Metody zarządzania wiedzą, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
383 - Łukasiewicz G., (2001), Kapitał intelektualny w organizacjach - możliwości jego pomiaru, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
384 - Sokołowski J., (2001), Pakietowe systemy wynagrodzeń a kształtowanie kapitału intelektualnego firmy, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
385 - Kubacka-Góral K., (2001), Czynniki pomnażania kapitału intelektualnego firm na przykładzie przedsiębiorstw dolnośląskich, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
386 - Barczak B., Tyrańska M., (2001), Kompetencje kadry kierowniczej jako element kapitału intelektualnego firmy, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
387 - Morawski M., (2001), Kompetencje menedżera w organizacjach pracowników wiedzy, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
388 - Kozina A., (2001), Potencjał sprawnego negocjatora, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
389 - Paliwoda-Matiolańska A., (2001), Kapitał intelektualny a rozwój osobisty, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
390 - Barabasz A., Bełz G., Sudoł T., (2001), Interaktywna metoda rozwijania umiejętności menedżerskich, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
391 - Grzesiuk A., Zelek A., (2001), Kapitał intelektualny na tle raportu o kondycji kadr menedżerskich w Polsce, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
392 - Lachiewicz S., (2001), Rola ladry kierowniczej drugiego planu w kapitale intelektualnym organizacji, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
393 - Korzeń A., (2001), Program rozwoju kadry kierowniczej w koncernie międzynarodowym, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
394 - Knecht Z., Bojarczyk K., (2001), Przesłanki wyboru szkoły i zawodu w procesie rozwoju młodego pokolenia, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
395 - Kwiatkiewicz A., (2001), Organizacje uczące się - definicja, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
396 - Beliczyński J., (2001), Strukturalny aspekt organizacji samouczącej się, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
397 - Buchelt B., (2001), Kapitał intelektualny ośrodka medycznego, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
398 - Sokołowska A., (2001), Uwarunkowania tworzenia i kształtowania kapitału intelektualnego w małym przedsiębiorstwie, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
399 - Wałas-Trębacz J., (2001), Strategie innowacyjne we współczesnej firmie, w: red. A.Pocztowski, Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, WSB NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
4054 - Freeman C., Perez C., (1988), Structural Crises of Adjustment: Business Cycles and Investment Behavior, w: red. G.Dosi, Technical Change and Economic Theory, Printer Publishers, London.
4055 - Wortman M.S., (1986), A Unified Framework, Research Typologies and Research Prospectuses for the Interface between Entrepreneurship and Small Business, w: red. D.Sexton, R.W.Smilor, The Art and Science of Entrepreneurship, Ballinger, Cambridge.
4056 - Venkataraman S., (1997), The Distinctive Domain of Entrepreneurship Research: An Editor's Perspective, w: red. J.Katz, R.Brockhaus, Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, JAI Press, Greenwich.
4057 - Vesper K.H., (1982), Introduction and Summary of Entrepreneurship Research, w: red. C.A.Kent, D.L.Sexton, K.H.Vesper, Encyclopedia of Entrepreneurship, Prentice-Hall, Englewood Clffs.
4058 - Brockhaus R.H., (1982), The Psychology of Entrepreneur, w: red. C.A.Kent, D.L.Sexton, K.H.Vesper, Encyclopedia of Entrepreneurship, Prentice-Hall, Englewood Clffs.
4059 - Shapero A., Sokol L., (1982), The Social Dimensions of Entrepreneurship, w: red. C.A.Kent, D.L.Sexton, K.H.Vesper, Encyclopedia of Entrepreneurship, Prentice-Hall, Englewood Clffs.
4060 - Peacock P., (1986), The Influence of Risk-Taking as a Cognitive Behaviour of Small Business Success, w: red. R.Ronstadt, J.Hornaday, R.Peterson, K. Vesper, Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson College, Wellesley.
4061 - Bagiński J., Głażewska I., (2000), Kapitał intelektualny organizacji. Wybrane aspekty, w: red. J.Bugajski, Menedżer jakości, PWN, Warszawa.
4062 - Morse C.W., (1989), The Deusion of Intrapreneurship, w: red. B.Lloyd , Entrepreneurship, Creating and Managing New Ventures, Pergamon Press, Oxford.
4063 - Makarski S., (2000), Człowiek a przedsiębiorczość w gospodarce rynkowej, w: red. K.Jaremczuk, Przedsiębiorstwo w procesie transformacji, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Zeszyty Naukowe nr 5, Przemyśl.
6023 - Woźniak B., (2007), Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych krajów Europy środkowo-wschodniej, w: red. Poteralski J., Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
6064 - Cyfert S., (2007), Ograniczenia metod doskonalenia procesów wykorzystywanych w polskich przedsiębiorstwach, w: red. A.Potocki, Mechanizm i obszary przeobrażeń w organizacjach, Difin, Warszawa.
6082 - Woźniakowski A., (2005), Doświadczenia firm amerykańskich w zarządzaniu różnorodnością i uwagi na temat możliwości wykorzystania ich w warunkach polskich, w: red. A.Pocztowski, Praca i zarzadzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekonomiczna , Kraków.
6083 - Dziekoński K., Jurczuk A., (2006), Rola narzędzi informatycznych w zarządzaniu procesowym, w: red. W.Kowalczewski, J.Nazarko, Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
6093 - Strojny J., Horska K., (2012), Przedsiębiorczość a edukacja akademicka - analiza badań studentów Wydziału Zarządzania studiów stacjonarnych I stopnia Politechniki Rzeszowskiej, w: red. Z.Zioło, T.Rachwał, Rola przedsiębiorczości w edukacji, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Warszawa-Kraków.
6111 - Waszczak S., (2009), Postawy wobec różnorodności - uwarunkowania, próba typologii, implikacje, w: red. M.Juchnowicz, Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer, Kraków.
6112 - Januszkiewicz K., (2012), Pokolenie Y - dylematy charakterystyki, w: red. P.Wachowiak, Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
6113 - , (2011), Nowe modele, trendy i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w: red. J.Szaban, Zarządzania zasobami ludzkimi w biznesie i administracji publicznej, Difin, Warszawa.
6114 - Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K., (2009), Zrozumieć pokolenie Y - wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, w: red. M.Juchnowicz, Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer, Kraków.
6115 - Janowska Z., (2009), Zarządzanie różnorodnością kulturową, w: red. M.Juchnowicz, Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer, Kraków.
6125 - Zaleśna A., (2014), Zarządzanie procesami biznesowymi: ograniczenia modelu bańki piaskowej i znaczenie procesów zarządczych i ustalania kierunku, w: red. W.Harasim, Człowiek i organizacja - dylematy współczesnego zarządzania, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
6133 - Winiarz M., (2004), Zarządzanie procesami i jego rola w dynamicznych koncepcjach zarządzania, w: red. , materiały konferencyjne I Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych na temat "Nowoczesne Koncepcje Zarządzania", , .
6146 - Kaźmierczak Z., (2011), Wczesna edukacja a kształtowanie jakości kapitału ludzkiego w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w: red. W.Przybylska-Kapuścińska, Gospodarka, Technologia, Kapitał Społeczny, UE w Poznaniu, Poznań.
6149 - Mach Ł., (2010), Zastosowanie regresji logistycznej do określenia prawdopodobieństwa sprzedaży zasobu mieszkaniowego, w: red. R.Knosala, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
6206 - Szczepańska K., (2008), Podmiotowy aspekt systemu zarządzania jakością według PN-EN ISO 9001:2001, w: red. E.Weiss, M.Godlewska, A.Bitkowska, Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, Vizja Press&IT, Warszawa.
6209 - Grajewski P., Nogalski B., (2007), Etapy procesowej dojrzałości organizacji, w: red. K.Krzakiewicz, Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw, AE w Poznaniu, Poznań.
6210 - Grajewski P., (2010), Elastyczność i procesowość organizacji, w: red. M.Czerska, A.Szpitter, Koncepcje zarządzania, C.H.Beck, Warszawa.
6227 - Bitkowska A., Zaleśna A., (2009), Zarządzanie wiedzą a zarządzanie procesami biznesowymi, w: red. M.Godlewska, E.Weiss, Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji, Vizja Press & IT, Warszawa.
6228 - Cyfert S., Krzakiewicz K., (2006), Koncepcja organizacji zorientowanej na procesy, w: red. J.Pyka, Nowoczesność przemysłu i usług. Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej, TNOiK, Katowice.
6229 - Cyfert S., (2007), Ograniczenia metod doskonalenia procesów wykorzystywanych w polskich przedsiębiorstwach, w: red. A.Potocki, Mechanizmy i obszary przeobrażeń w polskich organizacjach, Difin, Warszawa.
6230 - Dziekoński K., Jurczuk A., (2006), Rola narzędzi informatycznych w zarządzaniu procesowym, w: red. W.Kowalczewski, J.Nazarko, Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
625 - Pluta-Olearnik M., (2007), Relacje partnerskie uczelni z podmiotami otoczenia a kreowanie postaw przedsiębiorczych, w: red. , Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, FPiAKE, Warszawa.
626 - Olearnik J., (2007), Obszary i formy działań uczelni dla wykształcenia przedsiębiorczego absolwenta, w: red. , Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, FPiAKE, Warszawa.
627 - Cieślik J., (2007), Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim, w: red. , Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, FPiAKE, Warszawa.
628 - Wach K., (2007), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian, w: red. , Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, FPiAKE, Warszawa.
629 - Deszczyński P., (2007), Rola uczelni w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych z perspektywy absolwenta, menedżera i profesora, w: red. , Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, FPiAKE, Warszawa.
6801 - Tucek D., Hrabal M., (2014), The Role of Human Factor in Business Process Management Projects, w: red. , Proceedings of the 6th European Conference on Intellectual Capital (ECIC 2014), TBU, Żilina.
6819 - Derfert-Wolf L., (2014), Indeksowanie czasopism naukowych w krajowych bazach danych w kontekście organizacyjno-ekonomicznym, w: red. M. Odlanicka-Poczobutt, K.Zioło, Biblioteka akademicka. Infrastruktura-uczelnia- otoczenie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
7015 - Kieżun W., (2008), Elementy klasycznej teorii patologii organizacji, w: red. Z.Janowska, Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
7016 - Chmal Z., (2007), Pojęcie dysfunkcji i patologii w życiu społecznym, w: red. Z.Janowska, Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
7018 - Mikuła B., (2014), Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi MSP w Polsce, w: red. J.S.Kardas, Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia, StudioEmka, Warszawa.
7023 - Barczak A., Kozina A., (2004), Analiza procesowa w jednostkach administracji publicznej, w: red. M.Romanowska, M.Trocki, Podejście procesowe w zarządzaniu, SGH, Warszawa.
7024 - Olszewska K., (2004), Organizacja zorientowana na procesy - ujęcie modelowe, w: red. M.Romanowska, M.Trocki, Podejście procesowe w zarządzaniu, SGH, Warszawa.
7025 - Wach K., (2004), Zarządzanie procesami w wybranych koncepcjach zarządzania, w: red. M.Romanowska, M.Trocki, Podejście procesowe w zarządzaniu, SGH, Warszawa.
7029 - Perechuda K., Srzednicki A., Cieśliński W., (2000), Zarządzanie procesami jako instrument doskonalenia efektywności przedsiębiorstwa, w: red. T.Wawak, Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, tom 3, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
7031 - Polak P., Wieczorkowski J., (2004), Wykorzystanie informatycznych narzędzi zarządzania procesami w cyklu życia systemów informatycznych zarządzania, w: red. M.Romanowska, M.Trocki, Podejście procesowe w zarządzaniu, SGH, Warszawa.
8000 - , (1999), Koszt alternatywny w finansowaniu ryzyka, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8001 - , (1999), Pierwsze wrażenie a rozmowa kwalifikacyjna, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8002 - , (1999), Wprowadzenie fixingu w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8003 - , (1999), Metoda satysfakcji narzędziem wspierającym decyzje gospodarcze, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8004 - , (1999), Wybrane problemy optymalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8005 - , (1999), Oddziaływanie promocji na decyzje konsumentów, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8006 - , (1999), Czystsza produkcja jako wyraz ekologizacji zarządzania firmą zgodny z wymogami rynku, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8007 - , (1999), Osobowość a kariera menedżera, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8008 - , (1999), Fundusze hedgingowe jako nowa forma lokaty kapitału, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8009 - , (1999), Efekt poniedziałku na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8010 - , (1999), Wpływ tendencji na rynku pracy na kształtowanie polityki personalnej firm, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8011 - , (1999), Wprowadzenie EURO - konsekwencje dla przedsiębiorstw, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8012 - , (1999), System zapewnienia jakości - podstawowy atut przedsiębiorstwa na rynku, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8013 - , (1999), Polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8014 - , (1999), Globalizacja - szanse i zagrożenia dla Polski i polskich przedsiębiorstw, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8015 - , (1999), Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych w Polsce w okresie przemian gospodarczych, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8016 - , (1999), Sytuacja na polskim rynku pracy w dobie współczesnych przemian społeczno-gospodarczych, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8017 - , (1999), Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność gospodarki kraju goszczącego, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8018 - , (1999), Małe i średnie przedsiębiorstwa we współczesnych teoriach rynku pracy, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8019 - , (1999), Początki ewolucji teorii cykli koniunkturalnych, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8020 - , (1999), Możliwości interpretacyjne pojęcia konkurencyjność, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8021 - , (1999), Kierunki zmian w procesie finansowania i zarządzania opieki zdrowotnej, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8022 - , (1999), Równowaga cen w duopolu przestrzennym (polityka cen fabrycznych), w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8023 - , (1999), Preferencje konsumenckie i czynniki je kształtujące, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8024 - , (1999), Internacjonalizacja przedsiębiorstw krajowych jako strategia przetrwania w obliczu globalizacji biznesu, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8025 - , (1999), Elastyczne formy czasu pracy w przedsiębiorstwie, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8026 - , (1999), Sieci handlu detalicznego w Polsce , w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8027 - , (1999), Program powszechnej prywatyzacji - sukces czy niepowodzenie? , w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8028 - , (1999), Usługi w kontekście polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8029 - , (1999), Piractwo gospodarcze i fałszerstwo towarów w świetle wybranych przepisów prawnych obowiązujących w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8030 - , (2001), Badanie satysfakcji klientów sposobem na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8031 - , (2001), Budowanie portfela papierów wartościowych przy wykorzystaniu modelu taksonomicznej miary atrakcyjności inwestowania, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8032 - , (2001), Ekologiczne funkcje opakowania jako czynnik kształtujący konkurencyjność rynkową produktu, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8033 - , (2001), Elastyczność przedsiębiorstw w warunkach konkurencji rynkowej, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8034 - , (2001), Elektroniczna konkurencja w bankowości detalicznej, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8035 - , (2001), Funkcjonowanie konkurencyjnego porządku pieniężnego, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8036 - , (2001), Globalizacja rynku i konsumpcji oraz jej wpływ na strategie marketingowe w świetle badań empirycznych, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8037 - , (2001), Harmonizacja instrumentów marketingu-mix w przedsiębiorstwach o zasięgu globalnym, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8038 - , (2001), Innowacje jako czynnik podwyższania konkurencyjności przedsiębiorstw - wybrane problemy, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8039 - , (2001), Istota modelu konkurencyjnego rynku pracy, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8040 - , (2001), Jurydyczna instytucjonalizacja działalności ubezpieczeniowej w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8041 - , (2001), Komunikacja jako instrument zdobywania przewagi konkurencyjnej, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8042 - , (2001), Konkurencja czy kooperacja: ujęcie problemu z perspektywy teorii gier, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8043 - , (2001), Konkurencja na rynku funduszy emerytalnych, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8044 - , (2001), Konkurencja na rynku ubezpieczeń, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8045 - , (2001), Konkurencyjność organizacji "non-profit" na tle przemian społeczno-gospodarczych w Polsce, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8046 - , (2001), Konkurencyjność przedsiębiorstwa a wykorzystanie internetu, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8047 - , (2001), Konkurencyjność przedsiębiorstwa a zaangażowanie i współdziałanie wszystkich pracowników, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8048 - , (2001), Konkurencyjność regionów a małe i średnie przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8049 - , (2001), Konkurencyjność zarządzania jakością, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8050 - , (2001), Konsumpcja młodych gospodarstw domowych w świetle osiąganych dochodów, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8051 - , (2001), Konsumpcjonizm i świadomość ekologiczna a ekorozwój, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8052 - , (2001), Kształtowanie wizerunku firmy w dobie globalizacji - wybrane aspekty, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8053 - , (2001), Kwestia ubóstwa w polsce a proces globalizacji, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8054 - , (2001), Liberalizacja światowego handlu usługami w świetle reguł WTO, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8055 - , (2001), Lokalizacja przedsiębiorstw handlowych czynnikiem warunkującym skuteczność ich funkcjonowania, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8056 - , (2001), Małe przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji globalnej, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8057 - , (2001), Merchandising w działalności przedsiębiorstwa globalnego na przykładzie koncernu Philip Morris, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8058 - , (2001), Nadzór korporacyjny w świetle konkurencyjności przedsiębiorstwa, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8059 - , (2001), Nasze słuszne poglądy na gospodarkę rynkową czyli skąd się bierze impas w dyskusji o wolnym rynku, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8060 - , (2001), Nisza rynkowa szansą ekspansji dla małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach wzrastającej konkurencji, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8061 - , (2001), Obsługa klienta w firmach regionu zachodniopomorskiego - wyniki badań, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8062 - , (2001), Ocena funkcjonowania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8063 - , (2001), Otoczenie konkurencyjne firmy, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8064 - , (2001), Podatek dochodowy jako kryterium decyzji inwestycyjnych , w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8065 - , (2001), Podstawowe relacje transferu technologii w kontekście globalnym, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8066 - , (2001), Polityka gospodarcza a konkurencyjność polskiej gospodarki, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8067 - , (2001), Polityka handlowa Unii Europejskiej w warunkach globalizacji, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8068 - , (2001), Postawa MSP regionu szczecińskiego wobec zagranicznej konkurencji, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8069 - , (2001), Pracodawcy wobec problemu bezrobocia, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8070 - , (2001), Problemy rynku pracy w dobie globalizacji, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8071 - , (2001), Proces doboru nośników reklamy na przykładzie Powszechnego Banku Kredytowego S.A. Oddział w Gdańsku, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8072 - , (2001), Procesy dostosowawcze polskiego bałtyckiego rybołówstwa kutrowego w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8073 - , (2001), Prognozowanie sprzedaży w zakładzie mleczarskim, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8074 - , (2001), Przedsiębiorczość i subsydiarność kapitału ludzkiego, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8075 - , (2001), Przesłanki oraz kalendarium tworzenia w Polsce euroregionów, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8076 - , (2001), Public relations Polski, a wystawy światowe, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8077 - , (2001), Reklama jako forma komunikacji, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8078 - , (2001), Rola systemu ocen pracowniczych w podnoszeniu motywacji pracowniczej, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8079 - , (2001), Różnice kulturowe w korporacjach transnarodowych - szansą czy zagrożeniem?, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8080 - , (2001), Rynek i państwo a zmiany strukturalne w polskiej gospodarce, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8081 - , (2001), Społeczne aspekty wielkich inwestycji, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8082 - , (2001), Strategia produktu czynnikiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na przykładzie Izolacji Nidzica S.A., w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8083 - , (2001), Strategiczne i behawioralne bariery konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8084 - , (2001), Strategie marketingu międzynarodowego i globalnego o rozwój globalizacji konsumpcji, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8085 - , (2001), Strategiczne wyzwania wobec konkurencyjności polskiej gospodarki w kontekście wejścia do Unii Europejskiej, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8086 - , (2001), Sytuacja prawna uczestnika postępowania koncesyjnego prowadzonego w trybie art. 19 ust. 3 prawa działalności gospodarczej, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8087 - , (2001), Szanse i zagrożenia polityki pieniężnej, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8088 - , (2001), Tendencje w światowej bankowości a problemy konkurencyjności polskiego sektora bankowego wobec wejścia do Unii Europejskiej, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8089 - , (2001), Trendy konsumenckie w Polsce jako efekt procesu globalizacji, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8090 - , (2001), Trwała przewaga konkurencyjna źródłem sukcesu firmy, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8091 - , (2001), Urodzeni globaliści, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8092 - , (2001), Venture Capital jako metoda wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8093 - , (2001), Wpływ procesów integracji i globalizacji na rozwój systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8094 - , (2001), Wybrane narzędzia wspierające eksport stosowane w Polsce, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8095 - , (2001), Wybrane organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle nowej regulacji prawnej, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8096 - , (2001), Wykorzystanie mechanizmów konkurencji w kształtowaniu stosunków z dostawcami, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8097 - , (2001), Wyzwania przywódców polskich organizacji wobec globalizacji, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8098 - , (2001), Zapotrzebowanie na kapitał a faza rozwoju przedsiębiorstwa, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8099 - , (2001), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - analiza pojęć pod względem poprawności terminologicznej użytego sformułowania, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8100 - , (2001), Zdolność dostosowawcza źródłem siły konkurencyjnej, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8101 - , (2001), Zmiany zachodzące w obrębie bałtyckiej integracji gospodarczej, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8102 - , (2001), Zmiany w usługach bankowych, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8103 - , (2001), Zmiany wartości księgowej a wycena rynkowa podmiotów na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8104 - , (2001), Znaczenie ekonomiczne zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce - korzyści i koszty, szanse i zagrożenia, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8105 - , (2001), Zwolnienia jako element restrukturyzacji zatrudnienia, w: red. Tomasz Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin.
8106 - , (2002), Regulacje gospodarcze - wyzwania współczesności, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8107 - , (2002), Miejsce kultury w gospodarce, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8108 - , (2002), Ocena koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej w Unii Europejskiej w porównaniu do Stanów Zjednoczonych i Japonii, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8109 - , (2002), Makroekonomiczne efekty funkcjonowania funduszy emerytalnych, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8110 - , (2002), Kryzysy walutowe w dobie globalizacji na przykładzie Argentyny, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8111 - , (2002), Spór wokół Paktu Stabilności i Wzrostu, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8112 - , (2002), Federalizm fiskalny - szansa czy zagrożenie dla europejskiej unii walutowej, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8113 - , (2002), Stosunki Unii Europejskiej z Rosją po zakończeniu "zimnej wojny", w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8114 - , (2002), Procesy koncesyjne na telefonię trzeciej generacji, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8115 - , (2002), Cykl koniunkturalny Polski a światowy cykl koniunkturalny - wnioski dla polskiej polityki stabilizacyjnej, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8116 - , (2002), Pomoc publiczna a konkurencja, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8117 - , (2002), Polskie euroobligacje na międzynarodowym rynku kapitałowym, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8118 - , (2002), Przedsięwzięcia offshore w aspekcie globalizacji gospodarki, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8119 - , (2002), Liberalizacja polskiego rynku łączności w kontekście dostosowań do wymogów integracyjnych Unii Europejskiej, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8120 - , (2002), Rola państwa w kreowaniu bezpieczeństwa funkcjonowania rynku, na przykładzie rynku ubezpieczeń, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8121 - , (2002), Derywaty jako nowe produkty polskiego systemu finansowego, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8122 - , (2002), Nieliniowość w szeregach finansowych - wybrane metody testowania i wyniki empiryczne, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8123 - , (2002), Rodzaje ryzyka związane z inwestowaniem w polskie obligacje trzyletnie, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8124 - , (2002), Ograniczenia swobody lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8125 - , (2002), Rozwój rynku krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw w Polsce, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8126 - , (2002), Możliwości wykorzystania modelu grawitacji do analizy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8127 - , (2002), Makroekonomiczne uwarunkowania źródeł podaży pieniądza w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8128 - , (2002), Atrakcyjność inwestycyjna Polski w 2001 roku. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8129 - , (2002), Rozwój sektora wysokich technologii a konkurencyjność polskiej gospodarki, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8130 - , (2002), Wpływ zagranicznych przedsiębiorstw handlowych na funkcjonowanie handlu w Polsce, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8131 - , (2002), Czynniki rozwoju gospodarczego Polski, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8132 - , (2002), Rola wiedzy w "nowej gospodarce", w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8133 - , (2002), Prognozowanie wskaźników jakościowych i ilościowych dla gospodarki polskiej z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8134 - , (2002), Program gospodarczy rządu - szansa czy zagrożenie dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce?, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8135 - , (2002), Uwarunkowania i perspektywy wprowadzenia euro w Polsce, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8136 - , (2002), Spodziewane konsekwencje wprowadzenia podatku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8137 - , (2003), Uwarunkowania i możliwości działania polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8138 - , (2003), Wielkość, struktura i dynamika podaży pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8139 - , (2003), Kobiety na rynku pracy (sytuacja w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej), w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8140 - , (2003), Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez programy pomocowe Unii Europejskiej, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8141 - , (2003), Partycypacja pracownicza w zarządzaniu przedsiębiorstwem - w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8142 - , (2003), Europejskie Rady Zakładowe a ich prawny aspekt w Polsce, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8143 - , (2003), Wizerunek polskiego negocjatora w dobie integracji z Unią Europejską, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8144 - , (2003), Instrumenty konkurowania a trwałość przewagi konkurencyjnej, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8145 - , (2003), Internacjonalizacja działalności gospodarczej a strategie rozwoju polskich przedsiębiorstw, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8146 - , (2003), System podatkowy a rozwój przedsiębiorczości, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8147 - , (2003), Informacja - czwartym czynnikiem produkcji, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8148 - , (2003), Zarządzanie wiedzą w aspekcie osiągania przewagi konkurencyjnej, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8149 - , (2003), Przedsiębiorczość małych i średnich firm czynnikiem rozwoju gospodarki polskiej, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8150 - , (2003), Małe i średnie przedsiębiorstwa na tle sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w II połowie lat 90-tych, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8151 - , (2003), Przystosowywanie polskich przedsiębiorstw do współczesnych uwarunkowań gospodarczych (na przykładzie przemysłu spirytusowego), w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8152 - , (2003), Ewolucja świadomości ubezpieczeniowej w polskich przedsiębiorstwach, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8153 - , (2003), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w ramach grup kapitałowych na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8154 - , (2003), Regulacje podatkowe jako czynnik rozwoju usług leasingowych w Polsce, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8155 - , (2003), Determinanty sukcesu nowych produktów sektora usług finansowych, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8156 - , (2003), Kapitał podwyższonego ryzyka wsparciem dla małej i średniej przedsiębiorczości, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8157 - , (2003), Optymalna forma ewidencji księgowej jako warunek prawidłowego rozwoju małych przedsiębiorstw, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8158 - , (2003), Organizacja i oferta polskich e-banków, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8159 - , (2003), Koszty jakości w przedsiębiorstwie, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8160 - , (2003), System CRM jako narzędzie wspomagające pomiar kosztów obsługi klienta metodą ABC, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8161 - , (2003), Wybrane możliwości i bariery w praktycznym wykorzystaniu Internetu w działalności gospodarczej, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8162 - , (2003), E-commerce jako element wspomagający funkcjonowanie krajowego operatora pocztowego w obliczu globalizacji, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8163 - , (2003), Umowy międzyoperatorskie jako kluczowy element liberalizacji rynku usług telekomunikacyjnych, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8164 - , (2003), Wybrane aspekty reengineeringu w kontekście czynnika ludzkiego w przedsiębiorstwie, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8165 - , (2003), Informatyka w służbie edukacji - system edukacyjny wobec rozwoju technologii informatycznych, w: red. Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski, Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8166 - , (2003), Ogólny zarys koncepcji kapitału intelektualnego , w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8167 - , (2003), Zarządzanie wiedzą - problemy na drodze funkcjonowania i rozwoju koncepcji w przedsiębiorstwie, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8168 - , (2003), Koncepcja kapitału ludzkiego , w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8169 - , (2003), Organizacja ucząca się a organizacja inteligentna , w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8170 - , (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście współczesnych teorii rynku pracy , w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8171 - , (2003), Segmentacja rynku pracy , w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8172 - , (2003), Kapitał społeczny i kapitał ludzki a kwestia ubóstwa , w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8173 - , (2003), Stan polskiego rynku pracy w obliczu wzrostu konkurencji na rynkach Unii Europejskiej , w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8174 - , (2003), Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie w Polsce , w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8175 - , (2003), Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych , w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8176 - , (2003), Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce , w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8177 - , (2003), Analiza i ocena planowania zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego , w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8178 - , (2003), Związki zawodowe a konkurencyjność rynku (pracy) , w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8179 - , (2003), Odpowiedzialność pracodawców i pracowników w zarządzaniu środowiskowym , w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8180 - , (2003), Rola właściwego doboru pracowników jako narzędzie tworzenia kapitału ludzkiego w firmie , w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8181 - , (2003), Czynniki globalizacji gospodarczej, w: red. Tomasz Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8182 - , (2003), Ekonomiczne i pozaekonomiczne aspekty problematyki globalizacji, w: red. Tomasz Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8183 - , (2003), Globalizacja międzynarodowych rynków finansowych a zewnętrzne źródła finansowania krajów rozwijających się, w: red. Tomasz Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8184 - , (2003), Wyzwania organizacyjne stojące przed podmiotami gospodarczymi w obliczu globalnej konkurencji, w: red. Tomasz Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8185 - , (2003), Zadłużenie zagraniczne jako problem globalny, w: red. Tomasz Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8186 - , (2003), Wpływ sfery logistyki na konkurencyjność przedsiębiorstw w aspekcie globalizacji otoczenia, w: red. Tomasz Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8187 - , (2003), Wpływ procesów globalizacji na produkty ubezpieczeniowe w Polsce, w: red. Tomasz Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8188 - , (2003), Liberalizacja międzynarodowego przepływu usług finansowych w europejskich krajach okresu transformacji, w: red. Tomasz Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8189 - , (2003), Nowa gospodarka: mity i rzeczywistość. Od fascynacji do naukowego poznania, w: red. Tomasz Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8190 - , (2003), Postęp społeczno - gospodarczy w poglądach klasyków ekonomii, w: red. Tomasz Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8191 - , (2003), Efekty sieciowe a błędy rynku, w: red. Tomasz Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8192 - , (2003), Pęknięcie "bańki internetowej" w 2000 r a polska gospodarka, w: red. Tomasz Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8193 - , (2003), Globalizacja gospodarki a sprawność pracy kierowniczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, w: red. Tomasz Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8194 - , (2003), Analiza związku pomiędzy zmianami stóp procentowych a inflacją w wybranych państwach, w: red. Tomasz Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8195 - , (2003), Przedsiębiorstwa regionu szczecińskiego a procesy globalizacyjne - wyniki badań, w: red. Tomasz Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8196 - , (2003), Dekonsumpcja, domocentryzm, ekologizacja życia - nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, w: red. Tomasz Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8197 - , (2003), Wpływ Internetu na zmiany procesów gospodarczych i społecznych, w: red. Tomasz Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8198 - , (2003), Rozwój infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej a handel elektroniczny, w: red. Tomasz Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8199 - , (2003), Internet - czynnik tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: red. Tomasz Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8200 - , (2003), Rodzaje mechanizmów wymiany stosowane w internecie, w: red. Tomasz Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8201 - , (2003), Potencjalny i realny wpływ Internetu na marketing w firmie, w: red. Tomasz Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8202 - , (2003), Konkurs "Młody Inwestor" szansą na pobudzanie przedsiębiorczości młodych - wyniki badań, w: red. Tomasz Bernat, Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8203 - , (2003), Interwencjonizm państwa i jego rola w gospodarce, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8204 - , (2003), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w polskiej polityce społeczno-gospodarczej, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8205 - , (2003), Rola państwa w okresie transformacji - zmiany w budżecie i prowadzonej polityce budżetowej, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8206 - , (2003), Rola polityki regionalnej w budowie konkurencyjności regionów, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8207 - , (2003), Model zarządzania kryzysem w organizacji, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8208 - , (2003), Państwo jako podmiot kreujący warunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8209 - , (2003), Realizacja zadań Państwa poprzez organizacje non-profit, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8210 - , (2003), Strategie konkurencji w zmieniających się warunkach otoczenia współczesnego rynku, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8211 - , (2003), Efektywność ekonomiczno-ekologiczna a cele gospodarowania, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8212 - , (2003), Marketing i logistyka w strategiach konkurencji, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8213 - , (2003), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność gospodarki polskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8214 - , (2003), Polityka konkurencji w Polsce w kontekście transformacji i integracji europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8215 - , (2003), Rola systemu zarządzania środowiskowego we współczesnej gospodarce, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8216 - , (2003), Zmiany strukturalne w handlu jako element dostosowawczy do wymagań nowoczesnej gospodarki, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8217 - , (2003), Inwestycje zagraniczne w sektor ubezpieczeniowy w Polsce - skutki dla rynku ubezpieczeniowego, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8218 - , (2003), Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8219 - , (2003), Przejęcia i połączenia na rynku Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8220 - , (2003), Determinanty wyboru funduszy inwestycyjnych, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8221 - , (2003), Uwagi o społeczno-ekonomicznych aspektach polskiego systemu podatkowego, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8222 - , (2003), Procesy upadłościowe wśród spółek publicznych, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8223 - , (2003), Prawne i finansowe instrumenty systemu gospodarki odpadami, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8224 - , (2003), Formy organizacyjno-prawne podmiotów gospodarczych w aspekcie podatkowego zarządzania wynikiem finansowym małych i średnich przedsiębiorstw, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8225 - , (2003), Istota strategii firmy, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8226 - , (2003), Klient usatysfakcjonowany - skarb przedsiębiorcy, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8227 - , (2003), Miesięczne wydatki młodych gospodarstw domowych z województwa zachodniopomorskiego na płaszczyźnie porównawczej, w: red. Danuta Kopycińska, Państwo i rynek w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8228 - , (2003), Przedsiębiorczość - wybór czy konieczność? Studium w oparciu o badania ankietowe , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorczoć kluczem do sukcesu młodych, Instytut Wiedzy, Szczecin-Warszawa.
8229 - , (2003), Finansowe metody wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorczoć kluczem do sukcesu młodych, Instytut Wiedzy, Szczecin-Warszawa.
8230 - , (2003), W kolejce po sukces , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorczoć kluczem do sukcesu młodych, Instytut Wiedzy, Szczecin-Warszawa.
8231 - , (2003), Wiedza i innowacyjność - czyli jak wygrać w dobie globalizacji , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorczoć kluczem do sukcesu młodych, Instytut Wiedzy, Szczecin-Warszawa.
8232 - , (2003), Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - rola i uwarunkowania działania , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorczoć kluczem do sukcesu młodych, Instytut Wiedzy, Szczecin-Warszawa.
8233 - , (2003), Własna firma - szansą na sukces? , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorczoć kluczem do sukcesu młodych, Instytut Wiedzy, Szczecin-Warszawa.
8234 - , (2003), Rozwój przedsiębiorczości w Polsce na tle transformacji ustrojowej , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorczoć kluczem do sukcesu młodych, Instytut Wiedzy, Szczecin-Warszawa.
8235 - , (2003), Własna firma - najlepszym miejscem zatrudnienia , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorczoć kluczem do sukcesu młodych, Instytut Wiedzy, Szczecin-Warszawa.
8236 - , (2003), Internet - szansa rozwoju dla przedsiębiorstwa , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorczoć kluczem do sukcesu młodych, Instytut Wiedzy, Szczecin-Warszawa.
8237 - , (2003), Rozwijanie przedsiębiorczości - wybrane koncepcje, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8238 - , (2003), Rola edukacji ekonomicznej w kształtowaniu przedsiębiorczości młodych, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8239 - , (2003), Cele i kierunki polityki rządowej wobec sektora MSP oraz jego możliwości rozwojowe w kontekście integracji Polski z Unią Europejską, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8240 - , (2003), Założenia do systemu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8241 - , (2003), Oczekiwania przedsiębiorców a możliwości korzystania z usług e-administracji w Polsce, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8242 - , (2003), Antydumping i WTO: doświadczenia europejskich gospodarek okresu transformacji, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8243 - , (2003), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a konkurencyjność przemysłowa Polski oraz wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8244 - , (2003), Zadania i działanie izb gospodarczych w Polsce, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8245 - , (2003), Stymulowanie przedsiębiorczości w polskich regionach, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8246 - , (2003), Determinanty rozwoju społeczno-ekonomicznego na przykładzie regionów wschodniej i zachodniej Polski, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8247 - , (2003), Imperatyw konkurencji na rynku usług medycznych, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8248 - , (2003), Rola internetu w działalności gospodarczej na przykładzie sektora turystycznego, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8249 - , (2003), Zarządzanie nowoczesną technologią w przedsiębiorstwie, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8250 - , (2003), Wpływ Internetu na systemy międzynarodowej dystrybucji produktów, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8251 - , (2003), Struktury organizacyjne polskich przedsiębiorstw w kontekście współczesnych trendów konfiguracji, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8252 - , (2003), Wpływ eurotransformacji na strategię zarządzania sprzedażą i marketingiem w sektorze MŚP, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8253 - , (2003), Wpływ rozwoju nowoczesnych technologii i globalizacji na nowoczesne koncepcje marketingowe w przedsiębiorstwach, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8254 - , (2003), Using of IS/IT in industrial Logistic, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8255 - , (2003), Rola marki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej w zmienionych warunkach otoczenia, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8256 - , (2003), Small and medium enterprises in the south Moravian region and their information systems, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8257 - , (2003), Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badań w aglomeracji łódzkiej), w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8258 - , (2003), Wykorzystanie usług telekomunikacyjnych jako instrumentu promocji i sprzedaży usług hotelarskich stosowanego przez biura podróży, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8259 - , (2003), Ocena sytuacji przedsiębiorcy poprzez pryzmat gwarancji bankowej, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8260 - , (2003), Program rozwoju zasobów ludzkich elementem wspierającym zatrudnialność, zdolności adaptacyjne i przedsiębiorczość, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8261 - , (2003), Znaczenie kapitału ludzkiego jako składnika kapitału intelektualnego, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8262 - , (2003), Portret osób przedsiębiorczych, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8263 - , (2003), Przedsiębiorczość, innowacyjność, własna firma - kluczem do sukcesu studentów?, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8264 - , (2003), Sposoby uaktywnienia i wspierania przedsiębiorczości wśród młodych, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8265 - , (2003), Przedsiębiorczość a nonprofit - rozwój zawodowy w organizacjach niekomercyjnych, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8266 - , (2003), Współczesne strategie negocjacji, w: red. Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski, Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8267 - , (2003), Zysk ekonomiczny jako podstawa wyboru ekonomicznego, w: red. Tomasz Bernat, Makro i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 1, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8268 - , (2003), Research of consumer demand using simulation methods, w: red. Tomasz Bernat, Makro i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 1, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8269 - , (2003), Kwalifikacje menedżerskie, w: red. Tomasz Bernat, Makro i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 1, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8270 - , (2003), Essentials of Marketing Strategy, w: red. Tomasz Bernat, Makro i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 1, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8271 - , (2003), Mikroekonomiczne aspekty popytu na pieniądz, w: red. Tomasz Bernat, Makro i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 1, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8272 - , (2003), Propozycja narzędzia dydaktycznego - metodyka i przykładowe sposoby wykorzystania w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, w: red. Tomasz Bernat, Makro i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 1, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8273 - , (2003), Wykorzystanie metody studium przypadku w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych - studium przypadku - "Magic Games" S.A., w: red. Tomasz Bernat, Makro i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 1, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8274 - , (2003), Model Mundella-Fleminga, w: red. Tomasz Bernat, Makro i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 1, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8275 - , (2003), Distance learning and study supports of distance education, w: red. Tomasz Bernat, Makro i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 1, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8276 - , (2003), Hipoteza stopy naturalnej. Między ekonometrią a historią myśli ekonomicznej., w: red. Tomasz Bernat, Makro i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 1, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8277 - , (2003), Analiza kosztów w długim okresie - zastosowanie w decyzjach strategicznych, w: red. Tomasz Bernat, Makro i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 1, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8278 - , (2004), Stan, struktura oraz czynniki determinujące napływ bezporednich inwestycji zagranicznych do polski w latach 1999-2001, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8279 - , (2004), Globalizacja a społeczna odpowiedzialnoć przedsiębiorstwa za działania środowiskowo szkodliwe, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8280 - , (2004), Rola kapitału społecznego w przeciwdziałaniu ubóstwu w świetle procesu globalizacj, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8281 - , (2004), Wyzwania dla Polityki konkurencji w gospodarce globalnej, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8282 - , (2004), Ekonomiczne znaczenie leasingu dla gospodarki w obliczu procesów globalizacji i unifikacji, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8283 - , (2004), Europa wobec globalizacji, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8284 - , (2004), Korporacje transnarodowe jako podmiot procesu globalizacji, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8285 - , (2004), Wyzwania dla Polski związane z procesami globalizacji, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8286 - , (2004), Kryteria optymalnego obszaru walutowego w rozszerzonej Unii Europejskiej, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8287 - , (2004), Gospodarka wschodnich Niemiec w 12 lat po zjednoczeniu - niedokończony proces unifikacji gospodarczej. Wybrane problemy, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8288 - , (2004), Euro - czy na pewno wspólna europejska waluta?, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8289 - , (2004), Możliwości unifikacji rozwoju gospodarczego wybranych krajów Unii Europejskiej w aspekcie dynamiki wzrostów PKB, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8290 - , (2004), Spór o stabilność cen w euroobszarze, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8291 - , (2004), Propozycja wykorzystania metod analizy wielowymiarowej do doboru zmiennych w badaniu stopnia integracji rynków ubezpieczeniowych, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8292 - , (2004), Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej jako narzędzie realizacji idei Jednolitego Rynku Europejskiego, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8293 - , (2004), Reforma systemu zamówień publicznych w Unii Europejskiej, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8294 - , (2004), Znoszenie barier technicznych w handlu na Jednolitym Rynku Europejskim, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8295 - , (2004), Uwarunkowania zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8296 - , (2004), Jednolity Rynek Wewnętrzny UE - nowe pole działania polskich małych i średnich przedsiębiorstw, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8297 - , (2004), Możliwości wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej - perspektywy pierwszych lat członkostwa, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8298 - , (2004), Wybrane formy finansowania przedsiębiorstwa, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8299 - , (2004), Rola małych i średnich przedsiębiorstw w procesie akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8300 - , (2004), Stosunki gospodarcze z Rosją w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8301 - , (2004), Wybrane wskaźniki dotyczące województwa Świętokrzyskiego na poziomie lokalnym (NTS 4 i NTS 5), w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8302 - , (2004), Wyposażenie młodych gospodarstw domowych w dobra trwałe jako jeden z elementów jakości życia na tle krajów Unii europejskiej, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8303 - , (2004), Samorząd terytorialny i rozwój lokalny a integracja z Unią Europejską, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8304 - , (2004), Podatkowe uwarunkowania rozwoju konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8305 - , (2004), Wpływ systemu podatkowego na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w wybranych krajach UE oraz na Węgrzech, w Czechach i Polsce, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8306 - , (2004), Standardy Unii Europejskiej w zakresie podatku akcyzowego, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8307 - , (2004), Instrumenty polityki pieniężnej NBP w kontekście dostosowań do wymogów ESBC, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8308 - , (2004), Czynniki wpływające na rentowność w polskim sektorze bankowym a konkurencja po przystąpieniu do Unii Europejskiej, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8309 - , (2004), Bancassurance - europejski trend na polskim rynku finansowym, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8310 - , (2004), Wpływ kapitału zagranicznego na polski sektor bankowy, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8311 - , (2004), Telepraca - trzecia fala zalewa Europę, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8312 - , (2004), Dyskryminacja statystyczna kobiet w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8313 - , (2004), Narzędzia zmniejszające bezrobocie w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8314 - , (2004), Przemiany trójsektorowej struktury zatrudnienia w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8315 - , (2004), Promowanie potraw narodowych poprzez Internet szansą zachowania unikatowości w zjednoczonej Europie, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8316 - , (2004), Strategia personalna a strategia rozwoju firmy, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8317 - , (2004), Skutki procesów upadłościowych i układowych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2002, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8318 - , (2004), Konkurencyjność polskiej gospodarki przez pryzmat międzynarodowych rankingów, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8319 - , (2004), Produkt agroturystyczny jako narzędzie konkurencji w zmieniającym się otoczeniu, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8320 - , (2004), Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8321 - , (2004), Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8322 - , (2004), Programy Edukacyjne Unii Europejskiej, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8323 - , (2004), Wiedza jako jeden z czynników wpływających na sprawność pracy kierowniczej w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8324 - , (2004), Technika informacyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwem - doświadczenia Unii Europejskiej, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8325 - , (2004), Możliwości realizacyjne koncepcji nowej gospodarki w polskich warunkach - diagnoza stanu i perspektywy w aspekcie integracji z UE, w: red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8326 - , (2004), Where Do We Go? Common Policies in an Enlarged European Union - The Case of Social Policy, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8327 - , (2004), State Aid in Context of EU Enlargement, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8328 - , (2004), Transition and Regional Income Inequalities in Hungary - A Case for Regional Innovation, Education and Housing Policies, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8329 - , (2004), CAP Reform - Implications for Polish Agriculture, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
833 - Opałło M., (2002), Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionów, w: red. W.Kosiedowski, Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego , WTN, Włocławek.
8330 - , (2004), Participation of Polish Organisations in European Union Programmes Supporting the Research and Development, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8331 - , (2004), The Criteria of Choosing an Insurance Company and the Evaluation of the Choice of an Insurer Made by Companies - The Case of Poland, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8332 - , (2004), The Problems of Regional Policy in Lithuania during Integration into European Union, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8333 - , (2004), How Long is the Danish Road to the Euro?, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8334 - , (2004), The Current State of the Adaptation of Polish Road Transport Market to Challenges of the European Union Single Market, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8335 - , (2004), The EU-Challenge for Romanian SMEs in the Furniture Industry, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8336 - , (2004), Regional Economies' Fluctuations in Europe, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8337 - , (2004), Specialisation of European Countries in Intra-EU trade, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8338 - , (2004), Economic Unification and Consumption Convergence in the EU, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8339 - , (2004), Globalisation, Concentration, Specialization and Consolidation in Polish Meat-Industry, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
834 - Bratnicki M., Kraśnicka T., (1995), Przedsiębiorczość jako siła motoryczna małej firmy, w: red. H.Bieniok, Zarządzanie małą firmą, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
8340 - , (2004), Marketing Strategies of Polish Airports - Towards European Union, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8341 - , (2004), Czech Real Estate Market at Dawn of EU Membership - Rise in Real Estate Price or Real Estate Bubble?, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8342 - , (2004), Conditions of Economic Development of Poland in the Context of Globalization, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8343 - , (2004), Exchange Market Pressure and Monetary Policy in Poland - An Empirical Approach, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8344 - , (2004), Testing the Monetary Policy Rules in Transition Economies, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8345 - , (2004), The Demand for Cash in Countries under Transition - A Cointegration Approach, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8346 - , (2004), The Impact of European Monetary Union on Price Convergence, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8347 - , (2004), Does Surprise Really Matter?, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8348 - , (2004), Polish Co-operative Bank in European Union, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8349 - , (2004), Chosen Aspects of Globalisation of Polish Capital Market, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
835 - Ochojski A., (2001), Kultura przedsiębiorczości jako czynnik rozwoju lokalnego, w: red. Z.Barczyk, J.Biniecki, A.Ochojski, B.Szczupak, Przedsiębiorczość, samorządność, rozwój lokalny, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
8350 - , (2004), The Role of Banking Systems and Stocks Markets in Unified Europe - An Flexible Repartition, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8351 - , (2004), The Independence of the European Central Bank and the European System of Central Banks under the Constitution for Europe, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8352 - , (2004), Integration of Visegrad Countries' and Russian Stock Markets with EU and Global Capital Markets, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8353 - , (2004), Accountability of Central Banks - The Case of National Bank of Poland, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8354 - , (2004), Tax Competition between European Countries - Personal Income Taxes, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8355 - , (2004), Corporate Tax Competition in Enlarged EU - A Need for Co-ordination or Winnable War?, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8356 - , (2004), Excise Duty Standards in the European Union, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8357 - , (2004), Discrete Polyoptimization in Macroeconomics, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8358 - , (2004), Macroeconomic Policy and Cyclical Unemploymen - Empirical Evidences from Poland, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8359 - , (2004), Potential Output Estimate - A Case of Slovenia, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8360 - , (2004), Business Tendency Indicators as an Supplementary Element in Polish Construction Industry Economic Activity Description, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8361 - , (2004), A Proposal to use Multivariate Statistical Methods in the Variables Selection Process in a Study of Degree of Integration of the Insurance Markets, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8362 - , (2004), Simple Model of Two-Goods Economies - Equilibrium with and without Free Trade, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8363 - , (2004), The External and Internal Balance of the Convergence Process of Transformation Economies to the EU, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8364 - , (2004), Efficiency Analysis of Political Economic Instruments by Discrimination Methods, w: red. Michał Kruszka, Unification of European Economies: Opportunities and Threats, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
8365 - , (2004), Funkcjonowanie i rozwój rynku kapitałowego, w: red. Tomasz Bernat, Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8366 - , (2004), Funkcjonowanie i rozwój rynku kapitałowego, w: red. Tomasz Bernat, Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8367 - , (2004), Funkcjonowanie i rozwój rynku kapitałowego, w: red. Tomasz Bernat, Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8368 - , (2004), Przemiany globalnego rynku kapitałowego a kryzysy walutowe, w: red. Tomasz Bernat, Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8369 - , (2004), Rynki i instytucje finansowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w: red. Tomasz Bernat, Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8370 - , (2004), Polski rynek kapitałowy i rynki kapitałowe innych krajów kandydujących w przededniu integracji ze strukturami europejskimi, w: red. Tomasz Bernat, Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8371 - , (2004), Perspektywa rozwoju polskiego rynku funduszy inwestycyjnych w Europie, w: red. Tomasz Bernat, Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8372 - , (2004), Proponowane kierunki naprawy polskiego rynku kapitałowego, w: red. Tomasz Bernat, Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8373 - , (2004), Polska - jako kraj inwestycji, w: red. Tomasz Bernat, Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8374 - , (2004), Głupcy, wdowy i pucybuci na rynku kapitałowym, w: red. Tomasz Bernat, Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8375 - , (2004), Wpływ uczestników rynku kapitałowego na funkcjonowanie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych po integracji Polski z Unią Europejską, w: red. Tomasz Bernat, Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8376 - , (2004), Giełda ta sama, ale nie taka sama, w: red. Tomasz Bernat, Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8377 - , (2004), Warszawska Giełda Papierów Wartościowych - szanse i możliwości rozwoju a procesy integracyjne, w: red. Tomasz Bernat, Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8378 - , (2004), Jak inwestować by nie stracić, czyli ABC funkcjonowania giełdy, w: red. Tomasz Bernat, Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8379 - , (2004), Analiza wpływu czynników ryzyka na wyniki arbitrażu z wykorzystaniem kontraktów futures notowanych na GPW w Warszawie, w: red. Tomasz Bernat, Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8380 - , (2004), Weryfikacja przydatności modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) w procesie szacowania kosztu kapitału własnego na polskim rynku kapitałowym, w: red. Tomasz Bernat, Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8381 - , (2004), Wpływ splitów na kursy akcji notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w: red. Tomasz Bernat, Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8382 - , (2004), Znaczenie polityki dywidend, w: red. Tomasz Bernat, Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8383 - , (2004), Spółki kapitałowe - zasady ich działania i tworzenia, w: red. Tomasz Bernat, Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8384 - , (2004), Venture capital jako forma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: red. Tomasz Bernat, Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8385 - , (2004), Centralne instytucje rynków kapitałowych a proces konsolidacji europejskiego rynku finansowego, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8386 - , (2004), Rynek ubezpieczeń a rynek kapitałowy - sprzężenie zwrotne, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8387 - , (2004), Usługi finansowe - specyficzny produkt marketingowy, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8388 - , (2004), Funkcjonowanie rynku funduszy inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym - analiza działalności, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8389 - , (2004), Teraźniejszość i przyszłość polityki rozwoju regionalnego w świetle procesów integracyjnych Unii Europejskiej, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8390 - , (2004), Alternatywne systemy obrotu ATS-y, a rynek papierów wartościowych - wyzwania przyszłości, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8391 - , (2004), Charakterystyka rynku pozagiełdowego organizowanego przez CeTO S.A., w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8392 - , (2004), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w obliczu wyzwań, jakie stawia konkurencja giełd Unii Europejskiej, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8393 - , (2004), Bariery w finansowaniu małych przedsiębiorstw w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8394 - , (2004), Szanse i zagrożenia rozwoju polskiego rynku kapitałowego w Unii Europejskiej, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8395 - , (2004), Uwagi na temat systemu finansowania sektora MSP w Polsce w okresie przemian ustrojowych, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8396 - , (2004), Kapitał intelektualny polskich spółek giełdowych w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8397 - , (2004), Pozycja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8398 - , (2004), Inwestowanie w warunkach nadmiaru informacji, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8399 - , (2004), Efektywność zabezpieczenia portfela akcji za pomocą kontraktów terminowych futures na WIG20, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
840 - Kwarcińska A., (2004), Uwarunkowania zewnętrzne jako szansa rozwoju przedsiębiorczości, w: red. J.Brdulak, M.Kulikowski, Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8400 - , (2004), Rola rynku kapitałowego w efektywnym nadzorze korporacyjnym, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8401 - , (2004), Zarządzanie finansami w obliczu globalizacji, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8402 - , (2004), Rynki kapitałowe w gospodarce opartej na wiedzy w Polsce i w zachodniej Europie , w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8403 - , (2004), Zastosowanie metody Monte Carlo dla wyceny opcji europejskich, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8404 - , (2004), Funkcjonowanie polskiego rynku kapitałowego u progu integracji z Unią Europejską, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8405 - , (2004), Kryzysy walutowe i finansowe - wybrane przypadki, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8406 - , (2004), Pozycja banków komercyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw a zmiany na rynku kapitałowym w Polsce, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8407 - , (2004), Znaczenie rozwoju rynków kapitałowych w procesie transformacji gospodarczej byłych państw socjalistycznych., w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8408 - , (2004), Inwestycje zagraniczne w sektorze bankowym. Implikacje dla rynku kapitałowego., w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8409 - , (2004), Wybrane aspekty hipotezy o efektywności rynku, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
841 - Matuszyk A., (2004), Znaczenie rozszerzenia UE dla małych i średnich przedsiębiorstw, w: red. J.Brdulak, M.Kulikowski, Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8410 - , (2004), Giełdy krajów kandydackich w przededniu integracji z Unią Europejską - stan obecny i perspektywy na przyszłość, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8411 - , (2004), Perspektywy rozwoju rynku kapitałowego w aspekcie integracji z Unią Europejską, w: red. Waldemar Tarczyński, Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
8412 - , (2004), Monopolizacja rynku, strata bogactwa społeczeństwa, pomiar pustej straty monopolistycznej, w: red. Tomasz Bernat, Makro i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 2, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8413 - , (2004), Zastosowanie filtra Hodrica Precotta w badaniach makroekonomicznych, w: red. Tomasz Bernat, Makro i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 2, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8414 - , (2004), Elastyczność popytu i podaży (ujęcie algebraiczne i graficzne), w: red. Tomasz Bernat, Makro i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 2, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8415 - , (2004), Wykorzystanie technik multimedialnych do interaktywnej prezentacji zagadnień ekonomicznych (na przykładzie teorii wyboru firmy), w: red. Tomasz Bernat, Makro i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 2, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8416 - , (2004), Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, w: red. Tomasz Bernat, Makro i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 2, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8417 - , (2005), Rozdział I. Jak doszło do podpisania Strategii Lizbońskiej?, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Tomasz Bernat, Patrycja Zwiech, Jarosław Korpysa (autorzy), Strategia Lizbońska - fakty-mity-rzeczywistoć, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8418 - , (2005), Rozdział II. Stopień realizacji Strategii Lizbońskiej w krajach członkowskich, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Tomasz Bernat, Patrycja Zwiech, Jarosław Korpysa (autorzy), Strategia Lizbońska - fakty-mity-rzeczywistoć, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8419 - , (2005), Rozdział III. Analiza postępów realizacji Strategii Lizbońskiej w Polsce. Trudne sprawy, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Tomasz Bernat, Patrycja Zwiech, Jarosław Korpysa (autorzy), Strategia Lizbońska - fakty-mity-rzeczywistoć, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
842 - Wach K., (2004), Tendencje rozwojowe sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1991-2003, w: red. J.Brdulak, M.Kulikowski, Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8420 - , (2005), Rozdział IV. Doświadczenia krajów UE - 15. Osiągnięcia i zaniedbania, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Tomasz Bernat, Patrycja Zwiech, Jarosław Korpysa (autorzy), Strategia Lizbońska - fakty-mity-rzeczywistoć, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8421 - , (2005), Rozdział 1. Kapitał społeczny w gospodarce XXI wieku, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8422 - , (2005), Rozdział 2. Mierzenie rozwoju edukacji i kapitału ludzkiego w krajach transformacji systemowej z punktu widzenia gospodarki opartej na wiedzy, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8423 - , (2005), Rozdział 3. Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską , w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8424 - , (2005), Rozdział 4. Migracje Polaków w dobie rozszerzenia Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8425 - , (2005), Rozdział 5. Determinanty migracji międzywojewódzkich w Polsce , w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8426 - , (2005), Rozdział 6. Rynek pracy w warunkach integracji Polski z Unią Europejską , w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8427 - , (2005), Rozdział 7. Wpływ szoków gospodarczych na rynek pracy w strefie euro, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8428 - , (2005), Rozdział 8. Ekonomiczne i społeczne aspekty zmian na rynku pracy w dobie globalizacji, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8429 - , (2005), Rozdział 9. Bezrobocie regionalne w Polsce w warunkach globalizacji gospodarki, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
843 - Chmieliński P., (2004), Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw w świetle wyzwań Strategii Lizbońskiej, w: red. J.Brdulak, M.Kulikowski, Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8430 - , (2005), Rozdział 10. Ograniczanie bezrobocia w strukturze celów społeczno-gospodarczych Polski, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8431 - , (2005), Rozdział 11. Popyt na pracę w Polsce-aktualne tendencje, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8432 - , (2005), Rozdział 12. Determinanty popytu na pracę w Polsce w ujęciu regionalnym , w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8433 - , (2005), Rozdział 13. Sytuacja społeczno-gospodarcza regionu a bezrobocie na przykładzie woj. opolskiego, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8434 - , (2005), Rozdział 14. Próba wyceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie , w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8435 - , (2005), Rozdział 15. Determinanty zróżnicowania dochodów z pracy najemnej wynikające z polityki płac, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8436 - , (2005), Rozdział 16. Wpływ sytuacji rodzinnej pracowników na konkurencyjność przedsiębiorstwa, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8437 - , (2005), Rozdział 17. Nierównowaga na rynku pracy a postawy pracownicze, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8438 - , (2005), Rozdział 18. Równowaga wynagrodzeń i możliwości awansu kobiet i mężczyzn a nwartościowanie pracy oraz ocena kadr w świetle badań ankietowych, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8439 - , (2005), Rozdział 19. Ryzykanci, realiści i marzyciele wobec przedsiębiorczości, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
844 - Piocha S., (2008), Makroekonomiczne funkcje państwa a sektor MSP, w: red. E.Michalski, S.Piocha, Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PTE, Koszalin.
8440 - , (2005), Rozdział 20. Przedsiębiorczość w firmach rodzinnych w Polsce - wnioski z badań, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8441 - , (2005), Rozdział 21. Kierunki rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim w latach 2000-2003, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8442 - , (2005), Rozdział 22. Tworzenie grup producenckich jako przejaw przedsiębiorczości wiejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8443 - , (2005), Rozdział 23. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8444 - , (2005), Rozdział 1. Wzrost gospodarczy a nierówności dochodowe - wzajemne sprzężenia. Ujęcie teoretyczne, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8445 - , (2005), Rozdział 2. Dynamika modelu wzrostu gospodarczego z czynnikiem migracji ludności, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8446 - , (2005), Rozdział 3. Kontrowersje wokół teorii powiązań polityki monetarnej i sfery realnej gospodarki, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8447 - , (2005), Rozdział 4. Wpływ polityki pieniężnej na zmiany strukturalne, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8448 - , (2005), Rozdział 5. Optymalizacja wielokryterialna w problemie inflacja-bezrobocie, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8449 - , (2005), Rozdział 6. Bezrobocie równowagi a polityka państwa wobec rynku pracy, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
845 - Oniszczuk-Jastrząbek A., Gutowski T., (2008), Funkcjonowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce globalnej, w: red. E.Michalski, S.Piocha, Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PTE, Koszalin.
8450 - , (2005), Rozdział 7. Wahania koniunkturalne w świetle teorii neoklasycznych, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8451 - , (2005), Rozdział 8. Teoria gier jako narzędzie ekonomii XX i XXI wieku, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8452 - , (2005), Rozdział 9. Teoria katastrof w badaniach ekonomicznych, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8453 - , (2005), Rozdział 10. Gospodarka oparta na wiedzy, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8454 - , (2005), Rozdział 11. Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8455 - , (2005), Rozdział 12. Mikroekonomiczne podstawy modeli nowej ekonomii klasycznej, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8456 - , (2005), Rozdział 13. Koncepcja kapitału ludzkiego-ujęcie historyczne, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8457 - , (2005), Rozdział 14. Kapitał ludzki jako zasób czynników wytwórczych, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8458 - , (2005), Rozdział 15. Kapitał ludzki w organizacji opartej na zarządzaniu wiedzą, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8459 - , (2005), Rozdział 16. Konkurencja jako podstawa ekonomii XXI wieku, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
846 - Dylkiewicz R., (2008), Miejsce i rola sektora MSP w nurcie współczesnej nauki i przedsiębiorczości, w: red. E.Michalski, S.Piocha, Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PTE, Koszalin.
8460 - , (2005), Rozdział 17. Konkurencja i konkurencyjność w badaniach współczesnej ekonomii, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8461 - , (2005), Rozdział 18. Wielkość przedsiębiorstwa w świetle ekonomicznej teorii firmy, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8462 - , (2005), Rozdział 19. Wyjaśnienie konieczności ekspansji rynkowej przedsiębiorstwa , w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8463 - , (2005), Rozdział 20. Współczesny aspekt wartości logistycznej w przedsiębiorstwie, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8464 - , (2005), Rozdział 21. Subiektywny rachunek kosztów i korzyści. Konsekwencje dla teorii zachowania modelowego producenta, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8465 - , (2005), Rozdział 22. Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa za środowisko przyrodnicze, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8466 - , (2005), Rozdział 23. Ekorozwój jako podstawa aplikacyjna założeń polityki ekologicznej , w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8467 - , (2005), Rozdział 24. Rola i znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju przedsięwzięć gospodarczych, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8468 - , (2005), Rozdział 25. Kultura ekonomiczna jako instytucja, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8469 - , (2005), Rozdział 26. Ekonomiczne aspekty ograniczania korupcji w administracji podatkowej, w: red. Danuta Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
847 - Stawicka M.K., (2008), Polityka wspierania eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a ich rozwój, w: red. E.Michalski, S.Piocha, Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PTE, Koszalin.
8470 - , (2005), Rozdział 1. Makroekonomiczne tło procesu transformacji polskiej gospodarki, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8471 - , (2005), Rozdział 2. Wzrost czy nierówności w polityce gospodarczej wnioski dla Polski z teorii ekonomii, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8472 - , (2005), Rozdział 3. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym , w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8473 - , (2005), Rozdział 4. Polityka pieniężna i jej antycykliczne działanie w gospodarce Polski w okresie transformacji, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8474 - , (2005), Rozdział 5. Tendencje zmian selektywnych jakościowych wskaźników koniunktury jako kryterium wyodrębniania faz aktywności, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8475 - , (2005), Rozdział 6. Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski , w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8476 - , (2005), Rozdział 7. Turystyka wschodzącym działem gospodarki narodowej , w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8477 - , (2005), Rozdział 8. Sytuacja gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8478 - , (2005), Rozdział 9. Ulgi inwestycyjne jako narzędzie polityki prowzrostowej w polskiej gospodarce w latach 90, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8479 - , (2005), Rozdział 10. Regulacje funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w transformującej się gospodarce Polski, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
848 - Siuta-Tokarska B., (2008), Modelowe ujęcia i charakterystyka determinant funckjonowania i rozwoju oraz odrodzenia przedsiebiorstw sektora MSP, w: red. E.Michalski, S.Piocha, Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PTE, Koszalin.
8480 - , (2005), Rozdział 11. Przydatność testu koniunkturalnego GUS do opisu zmian aktywności gospodarczej w sektorze budowlanym , w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8481 - , (2005), Rozdział 12. Bariery rozwoju rynku paliwowego w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8482 - , (2005), Rozdział 13. System ochrony w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8483 - , (2005), Rozdział 14. Zastosowanie ulg i zwolnień w podatkach dochodowych a rozwój MSP ocena, prezentacja wyników badań , w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8484 - , (2005), Rozdział 15. Realizacja celów polityki fiskalnej państwa na przykładzie preferencji podatkowych w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8485 - , (2005), Rozdział 16. Podatkowe instrumenty polityki fiskalnej państwa a rozwój przedsiębiorczości, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8486 - , (2005), Rozdział 17. Zmiany w systemie podatkowym a zachowania podmiotów gospodarczych, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8487 - , (2005), Rozdział 18. Kurs walutowy a konwergencja regionów, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8488 - , (2005), Rozdział 19. "Osłona podatkowa" w transakcjach leasingowych jako czynnik kształtujący opłacalność leasingu, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8489 - , (2005), Rozdział 20. Emisja listów zastawnych w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
849 - Iwanow A., Wallis A., (2008), Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej, w: red. E.Michalski, S.Piocha, Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PTE, Koszalin.
8490 - , (2005), Rozdział 21. Doświadczenia przedsiębiorcy a zaciąganie kredytów bankowych, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8491 - , (2005), Rozdział 22. Wpływ dochodu na postawy klientów wobec punktowych programów lojalnościowych, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8492 - , (2005), Rozdział 23. Promocja sprzedaży jako czynnik wpływający na zachowania popytowej strony rynku, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8493 - , (2005), Rozdział 24. Polityka ekonomiczna samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8494 - , (2005), Rozdział 25. Techniki nauczania przedsiębiorczości a ich skuteczność, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8495 - , (2005), Rozdział 26. Sektor wysokiej techniki jako główne źródło wzrostu we współczesnej gospodarce światowej, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8496 - , (2005), Rozdział 27. Współczesne zmiany struktury sektora usługowego, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8497 - , (2005), Rozdział 28. Zastosowanie wskaźników koncentracji rynku do oceny koncentracji kapitału w gospodarce światowej, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8498 - , (2005), Rozdział 29. Społeczeństwo informacyjne a globalizacja, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8499 - , (2005), Rozdział 30. Globalizacja - szansa czy zagrożenie. Perspektywy Polski, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
850 - Chądrzyński M., (2008), Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na rynek pracy w Polsce w latah 1994-2004, w: red. E.Michalski, S.Piocha, Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PTE, Koszalin.
8500 - , (2005), Rozdział 31. Stosunki handlowe Polski z regionem Morza Bałtyckiego w świetle globalizacji gospodarki światowej, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8501 - , (2005), Rozdział 32. Integracja europejska - szansa czy zagrożenie dla sektora MSP w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8502 - , (2005), Rozdział 33. Cel inflacyjny, stopy procentowe i wejście Polski do Unii Europejskiej , w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8503 - , (2005), Rozdział 34. Projekt opodatkowania wartości nieruchomości w Polsce, na tle doświadczeń innych państw, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8504 - , (2005), Rozdział 35. Niemiecki sektor MSP wobec współczesnych problemów ekonomicznych , w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8505 - , (2005), Rozdział 36. Rola i znaczenie innowacji w rozwoju gospodarczym , w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8506 - , (2001), Znaczenie polityki makroekonomicznej we współczesnej Polsce, w: red. Krzysztof Piech, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Zeszyt Naukowy PTE, Warszawa.
8507 - , (2001), Wpływ ubezpieczeń na rozwój eksportu w Polsce, w: red. Krzysztof Piech, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Zeszyt Naukowy PTE, Warszawa.
8508 - , (2001), Założenia polityki trwałego i zrównoważonego rozwoju, w: red. Krzysztof Piech, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Zeszyt Naukowy PTE, Warszawa.
8509 - , (2001), Polityka państwa wobec przedsiębiorstw państwowych , w: red. Krzysztof Piech, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Zeszyt Naukowy PTE, Warszawa.
8510 - , (2001), New public managment - nowa filozofia zarządzania sektorem publicznym , w: red. Krzysztof Piech, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Zeszyt Naukowy PTE, Warszawa.
8511 - , (2001), Wybrane aspekty polityki fiskalnej i budżetowej, w: red. Krzysztof Piech, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Zeszyt Naukowy PTE, Warszawa.
8512 - , (2001), Polityka gospodarcza w społeczeństwie informacyjnym, w: red. Krzysztof Piech, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Zeszyt Naukowy PTE, Warszawa.
8513 - , (2001), Znaczenie polityki strukturalnej we współczesnej gospodarce rynkowej, w: red. Krzysztof Piech, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Zeszyt Naukowy PTE, Warszawa.
8514 - , (2001), Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podstawowy kierunek polityki gospodarczej w drugim etapie transformacji, w: red. Krzysztof Piech, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Zeszyt Naukowy PTE, Warszawa.
8515 - , (2001), Zródła kryzysu mieszkaniowego, w: red. Krzysztof Piech, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Zeszyt Naukowy PTE, Warszawa.
8516 - , (2001), Perspektywy zmian w polskiej służbie zdrowia , w: red. Krzysztof Piech, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Zeszyt Naukowy PTE, Warszawa.
8517 - , (2001), Problematyka doboru i wykorzystania aplikacji informacyjno-informatycznych w controllingu w polskich przedsiębiorstwach , w: red. Krzysztof Piech, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Zeszyt Naukowy PTE, Warszawa.
8518 - , (2001), Wybrane aspekty wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego według norm serii ISO 14000 w polskich przedsiębiorstwach, w: red. Krzysztof Piech, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Zeszyt Naukowy PTE, Warszawa.
8519 - , (2001), Opłacalność programu kas mieszkaniowych w Polsce, w: red. Krzysztof Piech, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Zeszyt Naukowy PTE, Warszawa.
8520 - , (2001), Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w: red. Krzysztof Piech, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Zeszyt Naukowy PTE, Warszawa.
8521 - , (2001), Mikroekonomiczne uwarunkowania konsumpcji na przykładzie Polski , w: red. Krzysztof Piech, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Zeszyt Naukowy PTE, Warszawa.
8522 - , (2001), Polityka państw w zakresie przyznawania koncesji na UMTS, w: red. Krzysztof Piech, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Zeszyt Naukowy PTE, Warszawa.
8523 - , (2001), Włoski rynek pracy - wnioski dla polskiej polityki zatrudnieniowej, w: red. Jan Kaja, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
8524 - , (2001), Polityka makroekonomiczna a rynek pracy w Polsce w procesie transformacji systemowej, w: red. Jan Kaja, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
8525 - , (2001), Bezrobocie jako problem rozwoju lokalnego na przykładzie miasta Wałbrzycha, w: red. Jan Kaja, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
8526 - , (2001), Wybrane teorie rynku pracy, w: red. Jan Kaja, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
8527 - , (2001), Problemy bezrobocia ukrytego w rolnictwie chłopskim, w: red. Jan Kaja, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
8528 - , (2001), Absolwenci na rynku pracy, w: red. Jan Kaja, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
8529 - , (2001), Bezrobocie a produkt krajowy w procesie transformacji polskiej gospodarki, w: red. Jan Kaja, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
8530 - , (2001), Analiza rozwoju gospodarczego regionu dolnośląskiego, w: red. Jan Kaja, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
8531 - , (2001), Finansowanie rozwoju regionalnego w oparciu o kontrakt wojewódzki, w: red. Jan Kaja, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
8532 - , (2001), Samorząd terytorialny jako instytucja wspierająca rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w: red. Jan Kaja, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
8533 - , (2001), Ubóstwo w świetle pomocy społecznej a rozwój gospodarczy - na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, w: red. Jan Kaja, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
8534 - , (2001), Strategia rozwoju regionu jako narzędzie polityki gospodarczej, w: red. Jan Kaja, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
8535 - , (2001), Przemiany polskiego deficytu budżetowego, w: red. Jan Kaja, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
8536 - , (2001), Zysk bez ryzyka - rynek obligacji skarbowych w Polsce, w: red. Jan Kaja, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
8537 - , (2001), Kapitał prywatny w finansowaniu inwestycji publicznych, w: red. Jan Kaja, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
8538 - , (2001), Fikcja decentralizacji, w: red. Jan Kaja, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
8539 - , (2001), Przemiany struktury podatków dochodowych w Polsce, w: red. Jan Kaja, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
8540 - , (2001), Zmiany w polityce pieniężnej Polski, w: red. Jan Kaja, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
8541 - , (2001), Restrukturyzacja polskiego zadłużenia zagranicznego, w: red. Jan Kaja, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
8542 - , (1999), Transformacja gospodarki polskiej a integracja z państwami Unii Europejskiej, w: red. Stanisław Miklaszewski, Polska droga do Unii Europejskiej - dowiadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
8543 - , (1999), Wiodące kierunki przemian polskiego systemu gospodarczego na tle procesu integracji z Unią Europejską, w: red. Stanisław Miklaszewski, Polska droga do Unii Europejskiej - dowiadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
8544 - , (1999), Polskie przedsiębiorstwa wobec wyzwania integracji z Unią Europejską, w: red. Stanisław Miklaszewski, Polska droga do Unii Europejskiej - dowiadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
8545 - , (1999), Zróżnicowanie rozwojowe krajów CEFTA na tle Unii Europejskiej, w: red. Stanisław Miklaszewski, Polska droga do Unii Europejskiej - dowiadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
8546 - , (1999), Oszczędności gospodarstw domowych a integracja gospodarcza Polski z Unią Europejską, w: red. Stanisław Miklaszewski, Polska droga do Unii Europejskiej - dowiadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
8547 - , (1999), Polityka regionalna Unii Europejskiej jako wyznacznik reformy struktur administracji publicznej w Polsce, w: red. Stanisław Miklaszewski, Polska droga do Unii Europejskiej - dowiadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
8548 - , (1999), Czynnik jakości. Bariera dla gospodarki polskiej, w: red. Stanisław Miklaszewski, Polska droga do Unii Europejskiej - dowiadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
8549 - , (1999), Polska droga do Europy, w: red. Stanisław Miklaszewski, Polska droga do Unii Europejskiej - dowiadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
8550 - , (1999), Efektywność integracji Polski z Unią Europejską na tle integracji z NATO, w: red. Stanisław Miklaszewski, Polska droga do Unii Europejskiej - dowiadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
8551 - , (1999), Narodowa strategia integracji jako nowa forma stosunków Polski z Unią Europejską, w: red. Stanisław Miklaszewski, Polska droga do Unii Europejskiej - dowiadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
8552 - , (1999), Próba oceny konkurencyjności przemysłu polskiego w aspekcie integracji z Unią Europejską, w: red. Stanisław Miklaszewski, Polska droga do Unii Europejskiej - dowiadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
8553 - , (1999), Wybrane aspekty intensywności handlu wewnątrzgałęziowego Polski z Unią Europejską, w: red. Stanisław Miklaszewski, Polska droga do Unii Europejskiej - dowiadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
8554 - , (1999), Pomoc strukturalna Unii Europejskiej w perspektywie przyszłego członkostwa krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w: red. Stanisław Miklaszewski, Polska droga do Unii Europejskiej - dowiadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
8555 - , (1999), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a integracja Polski z Unią Europejską, w: red. Stanisław Miklaszewski, Polska droga do Unii Europejskiej - dowiadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
8556 - , (1999), Ewolucja polskiego systemu finansów publicznych w kontekście integracji z Unią Europejską, w: red. Stanisław Miklaszewski, Polska droga do Unii Europejskiej - dowiadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
8557 - , (1999), Regulacje prawne polskiego rynku kapitałowego na tle prawa wspólnotowego Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, w: red. Stanisław Miklaszewski, Polska droga do Unii Europejskiej - dowiadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
8558 - , (1999), Bankowość inwestycyjna w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską, w: red. Stanisław Miklaszewski, Polska droga do Unii Europejskiej - dowiadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
8559 - , (1999), Reguły polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w okresie dostosowawczym do Europejskiej Unii Walutowej, w: red. Stanisław Miklaszewski, Polska droga do Unii Europejskiej - dowiadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
8560 - , (1999), Instytucja kredytu hipotecznego w krajach Unii Europejskiej a praktyka polska, w: red. Stanisław Miklaszewski, Polska droga do Unii Europejskiej - dowiadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
8561 - , (1999), Społeczne aspekty integracji polskiej gospodarki z Unią Europejską. Wybrane tezy kierunkowe, w: red. Stanisław Miklaszewski, Polska droga do Unii Europejskiej - dowiadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
8562 - , (1999), Społeczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską, w: red. Stanisław Miklaszewski, Polska droga do Unii Europejskiej - dowiadczenia i wyzwania, PTE, Kraków.
8563 - , (1998), Struktura współczesnej organizacji, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8564 - , (1998), Szanse i zagrożenia zarządzania organizacją przez jakość, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8565 - , (1998), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8566 - , (1998), Strategie firm w świetle internacjonalizacji gospodarki, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8567 - , (1998), Korporacja transnarodowa a konkurencyjność, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8568 - , (1998), Sklepy wielkopowierzchniowe we współczesnym handlu, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8569 - , (1998), Reklama w handlu detalicznym, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8570 - , (1998), Czynniki wpływające na jakość usług bankowych, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8571 - , (1998), Prawne uregulowania inwestycji bezpośrednich w Polsce, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8572 - , (1998), Praktyczne aspekty kształtowania struktury kapitałowej w wybranej grupie przedsiębiorstw, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8573 - , (1998), Rola rynku finansowego w finansowaniu produkcji okrętowej, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8574 - , (1998), ródła finansowania opieki zdrowotnej, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8575 - , (1998), Zarządzanie firmą zintegrowane z ochroną środowiska, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8576 - , (1998), Nowoczesna teoria synchronizacji rynkowej portfela papierów wartościowych, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8577 - , (1998), Zmiany demograficzne i społeczne rynku pracy kobiet jako nowe możliwości dla organizacji, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8578 - , (1998), Aspekt ludzki w zarządzaniu jakością , w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8579 - , (1998), Wykorzystanie coachingu, mentoringu i counsellingu w rozwoju nowo zatrudnionych pracowników, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8580 - , (1998), Rola i znaczenie szkoleń oraz wszechstronnego rozwoju interpersonalnego pracowników w przystosowaniu organizacji do zmieniających się warunków działalności, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8581 - , (1998), Szkolnictwo zawodowe a zmiany zachodzące w gospodarce na przykładzie Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8582 - , (1998), Rola rejonowych urzędów pracy w ograniczaniu bezrobocia młodzieży w regionie szczecińskim, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8583 - , (1998), Społeczne i ekonomiczne konsekwencje ubóstwa - wybrane aspekty dotyczące ubóstwa w Polsce, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8584 - , (1998), Preferencje polskich gospodarstw domowych w świetle przemian gospodarczych, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8585 - , (1998), Liberalizacja w sektorze usług telekomunikacyjnych w Europie. Skutki dla Polski, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8586 - , (1998), Integracja europejska a międzynarodowa współpraca turystyczna, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8587 - , (1998), Główne kierunki zmian w intensywności handlu wewnętrzgałęziowego Polski z Unią Europejską, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8588 - , (1998), Współzależność giełd światowych w kontekście wpływu procesów gloablizacyjnych na przykładzie kryzysu rosyjskiego, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8589 - , (1998), Miejsce systemu emerytalnego w polityce społecznej państwa, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8590 - , (1998), Zur Notwendigkeit von Ausschreibungen im OPNV, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8591 - , (1998), Mnożnik eksportowy w Polsce w latach 1992-1995, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8592 - , (1998), Wrażliwość inflacyjna polskiego systemu monetarnego, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8593 - , (1998), Entrepreneurial thinking and behaviour implications and challenges for learning in public and private organizations, w: red. Tomasz Bernat, Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8594 - , (2005), Development of intellectual capital of employees in the process of vocational training and inservice education, w: red. Małgorzata Kokocińska, Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists, Printshop, Szczecin.
8595 - , (2005), Knowledge based economy as an evolution stage of contemporary economy, w: red. Małgorzata Kokocińska, Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists, Printshop, Szczecin.
8596 - , (2005), Should large taxpayers be treated extraordinary by tax authority? - theoretical considerations, w: red. Małgorzata Kokocińska, Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists, Printshop, Szczecin.
8597 - , (2005), Economic and legal determinants of public capital market development in Poland, w: red. Małgorzata Kokocińska, Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists, Printshop, Szczecin.
8598 - , (2005), Main trends of co-work of bank with small-scale and medium-scale enterprises, w: red. Małgorzata Kokocińska, Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists, Printshop, Szczecin.
8599 - , (2005), Corporate governance in the Czech Republic, w: red. Małgorzata Kokocińska, Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists, Printshop, Szczecin.
8600 - , (2005), corruption and economic development of poland and other countries, w: red. Małgorzata Kokocińska, Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists, Printshop, Szczecin.
8601 - , (2005), Business insurance as a supportive factor during and after the period of system transformation, w: red. Małgorzata Kokocińska, Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists, Printshop, Szczecin.
8602 - , (2005), Bankruptcy processes in the developed and transition countries, w: red. Małgorzata Kokocińska, Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists, Printshop, Szczecin.
8603 - , (2005), A network business model as an active way of shaping the enivironment of the firm, w: red. Małgorzata Kokocińska, Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists, Printshop, Szczecin.
8604 - , (2005), Labor market policy in european union, 1990-2000, w: red. Małgorzata Kokocińska, Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists, Printshop, Szczecin.
8605 - , (2005), A comparsion between investments in equites on wse and dwellings on poznań real estate market in 1997-2002, w: red. Małgorzata Kokocińska, Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists, Printshop, Szczecin.
8606 - , (2005), The nature of target costing: historical and conceptual approach, w: red. Małgorzata Kokocińska, Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists, Printshop, Szczecin.
8607 - , (2005), Estimation of solow residual for polish economy, w: red. Małgorzata Kokocińska, Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists, Printshop, Szczecin.
8608 - , (2005), Statistics of world trade in services, w: red. Małgorzata Kokocińska, Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists, Printshop, Szczecin.
8609 - , (2005), Output gap in polish economy, w: red. Małgorzata Kokocińska, Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists, Printshop, Szczecin.
8610 - , (2005), Employment and output in Poland in 1995-2003. Analysis of causality in granger's sense, w: red. Małgorzata Kokocińska, Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists, Printshop, Szczecin.
8611 - , (2005), Modeling short-time forecast of industrial electricity consumption, w: red. Małgorzata Kokocińska, Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists, Printshop, Szczecin.
8612 - , (2005), ANT - based metaheuristics for concave transportation - production problems, w: red. Małgorzata Kokocińska, Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists, Printshop, Szczecin.
8613 - , (2005), Growing Trend in Corporate Power at the End of 20th and Beginning of the 21th Century, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 1 No. 1, Market economy, competition and competitiveness, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8614 - , (2005), Poland as a competitive and attractive to foreign investors country in relation to other Central and Eastern Europe countries , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 1 No. 1, Market economy, competition and competitiveness, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8615 - , (2005), Competitiveness of economy in conditions of balanced, social- economic development, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 1 No. 1, Market economy, competition and competitiveness, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8616 - , (2005), Job Matching and the Slovak Labour Market, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 1 No. 1, Market economy, competition and competitiveness, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8617 - , (2005), The influence of human capital on the quality of the workforce and human development, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 1 No. 1, Market economy, competition and competitiveness, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8618 - , (2005), Competition and competitiveness of firms and the labour market , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 1 No. 1, Market economy, competition and competitiveness, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8619 - , (2005), Trade in services and temporary movement of labour in european countries under transition , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 1 No. 1, Market economy, competition and competitiveness, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8620 - , (2005), Human capital within globalization , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 1 No. 1, Market economy, competition and competitiveness, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8621 - , (2005), Mass Education vs. Interdisciplinary Education from the Cross-Cultural Perspective , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 1 No. 1, Market economy, competition and competitiveness, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8622 - , (2005), Applying the sustainability paradigm in higher education: merging research and pedagogy , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 1 No. 1, Market economy, competition and competitiveness, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
8623 - , (2005), Entry barriers to the market, w: red. Barbara Kryk & Tomasz Bernat, Economic Issues in Practice, Printgroup, Szczecin.
8624 - , (2005), Pigouvian tax and its consequences for enterprise, w: red. Barbara Kryk & Tomasz Bernat, Economic Issues in Practice, Printgroup, Szczecin.
8625 - , (2005), Tangible and intangible resources in the process of shaping the value of business entity, w: red. Barbara Kryk & Tomasz Bernat, Economic Issues in Practice, Printgroup, Szczecin.
8626 - , (2005), Interdependent Decisions In The Game Theory, w: red. Barbara Kryk & Tomasz Bernat, Economic Issues in Practice, Printgroup, Szczecin.
8627 - , (2005), Economic Competitiveness and the Sustainability Paradigm: Concepts of Strong Comparability and Commensurability versus Concepts of Strong and Weak Sustainability, w: red. Barbara Kryk & Tomasz Bernat, Economic Issues in Practice, Printgroup, Szczecin.
8628 - , (2005), Competitive production strategies of the Transnational Corporations, w: red. Barbara Kryk & Tomasz Bernat, Economic Issues in Practice, Printgroup, Szczecin.
8629 - , (2005), Macroeconomic Performance and Economic Competitiveness of the Baltic States, w: red. Barbara Kryk & Tomasz Bernat, Economic Issues in Practice, Printgroup, Szczecin.
8630 - , (2005), The twilight zone - microeconomic decision study, w: red. Barbara Kryk & Tomasz Bernat, Economic Issues in Practice, Printgroup, Szczecin.
8631 - , (2005), Using a classroom experiment in microeconomics teaching, w: red. Barbara Kryk & Tomasz Bernat, Economic Issues in Practice, Printgroup, Szczecin.
8632 - , (2005), A Simple Exchange Economy in the Context of Pareto Efficiency, w: red. Barbara Kryk & Tomasz Bernat, Economic Issues in Practice, Printgroup, Szczecin.
8633 - , (2005), How to measure job stability, w: red. Barbara Kryk & Tomasz Bernat, Economic Issues in Practice, Printgroup, Szczecin.
8634 - , (2005), Flexicurity- the new avenue to competitive labour market, w: red. Barbara Kryk & Tomasz Bernat, Economic Issues in Practice, Printgroup, Szczecin.
8635 - , (2005), Identification of environmental aspects as a part of EMAS, w: red. Barbara Kryk & Tomasz Bernat, Economic Issues in Practice, Printgroup, Szczecin.
8636 - , (2005), Competition, Concentration and the new Technologies in the Polish Banking Industry, w: red. Barbara Kryk & Tomasz Bernat, Economic Issues in Practice, Printgroup, Szczecin.
8637 - , (2005), Effective competition in telecommunications services markets, w: red. Barbara Kryk & Tomasz Bernat, Economic Issues in Practice, Printgroup, Szczecin.
8638 - , (2005), Macroeconomics and Competition: Market Clearing Price vs. Nominal Rigidities, w: red. Barbara Kryk & Tomasz Bernat, Economic Issues in Practice, Printgroup, Szczecin.
8639 - , (2005), Training Needs Analysis as a Method for Developing a "Good Quality" Training, w: red. Barbara Kryk & Tomasz Bernat, Economic Issues in Practice, Printgroup, Szczecin.
8640 - , (2005), The role of the state in economy - theoretical depiction, w: red. Barbara Kryk & Tomasz Bernat, Economic Issues in Practice, Printgroup, Szczecin.
8641 - , (2005), Introduction to intertemporal substitution in economic models, w: red. Barbara Kryk & Tomasz Bernat, Economic Issues in Practice, Printgroup, Szczecin.
8642 - , (2002), Transformacja na białorusi: czynniki niepowodzenia, w: red. Krzysztof Piech, European Economy: Opportunities of Change, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8643 - , (2002), Teorie regionalnego wzrostu gospodarczego, w: red. Krzysztof Piech, European Economy: Opportunities of Change, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8644 - , (2002), The Role of Polish Investments in Economic Development of Ukraine , w: red. Krzysztof Piech, European Economy: Opportunities of Change, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8645 - , (2002), Systemic transition and integration of Economies of Central and Eastern European countries, w: red. Krzysztof Piech, European Economy: Opportunities of Change, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8646 - , (2002), The Forecast of GDP and its Components for the Slovak Republic by the year 2004, w: red. Krzysztof Piech, European Economy: Opportunities of Change, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8647 - , (2002), Developments in Unemployment in the Slovak Republic, w: red. Krzysztof Piech, European Economy: Opportunities of Change, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8648 - , (2002), Digitalism, w: red. Krzysztof Piech, European Economy: Opportunities of Change, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8649 - , (2002), Interdependence Between Foreign Direct Investments and Competitiveness of the Host Country, w: red. Krzysztof Piech, European Economy: Opportunities of Change, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8650 - , (2002), Macroeconomic Development During the Various Stages of Transition in Slovak Republic (1990 - 2000), w: red. Krzysztof Piech, European Economy: Opportunities of Change, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8651 - , (2002), Slovakia in Economical Indicators, w: red. Krzysztof Piech, European Economy: Opportunities of Change, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8652 - , (2002), Technological change and evolutionary approach to the catching up process of transition economies, w: red. Krzysztof Piech, European Economy: Opportunities of Change, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8653 - , (2002), Social Security System in the Slovak Republic and its Transformation, w: red. Krzysztof Piech, European Economy: Opportunities of Change, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8654 - , (2002), Belarus or a Forgotten Country in the Middle of Europe, w: red. Krzysztof Piech, European Economy: Opportunities of Change, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8655 - , (2002), Estonian Economy - Present Situation and Opportunities of Growth, w: red. Krzysztof Piech, European Economy: Opportunities of Change, Instytut Wiedzy, Warszawa.
8656 - , (2006), Rozdział 1. Wiedza jako determinanta rozwoju gospodarczego - problemy i kontrowersje w aspekcie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Printgroup, Szczecin.
8657 - , (2006), Rozdział 2. Partnerstwo w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Printgroup, Szczecin.
8658 - , (2006), Rozdział 3. Komplementarny charakter wiedzy, jakości i etyki w rozwoju organizacji, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Printgroup, Szczecin.
8659 - , (2006), Rozdział 4. Znaczenie wiedzy w modelach firmy, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Printgroup, Szczecin.
8660 - , (2006), Rozdział 5. Wiedza jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Printgroup, Szczecin.
8661 - , (2006), Rozdział 6. Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność polskiej gospodarki, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Printgroup, Szczecin.
8662 - , (2006), Rozdział 7. Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Printgroup, Szczecin.
8663 - , (2006), Rozdział 8. Inwestycje w kapitał ludzki a rozwój gospodarki opartej na wiedzy (na przykładzie polski), w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Printgroup, Szczecin.
8664 - , (2006), Rozdział 9. Sektor wysokiej techniki jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego - implikacje dla konkurencyjności polskiej gospodarki, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Printgroup, Szczecin.
8665 - , (2006), Rozdział 10. Znaczenie nierówności społecznych dla akumulacji kapitału ludzkiego i wzrostu gospodarczego , w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Printgroup, Szczecin.
8666 - , (2006), Rozdział 11. Pomiar efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Printgroup, Szczecin.
8667 - , (2006), Rozdział 12. Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Printgroup, Szczecin.
8668 - , (2006), Rozdział 13. Model przedsiębiorstwa szkolącego pracowników, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Printgroup, Szczecin.
8669 - , (2006), Rozdział 14. Rola systemu edukacji w kształtowaniu jakości wykształcenia zasobów pracy, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Printgroup, Szczecin.
8670 - , (2006), Rozdział 15. Doświadczenia zawodowe zdobywane w okresie studiów ekonomicznych narzędziem tworzenia kwalifikacji zawodowych, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Printgroup, Szczecin.
8671 - , (2006), Rozdział 1. Mikroekonomiczne podstawy modeli nowej ekonomii keynesowskiej na przykładzie modelu G.A. Akerlofa i J.L. Yellen, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin.
8672 - , (2006), Rozdział 2. Rola oczekiwań w teoriach cyklu koniunkturanego. Kształtowanie się oczekiwań podmiotów gospodarczych pod wpływem informacji., w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin.
8673 - , (2006), Rozdział 3. Alternatywne teorie zachowania przedsiębiorstw, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin.
8674 - , (2006), Rozdział 4. Zarządzanie relacjami a powodzenie innowacji produktowych przedsiębiorstwa, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin.
8675 - , (2006), Rozdział 5. Wpływ systemu opodatkowania dochodu na efektywność procesu decyzyjnego, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin.
8676 - , (2006), Rozdział 6. Zmiany w otoczeniu, a internacjonalizacja MSP poprzez franchising, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin.
8677 - , (2006), Rozdział 7. Branżowy wymiar przejęć i fuzji w warunkach rozwiniętych i rozwijających się gospodarek rynkowych, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin.
8678 - , (2006), Rozdział 8. Motywy podejmowania działalności proekologicznej przez przedsiębiorstwa, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin.
8679 - , (2006), Rozdział 9. Krytyczne spojrzenie na customer relationship management, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin.
8680 - , (2006), Rozdział 10. Wpływ wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na obciążenia fiskalne w małych przedsiębiorstwach, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin.
8681 - , (2006), Rozdział 11. Rozwój mikroprzedsiębiorstw jako sposób wychodzenia z ubóstwa, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin.
8682 - , (2006), Rozdział 12. Związki sieciowe w gospodarce żywnościowej, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin.
8683 - , (2006), Rozdział 13. Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin.
8684 - , (2006), Rozdział 14. Kondycja polskich gospodarstw domowych i jej zmiany, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin.
8685 - , (2006), Rozdział 15. Skłonność do oszczędzania jako determinanta wielkości i struktury oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin.
8686 - , (2006), Rozdział 16. Uwarunkowania zróżnicowania wyposażenia gospodarstw domowych w Polsce , w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin.
8687 - , (2006), Rozdział 17. Gra rynkowa a instytucja kultury ekonomicznej, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin.
8688 - , (2006), Rozdział 18. Polityka dochodowa gminy jako narzędzie interwencjonizmu samorządowego, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin.
8689 - , (2006), Rozdział 19. Kształtowanie się popytu i podaży na rynku towarów spożywczych , w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin.
8690 - , (2006), Rozdział 1. Rola państwa w stymulowaniu wzrostu gospodarczego w świetle nowych modeli wzrostu , w: red. Danuta Kopycińska, Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, Printgroup, Szczecin.
8691 - , (2006), Rozdział 2. O pewnym modelu wzrostu gospodarczego z kapitałem ludzkim i endogenicznym postępie wiedzy, w: red. Danuta Kopycińska, Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, Printgroup, Szczecin.
8692 - , (2006), Rozdział 3. Problemy polityki gospodarczej Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, Printgroup, Szczecin.
8693 - , (2006), Rozdział 4. Sytuacja gospodarcza RFN w XXI wieku i jej implikacje dla polityki kształtowania ładu gospodarczego, w: red. Danuta Kopycińska, Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, Printgroup, Szczecin.
8694 - , (2006), Rozdział 5. Przyczyny kryzysu w Argentynie w latach 1999 - 2002, w: red. Danuta Kopycińska, Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, Printgroup, Szczecin.
8695 - , (2006), Rozdział 6. Czynniki wzrostu gospodarczego Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, Printgroup, Szczecin.
8696 - , (2006), Rozdział 7. Uwarunkowania niezbędne dla realizacji w Polsce zrównoważonego wzrostu gospodarczego, w: red. Danuta Kopycińska, Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, Printgroup, Szczecin.
8697 - , (2006), Rozdział 8. Instytucje nieformalne a tworzenie kapitału w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, Printgroup, Szczecin.
8698 - , (2006), Rozdział 9. Empiryczna analiza wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost gospodarczy w Polsce w latach 1996-2004, w: red. Danuta Kopycińska, Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, Printgroup, Szczecin.
8699 - , (2006), Rozdział 10. Determinanty napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w świetle konkurencyjności gospodarki Polski, w: red. Danuta Kopycińska, Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, Printgroup, Szczecin.
8700 - , (2006), Rozdział 11. Czynniki determinujące dynamikę polskiego eksportu i importu, w: red. Danuta Kopycińska, Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, Printgroup, Szczecin.
8701 - , (2006), Rozdział 12. Ekologiczne bariery rozwoju gospodarczego, w: red. Danuta Kopycińska, Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, Printgroup, Szczecin.
8702 - , (2006), Rozdział 13. Agrokoncerny - współczesne ekonomiczne, społeczne i ekologiczne aspekty ich funkcjonowania, w: red. Danuta Kopycińska, Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, Printgroup, Szczecin.
8703 - , (2006), Rozdział 14. Sfera usług jako obszar kreowania miejsc pracy w nowej gospodarce, w: red. Danuta Kopycińska, Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, Printgroup, Szczecin.
8704 - , (2006), Rozdział 15. Koszty pracy a struktura gospodarki, w: red. Danuta Kopycińska, Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, Printgroup, Szczecin.
8705 - , (2006), Rozdział 16. Zmiany w konstrukcjach podatków dochodowych i podatku VAT a oddziaływanie na wzrost gospodarczy, w: red. Danuta Kopycińska, Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, Printgroup, Szczecin.
8706 - , (2006), Rozdział 1. Rola państwa w procesie współczesnych przeobrażeń ekonomiczno - społecznych, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8707 - , (2006), Rozdział 2. Aksjologiczny dramat globalizacji i liberalizmu ekonomicznego, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8708 - , (2006), Rozdział 3. Jakość rządów a patologie porządku pieniężnego w krajach transformacji, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8709 - , (2006), Rozdział 4. Globalizacja a system gospodarczy - konwergencja czy różnorodność?, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8710 - , (2006), Rozdział 5. Czy integracja regionalna może być przeciwwagą dla negatywnych skutków globalizacji? Przykład doświadczeń rolnictwa w krajach Unii Europejskiej , w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8711 - , (2006), Rozdział 6. Mechanizmy wsparcia rolnictwa w wybranych krajach wysokorozwiniętych i ich makroekonomiczne uwarunkowania, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8712 - , (2006), Rozdział 7. Koncepcje deregulacji rynku monopolu naturalnego, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8713 - , (2006), Rozdział 8. Modyfikacja celu inflacyjnego a skuteczność polityki monetarnej, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8714 - , (2006), Rozdział 9. Reguły a przejrzystość polityki fiskalnej, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8715 - , (2006), Rozdział 10. Wpływ dyskrecjonalnych instrumentów polityki fiskalnej na zmiany aktywności gospodarczej, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8716 - , (2006), Rozdział 11. Wzajemne oddziaływanie polityki monetarnej i fiskalnej w obszarze euro, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8717 - , (2006), Rozdział 12. Zasady polityki rynku pracy w Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8718 - , (2006), Rozdział 13. Wpływ koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej na swobodny przepływ osób i sytuację na rynku pracy , w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8719 - , (2006), Rozdział 14. Kwotowy system zatrudniania osób niepełnosprawnych w wybranych krajach OECD i w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8720 - , (2006), Rozdział 15. Prywatyzacja jako instrument optymalizacji zakresu państwa w gospodarce, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8721 - , (2006), Rozdział 16. Rola państwa w systemie emerytalnym, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8722 - , (2006), Rozdział 17. Finansowanie ochrony zdrowia. Usługa zdrowotna - dobro publiczne czy towar?, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8723 - , (2006), Rozdział 18. Krótkookresowe i długookresowe efekty wpływu stopy procentowej na aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8724 - , (2006), Rozdział 19. Polityka fiskalna a możliwości rozwojowe gospodarki , w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8725 - , (2006), Rozdział 20. Funkcja motywacyjna systemu podatkowego i jej realizacja w polskich warunkach , w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8726 - , (2006), Rozdział 21. Aktywność ekonomiczna kobiet i mężczyzn w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8727 - , (2006), Rozdział 22. Bezrobotni długotrwale - problem XXI wieku, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8728 - , (2006), Rozdział 23. Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania rynku pracy w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8729 - , (2006), Rozdział 24. Praca kobiet a elastyczne formy zatrudnienia, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8730 - , (2006), Rozdział 25. Rynek pracy w bankowości komercyjnej, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8731 - , (2006), Rozdział 26. Regulacja a konkurencja na rynku energii elektrycznej w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8732 - , (2006), Rozdział 27. Wahania cykliczne zapotrzebowania na energię elektryczną konsumowaną przez przemysł w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8733 - , (2006), Rozdział 28. Regulacja na rzecz konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8734 - , (2006), Rozdział 29. Reformy sektora telekomunikacji w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8735 - , (2006), Rozdział 30. Dług publiczny Polski jako zagrożenie dla rozwoju gospodarczego samorządów, w: red. Danuta Kopycińska, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgroup, Szczecin.
8736 - , (2006), Sustainable development and state aid, w: red. Barbara Kryk, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 4, Competition, Competitiveness and sustainable development, Printgroup, Szczecin.
8737 - , (2006), Competitivness of the economy in terms of the EU funds and sustainable development , w: red. Barbara Kryk, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 4, Competition, Competitiveness and sustainable development, Printgroup, Szczecin.
8738 - , (2006), Changes in polish environmental policy as a result of the economic transition and its influence upon the economy competitivness, w: red. Barbara Kryk, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 4, Competition, Competitiveness and sustainable development, Printgroup, Szczecin.
8739 - , (2006), Human capital versus functioning of natural valuable areas according to sustainable development, w: red. Barbara Kryk, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 4, Competition, Competitiveness and sustainable development, Printgroup, Szczecin.
8740 - , (2006), The economic potential and sustainable development in the opinion of the inhibitants of the Nadnidziański Landscape Park in aspect of competitivness, w: red. Barbara Kryk, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 4, Competition, Competitiveness and sustainable development, Printgroup, Szczecin.
8741 - , (2006), Effectivness, competitivness and sustainable development, w: red. Barbara Kryk, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 4, Competition, Competitiveness and sustainable development, Printgroup, Szczecin.
8742 - , (2006), Pro-ecological management in enterprises as a factor facilitating competition in the aspect of sustainale development., w: red. Barbara Kryk, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 4, Competition, Competitiveness and sustainable development, Printgroup, Szczecin.
8743 - , (2006), Scale and structure of foreing direct investments - flow to Poland in the central-eastern European context, w: red. Barbara Kryk, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 4, Competition, Competitiveness and sustainable development, Printgroup, Szczecin.
8744 - , (2006), Development of knowledge-based economy and competitivness versus pace of economic groth in European Union (especially in new member states), w: red. Barbara Kryk, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 4, Competition, Competitiveness and sustainable development, Printgroup, Szczecin.
8745 - , (2006), An experimental study of financial incentives' impact on accuracy of complex economic choices (using decisions based on application of bayesian updating), w: red. Barbara Kryk, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 4, Competition, Competitiveness and sustainable development, Printgroup, Szczecin.
8746 - , (2006), The NBP's goals and influence of value of money stability on economic growth, w: red. Barbara Kryk, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 4, Competition, Competitiveness and sustainable development, Printgroup, Szczecin.
8747 - , (2006), Creative class - new challenge in XXI century, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 2, Entrepreneurship in economy, Printgroup, Szczecin.
8748 - , (2006), Entrepreunership and personnel's qualification as components of human capital, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 2, Entrepreneurship in economy, Printgroup, Szczecin.
8749 - , (2006), Country image as a marketing tool for fostering innovation and entrepreneurship, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 2, Entrepreneurship in economy, Printgroup, Szczecin.
8750 - , (2006), European funds as a support of entrepreneurship - polish example, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 2, Entrepreneurship in economy, Printgroup, Szczecin.
8751 - , (2006), Use of the internet in formal and informal education in Poland and the EU in fighting the unemployment, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 2, Entrepreneurship in economy, Printgroup, Szczecin.
8752 - , (2006), Baltic entrepreneurship: implications for labour market and business innovation, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 2, Entrepreneurship in economy, Printgroup, Szczecin.
8753 - , (2006), Entrepreneurship development in Poland in the period of economy transformations, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 2, Entrepreneurship in economy, Printgroup, Szczecin.
8754 - , (2006), Polish agriculture in transformation period and entrepreuneurship among rural community, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 2, Entrepreneurship in economy, Printgroup, Szczecin.
8755 - , (2006), Comparative analysis of state agencies supporting entrepreneurship on the example of small business administration (sba) and the Polish Agency for Enterprise Development (PAED), w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 2, Entrepreneurship in economy, Printgroup, Szczecin.
8756 - , (2006), Basic dilemmas of polish labour market, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 2, Entrepreneurship in economy, Printgroup, Szczecin.
8757 - , (2006), Causes of unemployment and a problem of its reduction in Poland in 1997 - 2004, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 2, Entrepreneurship in economy, Printgroup, Szczecin.
8758 - , (2006), Entrepreneurship among young people - results of the research, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 2, Entrepreneurship in economy, Printgroup, Szczecin.
8759 - , (2006), Graduate unemployment - case of Poland and the West Pomerania region, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 2, Entrepreneurship in economy, Printgroup, Szczecin.
8760 - , (2006), Self-employment and the labour market in Germany, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 2, Entrepreneurship in economy, Printgroup, Szczecin.
8761 - , (2006), The ukrainian labor market: general social and economic dimension, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 2, Entrepreneurship in economy, Printgroup, Szczecin.
8762 - , (2006), Cluster and clusterstrategy in Switzerland, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 2, Entrepreneurship in economy, Printgroup, Szczecin.
8763 - , (2006), Supporting entrepreneurship in the Ruhr District. the approach of start2grow in Dortmund, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 2, Entrepreneurship in economy, Printgroup, Szczecin.
8764 - , (2006), Households' Budgets - a Priceless Source of Information for Analyzing the Processes in a Household. Examples of Implementation, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 5, Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8765 - , (2006), Behaviour of Polish Consumers in Borderland in European Market Conditions and its Determinants, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 5, Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8766 - , (2006), Customer Ethnocentrism and Country-of-Origin Effect as Factors Influencing Customers' Buying Decisions, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 5, Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8767 - , (2006), The Frequency and Determinants of Participation in Selected Cultural Forms - the Results of Research, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 5, Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8768 - , (2006), The Mobility and Resourcefulness of College Graduates in a Regional Labour Market (the Example of West Pomerania Province), w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 5, Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8769 - , (2006), Labour Migration in European Union after Accession in 2004 (Aspects Labour Migration from CEE Countries), w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 5, Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8770 - , (2006), Time Spent on Housework as a Determinant of Women's Economic Activity in the Member States, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 5, Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8771 - , (2006), Factors and Tasks Determining the Need for Undertaking Training Activity- the Results of the Research, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 5, Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8772 - , (2006), On ROE as a Better Training Management Tool, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 5, Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8773 - , (2006), Determinants of the Tendency Toward Continuing Education, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 5, Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8774 - , (2006), Elastic Forms of the Employment vs. Decisions of Enterprises, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 5, Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8775 - , (2006), Determinants Influencing the Decision to Start an Online Business - the Case of Polish Small and Medium Sized Enterprises, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 5, Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8776 - , (2006), Application of Real Options Analysis as Strategic Decision Making Tool in IT Development Projects, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 5, Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8777 - , (2006), Application of Certain Statistical Measures of Similarity in the Analysis of Influence of Market Structure on Dividend Policy, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 5, Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8778 - , (2006), Mergers and Acquisitions, and Convergence of the Retail-Banking in Europe, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 5, Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8779 - , (2006), Stakeholder Approach in the Restructuring Decisions, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 5, Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8780 - , (2006), Chosen Applications of Principal Agent Model, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 5, Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8781 - , (2006), Decisions Made by Local Governments in the Scope of Implementing the EU Funds, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 5, Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8782 - , (2006), Conditions of Socio-Economic Cohesion and Human Capital Development in Poland, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 5, Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8783 - , (2006), Poland's Adaptation to European Union Requirements in the Environmental Protection Field , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 5, Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8784 - , (2006), Consequences of Parameters Change in the Demand Functions in Period of Economy Transformation in Poland, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 5, Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8785 - , (2006), Competitiveness of Nations - a Comparative Analysis, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 3, Theoretical and practical aspects of cometitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8786 - , (2006), Regional Diversification in the European Union, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 3, Theoretical and practical aspects of cometitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8787 - , (2006), Determinants of Regional Competitiveness, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 3, Theoretical and practical aspects of cometitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8788 - , (2006), Competitiveness and Competition of Markets and Sectors, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 3, Theoretical and practical aspects of cometitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8789 - , (2006), Determinants of Competitiveness of Firms, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 3, Theoretical and practical aspects of cometitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8790 - , (2006), Competitiveness of Companies - on the Basic of Construction Companies in Poland, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 3, Theoretical and practical aspects of cometitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8791 - , (2006), Resource Approach in Building a Long-term Competitive Advantage of Enterprise, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 3, Theoretical and practical aspects of cometitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8792 - , (2006), Competitiveness of Households?, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 3, Theoretical and practical aspects of cometitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8793 - , (2006), Makroregulacyjne warunki rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Wnioski dla gospodarki Ukrainy, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8794 - , (2006), Propozycje działań nakierowanych na budowanie gospodarki opartej na wiedzy na Ukrainie, na bazie doświadczeń UE i polskiej trajektorii", w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8795 - , (2006), Europejski rynek ubezpieczeń - wyzwanie dla Ukrainy, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8796 - , (2006), Wyniki działalności otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w latach 2000-2005, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8797 - , (2006), Gospodarka turystyczna oparta na wiedzy w Polsce. Doświadczenia przedakcesyjne, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8798 - , (2006), Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce - doświadczenia europejskie, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8799 - , (2006), Rola edukacji w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie Polski), w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8800 - , (2006), Inwestycje w edukację na poziomie wyższym, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8801 - , (2006), Wiedza i edukacja ekologiczna w gospodarce opartej na wiedzy, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8802 - , (2006), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8803 - , (2006), Rozwój edukacji ekologicznej na podstawie doświadczeń wybranych państw Unii Europejskiej, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8804 - , (2006), Mikroekonomiczne korzyści z kształcenia, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8805 - , (2006), Labor Market Policy In European Union, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8806 - , (2006), Intensity of unemployment in relation to educational level, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8807 - , (2006), Poziom wykształcenia a popyt na rynku pracy Unii Europejskiej, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8808 - , (2006), Dyskryminacja kobiet w dostępie do szkoleń - wyniki badań ankietowych, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8809 - , (2006), Techniki szkolenia poza stanowiskiem pracy, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8810 - , (2006), Infrastruktura informacyjna jako element infrastruktury publicznej (próba systematyzacji), w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8811 - , (2006), Wpływ informacji na trwały i zrównoważony rozwój, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8812 - , (2006), Zmiana pozycji rynkowej klienta jako wyznacznik ewolucji marketingowego systemu informacyjnego, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8813 - , (2006), Potrzeby informacyjne w reformowanych sektorach zdrowia - przykład Polski, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8814 - , (2006), Wykorzystanie Internetu w procesach decyzyjnych w gminie, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8815 - , (2006), Nowy paradygmat zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8816 - , (2006), Doskonalenie zarządzania informacją w gospodarce opartej na wiedzy, w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8817 - , (2006), Mikroekonomiczna analiza konkurencyjności na przykładzie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8818 - , (2006), Zasoby jako czynniki wspomagające konkurencyjność przedsiębiorstwa na przykładzie Zarządu Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A. , w: red. Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8819 - , (1998), Zgodność ekonomii z etyką - teoria i praktyka, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 194, Prace Katedry Mikroekonomii nr 2, Mikroekonomiczne aspekty gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8820 - , (1998), Etyczny wizerunek firmy a jej funkcja celu, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 194, Prace Katedry Mikroekonomii nr 2, Mikroekonomiczne aspekty gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8821 - , (1998), Dobrobyt ekonomiczny jako funkcja jakości życia, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 194, Prace Katedry Mikroekonomii nr 2, Mikroekonomiczne aspekty gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8822 - , (1998), Mikroekonomiczna analiza konkurencji w sektorze. Nowoczesne ujęcie metodologiczne, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 194, Prace Katedry Mikroekonomii nr 2, Mikroekonomiczne aspekty gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8823 - , (1998), Prywatyzacja przedsiębiorstw województwa szczecińskiego, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 194, Prace Katedry Mikroekonomii nr 2, Mikroekonomiczne aspekty gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8824 - , (1998), Rynek pracy a restrukturyzacja w warunkach budowy gospodarki rynkowej , w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 194, Prace Katedry Mikroekonomii nr 2, Mikroekonomiczne aspekty gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8825 - , (1998), Perspektywy startu zawodowego młodzieży na polskim rynku pracy, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 194, Prace Katedry Mikroekonomii nr 2, Mikroekonomiczne aspekty gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8826 - , (1998), Zakładowy fundusz emerytalny. Koncepcja teoretyczna, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 194, Prace Katedry Mikroekonomii nr 2, Mikroekonomiczne aspekty gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8827 - , (1998), Die Arten der Liquidation in Theorie und Praxis, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 194, Prace Katedry Mikroekonomii nr 2, Mikroekonomiczne aspekty gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8828 - , (1998), Kapitalizm społeczno - produkcyjny - związkowa koncepcja społeczxnej gospodarki rynkowej w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 201, Prace Katedry Mikroekonomii nr 3, Mikroekonomiczne problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8829 - , (1998), Przyczyny i formy ubóstwa, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 201, Prace Katedry Mikroekonomii nr 3, Mikroekonomiczne problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8830 - , (1998), Społeczno - psychologiczne i etyczno - moralne skutki bezrobocia młodzieży, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 201, Prace Katedry Mikroekonomii nr 3, Mikroekonomiczne problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8831 - , (1998), Ochrona prawna konkurencji jako środek zapobiegający nieetycznemu konkurowaniu, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 201, Prace Katedry Mikroekonomii nr 3, Mikroekonomiczne problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8832 - , (1998), Ekonomiczna rola związków zawodowych, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 201, Prace Katedry Mikroekonomii nr 3, Mikroekonomiczne problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8833 - , (1998), Ubezpieczenia społeczne w Polsce. Analiza rynku i produktu, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 201, Prace Katedry Mikroekonomii nr 3, Mikroekonomiczne problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8834 - , (1998), Istota i pomiar sukcesu firmy na rynku, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 201, Prace Katedry Mikroekonomii nr 3, Mikroekonomiczne problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8835 - , (1998), Pojęcie i klasyfikacje strategii rozwoju firmy, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 201, Prace Katedry Mikroekonomii nr 3, Mikroekonomiczne problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8836 - , (1998), Znaczenie reklamy dla przedsiębiorstwa w odniesieniu do różnych modeli rynku, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 201, Prace Katedry Mikroekonomii nr 3, Mikroekonomiczne problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8837 - , (1998), Lohnt sich Flexible Arbeitszeiten fur die Unternehmen? Eine Untersuchung der betriebswirtschaftlichen Auswirkungen, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 201, Prace Katedry Mikroekonomii nr 3, Mikroekonomiczne problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8838 - , (1998), Probleme der Unternehmensbewertung in den neuen Bundeslandern und in Mittel- und Osteuropa, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 201, Prace Katedry Mikroekonomii nr 3, Mikroekonomiczne problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8839 - , (1998), Upstream-Management - das neue Verhaltnis von Herstellern und Lieferanten, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 201, Prace Katedry Mikroekonomii nr 3, Mikroekonomiczne problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8840 - , (1998), Europejski Model Doskonałości Biznesu jako system zarządzania jakością, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 227, Prace Katedry Mikroekonomii nr 4, Współczesne problemy zarządzania biznesem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8841 - , (1998), Kodeksy etyczne w krajach wysoko rozwiniętych, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 227, Prace Katedry Mikroekonomii nr 4, Współczesne problemy zarządzania biznesem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8842 - , (1998), Strategiczne znaczenie gospodarowania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 227, Prace Katedry Mikroekonomii nr 4, Współczesne problemy zarządzania biznesem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8843 - , (1998), ródła strategii podatkowej małych firm, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 227, Prace Katedry Mikroekonomii nr 4, Współczesne problemy zarządzania biznesem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8844 - , (1998), Model przedsiębiorstwa menedżerskiego Marrisa, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 227, Prace Katedry Mikroekonomii nr 4, Współczesne problemy zarządzania biznesem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8845 - , (1998), Polityka ekologiczna a polityka ekonomiczna w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 227, Prace Katedry Mikroekonomii nr 4, Współczesne problemy zarządzania biznesem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8846 - , (1998), Zmiany w systemie bankowym, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 227, Prace Katedry Mikroekonomii nr 4, Współczesne problemy zarządzania biznesem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8847 - , (1998), Powstanie holdingów bankowych w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 227, Prace Katedry Mikroekonomii nr 4, Współczesne problemy zarządzania biznesem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8848 - , (1998), Problemy przeciwdziałania bezrobociu młodzieży w opiniach bezrobotnych - na podstawie badań ankietowych w województwie szczecińskim, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 227, Prace Katedry Mikroekonomii nr 4, Współczesne problemy zarządzania biznesem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8849 - , (1998), Pomoc społeczna w regionie szczecińskim, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 227, Prace Katedry Mikroekonomii nr 4, Współczesne problemy zarządzania biznesem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8850 - , (1998), Spółki holdingowe w szczecińskich przedsiębiorstwach przemysłowych w sektorze budowlanym, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 227, Prace Katedry Mikroekonomii nr 4, Współczesne problemy zarządzania biznesem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8851 - , (1998), Teoria arbitrażu cenowego - zastąpienie czy rozwinięcie CAPM, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 227, Prace Katedry Mikroekonomii nr 4, Współczesne problemy zarządzania biznesem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8852 - , (1998), Motive fur die Einfuhrung Flexibler Arbeitszeiten, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 227, Prace Katedry Mikroekonomii nr 4, Współczesne problemy zarządzania biznesem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8853 - , (1998), Probleme der Unternehmensbewertung in den neuen Bundeslander und Mittel- und Osteuropa, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 227, Prace Katedry Mikroekonomii nr 4, Współczesne problemy zarządzania biznesem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8854 - , (1999), Wybrane współczesne teorie zatrudnienia i rynku pracy, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, Problemy współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8855 - , (1999), Wybrane problemy etyczne menedżerskich modeli przedsiębiorstw zastosowanych w praktyce, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, Problemy współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8856 - , (1999), Rachunek kosztów jakości, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, Problemy współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8857 - , (1999), Rola i organizacja działu personalnego, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, Problemy współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8858 - , (1999), Selekcja papierów wartościowych, alokacja aktywów i synchronizacja rynkowa w nowoczesnej teorii portfela papierów wartościowych, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, Problemy współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8859 - , (1999), Przyczyny utraty pracy i trwałości bezrobocia wśród młodzieży w regionie szczecińskim na podztawie badań ankietowych, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, Problemy współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8860 - , (1999), Transformacja sieci handlu detalicznego w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, Problemy współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8861 - , (1999), Ulgi inwestycyjne dla firm a strategia podatkowa, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, Problemy współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8862 - , (1999), Mentoring - metoda wspomaganoia rozwoju nowych pracowników, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, Problemy współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8863 - , (1999), Znaczenie zasady pomocniczości w przeciwdziałaniu ubóstwu w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, Problemy współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8864 - , (1999), Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w koncepcji reformy systemu emerytalno - rentowego, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, Problemy współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8865 - , (1999), Transnarodowe alianse strategiczne jako współczesny trend rozwoju monopoli telekomunikacyjnych, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, Problemy współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8866 - , (1999), Problemy w dostosowaniu polskiej polityki ekologicznej do standardów unijnych, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, Problemy współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8867 - , (1999), Die Uberwachung der Haushaltspolitik in der Europaischen nach dem 1.1.1999, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, Problemy współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8868 - , (1999), Podstawowe determinanty wyboru strategii firmy, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, Problemy współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8869 - , (1999), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w woj. szczecińskim w latach 1990-1998, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, Problemy współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8870 - , (2000), Funkcjonowanie zagranicznych sieci handlowych jako przykład umiędzynarodowienia polskiego handlu, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, Problemy ekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8871 - , (2000), Przyczyny i sposoby przeciwdziałania bezrobociu na polskiej wsi w świetle przygotowań do integracji z Unią Europejską, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, Problemy ekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8872 - , (2000), Znaczenie Programu Powszechnej Prywatyzacji dla rozwijającego się rynku kapitałowego w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, Problemy ekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8873 - , (2000), Ryzyko problemu 2000 roku. Stopień przygotowania przedsiębiorstw - wyniki badań, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, Problemy ekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8874 - , (2000), Spór o efektywność monopolu naturalnego - aspekty teoretyczne i praktyczne, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, Problemy ekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8875 - , (2000), Wyposażenie w dobra trwałego użytku i warunki mieszkaniowe w okresie przemian w polskiej gospodarce, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, Problemy ekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8876 - , (2000), Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty zachowań nabywców, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, Problemy ekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8877 - , (2000), Rózne spojrzenia na TQM, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, Problemy ekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8878 - , (2000), Dywersyfikacja - strategia zabezpieczenia firmy przed zagrożeniami, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, Problemy ekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8879 - , (2000), Ekologizacja zarządzania firmą, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, Problemy ekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8880 - , (2000), Wprowadzenie elastycznych i indywidualnych modeli czasu pracy jako wymóg zmian zachodzących w gospodarce, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, Problemy ekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8881 - , (2000), Motywacyjna funkcja wynagrodzeń, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, Problemy ekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8882 - , (2000), Formy finansowania zakupu trwałych składników majątku firmy a skutki podatkowe, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, Problemy ekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8883 - , (2001), Makroczynniki kształtujące konsumpcję (na przykładzie Polski), w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 309, Prace Katedry Mikroekonomii nr 7, Mikroekonomia menedżerska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8884 - , (2001), Spojrzenie na rolę środowiska we wzroście gospodarczym, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 309, Prace Katedry Mikroekonomii nr 7, Mikroekonomia menedżerska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8885 - , (2001), Dostosowanie polityki ochrony środowiska w Polsce do wymogów Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 309, Prace Katedry Mikroekonomii nr 7, Mikroekonomia menedżerska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8886 - , (2001), Podstawowe elementy strategii firmy, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 309, Prace Katedry Mikroekonomii nr 7, Mikroekonomia menedżerska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8887 - , (2001), Przegląd wybranych teorii motywacji - wnioski dla praktyki motywowania pracowników, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 309, Prace Katedry Mikroekonomii nr 7, Mikroekonomia menedżerska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8888 - , (2001), Małe i średnie przedsiębiorstwa w polskiej gospodarce - atuty i zagrożenia, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 309, Prace Katedry Mikroekonomii nr 7, Mikroekonomia menedżerska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8889 - , (2001), Ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów jako element zabezpieczenia działalności gospodarczej, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 309, Prace Katedry Mikroekonomii nr 7, Mikroekonomia menedżerska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8890 - , (2001), Efekt miesiąca-anomalia na rynku papierów wartściowych, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 309, Prace Katedry Mikroekonomii nr 7, Mikroekonomia menedżerska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8891 - , (2004), Ekorozwój jako przyjęta koncepcja rozwoju społeczno-ekonomicznego a inwestycje ekologiczne, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, Problemy mikroekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8892 - , (2004), Uwagi o społeczno-ekonomicznych aspektach polskiego systemu podatkowego, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, Problemy mikroekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8893 - , (2004), ródła informacji na potrzeby badania konsumpcji i kształtujących ją czynników, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, Problemy mikroekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8894 - , (2004), Metodologiczne aspekty badania ubóstwa, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, Problemy mikroekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8895 - , (2004), Metody analizy mikrootoczenia, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, Problemy mikroekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8896 - , (2004), Zasada równości szans na rynku pracy - teoria a praktyka, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, Problemy mikroekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8897 - , (2004), Absolwent w obliczu współczesnego rynku pracy, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, Problemy mikroekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8898 - , (2004), Wpływ misji i wizji przedsiębiorstwa na Balanced Scorecard, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, Problemy mikroekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8899 - , (2004), Skuteczność rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwie, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, Problemy mikroekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
89 - Zbiegień-Maciąg L., (1999), Rola naczelnego kierownictwa i kierowników liniowych w szkoleniu i rozwoju pracowników, w: red. A.Ludwiczyński, Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
8900 - , (2004), Polityka personalna firmy - strategia funkcjonalna czy uwarunkowanie strategii rozwoju, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, Problemy mikroekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8901 - , (2004), Metody pomiaru i zapisu składników kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, Problemy mikroekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8902 - , (2004), Próbny okres pracy jako narzędzie weryfikacji jakości stanu kapitału ludzkiego kandydatów, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, Problemy mikroekonomii menedżerskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8903 - , (2005), Konsumpcja i zachowanie konsumpcyjne w badaniach historycznych i ocenie współczesnych, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8904 - , (2005), Historyczne i współczesne spojrzenie na zjawisko ubóstwa, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8905 - , (2005), Instrumenty ekonomiczne i ich wpływ na proekologiczne zachowanie przedsiębiorstw, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8906 - , (2005), Ekonomiczna efektywność rynku w teorii i praktyce, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8907 - , (2005), Istota i tworzenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8908 - , (2005), Strategia przywództwa kosztowego przedsiębiorstwa, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8909 - , (2005), Szacunek kapitału intelektualnego spółek giełdowych - wyniki badań, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8910 - , (2005), Kształcenie ustawiczne - jego miejsce w tworzeniu nowego wizerunku rynku pracy, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8911 - , (2005), Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8912 - , (2005), Mobilność kwalifikacyjna i przestrzenna studentów, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8913 - , (2005), Przedsiębiorczość studentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim w świetle badań ankietowych, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8914 - , (2005), Bezrobocie w krajach Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8915 - , (2006), Mikro-, mezo- i makroekonomiczne poziomy konkurencyjności - uwarunkowania i miary, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8916 - , (2006), Inwestycje w kapitał ludzki a sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8917 - , (2006), Świadomość polskich konsumentów po piętnastu latach transformacji gospodarki, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8918 - , (2006), Godność pracownika - teoria a rzeczywistość, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8919 - , (2006), Etyka biznesu w opinii elity ekonomistów, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8920 - , (2006), Czas pracy kobiet i mężczyzn - czy kobiety krócej pracują niż mężczyźni, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8921 - , (2006), Realia gospodarcze a podstawy przedsiębiorcze studentów, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8922 - , (2006), Sytuacja absolwentów na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów uczelni wyższych - stan rzeczywisty i unormowania prawne, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8923 - , (2006), Skuteczność polskiej polityki ekologicznej, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8924 - , (2006), Etyka środowiskowa a potrzeby ekologiczne konsumentów, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8925 - , (2006), Rola aktywności społecznej w kształtowaniu lokalnego dobrobytu, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8926 - , (2006), Przyczyny niedoskonałości i zawodności rynku, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8927 - , (2006), Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1990-2002 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8928 - , (1995), Świadomość społeczna a system wynagrodzeń w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 136, Prace Katedry Mikroekonomii nr 1, Mikroekonomiczne aspekty zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8929 - , (1995), Rola państwa w kształtowaniu procesów rynkowych (współczesne przewartościowanie), w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 136, Prace Katedry Mikroekonomii nr 1, Mikroekonomiczne aspekty zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8930 - , (1995), Koncepcja homo oeconomicus a model X-efektywności, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 136, Prace Katedry Mikroekonomii nr 1, Mikroekonomiczne aspekty zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8931 - , (1995), Internalizacja strat ekologicznych warunkiem realności koncepcji ekorozwoju, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 136, Prace Katedry Mikroekonomii nr 1, Mikroekonomiczne aspekty zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8932 - , (1995), Controlling - metoda zarządzania przez cele w aspekcie funkcji zarządzania, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 136, Prace Katedry Mikroekonomii nr 1, Mikroekonomiczne aspekty zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8933 - , (1995), Etyczna krytyka biznesu z perspektywy historii myśli ekonomicznej, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 136, Prace Katedry Mikroekonomii nr 1, Mikroekonomiczne aspekty zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8934 - , (1995), Menedżerski model przedsiębiorstwa W.J.Baumola, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 136, Prace Katedry Mikroekonomii nr 1, Mikroekonomiczne aspekty zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8935 - , (2006), Labour Market Institutions in the Transition Countries of Europe and their Influence on Labour Market Performance, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 6, Labour market institutions, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8936 - , (2006), Institutional Structure of Labour Markets in the Baltic States, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 6, Labour market institutions, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8937 - , (2006), The Labour Market Institutions in Poland - Structure and Analysis According to the Acts, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 6, Labour market institutions, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8938 - , (2006), Political Incentives Hamper the Creation of High-Paying Jobs, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 6, Labour market institutions, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8939 - , (2006), New Aspects of Labour Market Regulations in Europe, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 6, Labour market institutions, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8940 - , (2006), The Regulation of Short-Hours Part-Time Work in Germany and Segmentation in Internal Labour Markets in the Retail Trade, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 6, Labour market institutions, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8941 - , (2006), Outsourcing Challenge to the Labour Market - the Rise of an Open-Source Workforce, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 6, Labour market institutions, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8942 - , (2006), Rozdział 1. Wybrane aspekty zmian zatrudnienia w gospodarce polskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8943 - , (2006), Rozdział 2. Inwestycje w kapitał rzeczowy a zmiany poziomu zatrudnienia w gospodarce narodowej, w: red. Danuta Kopycińska, Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8944 - , (2006), Rozdział 3. Wybrane aspekty emigracji zarobkowych i ich konsekwencje dla rynku pracy w Polsce po 1 maja 2004 roku , w: red. Danuta Kopycińska, Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8945 - , (2006), Rozdział 4. Bezrobocie w Polsce w świetle neoklasycznej teorii wzrostu gospodarczego, w: red. Danuta Kopycińska, Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8946 - , (2006), Rozdział 5. Transformacyjne bezrobocie instytucjonalne , w: red. Danuta Kopycińska, Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8947 - , (2006), Rozdział 6. Rynek pracy na obszarach chronionych w euroregionie Bug, w: red. Danuta Kopycińska, Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8948 - , (2006), Rozdział 7. Rynek pracy w województwie podlaskim, w: red. Danuta Kopycińska, Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8949 - , (2006), Rozdział 8. Zmiany w strukturze bezrobotnych na Opolszczyźnie w latach 1992-2004, w: red. Danuta Kopycińska, Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8950 - , (2006), Rozdział 9. Neokeynesowski model "bumelanta" jako teoria niedobrowolnego bezrobocia, w: red. Danuta Kopycińska, Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8951 - , (2006), Rozdział 10. Sytuacja na rynkach pracy w krajach UE po roku 2000, w: red. Danuta Kopycińska, Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8952 - , (2006), Rozdział 11. Wpływ zmian kursu walutowego na rynek pracy, w: red. Danuta Kopycińska, Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8953 - , (2006), Rozdział 12. Kobiety na europejskim rynku pracy, w: red. Danuta Kopycińska, Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8954 - , (2006), Rozdział 13. Koszty pracy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i USA, w: red. Danuta Kopycińska, Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8955 - , (2006), Rozdział 14. Uelastycznianie rynku pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8956 - , (2006), Rozdział 15. Podwyższenie aktywności ekonomicznej bezrobotnej ludności Ukrainy, w: red. Danuta Kopycińska, Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8957 - , (2006), Rozdział 1. Warunki efektywnego mechanizmu finansowania gospodarki opartej na wiedzy (GOW), w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8958 - , (2006), Rozdział 2. Czynniki kształtujące kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8959 - , (2006), Rozdział 3. Wpływ procesów integracyjnych z UE na kapitał ludzki w rolnictwie (na przykładzie badań w województwie opolskim), w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8960 - , (2006), Rozdział 4. Cele i wartości menedżerek i menedżerów w świetle badań ankietowych , w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8961 - , (2006), Rozdział 5. Kompetencje społeczne menedżerów MŚP w zakresie pozyskiwania i przekazywania informacji, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8962 - , (2006), Rozdział 6. Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie rodzinnym, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8963 - , (2006), Rozdział 7. Wybrane aspekty procesu szkoleniowego w przedsiębiorstwie - wyniki badań, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8964 - , (2006), Rozdział 8. Ubóstwo a formy kapitału społecznego, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8965 - , (2006), Rozdział 9. Regionalne strategie innowacji narzędziem zwiększania konkurencyjności polskich regionów, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8966 - , (2006), Rozdział 1. Konsumeryzm polityczny: obywatel konsument w społeczeństwie obywatelskim, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8967 - , (2006), Rozdział 2. Instytucjonalne uwarunkowania przedsiębiorczości, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8968 - , (2006), Rozdział 3. Polskie gospodarstwa domowe wobec akcesji, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8969 - , (2006), Rozdział 4. Konsument jako uczestnik gry rynkowej, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8970 - , (2006), Rozdział 5. Zmiany wyposażenia gospodarstw domowych w Polsce jako skutek zmian modelu konsumpcji, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8971 - , (2006), Rozdział 6. Determinanty skłonności do oszczędzania w Polsce w latach 1991-2005, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8972 - , (2006), Rozdział 7. Zadłużenie polskich gospodarstw domowych z tytułu kredytów bankowych, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8973 - , (2006), Rozdział 8. Instrumenty finansowe w opinii gospodarstw domowych - znajomość, dostepność i dochodowość, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8974 - , (2006), Rozdział 9. Wybrane aspekty jakości życia na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8975 - , (2006), Rozdział 10. Model negocjacyjny Zeuthena a schemat arbitrażowy Nasha - studium porównawcze, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8976 - , (2006), Rozdział 11. Analiza i ocena metod badania efektywności inwestycji rzeczowych, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8977 - , (2006), Rozdział 12. Koszty alternatywne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa prywatne w warunkach otwartej gospodarki rynkowej, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8978 - , (2006), Rozdział 13. Analiza sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8979 - , (2006), Rozdział 14. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność w polskim przetwórstwie przemysłowym, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8980 - , (2006), Rozdział 15. Zmiany strukturalne w polskim przemyśle przetwórczym - analiza nakładów i wyników w latach 1992 - 2004, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8981 - , (2006), Rozdział 16. Proekologiczna działalność przedsiębiorstw sektora chemicznego, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8982 - , (2006), Rozdział 17. Wycena przedsiębiorstw metodą porównawczą na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8983 - , (2006), Rozdział 1. Spójność społeczno-ekonomiczna wyzwaniem XXI wieku, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8984 - , (2006), Rozdział 2. Rozmiar państwa a jakość i efektywność rządzenia, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8985 - , (2006), Rozdział 3. Wpływ integracji europejskiej na systemy gospodarcze krajów członkowskich, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8986 - , (2006), Rozdział 4. Obciążenia socjalne a proces wzrostu gospodarczego w państwach Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8987 - , (2006), Rozdział 5. Struktura systemu podatkowego w krajach Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8988 - , (2006), Rozdział 6. Kontrowersje wokół reformy wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8989 - , (2006), Rozdział 7. Wysokość obciążeń fiskalnych przedsiębiorstw a zakres świadczeń socjalnych na przykładzie gospodarki Niemiec, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8990 - , (2006), Rozdział 8. Znaczenie niezależności regulatora dla efektywnego funkcjonowaniu rynku telekomunikacyjnego, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8991 - , (2006), Rozdział 9. Nowa regulacja cen w elektroenergetyce, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8992 - , (2006), Rozdział 10. Rola pieniężnej polityki stabilizacji w procesie wchodzenia Polski do unii gospodarczej i walutowej, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8993 - , (2006), Rozdział 11. Wymiana handlowa artykułami rolno-spożywczymi Polski z Unią Europejską przed i po integracji - nowe tendencje, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8994 - , (2006), Rozdział 12. Etatyzm w ujęciu myśli akademickiej II Rzeczypospolitej - aktualność poglądów, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8995 - , (2006), Rozdział 13. Instytucje formalne a sprawność funkcjonowania gospodarki, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8996 - , (2006), Rozdział 14. Warunki realizacji celów polityki fiskalnej przez system podatkowy, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8997 - , (2006), Rozdział 15. Ograniczenie biurokratyzmu fiskalnego jako czynnika hamującego rozwój przedsiębiorczości w świetle planowanych zmian w polskim systemie podatkowym, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8998 - , (2006), Rozdział 16. Konstrukcja podatków a rozwój działalności gospodarczej, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8999 - , (2006), Rozdział 17. Przejrzystość polityki NBP i metody jej pomiaru, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
90 - Listwan T., (1999), Kreatorzy szkolenia i rozwoju pracowników, w: red. A.Ludwiczyński, Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
9000 - , (2006), Rozdział 18. Modelowanie stopy procentowej preferowanej przez członków RPP, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9001 - , (2006), Rozdział 19. Wpływ polityki pieniężnej na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9002 - , (2006), Rozdział 20. Polityka państwa w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9003 - , (2006), Rozdział 21. Przemiany w strukturze nakładów inwestycyjnych w Polsce w okresie transformacji, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9004 - , (2006), Rozdział 22. Polityka państwa a możliwości pozyskania kapitału przez średnie i małe przedsiębiorstwa na regulowanym rynku kapitałowym w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9005 - , (2006), Rozdział 23. Regulacyjna funkcja państwa na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9006 - , (2006), Faktoring jako niezbędny instrument finansowy nowoczesnej gospodarki, w: red. Marek Kunasz, Problemy gospodarowania w dobie globalizacji - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9007 - , (2006), ródła finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce , w: red. Marek Kunasz, Problemy gospodarowania w dobie globalizacji - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9008 - , (2006), Polska polityka fiskalna a bilans handlowy kraju - analiza teoretyczno-empiryczna, w: red. Marek Kunasz, Problemy gospodarowania w dobie globalizacji - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9009 - , (2006), W kwestii szacowania efektywności kształcenia metodą T.W.Schultza, w: red. Marek Kunasz, Problemy gospodarowania w dobie globalizacji - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9010 - , (2006), Rozproszenie cen produktów homogenicznych w internecie, w: red. Marek Kunasz, Problemy gospodarowania w dobie globalizacji - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9011 - , (2006), Państwo a bezpieczeństwo energetyczne Polski, w: red. Marek Kunasz, Problemy gospodarowania w dobie globalizacji - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9012 - , (2006), Korzyści z wolontariatu pracowniczego w dobie wzrostu konkurencyjności i niepewności otoczenia, w: red. Marek Kunasz, Problemy gospodarowania w dobie globalizacji - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9013 - , (2006), Umiejętności i kwalifikacje kadry zarządzajacej do konkurowania na globalnym rynku UE, w: red. Marek Kunasz, Problemy gospodarowania w dobie globalizacji - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9014 - , (2006), Marketing społeczny w korporacji międzynarodowej Nestle - studium przypadku, w: red. Marek Kunasz, Problemy gospodarowania w dobie globalizacji - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9015 - , (2006), Znaczenie unijnych środków pomocowych w Polsce w zakresie walki z bezrobociem z uwzględnieniem roli sektora MŚP, w: red. Marek Kunasz, Problemy gospodarowania w dobie globalizacji - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9016 - , (2006), Wzajemna konkurencyjność inwestycji proekologicznych, w: red. Marek Kunasz, Problemy gospodarowania w dobie globalizacji - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9017 - , (2006), Konwergencja nominalna a integracja rynków finansowych w Hiszpanii, Portugalii i Grecji na drodze do strefy euro, w: red. Marek Kunasz, Problemy gospodarowania w dobie globalizacji - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9018 - , (2006), Wpływ działań państwa na kształtowanie się cen wybranych produktów rolnych w Polsce, w: red. Marek Kunasz, Problemy gospodarowania w dobie globalizacji - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9019 - , (2006), Wykorzystanie instrumentów rozwoju lokalnego w gminach powiatu hajnowskiego i zambrowskiego w świetle przeprowadzonych badań ankietowych, w: red. Marek Kunasz, Problemy gospodarowania w dobie globalizacji - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9020 - , (2006), Unowocześnienie struktury gospodarczej jako czynnik wzrostu produktywności w polskiej gospodarce, w: red. Marek Kunasz, Problemy gospodarowania w dobie globalizacji - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9021 - , (2006), Kapitał intelektualny w zarządzaniu wiedzą - rozwój i zatrzymywanie wybitnych jednostek w organizacji, w: red. Marek Kunasz, Problemy gospodarowania w dobie globalizacji - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9022 - , (2007), Niestandardowe formy zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej, w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9023 - , (2007), Analiza zatrudnienia w sektorach bankowych wybranych krajów Europy Środkowo- Wschodniej , w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9024 - , (2007), Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych krajów Europy Środkowo- Wschodniej , w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9025 - , (2007), Rynek pracy w RFN: instytucjonalna perspektywa zmian , w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9026 - , (2007), W kierunku elastyczności pracy- aspekty elastyczności polskiego rynku pracy , w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9027 - , (2007), Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w Polsce , w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9028 - , (2007), Tendencje i perspektywy liczby pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach , w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9029 - , (2007), Rynek pracy na terenach wiejskich , w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9030 - , (2007), Bezrobocie kobiet z obszarów wiejskich województwa warmińsko- mazurskiego , w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9031 - , (2007), Keynesizm a nominalne sztywności cen i płac , w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9032 - , (2007), Wpływ płacy minimalnej na poziom zatrudnienia w Polsce , w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9033 - , (2007), Motyw zarobkowy w polskiej emigracji okresu przemian społeczno- gospodarczych , w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9034 - , (2007), Polskie organizacje pozarządowe jako potencjalny zasób miejsc pracy- perspektywa województw o największych wskaźnikach bezrobocia , w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9035 - , (2007), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a tendencje w zatrudnieniu w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego , w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9036 - , (2007), Bariery i perspektywy rozwoju sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw- konsekwencje dla rynku pracy w Polsce , w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9037 - , (2007), Zmiany organizacji i wydajności pracy w przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania w regionie Warmii i Mazur , w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9038 - , (2007), Przedsiębiorczość absolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim, w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9039 - , (2007), Promocja postaw przedsiębiorczych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- wdrażanie działania 2.5. ZPORR w województwie mazowieckim , w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9040 - , (2007), Architektura systemu wsparcia przedsiębiorczości w kontekście aktywizacji zawodowej młodych ludzi na Pomorzu , w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9041 - , (2007), Znaczenie kapitału ludzkiego dla realizacji koncepcji gospodarki opartej na wiedzy , w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9042 - , (2007), Zasoby kapitału ludzkiego na obszarze Warmii i Mazur , w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9043 - , (2007), System pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie- zestaw indywidualnie dobranych mierników i wskaźników , w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9044 - , (2007), Przegląd metod szkoleniowych "on the job" , w: red. Jarosław Poteralski, Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9045 - , (2007), Bariery prowadzenia działalności gospodarczej a konkurencyjność przedsiębiorstw w obszarze Europy Środkowo- Wschodniej , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9046 - , (2007), Outsourcing- koncepcja wzmocnienia konkurencyjności , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9047 - , (2007), Wpływ zachowań proekologicznych na konkurencyjność przedsiębiorstw , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9048 - , (2007), Wpływ gron na konkurencyjność przedsiębiorstw , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9049 - , (2007), Powiązania w grupie kapitałowej i ich wpływ na jej konkurencyjność , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9050 - , (2007), Potencjał innowacyjny organizacji jako determinant konkurencyjności, w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9051 - , (2007), Innowacje a konkurencyjność małych firm w województwie śląskim , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9052 - , (2007), Konkurencyjność przez innowacje na rynku informatycznym w Polsce , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9053 - , (2007), Innowacje produktowe na rynku opakowań - determinant konkurencyjności przedsiębiorstw , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9054 - , (2007), Technologie informacyjne podstawową determinantą konkurencyjności , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9055 - , (2007), Konkurencyjność marketów w Polsce wobec innych form handlu detalicznego , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9056 - , (2007), Konwergencja jako czynnik wzrostu konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9057 - , (2007), Determinanty konkurencyjności na kolejowym rynku przewozów pasażerskich , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9058 - , (2007), Klasyfikacja spółek publicznych na podstawie ich pozycji konkurencyjnej w sektorze budowlanym , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9059 - , (2007), Polski sektor bankowy w budowaniu konkurencyjności regionów , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9060 - , (2007), Konkurencyjność społecznej gospodarki rynkowej , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9061 - , (2007), Konkurencyjność obszarów przyrodniczo cennych , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9062 - , (2007), Kapitał społeczny jako deskryptor przewagi konkurencyjnej , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9063 - , (2007), Nowe formy finansowania rozwoju regionalnego- szansą na wzrost konkurencyjności Polski , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9064 - , (2007), Partnerstwo na rzecz rozwoju regionalnego a konkurencyjność regionalna , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9065 - , (2007), Budowanie konkurencyjnej gospodarki Polski i jej regionów w oparciu o kapitał ludzki w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9066 - , (2007), Konkurencyjność polskiej gospodarki przez pryzmat innowacyjności , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9067 - , (2007), Stare a "nowe" kraje UE- konkurencyjność polskiego eksportu , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9068 - , (2007), Konkurencyjność Szwecji a proces reform gospodarczych , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9069 - , (2007), Determinanty konkurencyjności gospodarki Irlandii , w: red. Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjnoci, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9070 - , (2007), Ryzyko w project finance na przykładzie projektów infrastrukturalnych w polskiej energetyce cieplnej , w: red. Renata Nowak-Lewandowska, Wybrane zagadnienia funkcjonowania podmiotów gospodarczych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9071 - , (2007), Wpływ kosztów na wynik finansowy i rentowność spółki "Malrex" w latach 2002- 2004 , w: red. Renata Nowak-Lewandowska, Wybrane zagadnienia funkcjonowania podmiotów gospodarczych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9072 - , (2007), Wpływ podatków na wzrost gospodarczy , w: red. Renata Nowak-Lewandowska, Wybrane zagadnienia funkcjonowania podmiotów gospodarczych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9073 - , (2007), Procesy liberalizacyjne a kondycja finansowa przedsiębiorstw na przykładzie sektora elektroenergetycznego w Polsce , w: red. Renata Nowak-Lewandowska, Wybrane zagadnienia funkcjonowania podmiotów gospodarczych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9074 - , (2007), Udoskonalona metoda burzy mózgów narzędziem skutecznego poszukiwania rozwiązań innowacyjnych , w: red. Renata Nowak-Lewandowska, Wybrane zagadnienia funkcjonowania podmiotów gospodarczych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9075 - , (2007), The Role of Process Innovation and Technological Change in Gaining Competitive Advantage , w: red. Patrycja Zwiech, Selected aspects of the competitiveness of economies and enterprises, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9076 - , (2007), Influence of Intellectual Capital on Innovation Activity , w: red. Patrycja Zwiech, Selected aspects of the competitiveness of economies and enterprises, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9077 - , (2007), Labour Costs in Economic Practice , w: red. Patrycja Zwiech, Selected aspects of the competitiveness of economies and enterprises, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9078 - , (2007), Abroad Migrations Against Supply's Side of the Labour Market , w: red. Patrycja Zwiech, Selected aspects of the competitiveness of economies and enterprises, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9079 - , (2007), What Affect Singles' Economic Activity in Pakistan , w: red. Patrycja Zwiech, Selected aspects of the competitiveness of economies and enterprises, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9080 - , (2007), Unemployment and Employment in Germany , w: red. Patrycja Zwiech, Selected aspects of the competitiveness of economies and enterprises, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9081 - , (2007), Trends in Foreign Trade of the Member's Countries European Union , w: red. Patrycja Zwiech, Selected aspects of the competitiveness of economies and enterprises, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9082 - , (2007), Development of Human Capital of the Company , w: red. Patrycja Zwiech, Selected aspects of the competitiveness of economies and enterprises, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9083 - , (2007), Human Resources vs. an Increase in the Company Value. An Analysis of the Polish and German Stock Companies , w: red. Patrycja Zwiech, Selected aspects of the competitiveness of economies and enterprises, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9084 - , (2007), Competitive Position of Companies in the Construction Sector Quoted on the Warsaw Stock Exchange in Warsaw , w: red. Patrycja Zwiech, Selected aspects of the competitiveness of economies and enterprises, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9085 - , (2007), The Influence of Labour Monopolization on Consumer Behaviour - a Determinant of Competitiveness of an Enterprise? The Results of the Questionnaire Survey , w: red. Patrycja Zwiech, Selected aspects of the competitiveness of economies and enterprises, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9086 - , (2007), The Influence of External Factors on the Increasing the Competitiveness of Polish Small and Medium Enterprises within the Context of the Common European Market , w: red. Patrycja Zwiech, Selected aspects of the competitiveness of economies and enterprises, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9087 - , (2007), The Role of Planning in Achieving a Competitive Position by Small Companies , w: red. Patrycja Zwiech, Selected aspects of the competitiveness of economies and enterprises, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9088 - , (2007), Cooperation Aspects of Supply and Intermediate Tourism Enterprises: Case of Travel Agencies and Accommodation Establishments in Latvia , w: red. Patrycja Zwiech, Selected aspects of the competitiveness of economies and enterprises, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9089 - , (2007), Market Competition or Concentration? , w: red. Tomasz Bernat, Selected Issues in Contemporary Economic , Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9090 - , (2007), Elastic Forms of Employment as a Chance for Women on the Labour Market , w: red. Tomasz Bernat, Selected Issues in Contemporary Economic , Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9091 - , (2007), Investments in Human Capital Development Made by Enterprises and their Market Value , w: red. Tomasz Bernat, Selected Issues in Contemporary Economic , Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9092 - , (2007), Does Technology Matter in Economic Development and why? , w: red. Tomasz Bernat, Selected Issues in Contemporary Economic , Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9093 - , (2007), Does Low Price Mean High Competitiveness? , w: red. Tomasz Bernat, Selected Issues in Contemporary Economic , Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9094 - , (2007), How to Help Households in Making Financial Decisions , w: red. Tomasz Bernat, Selected Issues in Contemporary Economic , Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9095 - , (2007), Competitiveness of the Labour Market , w: red. Tomasz Bernat, Selected Issues in Contemporary Economic , Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9096 - , (2007), Significance of Environmental Statement EMAS , w: red. Tomasz Bernat, Selected Issues in Contemporary Economic , Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9097 - , (2007), Spatial Mobility of Young People- Modern "Brain Drain" , w: red. Tomasz Bernat, Selected Issues in Contemporary Economic , Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9098 - , (2007), Game Theory Using for Decision Process Modeling , w: red. Tomasz Bernat, Selected Issues in Contemporary Economic , Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9099 - , (2007), Do the Classics and Keynesians Speak the Same Language? and what has Econometrics to do with it? , w: red. Tomasz Bernat, Selected Issues in Contemporary Economic , Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
91 - Pocztowski A., (1999), Zarządzanie szkoleniami w firmie, w: red. A.Ludwiczyński, Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
9100 - , (2007), Price Diversification , w: red. Tomasz Bernat, Selected Issues in Contemporary Economic , Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9101 - , (2007), Methodological Aspects of Evaluating the Competitiveness of Labour Market, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 8, Competitiveness of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9102 - , (2007), The Effectiveness of Education - Methodological Problems on the Basis of E. F. Denison's Research, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 8, Competitiveness of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9103 - , (2007), The Labour Market in Industrial Cluster Analysis , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 8, Competitiveness of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9104 - , (2007), Shift-Share Analysis of Employment Growth Within the EU Countries in 1999-2005, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 8, Competitiveness of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9105 - , (2007), Economic Growth and Situation on the Labour Market, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 8, Competitiveness of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9106 - , (2007), Competitiveness of Women on Polish Labour Market , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 8, Competitiveness of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9107 - , (2007), Regional Labour Market and Tourist Enterprises in Małopolska , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 8, Competitiveness of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9108 - , (2007), Regional Social Mobility as a Factor Affecting Small and Medium-sized Enterprises Development , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 8, Competitiveness of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9109 - , (2007), Conceptualizing The Determinants of Labour Market Flexibility: The EU Perspective , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 7, Flexibility of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9110 - , (2007), Temporary Employment in Member States of The EU , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 7, Flexibility of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9111 - , (2007), Part-Time Employment in The European Union Countries , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 7, Flexibility of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9112 - , (2007), The Management of Working Time and Operating Hours in SMEs in Europe, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 7, Flexibility of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9113 - , (2007), Introducing a Minimum Wage in Germany , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 7, Flexibility of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9114 - , (2007), Some Important Factors of Wage Trends in Hungary , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 7, Flexibility of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9115 - , (2007), Is Flexible Employment Necessary to Apply in Poland? , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 7, Flexibility of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9116 - , (2007), Current Situation in a Polish Labour Market According to The Opinion of Polish Society , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 7, Flexibility of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9117 - , (2007), The Model of Measuring The Effectiveness of Investments in The Development of Human and Intellectual Capital of Employees , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 7, Flexibility of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9118 - , (2007), The Means of Reducing The Divergence Between The Subimages of A Firm As An Employer, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 7, Flexibility of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9119 - , (2007), Comparative Analysis of Working Conditions in the European Union Member States , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 9, The Policy of the EU Member States in Relation to Labour Market Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9120 - , (2007), Social Protection in the European Union Countries , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 9, The Policy of the EU Member States in Relation to Labour Market Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9121 - , (2007), Transformation of Employment and Social Security Policy as the Result of the Evolving Environment in Great Britain , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 9, The Policy of the EU Member States in Relation to Labour Market Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9122 - , (2007), The Role of the Government in Improving the Labour Market Competitiveness in Germany , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 9, The Policy of the EU Member States in Relation to Labour Market Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9123 - , (2007), The Labour Market Reforms and its Impact on Economic System of Germany , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 9, The Policy of the EU Member States in Relation to Labour Market Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9124 - , (2007), The Role of Universities for Regional Labour Markets: the Example of Central Switzerland , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 9, The Policy of the EU Member States in Relation to Labour Market Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9125 - , (2007), Employment Flexibility in Poland against the Background of Other EU Countries , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 9, The Policy of the EU Member States in Relation to Labour Market Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9126 - , (2007), European Employment Strategy- a New Direction for the Polish Employment Policy , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 9, The Policy of the EU Member States in Relation to Labour Market Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9127 - , (2007), The Role of the State in Regulating New Professions in the Sector of Real Estate Services Market in Poland , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 9, The Policy of the EU Member States in Relation to Labour Market Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9128 - , (2007), Labour Market in Poland - Opportunities Hidden in R&D Sector , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 9, The Policy of the EU Member States in Relation to Labour Market Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9129 - , (2007), Unemployment Conteraction Coefficients - the Polish Labour Market, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 9, The Policy of the EU Member States in Relation to Labour Market Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9130 - , (2007), Rozdział 1. Interwencjonizm a ład gospodarczy - perspektywa ordoliberalna, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9131 - , (2007), Rozdział 2. Rola państwa w gospodarce w koncepcjach L.Caro i ks. A.Roszkowskiego w okresie międzywojennym. Znaczenie idei., w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9132 - , (2007), Rozdział 3. Likwidacja głodu na świecie jako wyzwanie XXI wieku, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9133 - , (2007), Rozdział 4. Społeczne aspekty interwencjonizmu państwowego w gospodarce na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9134 - , (2007), Rozdział 5. Wybrane aspekty polityki socjalnej państw członkowskich Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9135 - , (2007), Rozdział 6. Liberalizm a opiekuńczość w krajach Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9136 - , (2007), Rozdział 7. Wpływ regulacji państwa na wyniki sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9137 - , (2007), Rozdział 8. Znaczenie eksportu ropy naftowej dla sytuacji gospodarczej krajów OPEC, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9138 - , (2007), Rozdział 9. Polityka kursu walutowego w krajach Europy środkowo-wschodniej, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9139 - , (2007), Rozdział 10. Awersja inflacyjna a niezależność banku centralnego w krajach transformacji systemowej, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9140 - , (2007), Rozdział 11. Wielka koalicja wobec procesu unifikacji gospodarek wschodnich i zachodnich landów RFN, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9141 - , (2007), Rozdział 12. Polityka wsparcia rolnictwa amerykańskiego w świetle uwarunkowań makroekonomicznych, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9142 - , (2007), Rozdział 13. Ekonomia społeczna a przezwyciężanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce - możliwości i ograniczenia, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9143 - , (2007), Rozdział 14. Morfologia cyklu koniunkturalnego w procesie przemian sektorowych w gospodarce polskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9144 - , (2007), Rozdział 15. Wykorzystanie dyskrecjonalnych narzędzi polityki fiskalnej w procesie stabilizacji koniunktury gospodarczej, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9145 - , (2007), Rozdział 16. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz rozwój handlu międzynarodowego w świetle liberalizacji handlu, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9146 - , (2007), Rozdział 17. Polityka handlowa a bilans płatniczy Polski w latach 1999-2006, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9147 - , (2007), Rozdział 18. Charakterystyka transmisji polityki monetarnej w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9148 - , (2007), Rozdział 19. Komunikacja banków centralnych z otoczeniem a realizacja polityki pieniężnej na przykładzie NBP, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9149 - , (2007), Rozdział 20. Polityka budżetowa Polski w kontekście przyszłego członkostwa w unii gospodarczo - walutowej, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9150 - , (2007), Rozdział 21. Dochody podatkowe budżetu centralnego w Polsce w latach 2003-2005, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9151 - , (2007), Rozdział 22. Procedura budżetowa a nierównowaga fiskalna-wybrane problemy, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9152 - , (2007), Rozdział 23. Wykorzystanie stawek kwotowych a sprawność systemu podatkowego, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9153 - , (2007), Rozdział 24. Rozwój sektora wysokiej techniki jako czynnik poprawy międzynarodowej pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki , w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9154 - , (2007), Rozdział 25. Polska polityka wspierania sektora MSP, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9155 - , (2007), Rozdział 26. Infrastruktura jako przedmiot interwencji państwa na przykładzie programu budowy autostrad w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9156 - , (2007), Rozdział 27. Pomoc publiczna dla inwestujących przedsiębiorstw, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9157 - , (2007), Rozdział 28. Konkurencja w systemie usług publicznych, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9158 - , (2007), Rozdział 29. Regulacja a polityka ochrony konkurencji w telekomunikacji, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9159 - , (2007), Rozdział 30. Rynek telefonii komórkowej w Polsce , w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9160 - , (2007), Rozdział 31. Funkcje ARiMR w rozwoju rolnictwa i jego otoczenia w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2004-2006, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9161 - , (2007), Rozdział 32. Perspektywy rozwoju lokalnego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w opinii mieszkańców obszarów chronionych, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka gospodarcza państwa, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9162 - , (2007), Rozdział 1. Znaczenie konkurencji w teorii ekonomii, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9163 - , (2007), Rozdział 2. Wpływ niedoskonałych decyzji podmiotów na efektywność mechanizmu rynkowego, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9164 - , (2007), Rozdział 3. Mikroekonomiczna rola przedsiębiorcy, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9165 - , (2007), Rozdział 4. Przedsiębiorstwo jednoosobowe jako modelowy producent i jako realny podmiot rynkowy, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9166 - , (2007), Rozdział 5. Optimum ekonomiczno - społeczne rodziny, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9167 - , (2007), Rozdział 6. Zarządzanie proekologiczne- ważny czynnik sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9168 - , (2007), Rozdział 7. Warunki działania i zachowania rynkowe przedsiębiorstw po wejściu Polski do Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9169 - , (2007), Rozdział 8. Skuteczność wybranych składników potencjału konkurencyjności w budowie przewagi nad rywalami, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9170 - , (2007), Rozdział 9. Dyskusja nad neo-keynesowską krzywą Phillipsa - wnioski dla Polski, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9171 - , (2007), Rozdział 10. Rola usług w gospodarce, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9172 - , (2007), Rozdział 11. Wpływ samorządów lokalnych na zachowania rynkowe przedsiębiorstw, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9173 - , (2007), Rozdział 12. Przedsiębiorczość na poziomie gmin jako przejaw realizacji europejskiej polityki spójności, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9174 - , (2007), Rozdział 13. Przedsiębiorstwa franchisingowe na rynku polskim - wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9175 - , (2007), Rozdział 14. Funkcjonalność konfliktów w prywatyzowanych przedsiębiorstwach w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9176 - , (2007), Rozdział 15. Zachowania rynkowe podmiotów gospodarczych na rynku produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9177 - , (2007), Rozdział 16. Rynek oferty publicznej jako odzwierciedlenie zmian zachowań spółek kapitałowych, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9178 - , (2007), Rozdział 17. Analiza skutków połączeń hurtowni farmaceutycznych w Polsce w świetle wybranych modeli dobrobytu społecznego, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9179 - , (2007), Rozdział 18. Nieumyślne psucie wizerunku, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9180 - , (2007), Rozdział 19. Zmiany poziomu, struktury i zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9181 - , (2007), Rozdział 20. Hossa na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych a decyzje dotyczące oszczędności gospodarstw domowych, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9182 - , (2007), Rozdział 21. Postawy gospodarstw domowych względem nieruchomości mieszkalnych , w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9183 - , (2007), Rozdział 22. Korzystanie z kart kredytowych a wydatki gospodarstw domowych, w: red. Danuta Kopycińska, Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9184 - , (2007), Rozdział 1. Elastyczność rynku pracy a dynamika wzrostu gospodarczego w wybranych krajach OECD, w: red. Danuta Kopycińska, Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9185 - , (2007), Rozdział 2. Regulacje rynku pracy a wzrost gospodarczy w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9186 - , (2007), Rozdział 3. Zmiany na rynkach pracy w regionach państw Półwyspu Iberyjskiego, w: red. Danuta Kopycińska, Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9187 - , (2007), Rozdział 4. Procesy delokalizacji we współczesnej gospodarce światowej - szansa czy zagrożenie dla polskiego rynku pracy?, w: red. Danuta Kopycińska, Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9188 - , (2007), Rozdział 5. Związki bezrobocia i inflacji w świetle wybranych wskaźników makroekonomicznych w Polsce i UE-12, w: red. Danuta Kopycińska, Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9189 - , (2007), Rozdział 6. Zmiany poziomu bezrobocia w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9190 - , (2007), Rozdział 7. Przeobrażenia trójsektorowej struktury zatrudnienia w Polsce, na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9191 - , (2007), Rozdział 8. Procesy migracyjne w Unii Europejskiej a funkcjonowanie rynku pracy w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9192 - , (2007), Rozdział 9. Pozapłacowe koszty pracy w kontekście funkcjonowania niemieckiego i polskiego rynku pracy , w: red. Danuta Kopycińska, Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9193 - , (2007), Rozdział 10. Efekty oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9194 - , (2007), Rozdział 11. Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji w świetle różnych wariantów krzywej Phillipsa, w: red. Danuta Kopycińska, Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9195 - , (2007), Rozdział 12. Innowacyjność polskiej gospodarki a sytuacja na rynku pracy, w: red. Danuta Kopycińska, Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9196 - , (2007), Rozdział 13. Kształcenie ustawiczne jako podstawa wzrostu konkurencyjności zasobów pracy w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9197 - , (2007), Rozdział 14. Wzrost wynagrodzeń w Polsce warunkiem wzrostu zagregowanego popytu na dobra i osiągania wzrostu gospodarczego, w: red. Danuta Kopycińska, Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9198 - , (2007), Rozdział 15. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zatrudnienie, w: red. Danuta Kopycińska, Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9199 - , (2007), Rozdział 16. Zasoby pracy i ich wykorzystanie w sektorze rolnictwa indywidualnego w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
92 - Król H., (1999), Efektywny system szkolenia pracowników, w: red. A.Ludwiczyński, Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
9200 - , (2007), Rozdział 17. Kapitał ludzki w kontekście przemian na wiejskim rynku pracy w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9201 - , (2007), Rozdział 18. Uwarunkowania aktywizacji zawodowej bezrobotnych w obszarach wiejskich, w: red. Danuta Kopycińska, Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9202 - , (2007), Rozdział 19. Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (z uwzględnieniem przykładu woj. małopolskiego), w: red. Danuta Kopycińska, Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9203 - , (2007), Rozdział 20. Menedżerów - na polskim i wielkopolskim rynku pracy - portret własny , w: red. Danuta Kopycińska, Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9204 - , (2007), Rozdział 21. Uwarunkowania przedsiębiorczości studentów - rezultaty badań, w: red. Danuta Kopycińska, Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9205 - , (2007), Rozdział 1. Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego w ujęciu nowych teorii wzrostu, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9206 - , (2007), Rozdział 2. Prekursorzy myśli ekonomicznej w kwestii kształcenia i kwalifikacji, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9207 - , (2007), Rozdział 3. Instytucje nowej gospodarki, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9208 - , (2007), Rozdział 4. Rola państwa w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9209 - , (2007), Rozdział 5. Gospodarka oparta na wiedzy - perspektywa mezoekonomiczna, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9210 - , (2007), Rozdział 6. Społeczeństwo budowane na wiedzy istotą współczesnych organizacji, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9211 - , (2007), Rozdział 7. Rozwijanie wiedzy pracowników w organizacji w teorii i praktyce, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9212 - , (2007), Rozdział 8. Wspieranie międzynarodowego uczenia się od siebie - rola klastrów i regionów wiedzy , w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9213 - , (2007), Rozdział 9. Dynamika modelu wzrostu gospodarczego z endogenicznym wzrostem wiedzy i zmiennymi oszczędnościami, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9214 - , (2007), Rozdział 10. Kapitał ludzki w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy w krajach Europy centralno-wschodniej a konwergencja realna w ramach Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9215 - , (2007), Rozdział 11. O zasadności synchronizacji podażowej strony gospodarki polskiej z rozwojem kapitału ludzkiego i intelektualnego , w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9216 - , (2007), Rozdział 12. Wpływ funkcji personalnej na efektywność funkcjonowania podmiotu i kształtowanie kapitału intelektualnego, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9217 - , (2007), Rozdział 13. Wpływ rewolucji informacyjnej na model popytu sieci globalnej, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9218 - , (2007), Rozdział 14. Kapitał ludzki a struktura sektora usług, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9219 - , (2007), Rozdział 15. Kapitał ludzki a rozwój sektora bankowego w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9220 - , (2007), Rozdział 16. Potencjał rozwojowy mikroprzedsiębiorstw na przykładzie subregionu radomskiego, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9221 - , (2007), Wybrane szkoły naukowe w polskiej ekonomii XX wieku, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9222 - , (2007), Nauczanie ekonomii w XXI wieku - kształtowanie umiejętności posługiwania się wiedzą ekonomiczną (economic literacy), w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9223 - , (2007), Konwergencja czy dywergencja we współczesnej gospodarce światowej, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9224 - , (2007), Próba oceny wyników badań nad kapitałem społecznym, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9225 - , (2007), Międzynarodowy pomiar innowacyjności gospodarek, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9226 - , (2007), Modelowanie niepełnej informacji za pomocą teorii gier, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9227 - , (2007), Systemowe podejście do jakości w przedsiębiorstwie, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9228 - , (2007), Kultura dzielenia się wiedzą w innowacyjnej organizacji, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9229 - , (2007), Informacja jako dobro rynkowe, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9230 - , (2007), Przyszłość outsourcingu typu offshore, jako narzędzie zarządzania strategicznego, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9231 - , (2007), Ekonomika i kompetencje zasobów ludzkich, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9232 - , (2007), Okres zwrotu jako jedna z metod oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9233 - , (2007), Wpływ wybranych makrouwarunkowań i czynników ekonomicznych na zachowania gospodarstw domowych, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9234 - , (2007), Dysproporcje społeczne w Polsce w świetle struktury wydatków i dochodów gospodarstw domowych, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9235 - , (2007), Wydajność pracy a przeciętne wynagrodzenie w gospodarce polskiej w latach 2000-2005, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9236 - , (2007), Etyka środowiskowa a zrównoważone gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9237 - , (2007), Teoria gier a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego w oparciu o alianse z przedsiębiorstwami sektora biotechnologii i bioinformatyki, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9238 - , (2007), Wykorzystanie dotacji na rozwój działalności gospodarczej na opolszczyźnie w latach 2005-2006, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9239 - , (2007), Euroregionalizacja i jej wpływ na lokalny rynek pracy, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9240 - , (2007), Zmiany na radomskim rynku pracy po 1989 roku i ich konsekwencje społeczne, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9241 - , (2007), Wybrane aspekty zatrudnienia w przemyśle stoczniowym, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9242 - , (2007), Postawy pracodawców i pracowników wobec konieczności dostosowań do potrzeb rynku pracy (na podstawie badań przemysłu stoczniowego), w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9243 - , (2007), Problemy niemieckiego rynku pracy w perspektywie nowej ekonomii porównawczej, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9244 - , (2007), Konkurencyjność gospodarki tureckiej na tle innych krajów ue, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9245 - , (2007), Ocena antykonkurencyjnych efektów fuzji i przejęć w ue na przykładzie przejęcia HVB przez Unicredito Italiano, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9246 - , (2007), Struktura projektu naukowego, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9247 - , (2007), Systemowy model zarządzania ryzykiem a jakość zarządzania, w: red. Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9248 - , (2007), The limits of competition on the global labour market, w: red. Danuta Kopycińska, Economic choices made in the Polish economy in globalization, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9249 - , (2007), Socially Responsible Investment In Europe, w: red. Danuta Kopycińska, Economic choices made in the Polish economy in globalization, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9250 - , (2007), Warsaw Stock Exchange - a Comparative Analysis with Other Stock Exchanges in the World, w: red. Danuta Kopycińska, Economic choices made in the Polish economy in globalization, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9251 - , (2007), Credit for Polish private sector and government-comparative analysis for Poland and selected EU countries, w: red. Danuta Kopycińska, Economic choices made in the Polish economy in globalization, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9252 - , (2007), Sources of financing of innovative business ventures in the Polish economy, w: red. Danuta Kopycińska, Economic choices made in the Polish economy in globalization, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9253 - , (2007), Social and Economic Changes in Rural Areas in the First Years of EU Membership, w: red. Danuta Kopycińska, Economic choices made in the Polish economy in globalization, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9254 - , (2007), Axological Basis of Networks Functioning as a Cluster in the Context of Individual Innovative Competences, w: red. Danuta Kopycińska, Economic choices made in the Polish economy in globalization, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9255 - , (2007), Does Higher price indicate higher quality? Review of some experimental findings, w: red. Danuta Kopycińska, Economic choices made in the Polish economy in globalization, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9256 - , (2007), Stakeholder approach in company's restructuring decisions, w: red. Danuta Kopycińska, Economic choices made in the Polish economy in globalization, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9257 - , (2007), Leading Indicators of Industrial Electricity Demand, w: red. Danuta Kopycińska, Economic choices made in the Polish economy in globalization, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9258 - , (2007), Determinants of Labour Demand for Immigrants in Poland , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 10, The labour demand in the modern economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9259 - , (2007), Is Employment in Poland Sensitive to Change in Money Supply, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 10, The labour demand in the modern economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9260 - , (2007), Demad for Interdisciplinary Skills in Marketing and Logistics: The Case of Lithuanian Enterprises, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 10, The labour demand in the modern economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9261 - , (2007), The Comparison of Competitiveness Biotechnology Intellectual Human Capital and Enterpretuar in EU and USA Economy as the Factor the Future Development of Biotechnology Sector , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 10, The labour demand in the modern economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9262 - , (2007), Determinants of Labour Seeking Time Resulting From Labour Demand on Szczecin Labour Market, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 10, The labour demand in the modern economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9263 - , (2007), European Companies in the Period of Globalization - Derived Transformation , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 10, The labour demand in the modern economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9264 - , (2007), Impact of Labour Taxation on the Model of Managing Business Costs , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 10, The labour demand in the modern economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9265 - , (2007), Value System Held by the Students vs. the Expectations of Employers , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 10, The labour demand in the modern economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9266 - , (2007), The Examination of Macro and Microeconomic Costs and Results of Education as Seen in Economics Theory , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 11, Quality of labour resources, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9267 - , (2007), Theoretical Aspects of Proecological Quality of Personnel Management, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 11, Quality of labour resources, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9268 - , (2007), Managing an Enterprise's Intellectual Capital for its Competitive Advantage, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 11, Quality of labour resources, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9269 - , (2007), Educational Level of Societies vs. the Situation on Labour Markets Found in European Countries, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 11, Quality of labour resources, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9270 - , (2007), Human Capital and International Competitiveness of OECD Countries, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 11, Quality of labour resources, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9271 - , (2007), On the Necessity of Matching the Polish Economy's Supply with the Development of the Human and Intellectual Capital , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 11, Quality of labour resources, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9272 - , (2007), Relational Capital and its Impact on Firms' Performance: the Case of Polish Enterprises, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 11, Quality of labour resources, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9273 - , (2007), Socio-Demographic Characteristics of Labour Resources in Agriculture, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 11, Quality of labour resources, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9274 - , (2007), The Competency Management, as a Main Criteria of Life Insurance Companies Effectiveness, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 11, Quality of labour resources, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9275 - , (2007), Zmiany w zasobach pracy w Polsce w latach 1990-2003 a konkurencyjność gospodarki, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 430, Prace Katedry Mikroekonomii nr 11, Problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9276 - , (2007), Zatrudnienie i wydajność pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 430, Prace Katedry Mikroekonomii nr 11, Problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9277 - , (2007), Warunki życia polskich gospodarstw domowych w świetle zmian na rynku pracy, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 430, Prace Katedry Mikroekonomii nr 11, Problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9278 - , (2007), Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 430, Prace Katedry Mikroekonomii nr 11, Problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9279 - , (2007), Zdyskontowane wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia a wybór kierunku studiów, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 430, Prace Katedry Mikroekonomii nr 11, Problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9280 - , (2007), koncepcje cyklu życia przedsiębiorstwa, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 430, Prace Katedry Mikroekonomii nr 11, Problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9281 - , (2007), Potrzeby a wiedza ekologiczna konsumentów, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 430, Prace Katedry Mikroekonomii nr 11, Problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9282 - , (2007), Finansowanie ochrony środowiska przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 430, Prace Katedry Mikroekonomii nr 11, Problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9283 - , (2007), Techniki stosowane na etapie realizacji szkolenia. Wyniki badań, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 430, Prace Katedry Mikroekonomii nr 11, Problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9284 - , (2007), Kwestia kapitału społecznego a rozwiązywanie problemu ubóstwa w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 430, Prace Katedry Mikroekonomii nr 11, Problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9285 - , (2007), Koncentracja rynkowa a bariery wejścia na rynek na przykładzie rynku telekomunikacji mobilnej w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 430, Prace Katedry Mikroekonomii nr 11, Problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9286 - , (2007), Interdisciplinary consumer research: delineating values, motives and emotions in consumer behaviour, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 430, Prace Katedry Mikroekonomii nr 11, Problemy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9287 - , (2008), Investments in Education in Poland and in the EU Countries - as an Element of Building Modern Labour Resources and Ensuring Social Cohesion, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 12, Influence of Education on Human Resources Competitivenes, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9288 - , (2008), Expenditure on Education in the European Union Member States in Comparison with the USA, Norway and Japan, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 12, Influence of Education on Human Resources Competitivenes, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9289 - , (2008), Expenditure on Education Incurred by Polish Society in the Period 2000-2006, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 12, Influence of Education on Human Resources Competitivenes, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9290 - , (2008), Non-monetary and Social Effects of Education, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 12, Influence of Education on Human Resources Competitivenes, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9291 - , (2008), Education as the Element of Entrepreneurship Support System, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 12, Influence of Education on Human Resources Competitivenes, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9292 - , (2008), Staff Development and Education as an Instrument to Increase their Value to Present and Future Employers, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 12, Influence of Education on Human Resources Competitivenes, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9293 - , (2008), Factors Determining Educational Systems at Higher Education Level in Poland and Chosen Countries, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 12, Influence of Education on Human Resources Competitivenes, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9294 - , (2008), Meaning of Ecological Education for the Competitiveness of Work Resources, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 12, Influence of Education on Human Resources Competitivenes, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9295 - , (2008), Level of Education as one of Determinants of Labour Seeking Time, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 12, Influence of Education on Human Resources Competitivenes, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9296 - , (2008), Competitiveness of University Graduates in the Labor Market, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 12, Influence of Education on Human Resources Competitivenes, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9297 - , (2008), Demand for Interdisciplinary Skills in Marketing and Logistics: the Case of Lithuanian Enterprises, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 12, Influence of Education on Human Resources Competitivenes, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9298 - , (2008), Wpływ informacji na zachowania podmiotów na rynku akcji, w: red. Grażyna Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9299 - , (2008), Pięćdziesiąt lat krzywej Philipsa, w: red. Grażyna Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
93 - Jasiński Z., Janiak-Rejno I., (2004), Sposoby pomiaru i oceny efektów szkolenia pracowników, w: red. , materiały z konferencji Efektywność źródłem bogactwa narodów (19-21.01.04), , Wrocław-Karpacz.
9300 - , (2008), Zarządzanie zasobami siły roboczej osób starszych w Polsce i Unii Europejskiej, w: red. Grażyna Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9301 - , (2008), Deprecjacja kapitału ludzkiego a efekty histerezy bezrobocia w Polsce, w: red. Grażyna Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9302 - , (2008), Postawy i oczekiwania osób bezrobotnych dotyczące potrzeb szkoleniowych powiatu koszalińskiego, w: red. Grażyna Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9303 - , (2008), Zmiany w spójności gospodarczej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem państw i regionów Europy Środkowowschodniej, w: red. Grażyna Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9304 - , (2008), Analiza zmian struktury zatrudnienia w przemyśle polskim w latach 1995-2005, w: red. Grażyna Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9305 - , (2008), Rola systemu kształcenia kapitału ludzkiego wobec potrzeb rynku pracy w procesie realizacji założeń gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, w: red. Grażyna Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9306 - , (2008), Swobodny przepływ pracowników na obszarze Unii Europejskiej - aspekty teoretyczne i empiryczne , w: red. Grażyna Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9307 - , (2008), Rola przedsiębiorcy w procesie konkurencji, w: red. Grażyna Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9308 - , (2008), Problemy pomiaru wzrosty małych i średnich przedsiębiorstw, w: red. Grażyna Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9309 - , (2008), Kapitał ludzki jako podstawa sukcesu nowoczesnego przedsiębiorstwa, w: red. Grażyna Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9310 - , (2008), Rola osoby przedsiębiorcy w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej, w: red. Grażyna Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9311 - , (2008), Polskie realia stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu - przeszkody i korzyści, w: red. Grażyna Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9312 - , (2008), Miejsce Polski w innowacyjnej gospodarce światowej, w: red. Grażyna Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9313 - , (2008), Konkurencyjność przedsiębiorstw Pomorza Środkowego - logistyka dystrybucji, w: red. Grażyna Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9314 - , (2008), Kapitał ludzki w teoriach wzrostu gospodarczego. Implikacje dla Polski, w: red. Grażyna Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9315 - , (2008), Implikacje konwergencji w branżach ICT dla polityki regulacyjnej, w: red. Grażyna Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9316 - , (2008), Społeczno - gospodarcze skutki handlu emisjami CO2 - wybrane aspekty teoretyczne, w: red. Grażyna Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9317 - , (2008), Znaczenie cen rolnych w systemie sterowania rolnictwem, w: red. Grażyna Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9318 - , (2008), Zatrudnienie a innowacyjność w sektorze usługowym , w: red. Grażyna Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9319 - , (2008), Człowiek i zasoby przedsiębiorstwa a efekt synergii, w: red. Grażyna Maniak, Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9320 - , (2008), Rozdział 1.Uwarunkowania niezbędne dla realizacji podstawowych celów wspólnoty w krajach Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka Unii Europejskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9321 - , (2008), Rozdział 2.Liberalizm i opiekuńczość a sprawność systemów gospodarczych państw w Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka Unii Europejskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9322 - , (2008), Rozdział 3.Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i jej perspektywy na drugą dekadę XXI wieku, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka Unii Europejskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9323 - , (2008), Rozdział 4.Zmiany udziału dopłat w dochodach gospodarstw rolniczych UE w latach 1989 - 2005, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka Unii Europejskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9324 - , (2008), Rozdział 5.Zwiększanie znaczenia aspektu terytorialnego w polityce rozwoju Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka Unii Europejskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9325 - , (2008), Rozdział 6.Działania na rzecz poprawy jakości regulacji w Unii Europejskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka Unii Europejskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9326 - , (2008), Rozdział 7.Polityka Unii Europejskiej wobec procesów dezindustrializacji, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka Unii Europejskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9327 - , (2008), Rozdział 8.Próba oceny makroekonomicznej efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach UE , w: red. Danuta Kopycińska, Polityka Unii Europejskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9328 - , (2008), Rozdział 9.Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy a bezrobocie w krajach strefy Euro , w: red. Danuta Kopycińska, Polityka Unii Europejskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9329 - , (2008), Rozdział 10.Wykształcenie jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego państw Europy Środkowowschodniej na tle Unii Europejskiej , w: red. Danuta Kopycińska, Polityka Unii Europejskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9330 - , (2008), Rozdział 11.Czynniki ubóstwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka Unii Europejskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9331 - , (2008), Rozdział 12.Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziom inwestycji krajowych w państwach Europy Środkowowschodniej, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka Unii Europejskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9332 - , (2008), Rozdział 13.Bariery rozwojowe polskiego eksportu do Unii Europejskiej a możliwości ograniczania ich negatywnych konsekwencji, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka Unii Europejskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9333 - , (2008), Rozdział 14.Czynniki poprawy konkurencyjności Unii europejskiej wobec Chin, Japonii i USA, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka Unii Europejskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9334 - , (2008), Rozdział 15.Mikropodstawy w modelowaniu integracji walutowej, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka Unii Europejskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9335 - , (2008), Rozdział 1.Hayek i Friedman o ekonomicznej roli państwa, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9336 - , (2008), Rozdział 2.Poglądy ekonomiczne Stanisława Grabskiego i Stanisława Głąbińskiego w kwestii interwencjonizmu państwa, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9337 - , (2008), Rozdział 3.Neoliberalny system gospodarczy, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9338 - , (2008), Rozdział 4.Państwo jako podmiot kształtujący ład społeczno - ekonomiczny , w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9339 - , (2008), Rozdział 5.Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9340 - , (2008), Rozdział 6.Instytucje wspierające wzrost gospodarczy w wymiarze teoretycznym, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9341 - , (2008), Rozdział 7.Inflacja a wzrost gospodarczy - ujęcie teoretyczne i zastosowania w polityce makroekonomicznej, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9342 - , (2008), Rozdział 8.Polityka fiskalna a optymalne stopy oszczędności w modelu wzrostu gospodarczego z czynnikiem migracji ludności, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9343 - , (2008), Rozdział 9.Strukturalne zmiany zatrudnienia w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9344 - , (2008), Rozdział 10.Współzależności pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego a wielkością wsparcia sektora rolnego, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9345 - , (2008), Rozdział 11.Polityka dochodów i jej rola w kształtowaniu procesów inflacyjnych w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9346 - , (2008), Rozdział 12.Próba oceny oddziaływania banku centralnego na zachowanie gospodarstw domowych w Polsce w latach 2004-2007, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9347 - , (2008), Rozdział 13.Specjalne strefy ekonomiczne jako narzędzie polityki gospodarczej państwa, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9348 - , (2008), Rozdział 14.Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9349 - , (2008), Rozdział 15.Zakres ingerencji państwa w II filar systemu emerytalnego, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9350 - , (2008), Rozdział 16.Pomoc publiczna w procesach restrukturyzacji polskiego sektora węgla kamiennego, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9351 - , (2008), Rozdział 17.Regulator publiczny w przeciwdziałaniu niedoskonałością mechanizmu rynkowego na przykładzie rynku transportu kolejowego, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9352 - , (2008), Rozdział 18.Państwo jako istotny podmiot kształtujący strukturę polskiego rynku usług pocztowych, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9353 - , (2008), Rozdział 19.Instrumenty finansowego wspierania przez państwo działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw - analiza porównawcza, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9354 - , (2008), Rozdział 20.Możliwości poprawy innowacyjności regionów w Polsce w wyniku realizacji polityki regionalnej, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9355 - , (2008), Rozdział 21.Zmiany na rynku pracy w świetle wyników badań przeprowadzonych w województwie pomorskim, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9356 - , (2008), Rozdział 22.Kierunki i efekty reform gospodarczych w Indiach, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9357 - , (2008), Rozdział 23.Aktywna polityka rynku pracy w krajach Ameryki Łacińskiej, w: red. Danuta Kopycińska, Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9358 - , (2008), Rozdział 1.Kapitał zagraniczny a innowacyjność przedsiębiorstw, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć podmiotów rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9359 - , (2008), Rozdział 2.Działalność innowacyjna i zmiany technologii w polskim przemyśle przetwórczym, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć podmiotów rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9360 - , (2008), Rozdział 3.Analiza wpływu czynników środowiska zewnętrznego na konkurencyjność przedsiębiorstwa, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć podmiotów rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9361 - , (2008), Rozdział 4.Stratyfikacja współdziałania gospodarczego w ujęciu praktycznym, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć podmiotów rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9362 - , (2008), Rozdział 5.Skala a konkurencyjność w polskim sektorze bankowym w latach 1999-2005, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć podmiotów rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9363 - , (2008), Rozdział 6.Wielowymiarowa analiza porównawcza banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć podmiotów rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9364 - , (2008), Rozdział 7.Dot.com na rynkach finansowych gospodarki sieciowej, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć podmiotów rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9365 - , (2008), Rozdział 8.Wybrane aspekty spekulacyjnego wzrostu cen aktywów finansowych w ujęciu behawioralnym, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć podmiotów rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9366 - , (2008), Rozdział 9.Matematyczne modele fuzji jako narzędzie analizy stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia połączeń przedsiębiorstw, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć podmiotów rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9367 - , (2008), Rozdział 10.Podmioty i przyczyny konfliktów w prywatyzowanych przedsiębiorstwach w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć podmiotów rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9368 - , (2008), Rozdział 11.Zachowania korupcyjne w sektorze prywatnym, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć podmiotów rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9369 - , (2008), Rozdział 12.Analiza współzależności kursów akcji spółek branży cukrowniczej, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć podmiotów rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9370 - , (2008), Rozdział 13.Relacje rolników z instytucjami w aspekcie finansowania gospodarstw ze źródeł zewnętrznych , w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć podmiotów rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9371 - , (2008), Rozdział 14.Racjonalność decyzji konsumenta w keynesowskim modelu rynku stałych nabywców A.M. Okuna, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć podmiotów rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9372 - , (2008), Rozdział 15.Przemiany struktury konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce - analiza ekonometryczna , w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć podmiotów rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9373 - , (2008), Rozdział 16.Zmiany struktur wydatków gospodarstw domowych w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Konkurencyjnoć podmiotów rynkowych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9374 - , (2008), Rozdział 1.Rola kadry kierowniczej w zarządzaniu wiedzą w organizacjach w teorii i praktyce, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9375 - , (2008), Rozdział 2.Wykształcenie kadry zarządzającej przedsiębiorstw jako determinanta ich skłonności innowacyjnej, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9376 - , (2008), Rozdział 3.Zaufanie w kapitale społecznym czynnikiem wspierającym prawidłowe funkcjonowanie organizacji, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9377 - , (2008), Rozdział 4.Przestrzenne zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego a rozwój gospodarczy, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9378 - , (2008), Rozdział 5.Jakość instytucji, kapitał ludzki a dynamika rozwoju gospodarczego, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9379 - , (2008), Rozdział 6.Kapitał ludzki w zrównoważonym rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9380 - , (2008), Rozdział 7.Rola jakości kapitału ludzkiego w rozwoju regionu rozdrobnionego rolnictwa, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9381 - , (2008), Rozdział 8.Teoria i praktyka jako źródła wiedzy i wnioskowania w badaniach ekonomicznych, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9382 - , (2008), Rozdział 9.Metody wdrażania konsorcjów naukowo - przemysłowych w Polsce w celu poprawy komercjalizacji wyników badań naukowych, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9383 - , (2008), Rozdział 10.W sprawie przemian w szkolnictwie wyższym i kształcenia ekonomistów, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9384 - , (2008), Rozdział 11.Badanie indywidualnej rentowności kształcenia - aspekty metodologiczne, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9385 - , (2008), Rozdział 12.Potencjał proprzedsiębiorczy studentów i klimat wobec przedsiębiorczości w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9386 - , (2008), Rozdział 13.Wybrane kompetencje przywódcze kadry kierowniczej na przykładzie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie leszczyńskim, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9387 - , (2008), Rozdział 14.Potrzeby szkoleniowe przedsiębiorstw w opinii menedżerów przemysłu stoczniowego, w: red. Danuta Kopycińska, Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9388 - , (2008), Innovation as a determinant of competitiveness of a company , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 13, Microeconomics Conditions of Economy Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9389 - , (2008), Corporate social responsibility as a valuable contribution to improvement the competitiveness of enterprise , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 13, Microeconomics Conditions of Economy Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9390 - , (2008), Applying the analysis of the events to the estimation of vitality of firms on the market with increasing competitiveness, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 13, Microeconomics Conditions of Economy Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9391 - , (2008), Choice of competition field in the context of the firms competitiveness potential in the employment sphere, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 13, Microeconomics Conditions of Economy Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9392 - , (2008), Competitiveness of economy in the light of contemporary consumer behavior, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 13, Microeconomics Conditions of Economy Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9393 - , (2008), The correlation between labour force measures and economy competitiveness indicator, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 13, Microeconomics Conditions of Economy Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9394 - , (2008), The influence of vocational orientation on regional competitiveness, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 13, Microeconomics Conditions of Economy Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9395 - , (2008), Implementing competition in the presence of market failures - the case of health care , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 13, Microeconomics Conditions of Economy Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9396 - , (2008), Competitiveness of the Western Balkan countries and Turkey in the context of European intergration process, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 13, Microeconomics Conditions of Economy Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9397 - , (2008), Industry and country effect in financial ratios of enterprises - the case of Finland, Italy and Netherlands, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 13, Microeconomics Conditions of Economy Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9398 - , (2008), Micro- and macro-economic business environment: locations and clusters in Lithuania , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 13, Microeconomics Conditions of Economy Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9399 - , (2008), Incentives for business competition at the local consumer market in Ukraine, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 4 No. 13, Microeconomics Conditions of Economy Competitiveness, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9400 - , (2009), Conditions for Changes of Labour Markets in the Modern World, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 5 No. 14, Labour Market in EU and in the World, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9401 - , (2009), Relashionship between Labour Force and Global Competitiveness Index, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 5 No. 14, Labour Market in EU and in the World, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9402 - , (2009), Employment Rate in the European Union Member States in the Period 1998 - 2007., w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 5 No. 14, Labour Market in EU and in the World, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9403 - , (2009), Review of Chosen Migration Theories, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 5 No. 14, Labour Market in EU and in the World, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9404 - , (2009), European Union States and Migration of Human Resources, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 5 No. 14, Labour Market in EU and in the World, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9405 - , (2009), Development of Service Sector - Implications for Employment in the European Union, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 5 No. 14, Labour Market in EU and in the World, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9406 - , (2009), Supporting and Obstructive Factors of Reconciliation Work and Private Life in Hungary, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 5 No. 14, Labour Market in EU and in the World, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9407 - , (2009), Situational Study of Polish Labour Market (2000-2007), w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 5 No. 14, Labour Market in EU and in the World, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9408 - , (2009), Situation of Women on Labour Market in Poland , w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 5 No. 14, Labour Market in EU and in the World, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9409 - , (2009), Remuneration of Work as Source of Income Received by Households (Citing the Exemple of Poland)., w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 5 No. 14, Labour Market in EU and in the World, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9410 - , (2009), The Quality of Economic Policy and the Labour Market in Poland, the US and the EU, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 5 No. 15, Stimulating of Competitiveness of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9411 - , (2009), The Role of the State in Improving Labour Market Competitiveness: Educating and Training in Lithuania, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 5 No. 15, Stimulating of Competitiveness of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9412 - , (2009), International Migration as a Factor of Labour Market Competitiveness, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 5 No. 15, Stimulating of Competitiveness of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9413 - , (2009), The Element of High-Quality in Human Capital as a Basis for Creating Competitive Labour Market, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 5 No. 15, Stimulating of Competitiveness of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9414 - , (2009), Higher Education versus Competitiveness on Labour Market, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 5 No. 15, Stimulating of Competitiveness of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9415 - , (2009), Professional Activity as a Factor of Competitiveness on Labour Market, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 5 No. 15, Stimulating of Competitiveness of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9416 - , (2009), The Education System as Competitiveness Factor of Local Labour Market, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 5 No. 15, Stimulating of Competitiveness of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9417 - , (2009), Entrepreneurship as a Factor Stimulating of Competitiveness of Local Labour Market, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 5 No. 15, Stimulating of Competitiveness of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9418 - , (2009), Students Competing on Labour Market and Their Expectations About Professional Career - Results of Researches, w: red. Danuta Kopycińska, Economics & Competition Policy Vol. 5 No. 15, Stimulating of Competitiveness of Labour Market, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9419 - , (2008), Wybrane koncepcje teorii przedsiębiorczości, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 470, Prace Katedry Mikroekonomii nr 12, Wybory podmiotów decyzyjnych na rynku polskim i zagranicznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9420 - , (2008), Aspekty teoretyczne racjonalności zachowań konsumentów, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 470, Prace Katedry Mikroekonomii nr 12, Wybory podmiotów decyzyjnych na rynku polskim i zagranicznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9421 - , (2008), Proces szkoleniowy w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 470, Prace Katedry Mikroekonomii nr 12, Wybory podmiotów decyzyjnych na rynku polskim i zagranicznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9422 - , (2008), Proekologiczna działalność przedsiębiorstw przemysłu chemicznego na przykładzie Zakładów Chemicznych "Police" S.A., w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 470, Prace Katedry Mikroekonomii nr 12, Wybory podmiotów decyzyjnych na rynku polskim i zagranicznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9423 - , (2008), Elastyczność pracy. Aspekty zjawiska na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 470, Prace Katedry Mikroekonomii nr 12, Wybory podmiotów decyzyjnych na rynku polskim i zagranicznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9424 - , (2008), Edukacja - źródł czy sposób na niedopasowanie popytowo-podażowe na rynku pracy?, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 470, Prace Katedry Mikroekonomii nr 12, Wybory podmiotów decyzyjnych na rynku polskim i zagranicznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9425 - , (2008), Ubóstwo a uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 470, Prace Katedry Mikroekonomii nr 12, Wybory podmiotów decyzyjnych na rynku polskim i zagranicznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9426 - , (2008), Stan i perspektywy rozwoju regionalnego rynku oświaty Polski i Ukrainy, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 470, Prace Katedry Mikroekonomii nr 12, Wybory podmiotów decyzyjnych na rynku polskim i zagranicznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9427 - , (2008), Kształtowanie się efektywności przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej w latach 1990-2001, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 470, Prace Katedry Mikroekonomii nr 12, Wybory podmiotów decyzyjnych na rynku polskim i zagranicznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9428 - , (2008), Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w: red. Danuta Kopycińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 470, Prace Katedry Mikroekonomii nr 12, Wybory podmiotów decyzyjnych na rynku polskim i zagranicznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9429 - , (2009), The application of game theory into the model of signaling, w: red. Tomasz Bernat, Competition of entities with reference to competition of the economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9430 - , (2009), Insurance market competition and its develop perspectives, w: red. Tomasz Bernat, Competition of entities with reference to competition of the economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9431 - , (2009), Competition in the market of mobile telephony in Poland, w: red. Tomasz Bernat, Competition of entities with reference to competition of the economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9432 - , (2009), Competing for the market of women-consumers, w: red. Tomasz Bernat, Competition of entities with reference to competition of the economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9433 - , (2009), Sustainability principles in university governance: an interdisciplinary approach in Lithuanian universities, w: red. Tomasz Bernat, Competition of entities with reference to competition of the economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9434 - , (2009), Manufacturing industry as a major factor of long-term sustainable economic growth, w: red. Tomasz Bernat, Competition of entities with reference to competition of the economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9435 - , (2009), Structure of enterprises sector in Poland, w: red. Tomasz Bernat, Competition of entities with reference to competition of the economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9436 - , (2009), Drivers of SME's competitiveness in a modern economy, w: red. Tomasz Bernat, Competition of entities with reference to competition of the economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9437 - , (2009), The influence of emigration for functioning of labor market in Poland during the process of integration with European Union, w: red. Tomasz Bernat, Competition of entities with reference to competition of the economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9438 - , (2009), Entrepreneurial attitudes taken in households vs. competitiveness of the economy, w: red. Tomasz Bernat, Competition of entities with reference to competition of the economy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9439 - , (2009), Rozdział 1. Czy globalizacja powoduje "równanie w dół"?, w: red. Danuta Kopycińska, Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego wiata, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9440 - , (2009), Rozdział 2. Makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania zmian cen na rynkach rolnych w warunkach globalizacji, w: red. Danuta Kopycińska, Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego wiata, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9441 - , (2009), Rozdział 3. Kryzysy międzynarodowe XX i XXI w. a cykliczny charakter interwencjonizmu państwowego w państwach triady, w: red. Danuta Kopycińska, Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego wiata, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9442 - , (2009), Rozdział 4. Międzynarodowe instytucje finansowe a kryzysy finansowe, w: red. Danuta Kopycińska, Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego wiata, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9443 - , (2009), Rozdział 5. Inwestycje w działalność B+R a rozwój sektora high-tech, w: red. Danuta Kopycińska, Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego wiata, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9444 - , (2009), Rozdział 6. Czynniki wzrostu gospodarczego w Azji wschodniej - ewolucja dyskusji, w: red. Danuta Kopycińska, Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego wiata, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9445 - , (2009), Rozdział 7. Globalizacja, innowacja i konkurencja w procesie rozwoju regionów unijnych, w: red. Danuta Kopycińska, Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego wiata, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9446 - , (2009), Rozdział 8. Ewolucja budżetu UE w kontekście wyzwań ekologicznych, w: red. Danuta Kopycińska, Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego wiata, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9447 - , (2009), Rozdział 9. Wpływ wzrostu gospodarczego na europejskie rynki pracy, w: red. Danuta Kopycińska, Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego wiata, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9448 - , (2009), Rozdział 10. Rozwój wymiany gospodarczej Indii z Unią Europejską (przesłanki, dynamika i struktura), w: red. Danuta Kopycińska, Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego wiata, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9449 - , (2009), Rozdział 11. Energia nuklearna a polityka energetyczna Szwecji w dobie światowej niestabilności gospodarczej i politycznej, w: red. Danuta Kopycińska, Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego wiata, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9450 - , (2009), Rozdział 12. Infrastruktura instytucjonalna w procesie wspierania działalności innowacyjnej MŚP we Francji - wnioski dla Polski, w: red. Danuta Kopycińska, Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego wiata, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9451 - , (2009), Rozdział 13. Niedopasowania na niemieckim rynku pracy w świetle reform Hartza, w: red. Danuta Kopycińska, Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego wiata, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9452 - , (2009), Rozdział 14. Fundamentalne kwestie zintegrowanego rozwoju w warunkach globalnego kryzysu, czyli jakiej polityki potrzebuje obecnie Polska, w: red. Danuta Kopycińska, Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego wiata, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9453 - , (2009), Rozdział 15. Uwarunkowania wymiany handlowej pomiędzy Polską a UE, w: red. Danuta Kopycińska, Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego wiata, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9454 - , (2009), Rozdział 16. Wpływ sytuacji na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych na zachowania inwestorów w Polsce - analiza ekonometryczna, w: red. Danuta Kopycińska, Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego wiata, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9455 - , (2009), Rozdział 17. Wpływ działań organów państwa na czynniki kształtujące ofertę kredytową banków na przykładzie kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich, w: red. Danuta Kopycińska, Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego wiata, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9456 - , (2009), Rozdział 1. Rola państwa w gospodarce w dobie kryzysu, w: red. Tomasz Bernat, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9457 - , (2009), Rozdział 2. Kontrowersje wokół instytucji państwa oraz zakresu i skuteczności interwencji, w: red. Tomasz Bernat, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9458 - , (2009), Rozdział 3. Wspieranie rozwoju regionów Unii Europejskiej na przykładzie polskich narodowych strategicznych ram odniesienia 2007-2013, w: red. Tomasz Bernat, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9459 - , (2009), Rozdział 4. Działania rządu w zakresie pobudzania konkurencyjności międzynarodowej - przykład Polski, w: red. Tomasz Bernat, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9460 - , (2009), Rozdział 5. Komunikacja funduszy europejskich, w: red. Tomasz Bernat, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9461 - , (2009), Rozdział 6. Rola interwencji handlowych w wymianie artykułów żywnościowych pomiędzy Polską a Unią Europejską, w: red. Tomasz Bernat, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9462 - , (2009), Rozdział 7. System gospodarczy Turcji w kontekście potencjalnej akcesji do Unii Europejskiej - próba oceny, w: red. Tomasz Bernat, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9463 - , (2009), Rozdział 8. Wielostabilność w nieliniowym modelu cyklu koniunkturalnego z oczekiwaniami, w: red. Tomasz Bernat, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9464 - , (2009), Rozdział 9. Światowy kryzysu gospodarczy a sektor finansowy w Polsce. Przyczynek do dyskusji, w: red. Tomasz Bernat, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9465 - , (2009), Rozdział 10. Otwarte Fundusze Emerytalne - zabezpieczenie na przyszłość czy piramida finansowa?, w: red. Tomasz Bernat, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9466 - , (2009), Rozdział 11. Idea uniwersytetu a gospodarka rynkowa, w: red. Tomasz Bernat, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9467 - , (2009), Rozdział 12. Analiza wpływu wewnętrznych czynników produkcyjnych na konkurencyjność przedsiębiorstwa, w: red. Tomasz Bernat, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9468 - , (2009), Rozdział 13. O sile i kierunku związku pomiędzy poziomem wynagrodzeń a wydajnością pracy w gospodarce polskiej, w: red. Tomasz Bernat, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9469 - , (2009), Rozdział 14. Koszty pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej, w: red. Tomasz Bernat, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9470 - , (2009), Rozdział 15. Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce, w: red. Tomasz Bernat, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9471 - , (2009), Rozdział 16. Ponad 50 lat doświadczeń dualnego systemu kształcenia zawodowego dla rynku pracy, w: red. Tomasz Bernat, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9472 - , (2009), Rozdział 17. Przepływy pracowników w świetle makro- i mikroekonomicznych teorii rynku pracy, w: red. Tomasz Bernat, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9473 - , (2009), Rozdział 18. Kulturowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, w: red. Tomasz Bernat, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9474 - , (2009), Rozdział 19. Zarządzanie kompetencjami osób drogą do osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: red. Tomasz Bernat, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9475 - , (2009), Rozdział 20. Analiza barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na koszalińskim rynku pracy, w: red. Tomasz Bernat, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9476 - , (2009), Rozdział 21. Próba oceny zachowań gospodarstw domowych po wejściu Polski do Unii Europejskiej, w: red. Tomasz Bernat, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9477 - , (2009), Rozdział 22. Sytuacja rodzinna kobiet w Polsce w latach 1990-2007, w: red. Tomasz Bernat, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9478 - , (2009), Chapter 1. The World Financial/Economic Crisis, Public Relations and Economic Theories, w: red. Danuta Kopycińska, Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9479 - , (2009), Chapter 2. Economics in the Age of Crisis: between Anti-Economics and Economic Triumphalism, w: red. Danuta Kopycińska, Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9480 - , (2009), Chapter 3. The Influence of the World Crisis on the Employment in Service Sector, w: red. Danuta Kopycińska, Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9481 - , (2009), Chapter 4. System Transformation versus State Place in Contemporary Economy, w: red. Danuta Kopycińska, Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9482 - , (2009), Chapter 5. The Role of Human Capital in the Process of Convergence. Empirical Analysis, w: red. Danuta Kopycińska, Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9483 - , (2009), Chapter 6. The Structure of Money Supply in Poland During and Before Financial Crisis, w: red. Danuta Kopycińska, Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9484 - , (2009), Chapter 7. Regularities of Changes in Consumption of the Polish Households from 1989 to 2007, w: red. Danuta Kopycińska, Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9485 - , (2009), Chapter 8. Indebtedness of Polish Households in the Light of Consumer Bankruptcy Act, w: red. Danuta Kopycińska, Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9486 - , (2009), Chapter 9. Educational Status Changes of Household Leaders (Heads) versus Households Incomem in Poland in 1993-2006, w: red. Danuta Kopycińska, Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9487 - , (2009), Chapter 10. Missing Profession: the Effect of Gap between Expectation of Enterprise Market and Labour Market - the Role of Globalization, w: red. Danuta Kopycińska, Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9488 - , (2009), Chapter 11. Does Citizen Voice Matter for Public Service Performance, w: red. Danuta Kopycińska, Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9489 - , (2009), Chapter 12. A Model of the Market of Political Offers, w: red. Danuta Kopycińska, Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9490 - , (2009), Chapter 13. On the Cost of Recession in a Life Cycle Model, w: red. Danuta Kopycińska, Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9491 - , (2009), Chapter 14. Interdisciplinary Dimension of Entrepreneurship, w: red. Danuta Kopycińska, Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9492 - , (2009), Chapter 15. An Enterprise as a Receiver in the Internet Knowledge Market, w: red. Danuta Kopycińska, Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9493 - , (2009), Chapter 16. An Enterprise as a Supplier in the Internet Knowledge Market, w: red. Danuta Kopycińska, Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9494 - , (2009), Chapter 17. Developing Sustainability Principles at Lithuanian Universities: an Interdisciplinary Approach, w: red. Danuta Kopycińska, Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9495 - , (2009), Rozdział 1. Założenie racjonalności w ekonomii neoklasycznej i instytucjonalnej, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9496 - , (2009), Rozdział 2. Konkurencyjność gospodarki w świetle koncepcji ordoliberalnych , w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9497 - , (2009), Rozdział 3. Determinanty skuteczności polityki stabilizacji koniunktury gospodarczej w systemach rynkowych, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9498 - , (2009), Rozdział 4. Transformacja systemowa a miejsce państwa we współczesnej gospodarce , w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9499 - , (2009), Rozdział 5. Liberalizm ekonomiczny a strategie transformacji gospodarczej. Przypadek Polski, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9500 - , (2009), Rozdział 6. Refleksje nad systemem gospodarczym Polski (w dwudziestą rocznicę rozpoczęcia transformacji systemowej), w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9501 - , (2009), Rozdział 7. Społeczna gospodarka rynkowa a polska transformacja, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9502 - , (2009), Rozdział 8. Aktywna polityka państwa we wspieraniu inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1989-2007, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9503 - , (2009), Rozdział 9. Podstawowe bariery realizacji zrównoważonego rozwoju w Polsce i możliwości ich ograniczenia przez państwo , w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9504 - , (2009), Rozdział 10. Dekompozycja strukturalna zmian oszczędności sektorów instytucjonalnych w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9505 - , (2009), Rozdział 11. Wpływ przystąpienia do strefy euro na politykę pieniężną banku centralnego, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9506 - , (2009), Rozdział 12. Rola kapitału zagranicznego w prywatyzacji polskiego sektora bankowego oraz ocena jego finansowej efektywności, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9507 - , (2009), Rozdział 13. Ekonomiczne zróżnicowanie regionów Polski, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9508 - , (2009), Rozdział 14. Instytucje finansowe podmiotami zasilającymi uczestników rynku w kapitał pieniężny (na wybranych przykładach) , w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9509 - , (2009), Rozdział 15. Działalność lokacyjna funduszy emerytalnych w sytuacji bessy na GPW, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9510 - , (2009), Rozdział 16. Podatki pośrednie jako źródło dochodów budżetu państwa w latach 2002-2007, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9511 - , (2009), Rozdział 17. Kontrowersje wokół podatku liniowego, w: red. Danuta Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9512 - , (2009), Rozdział 1. Doświadczenia światowe w zakresie ograniczania nierówności gospodarczych poprzez inwestycje w kapitał ludzki, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9513 - , (2009), Rozdział 2. Kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej w świetle badań taksonomicznych, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9514 - , (2009), Rozdział 3. Kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9515 - , (2009), Rozdział 4. Determinanty kształcenia zasobów pracy, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9516 - , (2009), Rozdział 5. Przemiany w kształceniu na poziomie wyższym jako uwarunkowania rozwoju gospodarczego, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9517 - , (2009), Rozdział 6. Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań jakości kapitału ludzkiego, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9518 - , (2009), Rozdział 7. Związki wykształcenia z aktywnością zawodową na wsi, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9519 - , (2009), Rozdział 8. Leader przykładem aktywnego zaangażowania kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9520 - , (2009), Rozdział 9. Stopień wykorzystania kapitału ludzkiego w polskim przemyśle przetwórczym, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9521 - , (2009), Rozdział 10. Kapitał ludzki w teoriach rynku pracy, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9522 - , (2009), Rozdział 11. Efektywność czynnika pracy w wybranych sektorach gospodarki narodowej, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9523 - , (2009), Rozdział 12. Wpływ przekształceń organizacyjno-technicznych w handlu na rynek pracy, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9524 - , (2009), Rozdział 13. Partnerstwo szansą na rozwój kapitału ludzkiego - projekt "Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy", w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9525 - , (2009), Rozdział 14. Sieci wzajemnych relacji grupowych uczestników organizacji miejskiej kluczową składową kapitału społecznego, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9526 - , (2009), Rozdział 15. Kompetencje zawodowe i wzorce profesjonalizmu zarządzania oraz ich znaczenie dla współpracy szkolnictwa wyższego z pracodawcami, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9527 - , (2009), Rozdział 16. Rola kapitału ludzkiego w procesie rozwijania gospodarki opartej na wiedzy, w: red. Danuta Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9528 - , (2009), Rozdział 1. Gospodarstwa domowe o niepewnych dochodach w ujęciu współczesnych ekonomicznych teorii konsumpcji, w: red. Danuta Kopycińska, Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9529 - , (2009), Rozdział 2. Teoria perspektywy i hiperboliczna funkcja dyskonta - implikacje dla teorii konsumpcji, w: red. Danuta Kopycińska, Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9530 - , (2009), Rozdział 3. Interpretacja paradoksu Allaisa za pomocą modelu konfiguralnie ważonej użyteczności, w: red. Danuta Kopycińska, Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9531 - , (2009), Rozdział 4. Zmiany w konsumpcji i zachowaniach Polaków w świetle założeń hipotezy dochodu relatywnego, w: red. Danuta Kopycińska, Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9532 - , (2009), Rozdział 5. Determinanty zachowań gospodarstw domowych na rynku oszczędności celowych i ogólnych, w: red. Danuta Kopycińska, Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9533 - , (2009), Rozdział 6. Dysonans produktywności i dochodowości pracy w gospodarstwach rolniczych UE jako miara zakłócenia mechanizmu rynkowego, w: red. Danuta Kopycińska, Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9534 - , (2009), Rozdział 7. Zmiany w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po integracji z Unią Europejską, w: red. Danuta Kopycińska, Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9535 - , (2009), Rozdział 8. Konkurencyjność przedsiębiorstw w aspekcie działalności innowacyjnej podmiotów sektora MSP, w: red. Danuta Kopycińska, Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9536 - , (2009), Rozdział 9. ródła i metody transferu technologii w sektorze MSP w Polsce, w: red. Danuta Kopycińska, Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9537 - , (2009), Rozdział 10. Znaczenie wiedzy w doskonaleniu proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem, w: red. Danuta Kopycińska, Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9538 - , (2009), Rozdział 11. Inteligencja organizacji i jej wpływ na długoterminowy wzrost przedsiębiorstwa, w: red. Danuta Kopycińska, Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9539 - , (2009), Rozdział 12. Rola przedsiębiorcy społecznego w rozwoju przedsiębiorstw społecznych, w: red. Danuta Kopycińska, Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9540 - , (2009), Rozdział 13. Problem kartelizacji gałęzi o strukturze oligopolistycznej, w: red. Danuta Kopycińska, Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9541 - , (2009), Rozdział 14. Wzrost wartości przedsiębiorstwa a aktywność w obszarze fuzji i przejęć, w: red. Danuta Kopycińska, Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9542 - , (2009), Rozdział 15. Praktyki monopolistyczne na rynkach usług komunalnych, w: red. Danuta Kopycińska, Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9543 - , (2009), Rozdział 16. Jednoosobowe spółki skarbu państwa a proces przekształceń własnościowych (założenia programowe a diagnoza stanu) , w: red. Danuta Kopycińska, Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9544 - , (2009), Rozdział 17. Krakowskie przedsiębiorstwa wobec elastycznych form zatrudnienia, w: red. Danuta Kopycińska, Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9545 - , (2009), Rozdział 18. Przedsiębiorstwa regionu bielsko-bialskiego i ich aktywność na rynkach zagranicznych, w: red. Danuta Kopycińska, Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9546 - , (2009), Rozdział 19. Aktywność proprzedsiębiorcza studentów a pomysł na biznes i skłonność do założenia własnej firmy - rezultaty badań, w: red. Danuta Kopycińska, Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
9547 - Waćkowski K., (2016), Nieprawidłowości w zastosowaniach podejścia procesowego w zarządzaniu, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, Społeczne aspekty zarządzania procesami, Volumina, Szczecin.
9548 - Szeliga-Kowalczyk A., (2016), Zmienność procesów a dysfunkcje społeczne w organizacji, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, Społeczne aspekty zarządzania procesami, Volumina, Szczecin.
9549 - Kunasz M., Zwiech P., (2016), Determinanty sprzyjające orientacji na klienta w organizacjach w świetle badań empirycznych, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, Społeczne aspekty zarządzania procesami, Volumina, Szczecin.
9550 - Ragin-Skorecka K., Nowak F., (2016), Zmiana w procesie a satysfakcja klienta - studium przypadku, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, Społeczne aspekty zarządzania procesami, Volumina, Szczecin.
9551 - Włodarczyk K., (2016), Proces komunikacji jako element podnoszenia konkurencyjności organizacji, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, Społeczne aspekty zarządzania procesami, Volumina, Szczecin.
9552 - Brajer-Marczak R., (2016), Zaangażowanie kadry menedżerskiej w doskonalenie procesów - założenia i praktyka, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, Społeczne aspekty zarządzania procesami, Volumina, Szczecin.
9553 - Szczepańska K., Kosiorek D., (2016), Zarządzanie kulturą organizacyjną w ujęciu procesu, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, Społeczne aspekty zarządzania procesami, Volumina, Szczecin.
9554 - Grzelak W., (2016), Doskonalenie zarządzania procesami w organizacji z wykorzystaniem aplikacji społecznościowych, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, Społeczne aspekty zarządzania procesami, Volumina, Szczecin.
9555 - Jokiel G., (2016), Podejście procesowe vs. projektowe w zarządzaniu, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, Społeczne aspekty zarządzania procesami, Volumina, Szczecin.
9556 - Terebińska M., (2016), Outsourcing funkcji personalnej, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, Społeczne aspekty zarządzania procesami, Volumina, Szczecin.
9557 - Wójcik G., (2016), Wybrane aspekty podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją, w: red. M.Kunasz, P.Zwiech, Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
9558 - Wyrzykowska B., (2016), Dojrzałość organizacji procesowych w Polsce, w: red. M.Kunasz, P.Zwiech, Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
9559 - Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., (2016), Implementacja zarządzania procesowego w organizacji w świetle badań ankietowych, w: red. M.Kunasz, P.Zwiech, Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
9560 - Chojnacka M., (2016), Założenia ISO 9001:2015 w architekturze współczesnego otoczenia, w: red. M.Kunasz, P.Zwiech, Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
9561 - Walaszczyk A., Rajkiewicz M., (2016), Analiza porównawcza modeli podejścia procesowego i projekt własny na przykładzie branży spożywczej, w: red. M.Kunasz, P.Zwiech, Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
9562 - Gębczyńska A., (2016), Stopień wdrożenia podejścia procesowego w organizacjach funkcjonujących w oparciu o certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 9001 - wyniki badań z rynku polskiego, w: red. M.Kunasz, P.Zwiech, Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
9563 - Suska J., (2016), Metoda oceny dojrzałości organizacyjnej przedsiębiorstwa wynikająca z implementacji ISO 9004:2009, w: red. M.Kunasz, P.Zwiech, Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
9564 - Fiuk J., (2016), Na drodze do implementacji Lean Management. Test Siedmiu Barier (T7B), w: red. M.Kunasz, P.Zwiech, Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
9565 - Walentynowicz P., Pocałujko P., (2016), Procedura wdrażania lean management w przedsiebiorstwach produkcyjnych średniej wielkości - studium przypadku, w: red. M.Kunasz, P.Zwiech, Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
9566 - Maleszka A., Linke M., (2016), Praktyka wdrażania narzędzi Lean Management na przykładzie trzech dużych firm produkcyjnych, w: red. M.Kunasz, P.Zwiech, Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
9567 - Szydełko A., (2016), Rachunkowość finansowa jako źródło informacji na potrzeby zarządzania procesami, w: red. M.Kunasz, P.Zwiech, Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
9568 - Kowalska-Napora E., (2016), Podejście sytuacyjne w zarządzaniu, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
9569 - Kowalska-Napora E., (2016), Zarządzanie kosztami działań - teoria góry lodowej, a teoria ograniczeń, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
9570 - Szydełko Ł., (2016), Analiza procesów biznesowych - wybrane aspekty, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
9571 - Turczak A., (2016), Optymalizacja procesu zakupu surowca drzewnego od lasów państwowych, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
9572 - Merta A., Kuchta D., Walczak W., (2016), Monitoring wód podziemnych w ujęciu procesowym. Spojrzenie z perspektywy potrzeb klienta bezpośredniego i pośredniego, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
9573 - Kowalska-Napora E., Sroka E., (2016), Wskaźnik przystosowalności transportu w przepływie osób w aglomeracjach miejskich, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
9574 - Mnich J., Wiśniewski Z., (2016), Podejście procesowe w zarządzaniu uczelnią, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
9575 - Zalewska-Traczyk M., (2016), Model zarządzania własnością intelektualną w uczelniach technicznych, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
9576 - Hauke K., (2016), Wspomaganie zarządzania procesowego w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy przez chmurę obliczeniową, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
9577 - Wacławik Ł., (2016), Specjalizacja i standaryzacja produkcji jako narzędzie doskonalenia procesów w przemyśle kablowym, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
9578 - Szajna A., Stryjski R., (2016), Zarządzanie dokumentami w kancelarii prawnej, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
9579 - Malinowska E., (2016), Wykorzystanie metody CSI do określenia poziomu jakości na przykładzie usług gastronomicznych, w: red. M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
9685 - , (2012), Kapitał ludzki - strategiczny czynnik rozwoju społecznie odpowiedzialnych organizacji , w: red. M.Kunasz, Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie, Volumina, Szczecin.
9686 - , (2012), Społeczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu , w: red. M.Kunasz, Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie, Volumina, Szczecin.
9687 - , (2012), Nierówności w ocenie menedżerek i menedżerów na tle charakterystyk idealnego kierownika , w: red. M.Kunasz, Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie, Volumina, Szczecin.
9688 - , (2012), Postrzeganie pracowników w wieku 50+ przez pracodawców jako przyczyna zbyt szybkiej dezaktywizaji w wieku okołomerytalnym na polskim rynku pracy , w: red. M.Kunasz, Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie, Volumina, Szczecin.
9689 - , (2012), Analiza zmian w strukturze kosztów osobowych spółek radiofonii publicznej w związku z redukcjami wpływów abonamentowych , w: red. M.Kunasz, Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie, Volumina, Szczecin.
9690 - , (2012), Przedsiębiorstwo i pracownik w "społeczeństwie informacyjnym". Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej , w: red. M.Kunasz, Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie, Volumina, Szczecin.
9691 - , (2012), Inwestowanie w badania i rozwój istotnym czynnikiem wzrostu Produktu Krajowego Brutto , w: red. M.Kunasz, Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie, Volumina, Szczecin.
9692 - , (2012), Zróżnicowanie kapitału ludzkiego krajów Unii Europejskiej w kontekście celów strategii Europa 2020, w: red. W.Jarecki, Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy, Volumina, Szczecin.
9693 - , (2012), Demograficzne wyzwania dla rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, w: red. W.Jarecki, Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy, Volumina, Szczecin.
9694 - , (2012), Kwestia kształcenia i kwalifikacji w poglądach ekonomistów klasycznych w świetle teorii kapitału ludzkiego, w: red. W.Jarecki, Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy, Volumina, Szczecin.
9695 - , (2012), Zasoby ludzkie jako potencjał gospodarki narodowej, w: red. W.Jarecki, Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy, Volumina, Szczecin.
9696 - , (2012), Ewolucja postaw studentów wobec podejmowania pracy w czasie studiowania. Praca w czasie studiów - konieczność czy wybór?, w: red. W.Jarecki, Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy, Volumina, Szczecin.
9697 - , (2012), Ocena działań instytucjonalnych w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, w: red. W.Jarecki, Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy, Volumina, Szczecin.
9698 - , (2012), Propozycja dotycząca metody obliczania luki kompetencyjnej i przyporządkowywania pracowników do stanowisk, w: red. W.Jarecki, Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy, Volumina, Szczecin.
9699 - , (2013), Szkolnictwo wyższe w świetle wybranych dokumentów - Polska na tle wybranych krajów europejskich , w: red. M.Kunasz, Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, Volumina, Szczecin.
9700 - , (2013), Publiczne koszty studiowania , w: red. M.Kunasz, Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, Volumina, Szczecin.
9701 - , (2013), Zmiany w strukturze wykształcenia w krajach unijnych w latach 2002 - 2012 , w: red. M.Kunasz, Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, Volumina, Szczecin.
9702 - , (2013), Prognoza popytu na nauczycieli w województwie zachodniopomorskim do 2019 roku , w: red. M.Kunasz, Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, Volumina, Szczecin.
9703 - , (2013), Znajomość języków obcych wśród dorosłych Polaków , w: red. M.Kunasz, Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, Volumina, Szczecin.
9704 - , (2013), Zatrudnienie a nierównomierność rozkładu dochodów w Unii Europejskiej , w: red. M.Kunasz, Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, Volumina, Szczecin.
9705 - , (2013), Analiza efektywności tworzenia wartości z aktywów materialnych i niematerialnych metodą VAIC na przykładzie Polskiego Radia Szczecin S.A. , w: red. M.Kunasz, Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, Volumina, Szczecin.
9706 - , (2013), Zaangażowanie administracji rządowej w propagowanie idei CSR w Polsce, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, Volumina, Szczecin.
9707 - , (2013), Rola organizacji pozarządowych w upowszechnianiu koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu w Polsce, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, Volumina, Szczecin.
9708 - , (2013), Raportowanie społeczne - nowe wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, Volumina, Szczecin.
9709 - , (2013), Aspekty nierówności płci w społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstwach, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, Volumina, Szczecin.
9710 - , (2013), Budowa kapitału społecznego poprzez realizację koncepcji społecznej odpowiedzialności w biznesie, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, Volumina, Szczecin.
9711 - , (2013), Zagadnienia ekologii i ochrony środowiska a społeczna odpowiedzialność biznesu, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, Volumina, Szczecin.
9712 - , (2013), Ranga produkcyjnej działalności rolniczej, a odpowiedzialność społeczna w aspekcie ochrony krajobrazu rolniczego, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, Volumina, Szczecin.
9713 - , (2013), Pozytywny wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko, człowieka i społeczeństwo, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, Volumina, Szczecin.
9714 - , (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu w Rosji. Aspekt ekologiczny (zarys problemu), w: red. E.Mazur-Wierzbicka, Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, Volumina, Szczecin.
9715 - , (2014), Rynek pracy w Unii Europejskiej w kontekście dobrobytu - analiza wybranych zagadnień , w: red. M.Kunasz, Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny, Volumina, Szczecin.
9716 - , (2014), Zapotrzebowanie na pracowników w województwie zachodniopomorskim. Wybrane aspekty , w: red. M.Kunasz, Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny, Volumina, Szczecin.
9717 - , (2014), Społecznie odpowiedzialne budowanie relacji z pracownikami , w: red. M.Kunasz, Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny, Volumina, Szczecin.
9718 - , (2014), Istotność poszczególnych czynników określających jakość życia zawodowego w zależności od wieku pracownika , w: red. M.Kunasz, Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny, Volumina, Szczecin.
9719 - , (2014), O pewnych sposobach przydzielania pracowników do zadań produkcyjnych , w: red. M.Kunasz, Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny, Volumina, Szczecin.
9720 - , (2014), Zagrożenia i wypadki w pracy w polskich organizacjach , w: red. M.Kunasz, Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny, Volumina, Szczecin.
9721 - , (2014), Mobbing jako patologia zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwach , w: red. M.Kunasz, Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny, Volumina, Szczecin.
9722 - , (2014), Stopień formalizacji działalności szkoleniowej organizacji w świetle wyników badań , w: red. M.Kunasz, Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny, Volumina, Szczecin.
9723 - , (2014), Zarządzanie kompetencjami nauczycieli , w: red. M.Kunasz, Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny, Volumina, Szczecin.
9724 - , (2014), Ethical aspects of corporate social responsibility , w: red. E.Mazur-Wierzbicka, CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej, Volumina, Szczecin.
9725 - , (2014), The meaning of the concept of human nature in the organization and ethical concepts supporting CSR , w: red. E.Mazur-Wierzbicka, CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej, Volumina, Szczecin.
9726 - , (2014), Wybrane aspekty etycznego zarządzania zasobami ludzkimi , w: red. E.Mazur-Wierzbicka, CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej, Volumina, Szczecin.
9727 - , (2014), CSR a funkcja personalna na przykładzie subfunkcji szkoleniowej , w: red. E.Mazur-Wierzbicka, CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej, Volumina, Szczecin.
9728 - , (2014), Bezpieczeństwo i higiena pracy jako jeden z integralnych składników CSR , w: red. E.Mazur-Wierzbicka, CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej, Volumina, Szczecin.
9729 - , (2014), Jakość pracy w koncepcji CSR , w: red. E.Mazur-Wierzbicka, CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej, Volumina, Szczecin.
9730 - , (2014), Psychiczne i społeczne stresory w miejscach pracy w Polsce - prezentacja zjawiska w ujęciu geograficznym i w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu , w: red. E.Mazur-Wierzbicka, CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej, Volumina, Szczecin.
9731 - , (2014), Wspieranie rodzicielstwa jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu , w: red. E.Mazur-Wierzbicka, CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej, Volumina, Szczecin.
9732 - , (2014), Odpowiedzialność społeczna sektora rolno-spożywczego w aspekcie dbałości o zdrowie społeczeństwa i jakość środowiska naturalnego , w: red. E.Mazur-Wierzbicka, CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej, Volumina, Szczecin.
9733 - Waściński T., Wójcik K.A., (2016), Podejście procesowe w zarządzaniu kapitałem ludzkim, w: red. M.Kunasz, BPM vs. HRM, Volumina, Szczecin.
9734 - Szczepańska K., (2016), Efektywność procesów personalnych, w: red. M.Kunasz, BPM vs. HRM, Volumina, Szczecin.
9735 - Kunasz M., Zwiech P., (2016), Pomiar efektywności procesów personalnych - wyniki badań, w: red. M.Kunasz, BPM vs. HRM, Volumina, Szczecin.
9736 - Kramer R., (2016), Istota audytu funkcji personalnej, w: red. M.Kunasz, BPM vs. HRM, Volumina, Szczecin.
9737 - Byrska-Bienias K., Golińska E., (2016), Dobre praktyki w budowaniu ścieżki kariery kadry odpowiedzialnej za kształtowanie zintegrowanych systemów zarządzania, w: red. M.Kunasz, BPM vs. HRM, Volumina, Szczecin.
9738 - Igielski M., (2016), Kierunki doskonalenia zarządzania zespołem pracowników podczas realizacji projektów we współczesnych organizacjach, w: red. M.Kunasz, BPM vs. HRM, Volumina, Szczecin.
9739 - Sadłowska-Wrzesińska J., (2016), Znaczenie komunikacji interpersonalnej w procesie kształtowania wysokiej kultury bezpieczeństwa pracy, w: red. M.Kunasz, BPM vs. HRM, Volumina, Szczecin.
9740 - Szara K., (2016), Możliwości wykorzystania kreatywności w organizacji , w: red. M.Kunasz, BPM vs. HRM, Volumina, Szczecin.
9741 - Łańcuchowska M., (2016), Ryzyko w procesie zarządzania zasobami ludzkimi instytucji publicznych - rozważania teoretyczne., w: red. M.Kunasz, BPM vs. HRM, Volumina, Szczecin.
9742 - Wąchol J., (2016), Zarządzanie procesowe a współczesne elementy zarządzania w gospodarce globalnej, w: red. P.Zwiech, Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, Zapol, Szczecin.
9743 - Chęcińska-Zaucha A., Gródek-Szostak Z., (2016), Zarządzanie i doskonalenie procesów biznesowych w turystyce, w: red. P.Zwiech, Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, Zapol, Szczecin.
9744 - Piszczygłowa B., (2016), Perspektywa procesu a orientacja na klienta w podmiotach leczniczych, w: red. P.Zwiech, Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, Zapol, Szczecin.
9745 - Major M., (2016), Monitorowanie procesów w oparciu o karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu, w: red. P.Zwiech, Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, Zapol, Szczecin.
9746 - Wierzowiecka J., (2016), Zmiany w systemie zarządzania jakością dotyczące zarządzania procesami, w: red. P.Zwiech, Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, Zapol, Szczecin.
9747 - Petryshyn L., (2016), Modelowanie informatyczne procesów zarządzania, w: red. P.Zwiech, Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, Zapol, Szczecin.
9748 - Hauke K., (2016), Technologia Web 2.0 w zarządzaniu procesowym na poziomie gminy - podejście modelowe, w: red. P.Zwiech, Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, Zapol, Szczecin.
9749 - Lenart-Gansiniec R., (2016), Crowdsourcing procesów biznesowych w organizacjach publicznych, w: red. P.Zwiech, Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, Zapol, Szczecin.
9750 - Feliniak U., (2016), Zrównoważona karta wyników w kontekście zarządzania procesowego, w: red. P.Zwiech, Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, Zapol, Szczecin.
9751 - Antonowicz P., Skrzyniarz P., Stawicka T., Stolarz A., (2016), Komplementarność perspektyw balanced scorecard oraz zarządzania procesowego w operacjonalizacji strategii w organizacji wieloodziałowej na przykładzie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w: red. P.Zwiech, Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, Zapol, Szczecin.
9752 - Błońska E., (2016), Struktura zarządzania procesowego, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, Procesy w organizacji - wybrane aspekty, Zapol, Szczecin.
9753 - Krawczyk-Dembicka E., Urban W., (2016), Wybrane aspekty procesu zarządzania technologiami, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, Procesy w organizacji - wybrane aspekty, Zapol, Szczecin.
9754 - Gródek-Szostak Z., Kajrunajtys D., Chęcińska-Zaucha A., (2016), Wpływ instytucji otoczenia biznesu na zarządzanie procesem transferu technologii w przedsiębiorstwie, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, Procesy w organizacji - wybrane aspekty, Zapol, Szczecin.
9755 - Ziętek M., (2016), Ocena syntezy strategii Lean i Six Sigma oraz jej wpływ na działalność przedsiębiorstw, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, Procesy w organizacji - wybrane aspekty, Zapol, Szczecin.
9756 - Rewers P., Trojanowska J., Chabowski P., (2016), Algorytm badania elastyczności procesów produkcyjnych, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, Procesy w organizacji - wybrane aspekty, Zapol, Szczecin.
9757 - Gotowska M., Świerzyńska K., (2016), Zarządzanie nowoczesnym procesem przetwarzania odpadów biodegradowalnych (200201), w: red. E.Mazur-Wierzbicka, Procesy w organizacji - wybrane aspekty, Zapol, Szczecin.
9758 - Szkiel A., (2016), Doskonalenie procesu zarządzania reklamacjami w systemie zarządzania jakością, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, Procesy w organizacji - wybrane aspekty, Zapol, Szczecin.
9759 - Korzonek K., Uhl T., (2016), Analiza procesów w porcie morskim na przykładzie Portu Szczecin, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, Procesy w organizacji - wybrane aspekty, Zapol, Szczecin.
9760 - Wajszczuk K., (2016), Metodyka pomiaru zrównoważenia logistyki dla przedsiębiorstw sektora gospodarki żywnościowej na bazie koncepcji LSR - ujęcie procesowe, w: red. E.Mazur-Wierzbicka, Procesy w organizacji - wybrane aspekty, Zapol, Szczecin.
Na skróty
Data aktualnej Konferencji: 2019.03.29

Kalendarium:
2019.01.17 - zgłoszenie
2019.02.28 - opłata
2019.02.28 - referat

Rejestracja:

formularz zgłoszeniowy

Kontakt e-mail:

kontakt@procesy.kzkl.eu


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl