WWW.PROCESY.KZKL.EUKONFERENCJA NAUKOWA
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
W ORGANIZACJI - TRENDY I WYZWANIA
Aktualna edycja | Kontakt | 

Publikacja
IV EDYCJA
Aktualności
Cele
Zakres tematyczny
Kalendarium
Komitet organizacyjny
Publikacja
ARCHIWUM
I edycja
II edycja
III edycja
Aktualna edycja
KONTAKT
Kontakt
Publikacja
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w:
  • czasopiśmie 'Marketing i Rynek' (obecnie 9 pkt na liście ministerialnej),
  • recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim wydawanej w ramach serii 'Gospodarka i Organizacja'.

  Czasopismo złożyło akces w ministerialnym konkursie 'Wsparcie dla czasopism naukowych' (co w przypadku otrzymania wsparcia skutkować może wzrostem punktacji w nowym wykazie ministerialnym).

 • Wyboru formy publikacji swojej pracy dokonuje Autor podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego,
 • Plik referatu w formacie .doc należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail Konferencji do dnia .

 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Czasopismo 'Marketing i Rynek'
 • Seria wydawnicza
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w:
  • czasopiśmie 'Marketing i Rynek' (obecnie 9 pkt na liście ministerialnej),
  • recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim wydawanej w ramach serii 'Zarządzanie procesami w teorii i praktyce'.

  Czasopismo złożyło akces w ministerialnym konkursie 'Wsparcie dla czasopism naukowych' (co w przypadku otrzymania wsparcia skutkować może wzrostem punktacji w nowym wykazie ministerialnym).

 • Wyboru formy publikacji swojej pracy dokonuje Autor podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego,
 • Plik referatu w formacie .doc należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail Konferencji do dnia 28.02.2019.

 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Czasopismo 'Marketing i Rynek'
 • Seria wydawnicza

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl