WWW.PROCESY.KZKL.EUKONFERENCJA NAUKOWA
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
W ORGANIZACJI - TRENDY I WYZWANIA
Aktualna edycja | Kontakt | 

IV EDYCJA
Aktualności
Cele
Zakres tematyczny
Kalendarium
Komitet organizacyjny
Publikacja
ARCHIWUM
I edycja
II edycja
III edycja
Aktualna edycja
KONTAKT
Kontakt
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w
 • Plik referatu w formacie .doc należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail Konferencji do dnia 31.12.2015.

 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w
 • Plik referatu w formacie .doc należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail Konferencji do dnia 30.11.2017.

 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w
 • Plik referatu w formacie .doc należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail Konferencji do dnia 15.10.2014.

 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w
 • Plik referatu w formacie .doc należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail Konferencji do dnia 30.10.2016.

 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim wydawanej w ramach serii 'Zarządzanie procesami w teorii i praktyce'.
 • Plik referatu w formacie .doc należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail Konferencji do dnia 10.03.2016.

 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Seria wydawnicza
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim wydawanej w ramach serii 'Zarządzanie procesami w teorii i praktyce'.
 • Plik referatu w formacie .doc należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail Konferencji do dnia 31.03.2017.

 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Seria wydawnicza
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w:
  • czasopiśmie 'Marketing i Rynek' (obecnie 9 pkt na liście ministerialnej),
  • recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim wydawanej w ramach serii 'Zarządzanie procesami w teorii i praktyce'.
 • Wyboru formy publikacji swojej pracy dokonuje Autor podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego,
 • Plik referatu w formacie .doc należy do dnia 31.03.2018 przesłać:
  • za pośrednictwem formularza 'Wgraj plik' (podając swoje hasło dostępowe do systemu)
  • na adres e-mail: referaty@polecamy.kzkl.eu.


 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Czasopismo 'Marketing i Rynek'
 • Seria wydawnicza
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w czasopiśmie 'Marketing i Rynek' (obecnie 9 pkt na liście ministerialnej).
 • Plik referatu w formacie .doc należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail Konferencji do dnia 10.05.2017.

 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Czasopismo 'Marketing i Rynek'
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim wydawanej w ramach serii 'Gospodarka i Organizacja'.
 • Plik referatu w formacie .doc należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail Konferencji do dnia .

 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Seria wydawnicza
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim wydawanej w ramach serii 'Gospodarka i Organizacja'.
 • Plik referatu w formacie .doc należy do dnia 03.03.2017 przesłać:
  • za pośrednictwem formularza 'Wgraj plik' (podając swoje hasło dostępowe do systemu)
  • na adres e-mail: referaty@polecamy.kzkl.eu.


 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Seria wydawnicza
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w:
  • czasopiśmie 'Marketing i Rynek' (obecnie 9 pkt na liście ministerialnej),
  • recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim wydawanej w ramach serii 'Gospodarka i Organizacja'.
 • Wyboru formy publikacji swojej pracy dokonuje Autor podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego,
 • Plik referatu w formacie .doc należy do dnia 02.03.2018 przesłać:
  • za pośrednictwem formularza 'Wgraj plik' (podając swoje hasło dostępowe do systemu)
  • na adres e-mail: referaty@polecamy.kzkl.eu.


 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Czasopismo 'Marketing i Rynek'
 • Seria wydawnicza
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w:
  • czasopiśmie 'Marketing i Rynek' (obecnie 9 pkt na liście ministerialnej),
  • recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim wydawanej w ramach serii 'Gospodarka i Organizacja'.
 • Plik referatu w formacie .doc należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail Konferencji do dnia 15.10.2016.

 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Czasopismo 'Marketing i Rynek'
 • Seria wydawnicza
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w:
  • czasopiśmie 'Marketing i Rynek' (obecnie 9 pkt na liście ministerialnej),
  • recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim wydawanej w ramach serii 'Gospodarka i Organizacja'.
 • Plik referatu w formacie .doc należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail Konferencji do dnia 30.10.2017.

 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Czasopismo 'Marketing i Rynek'
 • Seria wydawnicza
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w:
  • czasopiśmie 'Marketing i Rynek' (obecnie 9 pkt na liście ministerialnej),
  • recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim wydawanej w ramach serii 'Gospodarka i Organizacja'.
 • Plik referatu w formacie .doc należy do dnia 15.12.2017 przesłać:
  • za pośrednictwem formularza 'Wgraj plik' (podając swoje hasło dostępowe do systemu)
  • na adres e-mail: referaty@polecamy.kzkl.eu.


 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Czasopismo 'Marketing i Rynek'
 • Seria wydawnicza
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w czasopiśmie 'Marketing i Rynek' (obecnie 9 pkt na liście ministerialnej).
 • Plik referatu w formacie .doc należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail Konferencji do dnia 27.05.2018.

 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Czasopismo 'Marketing i Rynek'
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w czasopiśmie 'Marketing i Rynek' (obecnie 9 pkt na liście ministerialnej).
 • Plik referatu w formacie .doc należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail Konferencji do dnia .

 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Czasopismo 'Marketing i Rynek'
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w:
  • czasopiśmie 'Przedsiębiorczość i Zarządzanie' (obecnie 14 pkt na liście ministerialnej),
  • czasopiśmie 'Marketing i Rynek' (obecnie 9 pkt na liście ministerialnej).

  Oba czasopisma złożyły akces w ministerialnym konkursie 'Wsparcie dla czasopism naukowych' (co w przypadku otrzymania wsparcia skutkować może wzrostem punktacji w nowym wykazie ministerialnym).

 • Wyboru formy publikacji swojej pracy dokonuje Autor podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego,
 • Plik referatu w formacie .doc należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail Konferencji do dnia 31.03.2019.

 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Czasopismo 'Przedsiębiorczość i Zarządzanie'
 • Czasopismo 'Marketing i Rynek'
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w:
  • czasopiśmie naukowym 'Marketing i Rynek',
  • recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej wydawanej przez Społeczną Akademię Nauk (wydanie w pdf - Wydawnictwo umieszczone na liście ministerialnej - poz. 336 Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z dnia 18.01.2019 r.) .
 • Wyboru formy publikacji swojej pracy dokonuje Autor podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego,
 • Plik referatu w formacie .doc należy do dnia 20.09.2019 przesłać:
  • za pośrednictwem formularza 'Wgraj plik' (podając swoje hasło dostępowe do systemu)
  • na adres e-mail: referaty@polecamy.kzkl.eu.


 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Czasopismo 'Marketing i Rynek'
 • Monografia naukowa wydawana przez Społeczną Akademię Nauk
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w:
  • czasopiśmie 'Marketing i Rynek' (obecnie 9 pkt na liście ministerialnej),
  • recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim wydawanej w ramach serii 'Gospodarka i Organizacja'.

  Czasopismo złożyło akces w ministerialnym konkursie 'Wsparcie dla czasopism naukowych' (co w przypadku otrzymania wsparcia skutkować może wzrostem punktacji w nowym wykazie ministerialnym).

 • Wyboru formy publikacji swojej pracy dokonuje Autor podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego,
 • Plik referatu w formacie .doc należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail Konferencji do dnia .

 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Czasopismo 'Marketing i Rynek'
 • Seria wydawnicza
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w:
  • czasopiśmie 'Marketing i Rynek' (obecnie 9 pkt na liście ministerialnej),
  • recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim wydawanej w ramach serii 'Gospodarka i Organizacja'.
 • Plik referatu w formacie .doc należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail Konferencji do dnia 31.01.2020.

 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Czasopismo 'Marketing i Rynek'
 • Seria wydawnicza
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w:
  • czasopiśmie 'Marketing i Rynek' (obecnie 9 pkt na liście ministerialnej),
  • recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim wydawanej w ramach serii 'Gospodarka i Organizacja'.
 • Plik referatu w formacie .doc należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail Konferencji do dnia 30.05.2020.

 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Czasopismo 'Marketing i Rynek'
 • Seria wydawnicza
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w:
  • czasopiśmie 'Marketing i Rynek' (obecnie 9 pkt na liście ministerialnej),
  • recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim wydawanej w ramach serii 'Zarządzanie procesami w teorii i praktyce'.

  Czasopismo złożyło akces w ministerialnym konkursie 'Wsparcie dla czasopism naukowych' (co w przypadku otrzymania wsparcia skutkować może wzrostem punktacji w nowym wykazie ministerialnym).

 • Wyboru formy publikacji swojej pracy dokonuje Autor podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego,
 • Plik referatu w formacie .doc należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail Konferencji do dnia 28.02.2019.

 • Prosimy o przesłanie prac zgodnie z poniższymi wymaganiami edytorskimi:

  WYMAGANIA EDYTORSKIE

 • Czasopismo 'Marketing i Rynek'
 • Seria wydawnicza

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl